Препоръчителен среден дневен бюджет: Определение

Прогнозна сума за средния Ви дневен бюджет, която вероятно би позволила на рекламите Ви да се показват по-често при текущия Ви набор от ключови думи.

  • Препоръчителният среден дневен бюджет е прогнозната най-ниска сума на бюджета, при която не бихте пропуснали импресии поради ограничения на бюджета. Например скорошният дял на пропуснатите Ви импресии поради ограничения на бюджета би бил нулев. В някои случаи, когато този бюджет е твърде голям, може да препоръчаме по-консервативен, за да избегнете неочаквано силно увеличение на разходите.
  • Ако изберете среден дневен бюджет, който е по-малък от препоръчителната сума, рекламите Ви пак могат да се показват, но не и за всяко търсене. Вместо това ще разпределяме показването на рекламата Ви през целия ден, така че да не надхвърлите бюджета си повече от 2 пъти. Научете защо разходите може да надхвърлят средния Ви дневен бюджет.
  • Ако трафикът на кампанията Ви се ограничава от бюджета Ви, ще можете да видите препоръчителните суми за бюджет.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню