Vytvoření vlastního seznamu kombinací

Kombinací seznamů uživatelů pro remarketing uspořádaných pomocí operátorů AND, OR či NOT můžete zobrazovat reklamy vlastnímu cílovému publiku. Vlastní seznamy kombinací vám umožňují využívat stávající remarketingové seznamy k vytváření propracovanějších seznamů. Dejme tomu, že byste rádi dali speciální cenu těm, kteří si koupí tři produkty v sadě (třeba mobilní telefon, sluchátka a k tomu nabíječku). Tyto produkty ale mají tři různé adresy URL. Pokud tedy máte vytvořit remarketingový seznam pro uživatele, kteří navštívili tyto tři produkty, mohli byste vytvořit jeden seznam „uživatelé, kteří navštívili stránku s mobilními telefony“, druhý „uživatelé, kteří navštívili stránku se sluchátky“ a třetí „uživatelé, kteří navštívili stránku s nabíječkami“. V dalším kroku byste mohli vytvořit vlastní kombinaci, s níž byste zasáhli uživatele, kteří se podívali na stránku s mobilními telefony a současně i na stránku se sluchátky a stránku s nabíječkami.

Než začnete

Podle vlastního uvážení můžete vybrat, jak se seznamy zkombinují. Například výběr pěti seznamů v logickém vztahu AND lze provést dvojím způsobem. Buď z rozbalovací nabídky vyberete možnost Všechny z těchto segmentů publika a těchto pět seznamů přidáte, nebo kliknete na tlačítko A a postupně seznamy přidáte na pěti samostatných řádcích. Délka trvání členství se u remarketingových seznamů, které jsou součástí vytvořené kombinace, nijak nemění. Počet uživatelů ve vlastním seznamu kombinací se vždy po několika hodinách aktualizuje. Pokud ho používáte k aktivnímu cílení, bude se aktualizovat téměř v reálném čase.

Vlastní seznamy kombinací lze vytvořit spojením těchto typů seznamů:

 • návštěvníci webu,
 • uživatelé aplikace,
 • seznam zákazníků,
 • uživatelé videí.

Při spojování seznamu aplikací s ostatními typy buďte opatrní, ve výsledném seznamu se nemusí objevit žádní uživatelé.

Podobné segmenty publika lze použít pouze s jedním operátorem OR. To znamená, že je nemůžete použít s žádným jiným (ani stejným) typem seznamu s operátorem AND nebo více operátory OR.

Po vytvoření je vlastní seznamy kombinací třeba přidat do kampaní nebo reklamních sestav.

Postup vytvoření vlastního seznamu kombinací

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče , najděte možnost Sdílená knihovna a klikněte na možnost Správce publik.
 3. V seznamu na levé straně tabulky zkontrolujte, zda se nacházíte v seznamech publika.
 4. Klikněte na tlačítko plus a v rozbalovací nabídce zvolte možnost Vlastní kombinace.
 5. Na nově otevřené stránce zadejte popisný název seznamu publika.  
 6. Vyberte, jak chcete publikum zkombinovat pomocí možností z první rozbalovací nabídky:
  1. libovolný z těchto segmentů publika (operátor OR),
  2. všechny z těchto segmentů publika (operátor AND),
  3. žádný z těchto segmentů publika (operátor NOT).
 7. Pak vyberte segmenty publika, které chcete přidat, a klikněte na HOTOVO.
 8. Jakmile segmenty a kombinace nastavíte, vlastní kombinace je na světě. Dejme tomu, že již máte vytvořený seznam uživatelů pro remarketing v kategorii Sportovní potřeby a seznam uživatelů pro remarketing Košík. Následně můžete vytvořit například tuto kombinaci: Lidé, kteří navštíví vaši stránku v kategorii Sportovní potřeby a stránku Košík.
 9. Budete-li chtít sestavit další sadu podmínek, klikněte na tlačítko A. Budete moci vytvořit další kombinaci.
 10. Opakujte kroky 6 a 7, dokud nebude kombinace hotová.
 11. Zadejte volitelný popis.
 12. Klikněte na VYTVOŘIT PUBLIKUM.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory