Статус огласа: дефиниција

Описује да ли је оглас одобрен за приказивање и, ако јесте, да ли смернице постављају ограничења у вези са тим како или када може да се приказује.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?