Zacielenie na témy

Vaše reklamy sa teraz budú zobrazovať v obsahu, ktorý sa zhoduje s ktorýmikoľvek z tém, umiestnení alebo kľúčových slov pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu, na ktoré zacieľujete, vďaka čomu oslovíte viac potenciálnych zákazníkov. Ak ste napríklad zacielili na tému „bicykle“ a na výraz „cyklisti“ ako na kľúčové slovo pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu, vaše reklamy sa budú zobrazovať pri obsahu, ktorý vyhovuje niektorému z týchto zacielení.

V službe Google Ads tiež uvidíte, že kontextové zacielenie sa zobrazuje zjednodušene na jednej stránke, vďaka čomu môžete spravovať všetky typy zacielenia podľa obsahu (témy, umiestnenia, kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu a vylúčenia) v jednom zobrazení. Novú stránku nájdete v sekcii Obsah v ponuke na ľavej strane.

Iba videokampane, ktoré prinášajú konverzie: v najbližších mesiacoch už do nových ani existujúcich kampaní s konverziami videa nebudete môcť pridať zacielenie podľa obsahu. Pomôže vám to získať viac príležitostí na konverzie. Od začiatku roka 2023 budú všetky existujúce nastavenia zacielenia na obsah automaticky odstránené z videokampaní, ktoré prinášajú konverzie. Ak chcete manuálne odstrániť zacielenie na obsah z existujúcich kampaní, ktoré prinášajú konverzie, prejdite do nastavení reklamnej skupiny. Ďalšie informácie o optimalizácii kampane na získavanie konverzií

Tak, ako sa vaša firma zaujíma o určitých zákazníkov, aj vaši zákazníci sa môžu zaujímať o určité témy. Zacielenie na témy vám umožňuje umiestňovať reklamy na webové stránky, do aplikácií a videí, ktoré sa venujú týmto témam, či už ide o poľnohospodárstvo, hudbu alebo niečo úplne iné.

Tento článok poskytuje prehľad o zacielení na témy. Túto funkciu môžete používať v kampaniach v Obsahovej sieti alebo videokampaniach (ang. Video campaign). Podrobné pokyny nájdete v článku Zacielenie na weby o relevantných témach.

Zacielenie na témy umožňuje vašim reklamám zobrazovať sa na akýchkoľvek stránkach v Obsahovej sieti alebo na YouTube, ktorých obsah súvisí s vybranými témami. Keďže sa webový obsah priebežne mení, môžu sa meniť aj stránky, na ktorých sa zobrazujú vaše reklamy. Ak chcete zobrazovať reklamy na týchto stránkach, jednoducho vyberte aspoň jednu tému, ktorú považujete za relevantnú pre svoje reklamy.

Poznámka: Zacielenie na témy sa vzťahuje aj na nepreskočiteľné reklamy in‑stream a mikrospoty zobrazované na platforme YouTube TV v aukčných kampaniach Google Ads. Ďalšie informácie o reklamách na platforme YouTube TV

Príklad

Ak zacielite napríklad na tému Automobily a motorové vozidlá umožníte tým, aby sa vaša reklama zobrazovala na ľubovoľných weboch v Obsahovej sieti alebo v iných umiestneniach s obsahom týkajúcim sa automobilov, prípadne iných tém súvisiacich s motorizmom. Môžete tiež vybrať presnejšie podtémy, ako napríklad Kamióny a úžitkové športové vozidlá, Komerčné vozidlá alebo Motocykle.

Dôvody na zacielenie na témy

  • Chcete zobrazovať reklamy na širokom spektre webov súvisiacich s určitými témami. Ak napríklad predávate bicykle a viete, že vaši zákazníci obľubujú aj turistiku a kempovanie, môžete skúsiť inzerovať na veľkom počte webov výberom podtémy Turistika a kempovanie a zobrazovať reklamy na webových stránkach s touto témou.
  • Pridanie všetkých podtém neznamená to isté, čo pridanie témy najvyššej úrovne. Ak do svojej reklamnej skupiny pridáte iba podtémy, niektoré stránky nebudú zacielené. Preto odporúčame pridať aj tému najvyššej úrovne.
  • Chcete vybudovať širšiu identitu značky alebo spojenie svojej firmy s určitým životným štýlom.
  • Máte pružný alebo neobmedzený rozpočet kampane.
  • Chcete rýchlo začať zobrazovať reklamy alebo váš cieľ CZA je stredne pružný.

Ďalšie tipy

  • Pri zacielení na tému najvyššej úrovne zacieľujete aj na všetky súvisiace podtémy. Odporúčame však, aby ste pridali podtémy a získali tak lepšiu kontrolu nad určovaním ponúk a vytváraním reportov.
  • Ak nechcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali na stránkach o konkrétnych témach, ktoré nemajú dobrú výkonnosť alebo nesúvisia s vaším podnikaním, dané témy môžete vylúčiť.

Koľko stojí zacielenie na témy

Určovanie cien pre zacielenie podľa tém funguje rovnakým spôsobom ako určovanie cien pre iné typy zacielenia. Nastavíte cenovú ponuku alebo vyberiete stratégiu automatického ponúkania cien a systém Google Ads bude vašu reklamu zobrazovať na stránkach v Sieti Google s obsahom o danej téme, na ktorých vaša reklama môže získať pozíciu s určenou cenovou ponukou. Ak ide o obľúbenú tému, existujú tisíce alebo dokonca desiatky tisícov stránok, na ktorých sa vaša reklama môže zobraziť.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
17550531591166607219
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067
false