Lag egendefinerte kombinasjonslister

Du kan nå ut til en egendefinert målgruppe ved å kombinere remarketinglister i et OG-, ELLER- eller IKKE-forhold. Med egendefinerte kombinasjonslister kan du lage avanserte lister fra eksisterende remarketinglister. Vi kan forestille oss at du ønsker å tilby en spesiell pris til personer som kjøper tre produkter som et sett – for eksempel en mobiltelefon, hodetelefoner og en lader – men disse produktene ligger på tre forskjellige nettadresser. For å lage en remarketingliste med personer som besøkte de tre produktene, kan du opprette én liste over «personer som besøkte mobiltelefonsiden», én liste over «personer som besøkte siden med hodetelefoner» og en tredje liste over «personer som besøkte ladersiden». Deretter kan du opprette en egendefinert kombinasjon for å nå ut til folk som har sett på mobiltelefonsiden OG siden med hodetelefoner OG ladersiden.

Før du begynner

Du kan fritt velge hvordan du ønsker å kombinere lister. Du kan for eksempel velge fem lister i et OG-forhold ved enten å velge «alle disse målgruppene»-alternativet på rullegardinmenyen og legge til fem lister, eller ved å klikke på OG-knappen og legge til fem lister på fem separate linjer. Når du lager en egendefinert kombinasjonsliste, bevares varigheten av inkludering for hver remarketingliste som er en del av kombinasjonen. Vær oppmerksom på at antallet brukere i den egendefinerte kombinasjonslisten din oppdateres med noen timers mellomrom, og hvis listen målrettes aktivt, oppdateres kundene i listen omtrent i sanntid. 

Egendefinerte kombinasjonslister kan opprettes ved å kombinere følgende listetyper:

 • besøkende på nettstedet
 • appbrukere 
 • kundeliste​
 • videobrukere

Vær forsiktig med å kombinere applister med andre listetyper, da du kan risikere å ikke få noen brukere.

Lignende målgrupper kan bare brukes i ett ELLER-vilkår. Det betyr at de ikke kan brukes i OG-vilkår eller flere ELLER-vilkår med en annen listetype, deriblant en annen lignende målgruppe. 

Når du har laget de egendefinerte kombinasjonslistene, må du legge dem til i kampanjene eller annonsegruppene dine.

Slik lager du en egendefinert kombinasjonsliste

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøymenyen for å finne det delte biblioteket, og klikk så på Målgruppestyring.
 3. Sørg for at du har åpnet målgruppelistene ved å bruke listen til venstre for tabellen.
 4. Klikk på plussknappen , og velg Egendefinert kombinasjon fra rullegardinmenyen.
 5. Skriv inn et beskrivende navn på målgruppelisten på siden som åpnes.  
 6. Velg blant disse alternativene på den første rullgardinmenyen for å bestemme hvordan målgruppene skal kombineres:
  1. en hvilken som helst av disse målgruppene (ELLER-forhold)
  2. hver av disse målgruppene (OG-forhold)
  3. ingen av disse målgruppene (IKKE-forhold)
 7. Deretter velger du hvilke bestemte målgrupper du ønsker å legge til, og klikker på FERDIG.
 8. Når du har valgt målgruppe- og kombinasjonsalternativer, har du opprettet en egendefinert kombinasjon. Hvis du for eksempel allerede har laget en remarketingliste for Sportsutstyr-kategorien og en annen for Handlekurv, kan du lage en kombinasjon av denne typen: Folk som besøker Sportsutstyr-kategorisiden og Handlekurv-siden.
 9. Hvis du ønsker å opprette et nytt sett med vilkår, klikker du på OG-knappen. Deretter kan du lage en ny kombinasjon.
 10. Gjenta trinn 6 og 7 til kombinasjonen din er ferdig.
 11. Angi en valgfri beskrivelse.
 12. Klikk på OPPRETT MÅLGRUPPEN.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt