Състояние на рекламата: Определение

Описание на това, дали дадена реклама е одобрена за показване, и ако е така, има ли ограничения от правилата как или кога да става това.

Научете повече за значението на състоянията на рекламата.

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?