Quản lý ngân sách dùng chung giữa các chiến dịch

Trong Google Ads, bạn có thể chỉ định ngân sách trung bình hằng ngày cho từng chiến dịch hoặc sử dụng ngân sách dùng chung để phân bổ ngân sách cho nhiều chiến dịch. Tìm hiểu thêm về ngân sách dùng chung

Lưu ý: Giờ đây, một số tài khoản Google Ads có thể liên kết chiến lược giá thầu danh mục đầu tư và ngân sách dùng chung với nhau. Tìm hiểu thêm về cách Liên kết ngân sách dùng chung với chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

Hướng dẫn

Thiết lập ngân sách dùng chung

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi nhấp vào Ngân sách dùng chung trong mục "Thư viện chia sẻ".
 3. Nhấp vào nút dấu cộng .
 4. Đặt tên cho ngân sách dùng chung mới và đặt số tiền cho ngân sách.
 5. Thêm một số chiến dịch vào ngân sách dùng chung của bạn (không bắt buộc).
 6. Nhấp vào Lưu.

Thêm các chiến dịch vào ngân sách dùng chung

Để áp dụng ngân sách cho số lượng chiến dịch bất kỳ trong tài khoản, hãy làm như sau:

 1. Từ trình đơn ngân sách dùng chung, hãy chọn một ngân sách dùng chung mà bạn muốn áp dụng cho (các) chiến dịch trong tài khoản của mình.
 2. Nhấp vào nút dấu cộng để thêm những chiến dịch phù hợp
 3. Đánh dấu vào ô bên cạnh những chiến dịch mà bạn muốn thêm
 4. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể chỉnh sửa ngân sách dùng chung bất cứ lúc nào bằng cách quay lại Thư viện chia sẻ.

Lưu ý: Khi bạn thêm một chiến dịch vào ngân sách dùng chung, ngân sách của chiến dịch đó cũng được cộng vào số tiền của ngân sách dùng chung này.

Xoá ngân sách dùng chung khỏi chiến dịch

Do mọi chiến dịch Google Ads đều phải có ngân sách nên bạn chỉ có thể xoá ngân sách dùng chung nếu ngân sách đó hiện không được bất kỳ chiến dịch nào sử dụng.

Hãy thực hiện các bước sau để xoá một ngân sách dùng chung khỏi các chiến dịch của bạn:

 1. Chuyển đến trang Cài đặt cho từng chiến dịch sử dụng ngân sách dùng chung mà bạn muốn xoá.
 2. Nhấp vào Ngân sách.
 3. Trong mục "Nhập mức trung bình bạn muốn chi tiêu mỗi ngày", bạn sẽ thấy ngân sách dùng chung áp dụng cho chiến dịch này.
 4. Nhấp vào dấu "x" trên ngân sách dùng chung này để xoá ngân sách khỏi chiến dịch này.
 5. Nhấp vào Lưu.

Lặp lại các bước ở trên cho từng chiến dịch sử dụng cùng ngân sách dùng chung đó.

Xoá một ngân sách khỏi Thư viện chia sẻ

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi nhấp vào Ngân sách dùng chung trong mục "Thư viện chia sẻ".
 2. Đánh dấu vào ô bên cạnh ngân sách dùng chung mà bạn muốn xoá.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa trong thanh màu xanh xuất hiện rồi chọn Xoá trên danh sách thả xuống.

Chuyển đổi ngân sách giữa ngày

Nếu bạn chuyển từ ngân sách cho chiến dịch riêng lẻ sang ngân sách dùng chung hoặc ngược lại vào giữa ngày, chúng tôi sẽ bắt đầu phân phát từ lúc bạn chuyển đổi, giống như chiến dịch đã chi 0 đô la tính đến thời điểm đó.

Ví dụ:

Giả sử bạn có 4 chiến dịch, mỗi chiến dịch có một ngân sách riêng là 6 đô la. Vào lúc 3 giờ chiều, mỗi chiến dịch trong số những chiến dịch này đã chi toàn bộ 6 đô la. Vào lúc 4 giờ chiều, bạn quyết định tạo một ngân sách dùng chung mới là 24 đô la cho 4 chiến dịch đó. Chúng tôi sẽ coi mỗi chiến dịch có ngân sách 6 đô la là chưa được phân phát (đã chi 0 đô la) và sẽ bắt đầu phân phát chiến dịch bằng ngân sách dùng chung là 24 đô la.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false