Een gedeeld budget over meerdere campagnes beheren

In Google Ads kunt u aan elke afzonderlijke campagne een dagbudget toewijzen of gedeelde budgetten gebruiken om budgetten aan meerdere campagnes toe te wijzen. Een gedeeld budget is ideaal als u weinig tijd heeft om afzonderlijke campagnebudgetten in te stellen en bij te houden, maar binnen een bepaald budget toch zo veel mogelijk klikken wilt genereren met uw advertenties. Gedeelde budgetten werken niet met campagnes die deel uitmaken van een campagnegroep of van een experiment.

Wanneer er een gedeeld budget wordt gebruikt, kan Google Ads automatisch aanpassen hoe budget wordt toegewezen aan verschillende campagnes om u te helpen uw rendement op investering te verbeteren.U kunt altijd weer afzonderlijke campagnebudgetten gaan gebruiken om volledige controle te hebben over hoeveel u per campagne besteedt. Ga naar de Gedeelde bibliotheek in uw account om uw gedeelde budget in te stellen of te beheren.

Voorbeeld

Stel dat u per dag € 100 kunt besteden, gelijkmatig verdeeld over twee campagnes. Op een bepaalde dag kan de ene campagne minder vertoningen en klikken genereren dan normaal, waardoor er slechts € 40 wordt besteed. Met een gedeeld budget kan Google Ads het overgebleven bedrag van € 10 opnieuw toewijzen aan de tweede campagne om uw algehele campagneresultaten te verbeteren.

Instructies

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Een gedeeld budget instellen

 1. Selecteer het tabblad Campagnes.
 2. Klik op de link Gedeelde bibliotheek in de linkernavigatiebalk.
 3. Klik onder die link op Budgetten.
 4. Klik op + Budget.
 5. Geef uw nieuwe gedeelde budget een naam, selecteer de campagnes waarop u dit budget wilt toepassen en stel het budgetbedrag in.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Het budget wordt pas van kracht nadat u het op afzonderlijke campagnes heeft toegepast. Klik in de tabel Budgetten op de naam van het budget dat u wilt toepassen en vervolgens op de knop Toepassen op campagnes.
Set up a shared budget

U kunt uw gedeelde budget op elk gewenst moment bewerken door terug te keren naar de 'Gedeelde bibliotheek'.

Een gedeeld budget verwijderen

Aangezien elke AdWords-campagne een budget moet hebben, kunt u een gedeeld budget alleen verwijderen als het niet door campagnes wordt gebruikt.

Volg deze stappen om een gedeeld budget uit uw campagnes te halen en te verwijderen:

 1. Selecteer het tabblad Campagnes.
 2. Klik op de link Gedeelde bibliotheek in de linkernavigatiebalk.
 3. Klik onder die link op Budgetten.
 4. Klik op de naam van het budget dat u wilt verwijderen.
 5. Klik op de namen van de campagnes die het gedeelde budget gebruiken.
 6. Klik op het tabblad Instellingen van elke campagne op Bewerken in het gedeelte Budget.
 7. Selecteer Afzonderlijk budget.
 8. Klik op Opslaan.
 9. Herhaal de bovenstaande stappen voor elke campagne die het gedeelde budget gebruikt.
 10. Selecteer in het gedeelte Budgetten van de Gedeelde bibliotheek het budget dat u wilt verwijderen.
 11. Klik op Verwijderen.
Delete a shared budget

Halverwege de dag van budget veranderen

Als u halverwege de dag overschakelt van een afzonderlijk campagnebudget naar een gedeeld budget of omgekeerd, starten we de weergave vanaf het moment waarop u overschakelt, alsof de campagnes tot dat moment € 0 hadden uitgegeven.

Voorbeeld

Stel dat u 4 campagnes heeft met elk een eigen budget van € 6. Om 15.00 uur is voor al deze campagnes het hele budget van € 6 uitgegeven. Om 16.00 uur besluit u een nieuw gedeeld budget te maken van € 24 voor deze vier campagnes. Het gedeelde budget van € 24 wordt gestart vanaf nul en er wordt dus niet gelet op de € 6 die al was uitgegeven.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe