Najczęstsze zastosowania reguł automatycznych

Reguły automatyczne umożliwiają planowanie wyświetlania reklam w określonych godzinach, dostosowywanie stawek według pory dnia, czynników sezonowych lub innych warunków dynamicznych oraz kontrolowanie budżetu i kosztów dzięki wyświetlaniu reklam tylko w wybranych przez Ciebie porach.

 Zastanów się najpierw, jakie działania często powtarzasz na koncie Google Ads, i zapisz czynności niezbędne do ich wykonania. Następnie utwórz reguły, które wykonają je za Ciebie.

W tym artykule znajdziesz kilka przykładów popularnych reguł. Możesz wykorzystać własne cele skuteczności i wiedzę na temat swojej firmy, by wybrać konkretne dane i działania, które są dla Ciebie przydatne.

Po utworzeniu reguł pamiętaj, aby często monitorować ich skuteczność i dostosowywać je pod kątem oczekiwanych wyników.

Uwaga: jeśli planujesz uruchamianie reguły o określonej godzinie, pamiętaj, że standardowy czas uruchamiania reguł wynosi do 2 godzin od momentu spełnienia warunków. Jeśli np. reguła jest zaplanowana na 9:00, może zostać uruchomiona w dowolnym momencie między 9:00 a 11:00.

Instrukcje

Ustawianie harmonogramu reklam

Włączanie i wyłączanie wybranych reklam specjalnych z określoną ofertą promocyjną

Załóżmy, że masz kilka reklam z wyrażeniem „promocje na Dzień Dziecka” i chcesz, by były wyświetlane w weekend poprzedzający to święto. Najpierw utwórz z wyprzedzeniem odpowiednie reklamy i wstrzymaj ich wyświetlanie. Następnie utwórz dwie jednorazowe reguły: pierwsza włączy te reklamy tuż przed weekendem poprzedzającym Dzień Dziecka (np. w piątek 28 maja, ok. 17:00), a druga wstrzyma je po zakończeniu weekendu (w niedzielę 30 maja, ok. 23:00).
 1. Kliknij Reklamy i rozszerzenia.
 2. Kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami Utwórz regułę automatyczną.
 3. W sekcji „Rodzaj reguły” kliknij Włącz reklamy.
 4. W sekcji „Zastosuj w reklamach” kliknij Wszystkie włączone i wstrzymane reklamy.
 5. W sekcji „Warunek” kliknij kolejno +DODAJ i Tekst reklamy.
 6. W polu „Wartość” wpisz „promocje na Dzień Dziecka” i kliknij Zastosuj.
 7. W sekcji „Częstotliwość” wybierz Jednorazowo i ustaw datę 28 maja 2018 oraz godzinę 17:00.
 8. Nazwij regułę.
 9. Kliknij Zapisz regułę, by zapisać regułę 1.
 10. Aby utworzyć regułę 2, kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami i Tworzenie reguły automatycznej.
 11. W sekcji „Rodzaj reguły” kliknij Wstrzymaj reklamy
 12. W sekcji „Zastosuj do” kliknij Wszystkie włączone i wstrzymane reklamy.
 13. W sekcji „Warunek” kliknij kolejno +DODAJTekst reklamy.
 14. W polu „Wartość” wpisz „promocje na Dzień Dziecka” i kliknij Zastosuj.
 15. W sekcji „Częstotliwość” wybierz Jednorazowo i ustaw datę 30 maja 2018 oraz godzinę 23:00.
 16. Nazwij regułę.
 17. Kliknij Zapisz regułę, by zapisać regułę 2.

Włączanie i wyłączanie wybranych reklam specjalnych w określonych porach (np. w każdy weekend)

Załóżmy, że w każdy weekend chcesz wyświetlać specjalne reklamy „Bezpłatna dostawa”. Dzięki dwóm cotygodniowym regułom mogą być one włączane w każdą sobotę rano (reguła 1) i wstrzymywane w każdą niedzielę w nocy (reguła 2). Do wybierania reklam z całego konta możesz używać tekstu reklamy (zamiast wybierać je indywidualnie w tabeli, co ilustruje poniższy przykład).
 1. Kliknij Reklamy i rozszerzenia.
 2. Kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami Utwórz regułę automatyczną.
 3. W sekcji „Rodzaj reguły” kliknij Włącz reklamy
 4. W sekcji „Zastosuj w reklamach” kliknij Wszystkie włączone i wstrzymane reklamy.
 5. W sekcji „Warunek” kliknij kolejno +DODAJTekst reklamy.
 6. W polu „Wartość” wpisz „Bezpłatna dostawa” i kliknij Zastosuj.
 7. W sekcji „Częstotliwość” kliknij Co tydzień i wybierz Sobota1:00.
 8. Nazwij regułę.
 9. Kliknij Zapisz regułę, by zapisać regułę 1.
 10. Aby utworzyć regułę 2, kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami i Tworzenie reguły automatycznej.
 11. W sekcji „Rodzaj reguły” kliknij Wstrzymaj reklamy.
 12. W sekcji „Zastosuj do” kliknij Wszystkie włączone i wstrzymane reklamy.
 13. W sekcji „Warunek” kliknij kolejno +DODAJTekst reklamy.
 14. W polu „Wartość” wpisz „Bezpłatna dostawa” i kliknij Zastosuj.
 15. W sekcji „Częstotliwość” kliknij Co tydzień i wybierz Niedziela23:00.
 16. Nazwij regułę.
 17. Kliknij Zapisz regułę, by zapisać regułę 2.

Włączanie i wyłączanie specjalnej kampanii reklamowej z ofertą promocyjną

Załóżmy, że masz specjalną kampanię reklamową, którą chcesz wyświetlać w Święto Niepodległości. Najpierw utwórz tę kampanię i wstrzymaj jej wyświetlanie. Następnie utwórz dwie jednorazowe reguły: pierwsza włączy tę kampanię w Święto Niepodległości (11 listopada ok. 1:00), a druga wstrzyma ją pod koniec dnia (ok. 23:00).
 1. Kliknij Kampanie.
 2. Kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami Utwórz regułę automatyczną.
 3. W przypadku reguły 1 kliknij Włącz kampanie, a w przypadku reguły 2 – Wstrzymaj kampanie.
 4. W sekcji „Zastosuj w kampaniach” kliknij Wybierz kampanie i wybierz kampanie, które chcesz objąć działaniem reguł.
 5. W przypadku reguły 1 w sekcji „Częstotliwość” kliknij Jednorazowo i wybierz 11 listopada 2018 o 1:00. W przypadku reguły 2 wybierz 11 listopada 201823:00.
 6. Nazwij regułę.
 7. Kliknij Zapisz regułę.

Edytowanie reklam lub słów kluczowych

Wstrzymywanie nieskutecznych słów kluczowych na podstawie danych o skuteczności (np. wysokiego kosztu konwersji)

Niektórzy reklamodawcy eksperymentują z różnymi słowami kluczowymi. Starają się zachować najskuteczniejsze i optymalizować te, których skuteczność jest mniejsza. Dzięki regułom automatycznym możesz rutynowo wstrzymywać mniej skuteczne słowa kluczowe, by je optymalizować, a po pewnym czasie ponownie włączać. Jeśli np. korzystasz z funkcji śledzenia konwersji, możesz wykorzystać dane konwersji.
Oto przykład reguły wstrzymującej słowa kluczowe z bardzo wysokimi kosztami konwersji: comiesięczna reguła może wstrzymywać wszystkie słowa kluczowe, których koszt konwersji przekracza 60 zł i które w ciągu ostatnich 30 dni uzyskały co najmniej 100 konwersji. Pamiętaj, że dane dotyczące skuteczności (koszt konwersji 60 zł) oraz dane, na które należy zwracać uwagę (100 konwersji w miesiącu), są określane indywidualnie dla każdego reklamodawcy. Parametry oceny skuteczności słów kluczowych powinny być ustalane na podstawie planowanej skuteczności i wiedzy na temat prowadzonej działalności.
Aby utworzyć powyższą regułę:
 1. Kliknij Słowa kluczowe.
 2. Kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami Utwórz regułę automatyczną.
 3. W sekcji „Rodzaj reguły” kliknij Wstrzymaj słowa kluczowe.
 4. W sekcji „Zastosuj w słowach kluczowych” kliknij Wszystkie włączone słowa kluczowe.
 5. W sekcji „Warunek” kliknij kolejno +DODAJKonwersje.
 6. Dla opcji „Konwersje” ustaw wartość „> 100” i kliknij Zastosuj.
 7. Kliknij kolejno +DODAJKoszt konw.
 8. Dla opcji „Koszt konw.” ustaw wartość „> 60 zł” i kliknij Zastosuj.
 9. W sekcji „Częstotliwość” wybierz Codziennie o dowolnej porze i wykorzystaj dane z okresu Poprzednie 30 dni.
 10. Nazwij regułę i ją zapisz.
Uwaga: jeśli tworzysz reguły na podstawie konwersji, zalecamy ustawianie dłuższych przedziałów czasowych (np. poprzednie 7 lub 30 dni), by odpowiednio zarejestrować konwersje. Konwersje mogą zająć do 30 dni.

Wstrzymywanie nieskutecznych reklam na podstawie danych o skuteczności (np. niskiego CTR)

Niektórzy reklamodawcy eksperymentują z różnymi reklamami, by w miarę możliwości zachowywać te najskuteczniejsze. Dzięki regułom automatycznym możesz rutynowo wstrzymywać reklamy, których skuteczność nie spełnia Twoich oczekiwań. Możesz na przykład wprowadzić regułę wyszukującą codziennie reklamy o współczynniku klikalności poniżej 0,2%, które uzyskały ponad 1000 wyświetleń w ostatnim dniu (te dane powinny wystarczyć do podjęcia decyzji). Takie reklamy mogą być automatycznie wstrzymywane.
Pamiętaj, że dane dotyczące skuteczności (w tym przypadku 0,2% CTR) oraz dane, na które należy zwracać uwagę (1000 wyświetleń dziennie), są określane indywidualnie dla każdego reklamodawcy. Parametry oceny skuteczności słów kluczowych powinny być ustalane na podstawie planowanej skuteczności i wiedzy na temat prowadzonej działalności.
Aby utworzyć powyższą regułę:
 1. Kliknij Reklamy i rozszerzenia.
 2. Kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami Utwórz regułę automatyczną.
 3. W sekcji „Rodzaj reguły” kliknij Wstrzymaj reklamy.
 4. W sekcji „Zastosuj w reklamach” kliknij Wszystkie włączone reklamy.
 5. W sekcji „Warunek” kliknij kolejno +DODAJ i CTR.
 6. Dla opcji „CTR” ustaw wartość „0,2%” i kliknij Zastosuj.
 7. Kliknij kolejno +DODAJWyśw.
 8. Wybierz dla wyświetleń wartość „>= 1000”.
 9. W sekcji „Częstotliwość” wybierz „Codziennie” i wykorzystaj dane z okresu Poprzednie 14 dni.
 10. Nazwij regułę i ją zapisz.
Opisana powyżej reguła będzie działać w przypadku reklam spełniających warunki we wszystkich kampaniach. Jeśli miałaby obejmować tylko reklamy w trzech określonych kampaniach, możesz dodać warunek dotyczący kampanii i wybrać odpowiednie kampanie.

Zmiana końcowego adresu URL słów kluczowych

Możesz ustawić reguły, by zaktualizować końcowy adres URL słów kluczowych.

Aby utworzyć powyższą regułę:

 1. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona].
 2. Przejdź do sekcji „Działania zbiorcze” i wybierz Reguły.
 3. Kliknij niebieski przycisk plusa i wybierz +Reguły słów kluczowych.
 4. W sekcji „Działanie” wybierz Zmień końcowe adresy URL słów kluczowych.
  1. W sekcji „Wprowadź zmiany w” wybierz, czy zastosować działanie do adresów URL na wszystkich urządzeniach, czy do końcowego adresu URL, który pojawia się na urządzeniach mobilnych.
  2. W sekcji „Działanie” wybierz, czy chcesz ustawić nowy adres URL, dodać tekst do istniejącego adresu URL, czy znaleźć i zastąpić tekst konkretnego adresu URL.
 5. W sekcjach „Zastosuj do” i „Warunki” wybierz typ adresów URL, których ma dotyczyć ta reguła.
 6. Wybierz częstotliwość działania tej reguły.
 7. Określ, czy chcesz otrzymywać e-maile o tej regule.
 8. Gdy skończysz, kliknij Zapisz regułę.

Utwórz regułę, aby stosować etykiety

Możesz utworzyć regułę, która pomoże Ci tworzyć przydatne grupowania zarządzanych kont, kampanii, grup reklam, słów kluczowych i reklam według ich etykiet. Aby utworzyć i zastosować regułę:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Wejdź na stronę „Konta”, „Kampanie”, „Grupy reklam”, „Słowa kluczowe” lub „Reklamy i rozszerzenia”.
 3. Nad tabelą statystyk kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot icon.
 4. Kliknij Utwórz regułę automatyczną.
 5. Wybierz nazwę reguły.
 6. W menu „Działanie” kliknij Zmień etykiety.
 7. W menu „Zastosuj do:” wybierz, gdzie chcesz zastosować etykietę.
 8. Wybierz warunki lub częstotliwość reguły albo wyniki jej działania, które chcesz przesyłać e-mailem.
 9. Kliknij Podgląd, aby sprawdzić, czy reguła jest skonfigurowana zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Wyświetlenie podglądu służy tylko do weryfikacji i nie powoduje trwałych zmian na koncie.
Gdy skończysz, kliknij Zapisz regułę.

Stawki i ustawianie ich harmonogramu

Dostosowywanie stawek za słowa kluczowe na podstawie kosztu konwersji

Dzięki regułom automatycznym możesz zwiększać stawki za te słowa kluczowe, które mają wysoki współczynnik konwersji i jednocześnie jej niski koszt, oraz obniżać stawki za mniej skuteczne słowa kluczowe. Na przykład cotygodniowa reguła może podnosić maksymalne stawki CPC (tj. koszt konwersji) o 15% w przypadku słów kluczowych z liczbą konwersji ponad 50 i kosztem konwersji poniżej 30 zł, które powodują wyświetlanie reklamy na pozycjach poniżej trzeciej. Jako środek ostrożności zalecamy ustawienie maksymalnej stawki. Druga cotygodniowa zasada może powodować obniżenie o 15% stawek za słowa kluczowe, których koszt konwersji przekracza 36 zł. Aby utworzyć te reguły:
 1. Kliknij Słowa kluczowe.
 2. Kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami Utwórz regułę automatyczną.
 3. W sekcji „Rodzaj reguły” kliknij Zmień stawki za słowa kluczowe.
 4. W sekcji „Zastosuj w słowach kluczowych” kliknij Wszystkie włączone słowa kluczowe.
 5. W sekcji „Działanie” kliknij Zwiększ stawki.
 6. Obok pozycji „Zwiększ o procent” wpisz „15%”.
 7. W sekcji „Warunek” kliknij kolejno +DODAJKoszt konw.
 8. Dla opcji „Koszt konw.” ustaw wartość „< 30 zł”.
 9. Kliknij kolejno +DODAJKonwersje oraz ustaw wartość „> 50”.
 10. Kliknij kolejno +DODAJ i „Śr. poz.” oraz ustaw wartość „< 3”.
 11. Nazwij regułę.
 12. Kliknij Zapisz regułę, by utworzyć regułę 1.
 13. W przypadku reguły 2 w sekcji „Działanie” kliknij Zmniejsz stawki.
 14. Obok pozycji „Zmniejsz o procent” wpisz „15%”. 
 15. W sekcji „Warunek” kliknij kolejno +DODAJKoszt konw.
 16. Dla opcji „Koszt konw.” ustaw wartość „< 36 zł”.
 17. Kliknij kolejno +DODAJKonwersje oraz ustaw wartość „> 50”.
 18. Kliknij kolejno +DODAJ i „Śr. poz.” oraz ustaw wartość „< 3”.
 19. W sekcji „Częstotliwość” kliknij Co tydzień i wykorzystaj dane z okresu Ostatni tydzień.
 20. Nazwij regułę i ją zapisz.

Wskazówka

Jeśli tworzysz reguły na podstawie konwersji, zalecamy ustawienie dłuższych przedziałów czasowych w opcji „korzystam z danych z” (np. ostatnie 7 lub 30 dni bądź nawet więcej), by odpowiednio zarejestrować konwersje. Konwersje mogą zająć do 30 dni.

Zmiana stawek pod kątem osiągnięcia odpowiedniej średniej pozycji (dotyczy tylko sieci wyszukiwania)

Niektórzy reklamodawcy chcą wyświetlać reklamy na konkretnych pozycjach, np. na pięciu najwyższych lub od pozycji trzeciej do piątej. Można to osiągnąć, dostosowując umiejętnie stawki za słowa kluczowe. Pamiętaj jednak, że wyższa stawka może czasami prowadzić do obniżenia pozycji reklamy. Warto poczytać najpierw o pozycji reklamy i rankingu reklamy.
Aby kierować reklamy na pozycje 3–5, możesz utworzyć dwie działające codziennie reguły „Zmień stawki za słowa kluczowe”. Pierwsza reguła będzie powodować podniesienie stawek, kiedy średnia pozycja spadnie poniżej piątej, a druga – obniżenie stawek, kiedy średnia pozycja wzrośnie powyżej trzeciej.
Aby utworzyć te reguły:
 1. Kliknij Słowa kluczowe.
 2. Kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami Utwórz regułę automatyczną.
 3. W sekcji „Rodzaj reguły” kliknij Zmień stawki za słowa kluczowe.
 4. W sekcji „Zastosuj w słowach kluczowych” kliknij Wszystkie włączone słowa kluczowe.
 5. W sekcji „Działanie” kliknij Podnieś stawki do wysokości stawki CPC za wyświetlenia u góry strony.
 6. W sekcji „Warunek” kliknij kolejno +DODAJŚr. poz.
 7. Ustaw dla opcji „Śr. poz.” wartość „> 5”.
 8. Ustaw częstotliwość Codziennie i wykorzystaj dane z okresu Poprzedni dzień.
 9. Nazwij regułę 1 i ją zapisz.
 10. W przypadku reguły 2 w sekcji „Działanie” kliknij Podnieś stawki do wysokości stawki CPC za pierwszą stronę.
 11. W sekcji „Warunek” kliknij kolejno +DODAJŚr. poz.
 12. Ustaw dla opcji „Śr. poz.” wartość „< 3”.
 13. Ustaw częstotliwość Codziennie i wykorzystaj dane z okresu Poprzedni dzień.
 14. Nazwij regułę i ją zapisz.
Jeśli daleko Ci do Twojej docelowej średniej pozycji, możesz utworzyć kilka reguł, by szybciej ją osiągnąć. Jeśli na przykład średnia pozycja jest niższa niż 5, ale wyższa niż 7, możesz podnieść stawki o 10%. Jeśli jest niższa niż 7, podnieś stawki o 20%.

Podnoszenie stawek pod kątem wyświetlania reklamy na pierwszej stronie (dotyczy tylko sieci wyszukiwania)

Niektórzy reklamodawcy chcą, by ich reklamy były zawsze wyświetlane na pierwszej stronie. Dzięki automatycznym regułom można podnosić stawki za słowa kluczowe do zalecanego poziomu, który gwarantuje wyświetlenie reklamy na pierwszej stronie. Taka reguła powinna być regułą codzienną.
Pamiętaj jednak o określeniu maksymalnej stawki i ustawieniu dla słowa kluczowego wymagania stanu „Poniżej stawki za pierwszą stronę”. Dzięki temu stawki będą modyfikowane tylko w przypadku słów kluczowych, które nie powodują wyświetlania reklam na pierwszej stronie. Dodatkowo możesz zdecydować się na podnoszenie stawek tylko za słowa kluczowe z dobrym wynikiem jakości (np. >= 6), by uniknąć płacenia więcej za słowa kluczowe wymagające optymalizacji.
 1. Kliknij Słowa kluczowe.
 2. Kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami Utwórz regułę automatyczną.
 3. W sekcji „Rodzaj reguły” kliknij Zmień stawki za słowa kluczowe.
 4. W sekcji „Zastosuj w słowach kluczowych” kliknij Wszystkie włączone słowa kluczowe.
 5. W sekcji „Działanie” kliknij Podnieś stawki do wysokości stawki CPC za pierwszą stronę.
 6. (Opcjonalnie) Ustaw wartość dla opcji „Maks. limit stawki”.
 7. W sekcji „Warunek” kliknij kolejno +DODAJWynik jakości.
 8. Ustaw dla opcji „Wynik jakości” wartość „>= 6”.
 9. Ustaw częstotliwość Codziennie i wykorzystaj dane z okresu Poprzedni dzień.
 10. Nazwij regułę i ją zapisz.

Podnoszenie stawek do zalecanej stawki za wyświetlenie u góry strony (dotyczy tylko sieci wyszukiwania)

Dzięki automatycznej regule obliczającej szacunkowe stawki za górę strony możesz podnosić stawki za słowa kluczowe do zalecanego poziomu, który gwarantuje wyświetlenie reklamy na górze strony. Taka reguła powinna być regułą codzienną. 
Uwaga: pamiętaj o określeniu maksymalnej stawki. Dodatkowo możesz zdecydować się na podnoszenie stawek tylko za słowa kluczowe z dobrym wynikiem jakości (np. >= 6), by uniknąć płacenia więcej za słowa kluczowe wymagające optymalizacji. 
 1. Kliknij Słowa kluczowe.
 2. Kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami Utwórz regułę automatyczną.
 3. W sekcji „Rodzaj reguły” kliknij Zmień stawki za słowa kluczowe.
 4. W sekcji „Zastosuj w słowach kluczowych” kliknij Wszystkie włączone słowa kluczowe.
 5. W sekcji „Działanie” kliknij Podnieś stawki do wysokości stawki CPC za wyświetlenia u góry strony.
 6. (Opcjonalnie) Ustaw wartość dla opcji „Maks. limit stawki”.
 7. W sekcji „Warunek” kliknij kolejno +DODAJWynik jakości.
 8. Ustaw dla opcji „Wynik jakości” wartość „>= 6”.
 9. Ustaw częstotliwość Codziennie i wykorzystaj dane z okresu Poprzedni dzień.
 10. Nazwij regułę i ją zapisz.

Harmonogram określania stawek (np. wyższa stawka w określonych godzinach w ciągu dnia)

Dzięki regułom automatycznym możesz podnosić lub obniżać stawki według dnia tygodnia, a nawet pory dnia. Możesz np. utworzyć dwie codzienne reguły powodujące zwiększenie stawek w godzinach 18:00–22:00. Pierwsza reguła może zwiększać stawkę o 25% około godziny 18:00, a druga obniżać ją o 20% około godziny 22:00, przywracając wartość pierwotną (3 zł zwiększone o 25% daje 3,75 zł, a 3,75 zł pomniejszone o 20% daje ponownie 3 zł).

Wskazówka

Oto przydatny sposób obliczania procentowej wartości podnoszenia i obniżania stawek. Przy wzroście o x% odpowiednie obniżenie stawki do pierwotnej wartości (d%) to: d = (100 * x) / (100 + x). W tym przykładzie x = 25. Zatem d = (100 * 25) / (100 + 25) = 20.

Kontrolowanie budżetów i kosztów

Sprawdzanie budżetu

Możesz używać reguł automatycznych, by ustawić powiadomienia e-mailowe, które będą wysyłane, gdy wystąpią określone warunki. Załóżmy, że prowadzisz kampanię z budżetem dziennym 300 zł. Możesz ustawić regułę automatyczną, aby w południe każdego dnia otrzymywać e-maila, jeśli do tej godziny wydasz więcej niż 150 zł. Po otrzymaniu powiadomienia możesz zdecydować, czy zwiększyć budżet, by nie blokować kampanii przez resztę dnia.
Aby utworzyć regułę, która wysyła e-maila, jeśli określone kampanie naliczyły ponad 150 zł kosztów do 12:00:
 1. Kliknij „Kampanie”.
 2. Kliknij nazwę kampanii, której budżet chcesz monitorować.
 3. Kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami  i Utwórz regułę automatyczną.
 4. W sekcji „Rodzaj reguły” kliknij „Wyślij e-mail”.
 5. W sekcji „Zastosuj do grup reklam” kliknij „Wszystkie włączone grupy reklam” lub wybierz poszczególne grupy reklam.
 6. W sekcji „Warunek” kliknij kolejno „+DODAJ” i „Koszt”.
 7. Ustaw dla opcji „Koszt” wartość „> 150 zł”.
 8. Ustaw częstotliwość „Codziennie o 12:00” i wykorzystaj dane z okresu „Ten sam dzień”.
 9. Nazwij regułę i ją zapisz.
Możesz ustawić podobne reguły, by otrzymywać e-maile, gdy zachodzą pewne okoliczności w grupach reklam, reklamach i słowach kluczowych.

Harmonogram ustalania budżetu (np. wyższy budżet w określonych dniach tygodnia)

Reguły automatyczne pozwalają swobodnie podnosić i obniżać budżety kampanii według dni tygodnia. Jeśli na przykład wiesz, że większość konwersji ma miejsce we wtorki i środy, możesz ustawić reguły zwiększające budżet we wtorek rano i obniżające go do poprzedniej wartości w środę w nocy.
Pierwsza zasada może powodować zwiększenie budżetu o 50%, a druga obniżenie go o 33,3%, przywracając wartość pierwotną (300 zł powiększone o 50% daje 450 zł, a po zmniejszeniu o 33,3% otrzymujemy z powrotem 300 zł).
Aby utworzyć te dwie reguły:
 1. Kliknij Kampanie.
 2. Kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami Utwórz regułę automatyczną.
 3. W sekcji „Rodzaj reguły” kliknij Zmień budżety.
 4. W sekcji „Zastosuj w kampaniach” kliknij Wszystkie włączone kampanie.
 5. W przypadku reguły 1 w sekcji „Działanie” kliknij Zwiększ budżet i wpisz wartość „50%”.
 6. W przypadku reguły 2 w sekcji „Działanie” kliknij Zmniejsz budżet i wpisz wartość „33,3%”.
 7. W przypadku reguły 1 ustaw częstotliwość Co tydzień, wtorek 1:00 i wykorzystaj dane z okresu Poprzedni tydzień
 8. W przypadku drugiej reguły ustaw częstotliwość Co tydzień, środa 23:00, korzystając z tych samych danych.
 9. Nazwij regułę i ją zapisz.

Wskazówka

Oto przydatny sposób obliczania procentowej wartości podnoszenia i obniżania stawek. Przy wzroście o x% odpowiednie obniżenie stawki do pierwotnej wartości (d%) to: d = (100 * x) / (100 + x). W tym przykładzie x = 50. Zatem d = (100 * 50) / (100 + 50) = 33,3.
Poniżej możesz zobaczyć, jak wyglądałyby te dwie cotygodniowe reguły.

Wstrzymywanie kampanii, które w danym miesiącu przekroczyły określony budżet

Możesz kontrolować koszty kampanii za pomocą budżetu dziennego, ale możesz też ograniczać wydatki miesięczne. Stosuje się do tego regułę automatyczną uruchamianą codziennie rano i wstrzymującą wszystkie kampanie, których koszt przekroczył np. 600 zł w danym miesiącu. Możesz ustawić częstotliwość „Codziennie”, a w polu „korzystam z danych z” wybrać wartość „Ten sam miesiąc”.

Wstrzymywanie kampanii, które osiągnęły określoną liczbę kliknięć w ciągu dnia

Czasami może Ci się przydać ograniczenie liczby kliknięć w kampanii danego dnia, np. do 500. W tym celu możesz skorzystać z kilku codziennych reguł uruchamianych o różnych godzinach. Każda reguła sprawdza, czy pułap 500 kliknięć został osiągnięty. Jeśli tak, kampania jest wstrzymywana. W uproszczonej sytuacji wystarczą cztery codzienne reguły:
 1. Reguła 1 około godziny 6:00 sprawdza, czy został osiągnięty próg 500 kliknięć i w razie potrzeby wstrzymuje kampanię.
 2. Reguła 2 około godziny 12:00 sprawdza, czy został osiągnięty próg 500 kliknięć i w razie potrzeby wstrzymuje kampanię.
 3. Reguła 3 około godziny 18:00 sprawdza, czy został osiągnięty próg 500 kliknięć i w razie potrzeby wstrzymuje kampanię.
 4. Reguła 4 włącza kampanię około godziny 23:00, tak by mogła być wyświetlana następnego dnia.

Zwiększanie budżetu kampanii z dużą liczbą konwersji (z wykorzystaniem kosztu konwersji)

Jeśli masz docelowy koszt konwersji i widzisz, że skuteczność niektórych kampanii przekracza Twoje oczekiwania, możesz przeznaczyć na nie dodatkowe środki. W tym celu można zastosować cotygodniową regułę automatyczną, np. taką, która zwiększa o 10% budżet każdej kampanii z liczbą konwersji większą niż 10 i kosztem konwersji poniżej 15 zł. Przypominamy, że dla bezpieczeństwa dobrze jest określić maksymalny budżet.

Podnoszenie stawek w przypadku wymiarów mających dobrą skuteczność w kampanii w sieci reklamowej

Załóżmy, że masz kampanię w sieci reklamowej kierowaną na grupy wiekowe 18–24, 25–34 i 35–44, przy czym dla każdej z nich stosujesz tę samą stawkę. Jednak w miarę rozwoju kampanii stwierdzasz, że osoby należące do pewnych grup wiekowych są bardziej skłonne do kupowania produktów po przejrzeniu Twojej witryny. W przypadku tych grup wiekowych o wysokim współczynniku konwersji możesz dojść do wniosku, że warto przeznaczyć większe kwoty na dotarcie do nich z reklamami.
W tym celu możesz utworzyć regułę, która regularnie sprawdza dane historyczne skuteczności i na ich podstawie zwiększa stawki dla grup wiekowych o wysokim współczynniku konwersji (czyli przynoszących duży zwrot z inwestycji). I odwrotnie, możesz obniżać stawki dla grup wiekowych o niskim współczynniku konwersji. Warto też pomyśleć o wyznaczeniu stawki maksymalnej, by przez przypadek nie spowodować wzrostu stawki ponad kwotę, jaką masz zamiar wydać.

Ogólne wskazówki i przykłady

Stosuj rozważnie reguły podnoszące lub obniżające stawki

Codzienne reguły dotyczące stawek, które mają zastosowanie do całego konta, powinny być konfigurowane z rozwagą. Jeśli reguła ma działać codziennie, warto zwykle używać danych z okresu „poprzedni dzień”. Zanim zdecydujesz się na większe zmiany, wprowadzaj nieduże modyfikacje stawek (np. podniesienie/obniżenie o 5%) i dokładnie obserwuj skuteczność w czasie.

Wyklucz z reguły konkretne słowa kluczowe

Czasami chcesz zastosować regułę do wszystkich słów kluczowych z wyjątkiem tych, którymi wolisz zarządzać samodzielnie. Możesz to zrobić, wykluczając te słowa kluczowe za pomocą opcji „Warunki”. Załóżmy, że chcesz zaplanować regułę powodującą zwiększenie stawek CPC za wszystkie słowa kluczowe w kampanii z wyjątkiem tych zawierających wyrażenie „rustykalne wesele”. Wyświetl słowa kluczowe tej kampanii i tworząc regułę, dodaj wymaganie, by tekst słowa kluczowego nie zawierał wyrażenia „wiejskie wesele”.

 
 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne