Pogosti načini uporabe samodejnih pravil

Samodejna pravila vam omogočajo, da oglase razporedite tako, da se prikazujejo ob določenih urah, prilagajate ponudbe glede na uro, sezonske dejavnike ali druge dinamične pogoje, ali da upravljate proračun in cene tako, da oglase prikazujete samo ob izbranih urah.

 Za začetek razmislite, katera opravila pogosto izvajate v računu Google Ads in zapišite korake, ki jih izvedete. Nato oblikujte pravila, tako da se bodo ta dejanja izvajala samodejno.

V tem članku je opisanih nekaj primerov priljubljenih pravil. Na podlagi ciljev glede uspešnosti in poznavanja podjetja lahko izberete določena merila in dejanja, ki so smiselna za vas.

Ko boste ustvarili pravila, pogosto preverjajte njihovo delovanje in jih izboljšujte, da boste dosegli želene rezultate.

Opomba: Če pravilo razporedite, da se zažene ob določenem času, se pravilo lahko izvede kadar koli v roku ene ure od izbranega časa. Primer: Če pravilo nastavite, da se izvede ob 9.00, se lahko izvede kadar koli med 9.00 in 10.00.

Navodila

Razporejanje prikazovanja oglasov

Vklop ali izklop prikazovanja več posebnih oglasov za promocijski dogodek

Recimo, da imate več promocijskih oglasov, ki vsebujejo frazo »Posebna ponudba za veliko noč«, in želite, da se prikazujejo med vikendom, ko je velika noč. Najprej ustvarite te oglase in jih pustite zaustavljene. Nato ustvarite dve enkratni pravili: prvo bo omogočilo začetek prikazovanja teh oglasov na začetku velikonočnega vikenda (npr. 3. aprila okrog 17.00), drugo pa bo zaustavilo prikazovanje oglasov na koncu prazničnega vikenda (5. aprila okrog 23.00).
 1. Kliknite Oglasi in razširitve.
 2. Kliknite ikono s tremi pikami in izberite Ustvari samodejno pravilo.
 3. V razdelku »Vrsta pravila« izberite Omogoči oglase.
 4. V razdelku »Uporaba za oglase« izberite Vsi omogočeni in zaustavljeni oglasi.
 5. V razdelku »Pogoj« kliknite + DODAJ in izberite »Besedilo oglasa«.
 6. V polje »Vrednost« vnesite »Posebna ponudba za veliko noč« in kliknite Uporabi.
 7. V razdelku »Pogostost« izberite »Enkrat« in 3. april ob 17.00.
 8. Poimenujte pravilo.
 9. Kliknite Shranjevanje pravila, da shranite 1. pravilo.
 10. 2. pravilo ustvarite tako, da kliknete ikono s tremi pikami in izberete Ustvari samodejno pravilo.
 11. V razdelku »Vrsta pravila« izberite Zaustavi oglase
 12. V razdelku »Uporabi za« izberite Vsi omogočeni in zaustavljeni oglasi.
 13. V razdelku »Pogoj« kliknite + DODAJ in izberite Besedilo oglasa.
 14. V polje »Vrednost« vnesite »Posebna ponudba za veliko noč« in kliknite Uporabi.
 15. V razdelku »Pogostost« izberite Enkrat in 5. april ob 23.00.
 16. Poimenujte pravilo.
 17. Kliknite Shranjevanje pravila, da shranite 2. pravilo.

Ponavljajoča se vključitev ali izključitev prikazovanja več posebnih oglasov (npr. vsak vikend)

Recimo, da želite vsak vikend prikazovati posebne oglase o brezplačni poštnini. Z dvema tedenskima praviloma lahko te oglase omogočite vsako soboto zjutraj (1. pravilo) in zaustavite vsako nedeljo zvečer (2. pravilo). Oglase v svojem računu lahko izberete na podlagi besedila oglasov (namesto da bi jih izbirali posamezno iz tabele, kot je prikazano v spodnjem primeru).
 1. Kliknite Oglasi in razširitve.
 2. Kliknite ikono s tremi pikami in izberite Ustvari samodejno pravilo.
 3. V razdelku »Vrsta pravila« izberite Omogoči oglase
 4. V razdelku »Uporaba za oglase« izberite Vsi omogočeni in zaustavljeni oglasi.
 5. V razdelku »Pogoj« kliknite + DODAJ in izberite Besedilo oglasa.
 6. V polje »Vrednost« vnesite »Brezplačna poštnina« in kliknite Uporabi.
 7. V razdelku »Pogostost« izberite Tedensko in izberite Sobota ob 01.00.
 8. Poimenujte pravilo.
 9. Kliknite Shranjevanje pravila, da shranite 1. pravilo.
 10. 2. pravilo ustvarite tako, da kliknete ikono s tremi pikami in izberete Ustvari samodejno pravilo.
 11. V razdelku »Vrsta pravila« izberite Zaustavi oglase.
 12. V razdelku »Uporabi za« izberite Vsi omogočeni in zaustavljeni oglasi.
 13. V razdelku »Pogoj« kliknite + DODAJ in izberite Besedilo oglasa.
 14. V polje »Vrednost« vnesite »Brezplačna poštnina« in kliknite Uporabi.
 15. V razdelku »Pogostost« izberite Tedensko in izberite Nedelja ob 23.00.
 16. Poimenujte pravilo.
 17. Kliknite Shranjevanje pravila, da shranite 2. pravilo.

Vklop ali izklop posebne oglaševalske akcije za promocijski dogodek

Denimo, da imate posebno oglaševalsko akcijo, ki jo želite prikazovati na Prešernov dan. Najprej že vnaprej ustvarite to oglaševalsko akcijo in jo shranite kot zaustavljeno. Nato ustvarite dve enkratni pravili: prvo pravilo bo omogočilo prikazovanje te oglaševalske akcije na Prešernov dan (na primer 8. februarja okoli 01.00), drugo pravilo pa bo oglaševalsko akcijo konec dneva zaustavilo (okoli 23.00).
 1. Kliknite Oglaševalske akcije.
 2. Kliknite ikono s tremi pikami in izberite Ustvari samodejno pravilo.
 3. Za 1. pravilo izberite Omogoči oglaševalske akcije. Za 2. pravilo izberite Zaustavi oglaševalske akcije.
 4. V razdelku »Uporabi za oglaševalske akcije« izberite Izberi oglaševalske akcije in izberite oglaševalsko akcijo, ki jo želite vključiti.
 5. Za 1. pravilo v razdelku »Pogostost« izberite Enkrat in 8. februar 2018 ob 01.00. Za 2. pravilo izberite 8. februar 2018 ob 23.00.
 6. Poimenujte pravilo.
 7. Kliknite Shranjevanje pravila.

Zaustavljanje manj uspešnih oglasov ali ključnih besed

Zaustavljanje manj uspešnih ključnih besed na podlagi meritev uspešnosti (npr. visoka cena na konverzijo)

Nekateri oglaševalci preizkušajo različne ključne besede in obdržijo tiste z največjo uspešnostjo, tiste s slabo uspešnostjo pa optimizirajo. V tem postopku lahko uporabite samodejna pravila, da rutinsko zaustavite ključne besede, ki niso tako uspešne, kot bi želeli, ter jih pozneje optimizirate in znova omogočite. Primer: če imate omogočeno sledenje konverzijam, lahko uporabite podatke o konverzijah.
Primer zaustavitve ključnih besed, ki že imajo visoko ceno na konverzijo: mesečno pravilo lahko zaustavi vse ključne besede, ki imajo ceno na konverzijo višjo od 20 evrov in so v zadnjih 30 dneh prejele najmanj 100 konverzij. Upoštevajte, da so merilo uspešnosti (20 evrov cene na konverzijo) in podatki, ki se jih upošteva (100 konverzij mesečno), zelo specifični za posameznega oglaševalca. Izbrati jih morate na podlagi svojih ciljev uspešnosti in strokovnega znanja na svojem področju poslovanja.
To pravilo ustvarite tako:
 1. Kliknite Ključne besede.
 2. Kliknite ikono s tremi pikami in izberite Ustvari samodejno pravilo.
 3. V razdelku »Vrsta pravila« izberite Zaustavi ključne besede.
 4. V razdelku »Uporaba za ključne besede« izberite Vse omogočene ključne besede.
 5. V razdelku »Pogoj« kliknite + DODAJ in izberite Konverzije.
 6. Za konverzije določite »> 100« in kliknite Uporabi.
 7. Kliknite + DODAJ in izberite Cena/konv.
 8. Za ceno/konv. določite »> 20 €« in kliknite Uporabi.
 9. V razdelku »Pogostost« izberite Dnevno ob poljubni uri, za podatke, ki se bodo upoštevali, pa izberite Prejšnjih 30 dni.
 10. Pravilo poimenujte in shranite.
Opomba: ko ustvarite pravilo, ki temelji na konverzijah, priporočamo, da uporabite dolgo časovno obdobje (npr. prejšnjih sedem ali prejšnjih 30 dni) in tako ustrezno zajamete konverzije. Preden pride do konverzije, lahko preteče do 30 dni.

Zaustavitev manj uspešnih oglasov na podlagi meritev uspešnosti (npr. nizek CTR)

Nekateri oglaševalci preizkušajo različne oglase in obdržijo najbolj uspešne. V tem postopku lahko s samodejnimi pravili rutinsko zaustavite oglase, ki niso tako uspešni, kot bi želeli. Primer: z dnevnim pravilom lahko poiščete oglase, ki imajo razmerje med prikazi in kliki nižje od 0,2 % in več kot 1000 prikazov v zadnjem dnevu (in tako zberete dovolj podatkov, da sprejmete odločitev). Te oglase lahko nato samodejno zaustavite.
Upoštevajte, da so merilo uspešnosti (v tem primeru 0,2 % CTR) in podatki, ki se jih upošteva (1000 prikazov na dan), zelo specifični za posameznega oglaševalca. Izbrati jih morate na podlagi svojih ciljev uspešnosti in strokovnega znanja na svojem področju poslovanja.
To pravilo ustvarite tako:
 1. Kliknite Oglasi in razširitve.
 2. Kliknite ikono s tremi pikami in izberite Ustvari samodejno pravilo.
 3. V razdelku »Vrsta pravila« izberite Zaustavi oglase.
 4. V razdelku »Uporaba za oglase« izberite Vsi omogočeni oglasi.
 5. V razdelku »Pogoj« kliknite + DODAJ in izberite CTR.
 6. Za CTR določite »2 %« in kliknite Uporabi.
 7. + DODAJ in izberite Prik.
 8. Za prikaze določite »>= 1000«.
 9. V razdelku »Pogostost« izberite možnost »Dnevno«, za podatke, ki se bodo upoštevali, pa Prejšnjih 14 dni.
 10. Pravilo poimenujte in shranite.
Zgoraj opisano pravilo bo delovalo za oglase, ki ustrezajo pogojem za vse oglaševalske akcije. Če želite, da pravilo deluje za oglase v samo treh določenih oglaševalskih akcijah, lahko dodate pogoj za oglaševalsko akcijo in izberete želene oglaševalske akcije.

Ponudbe in razporejanje ponudb

Prilagajanje ponudb za ključne besede na podlagi cene na konverzijo

S samodejnimi pravili lahko zvišate ponudbe za ključne besede, ki zagotavljajo veliko konverzij in po nizki ceni na konverzijo, ter znižate ponudbe za tiste, ki jim to ne uspeva. Tedensko pravilo lahko na primer zviša najvišje ponudbe za CPC za 15 % za ključne besede z več kot 50 konverzijami in ceno na konverzijo, nižjo od 10 evrov, ki sprožajo prikazovanje oglasov na pozicijah, slabših od tretje. Upoštevajte, da je kot previdnostni ukrep priporočljiva nastavitev najvišje ponudbe. Drugo tedensko pravilo lahko zniža ponudbe za 15 % za ključne besede s ceno na konverzijo, višjo od 12 evrov. Ti pravili ustvarite tako:
 1. Kliknite Ključne besede.
 2. Kliknite ikono s tremi pikami in izberite Ustvari samodejno pravilo.
 3. V razdelku »Vrsta pravila« izberite Spreminjanje ponudb za ključne besede.
 4. V razdelku »Uporaba za ključne besede« izberite Vse omogočene ključne besede.
 5. V razdelku »Dejanje« izberite Zvišanje ponudb.
 6. Pri možnosti »Zvišanje za odstotek« vnesite »15 %«. 
 7. V razdelku »Pogoj« kliknite + DODAJ in izberite Cena/konv.
 8. Za ceno/konv. določite »< 10 €«.
 9. Kliknite + DODAJ, izberite Konverzije in določite »> 50«.
 10. Kliknite +DODAJ, izberite »Povpr. poz.« in določite »< 3«.
 11. Poimenujte pravilo.
 12. Kliknite Shranjevanje pravila, da ustvarite 1. pravilo.
 13. Za 2. pravilo v razdelku »Dejanje« izberite Znižanje ponudb.
 14. Pri možnosti »Znižanje za odstotek« vnesite »15 %«. 
 15. V razdelku »Pogoj« kliknite + DODAJ in izberite Cena/konv.
 16. Za ceno/konv. določite »> 12 €«.
 17. Kliknite + DODAJ, izberite Konverzije in določite »> 50«.
 18. Kliknite +DODAJ, izberite »Povpr. poz.« in določite »< 3«.
 19. V razdelku »Pogostost« izberite možnost Tedensko, za podatke, ki se bodo upoštevali, pa Zadnji teden.
 20. Pravilo poimenujte in shranite.

Namig

Ko ustvarite pravilo, ki temelji na konverzijah, priporočamo, da pri možnosti »uporaba podatkov od« izberete dolgo časovno obdobje (npr. zadnjih 14 dni, zadnjih 30 dni ali več) in tako ustrezno zajamete konverzije. Preden pride do konverzije, lahko preteče do 30 dni.

Sprememba ponudb za doseganje povprečne pozicije (samo iskalno omrežje)

Nekateri oglaševalci želijo, da se njihovi oglasi prikazujejo na določenih pozicijah, npr. na najvišjih dveh mestih ali na pozicijah med 3 in 5. To lahko dosežete s prilagajanjem ponudb za ključne besede. Upoštevajte, da lahko višja ponudba včasih vodi do nižje povprečne pozicije oglasa. Priporočamo, da najprej preberete več o poziciji in uvrstitvi oglasa.
Če želite ciljati pozicije med 3 in 5, lahko ustvarite dve dnevni pravili vrste »Spreminjanje ponudb za ključne besede«. Prvo pravilo zviša ponudbe, kadar povprečna pozicija pade pod 5, drugo pravilo pa jih zniža, kadar se povprečna pozicija dvigne nad 3.
Ti pravili ustvarite tako:
 1. Kliknite Ključne besede.
 2. Kliknite ikono s tremi pikami in izberite Ustvari samodejno pravilo.
 3. V razdelku »Vrsta pravila« izberite Spreminjanje ponudb za ključne besede.
 4. V razdelku »Uporaba za ključne besede« izberite Vse omogočene ključne besede.
 5. V razdelku »Dejanje« izberite Zvišajte ponudbe na CPC za prikaz na vrhu strani.
 6. V razdelku »Pogoj« kliknite + DODAJ in izberite Povpr. poz.
 7. Za povpr. poz. določite »> 5«.
 8. Pogostost nastavite na Dnevno, za podatke, ki se bodo upoštevali, pa Prejšnji dan.
 9. Poimenujte in shranite 1. pravilo.
 10. Za 2. pravilo v razdelku »Dejanje« izberite Zvišajte ponudbe, da dosežejo ponudbo za CPC za prvo stran.
 11. V razdelku »Pogoj« kliknite + DODAJ in izberite Povpr. poz.
 12. Za povpr. poz. določite »< 3«.
 13. Pogostost nastavite na Dnevno, za podatke, ki se bodo upoštevali, pa Prejšnji dan.
 14. Pravilo poimenujte in shranite.
Če ste daleč od želene povprečne pozicije, lahko ustvarite več pravil in jo tako hitreje dosežete. Primer: ko je povprečna pozicija slabša od 5, toda boljša od 7, lahko ponudbe zvišate za 10&nbsp;%. Če je slabša od 7, lahko ponudbe zvišate za 20&nbsp;%.

Zvišanje ponudb, tako da se oglasi prikazujejo na prvi strani (samo iskalno omrežje)

Nekateri oglaševalci želijo zagotoviti, da se njihovi oglasi vedno prikazujejo vsaj na prvi strani. S samodejnimi pravili lahko zvišate ponudbe za ključne besede na priporočeno ponudbo za prvo stran ter to pravilo izvajate dnevno. 
Vendar ne pozabite določiti najvišje ponudbe in tudi dodati zahteve, da mora biti stanje ključne besede »Nižje od ponudbe za prvo stran«, da boste tako lahko spremenili samo ponudbe za ključne besede, ki se še ne prikazujejo na prvi strani. Poleg tega boste morda želeli zvišati samo ponudbe za ključne besede, ki imajo dobro oceno kakovosti (primer: ocena kakovosti >= 6), da ne bi zviševali ponudb za ključne besede, ki jih je treba optimizirati.
 1. Kliknite Ključne besede.
 2. Kliknite ikono s tremi pikami in izberite Ustvari samodejno pravilo.
 3. V razdelku »Vrsta pravila« izberite Spreminjanje ponudb za ključne besede.
 4. V razdelku »Uporaba za ključne besede« izberite Vse omogočene ključne besede.
 5. V razdelku »Dejanje« izberite Zvišajte ponudbe, da dosežejo ponudbo za CPC za prvo stran.
 6. Vnesite vrednost v razdelku »Najvišja omejitev za ponudbo« (izbirno).
 7. V razdelku »Pogoj« kliknite + DODAJ in izberite Ocena kakovosti.
 8. Za oceno kakovosti določite »>= 6«.
 9. Pogostost nastavite na Dnevno, za podatke, ki se bodo upoštevali, pa Prejšnji dan.
 10. Pravilo poimenujte in shranite.

Zvišanje ponudb na priporočeno ponudbo za prikaz na vrhu strani (samo iskalno omrežje)

S samodejnim pravilom za ocene ponudb za prikaz oglasov na vrhu strani lahko zvišate ponudbe za svoje ključne besede na priporočeno ponudbo za prikaz na vrhu strani ter to pravilo izvajate dnevno. 
Opomba: ne pozabite določiti najvišje ponudbo. Poleg tega boste morda želeli zvišati samo ponudbe za ključne besede, ki imajo dobro oceno kakovosti (primer: ocena kakovosti >= 6), da ne bi plačevali več za ključne besede, ki jih je treba optimizirati. 
 1. Kliknite Ključne besede.
 2. Kliknite ikono s tremi pikami in izberite Ustvari samodejno pravilo.
 3. V razdelku »Vrsta pravila« izberite Spreminjanje ponudb za ključne besede.
 4. V razdelku »Uporaba za ključne besede« izberite Vse omogočene ključne besede.
 5. V razdelku »Dejanje« izberite Zvišajte ponudbe na CPC za prikaz na vrhu strani.
 6. Vnesite vrednost v razdelku »Najvišja omejitev za ponudbo« (izbirno).
 7. V razdelku »Pogoj« kliknite + DODAJ in izberite Ocena kakovosti.
 8. Za oceno kakovosti določite »>= 6«.
 9. Pogostost nastavite na Dnevno, za podatke, ki se bodo upoštevali, pa Prejšnji dan.
 10. Pravilo poimenujte in shranite.

Razporejanje ponudb (npr. višja ponudba ob določenih urah dneva)

S samodejnimi pravili lahko zvišate ali znižate ponudbe na podlagi dneva v tednu ali celo na podlagi ure dneva. Primer: nastavite lahko dve dnevni pravili, ki vsak večer zvišata ponudbe med 18.00 in 22.00. Prvo pravilo okoli 18. ure zviša vašo ponudbo za 25&nbsp;%, drugo pravilo pa jo okoli 22. ure zniža za 20&nbsp;% in jo tako vrne na prvotno vrednost (1 evro, zvišan za 25&nbsp;%, je 1,25 evra; 1,25 evra, znižano za 20&nbsp;%, pa je znova 1 evro).

Namig

Odstotke zvišanja in znižanja lahko izračunate po priročni formuli. Pri izbranem zvišanju za x&nbsp;% se ustrezno znižanje za d&nbsp;% za vrnitev na prvotno vrednost izračuna tako: d = (100&nbsp;*&nbsp;x) / (100&nbsp;+&nbsp;x). Če je v zgornjem primeru x = 25, potem je d = (100&nbsp;*&nbsp;25) / (100&nbsp;+&nbsp;25) = 20.

Upravljanje proračunov in stroškov

Preverjanje proračuna

Samodejna pravila lahko uporabite za sprožanje e-poštnih sporočil pod določenimi pogoji. Recimo, da imate oglaševalsko akcijo s proračunom v višini 100 evrov. Nastavite lahko samodejno pravilo, ki se zažene vsak dan ob poldan in vam pošlje e-poštno sporočilo, če je do takrat bilo porabljenih več kot 50 evrov. Ko prejmete e-poštno opozorilo, lahko zvišate proračun, da prikazovanje oglasov do konca dneva ne bo upočasnjeno.
Če želite ustvariti pravilo, ki pošlje e-poštno sporočilo, če so določene oglaševalske akcije porabile več kot 50 evrov do 12. ure, uporabite ta navodila:
 1. Kliknite »Oglaševalske akcije«.
 2. Kliknite ime oglaševalske akcije, za katero želite spremljati proračun.
 3. Kliknite ikono s tremi pikami in izberite »Ustvari samodejno pravilo«.
 4. V razdelku »Vrsta pravila« izberite »Pošlji e-poštno sporočilo«.
 5. V razdelku »Uporaba za skupine oglasov« izberite »Vse omogočene skupine oglasov« ali izberite določene skupine oglasov.
 6. V razdelku »Pogoj« kliknite »+ DODAJ« in izberite »Cena«.
 7. Za ceno določite »> 50 €«.
 8. Pogostost nastavite na »Dnevno« ob 12.00, za podatke, ki se bodo upoštevali, pa »Isti dan«.
 9. Pravilo poimenujte in shranite.
Nastavite lahko podobna pravila za pošiljanje e-poštnih sporočil, ko so izpolnjeni določeni pogoji v skupinah oglasov, oglasih in ključnih besedah.

Razporejanje proračuna (npr. višji proračun za določene dneve v tednu)

Samodejna pravila vam omogočajo prilagodljivo zviševanje ali zniževanje proračuna oglaševalske akcije na podlagi dneva v tednu. Primer: če veste, da večino konverzij prejmete ob torkih in sredah, lahko nastavite pravila, ki v torek zjutraj zvišajo proračun in ga v sredo zvečer znova znižajo na običajno vrednost.
Prvo pravilo bi zvišalo vaš proračun za 50&nbsp;%, drugo pravilo pa ga znižalo za 33,3&nbsp;% in ga tako vrnilo na prvotno vrednost (100 evrov, zvišanih za 50&nbsp;%, je 150 evrov; 150 evrov, znižanih za 33,3&nbsp;%, pa je znova 100 evrov).
Ti dve pravili ustvarite tako:
 1. Kliknite Oglaševalske akcije.
 2. Kliknite ikono s tremi pikami in izberite Ustvari samodejno pravilo.
 3. V razdelku »Vrsta pravila« izberite Spremeni proračune.
 4. V razdelku »Uporabi za oglaševalske akcije« izberite Vse omogočene oglaševalske akcije.
 5. Za 1. pravilo v razdelku »Dejanje« izberite Povečanje proračuna in vnesite »50 %«.
 6. Za 2. pravilo v razdelku »Dejanje« izberite Znižanje proračuna in vnesite »33,3 %«.
 7. Za 1. pravilo nastavite pogostost na Tedensko, torek 01.00, za podatke, ki se bodo upoštevali, pa Prejšnji teden
 8. Za 2. pravilo nastavite pogostost na Tedensko, sreda 11.00 in uporabo istih podatkov.
 9. Pravilo poimenujte in shranite.

Namig

Odstotke zvišanja in znižanja lahko izračunate po priročni formuli. Pri izbranem zvišanju za x&nbsp;% se ustrezno znižanje za d&nbsp;% za vrnitev na prvotno vrednost izračuna tako: d = (100&nbsp;*&nbsp;x) / (100&nbsp;+&nbsp;x). Če je v zgornjem primeru x = 50, potem je d = (100&nbsp;*&nbsp;50) / (100&nbsp;+&nbsp;50) = 33,3
V nadaljevanju si lahko ogledate, kakšni bi bili ti dve tedenski pravili.

Zaustavitev oglaševalskih akcij, ki so porabile določen proračun že pred koncem meseca

S pomočjo dnevnega proračuna lahko nadzorujete stroške oglaševalske akcije, morda pa boste želeli omejiti tudi njeno mesečno porabo. Tej mesečni omejitvi se lahko približate s samodejnim pravilom, ki se zažene vsako jutro in zaustavi vse oglaševalske akcije, ki so v tekočem mesecu že porabile na primer 200 evrov. To dosežete tako, da uporabite pogostost »Dnevno« in pri možnosti »uporaba podatkov od« izberete »Isti mesec«.

Zaustavitev oglaševalskih akcij, ki so dosegle določeno število klikov že čez dan

V nekaterih primerih boste morda želeli omejiti tudi število klikov, na primer 500 za oglaševalsko akcijo na določen dan. Temu se lahko približate tako, da ustvarite več dnevnih pravil, pri čemer se vsako zažene ob drugi uri dneva. Vsako pravilo preveri, ali je bilo doseženih 500 klikov ali ne – če da, se oglaševalska akcija zaustavi. V poenostavljenem primeru bi nastavili štiri dnevna pravila:
 1. 1. pravilo: okoli 6. ure preveri, ali je bilo doseženih 500 klikov; po potrebi zaustavi oglaševalsko akcijo.
 2. 2. pravilo: okoli 12. ure preveri, ali je bilo doseženih 500 klikov; po potrebi zaustavi oglaševalsko akcijo.
 3. 3. pravilo: okoli 18. ure preveri, ali je bilo doseženih 500 klikov; po potrebi zaustavi oglaševalsko akcijo.
 4. 4. pravilo: omogoči oglaševalsko akcijo okoli 23. ure, tako da je pripravljena za prikazovanje naslednji dan.

Zvišanje proračuna za oglaševalske akcije, ki prejemajo veliko konverzij (na podlagi cene na konverzijo)

Če imate ciljno ceno na konverzijo in vidite, da so nekatere oglaševalske akcije uspešnejše, kot ste pričakovali, lahko tem oglaševalskim akcijam dodelite dodatni proračun. To lahko storite s samodejnim tedenskim pravilom: ustvarite lahko na primer pravilo, ki vsaki oglaševalski akciji z več kot 10 konverzijami in ceno na konverzijo, nižjo od 5 evrov, dodeli dodatni proračun v višini 10&nbsp;%. Upoštevajte, da je kot previdnostni ukrep priporočljiva nastavitev najvišjega proračuna.

Višanje ponudb za razsežnosti, ki so uspešne v oglaševalski akciji v prikaznem omrežju

Recimo, da imate oglaševalsko akcijo v prikaznem omrežju, ki cilja na starostne skupine od 18 do 24, od 25 do 34 ter od 35 do 44 let, in da ste za vsako starostno skupino določili enako ponudbo. Ko pa se oglaševalske akcije nekaj časa prikazujejo, opazite, da je za določene starostne skupine bolj verjetno, da bodo po obisku spletnega mesta vaše izdelke tudi kupile. Za doseganje teh starostnih skupin, od katerih prejmete veliko konverzij, boste morda pripravljeni porabiti več denarja.
To lahko storite tako, da ustvarite pravilo, ki se redno izvaja, upošteva pretekle podatke o uspešnosti in viša ponudbe za starostne skupine z visoko stopnjo konverzije (in posledično visoko donosnostjo naložbe). Velja tudi obratno – znižate lahko ponudbe za skupine oglasov z nizko stopnjo konverzije. V tem primeru boste morda želeli nastaviti tudi najvišjo ponudbo, da ne boste pomotoma zvišali ponudbe nad znesek, ki ste ga še pripravljeni plačati.

Splošne smernice in primeri

Previdnost pri dnevnih pravil, ki zvišujejo ali znižujejo ponudbe

Dnevna pravila za ponudbe, ki se izvajajo v celotnem računu, je treba nastaviti previdno. Če je pravilo nastavljeno tako, da se izvaja dnevno, je običajno smiselno, da se uporabijo podatki »prejšnjega dne«. Za ponudbe izvedite manjše spremembe (npr. petodstotna zvišanja/znižanja) in dalj časa skrbno spremljajte uspešnost, preden začnete razmišljati o večjih spremembah.

Izključitev določenih ključnih besed iz pravila

Včasih boste želeli uporabiti pravilo za vse ključne besede, razen določenih, ki jih želite upravljati ročno. To lahko storite tako, da te ključne besede izključite z uporabo pogojev. Denimo, da želite določiti pravilo za zvišanje ponudb za CPC za vse ključne besede v oglaševalski akciji, razen tistih, ki vsebujejo besedi »podeželska poroka«. Odprite ključne besede za to oglaševalsko akcijo in pri ustvarjanju pravila določite zahtevo, da besedilo ključnih besed ne vključuje zveze »podeželska poroka«.

Ali ste vedeli …

Če imate komentarje ali predloge glede uporabe samodejnih pravil, se lahko obrnete na nas prek obrazca za povratne informacije.

 
 

Sorodne povezave

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave