Veelgebruikte manieren om geautomatiseerde regels toe te passen

Met geautomatiseerde regels kunt u plannen dat uw advertenties op specifieke tijden van de dag worden weergegeven en uw biedingen aanpassen aan het tijdstip van de dag, seizoensfactoren of andere dynamische omstandigheden. U kunt er ook uw budget en kosten mee beheren door advertenties alleen weer te geven op de door u gekozen tijdstippen.

Als u met geautomatiseerde regels aan de slag wilt gaan, zet u eerst op een rijtje welke taken u regelmatig uitvoert in uw Google Ads-account en schrijft u de stappen op die u dan doorloopt. Structureer uw regels vervolgens zodanig dat deze acties automatisch worden uitgevoerd.

In dit artikel vindt u verschillende voorbeelden van populaire regels. U kunt uw persoonlijke prestatiedoelen en kennis van uw bedrijf gebruiken om specifieke statistieken en acties te kiezen die voor u zinvol zijn.

Nadat u regels heeft gemaakt, moet u de prestaties ervan regelmatig controleren en de regels eventueel verder verfijnen om de gewenste resultaten te verkrijgen.

Opmerking: Als een regel wordt gepland voor uitvoering op een bepaald tijdstip, kan de regel op elk moment in het uur na de geselecteerde tijd worden uitgevoerd. Een regel die voor 9:00 uur is ingesteld, kan bijvoorbeeld op elk moment tussen 9 en 10 uur worden uitgevoerd.

Instructies

Advertenties plannen

Verschillende speciale advertenties in- of uitschakelen voor een promotie

Stel dat u verschillende advertenties voor een promotie heeft die de woordgroep 'Koningsdag-aanbiedingen' bevat en dat u die op Koningsdag wilt weergeven. Maak deze advertenties van tevoren en zorg ervoor dat ze nog niet worden weergegeven (ze behouden de status 'onderbroken'). Vervolgens maakt u twee eenmalige regels: door de eerste worden deze advertenties aan het begin van Koningsdag (op 27 april om ongeveer 05:00 uur) ingeschakeld en door de tweede worden de advertenties aan het eind van Koningsdag (op 27 april om circa 23:00 uur) onderbroken.
 1. Klik op Advertenties en extensies.
 2. Klik op het icoon met 3 stippen en selecteer Een geautomatiseerde regel maken.
 3. Selecteer Advertenties inschakelen onder 'Type regel'.
 4. Kies in het gedeelte 'Toepassen op advertenties' de optie Alle ingeschakelde en onderbroken advertenties.
 5. Klik in het gedeelte 'Voorwaarde' op +Toevoegen en selecteer 'Advertentietekst'.
 6. Typ in het veld 'Waarde' 'Koningsdag-aanbiedingen' en klik op Toepassen.
 7. Onder 'Frequentie' kiest u 'Eenmalig' en selecteert u 27 april 2018 om 05:00 uur.
 8. Geef de regel een naam.
 9. Klik op Regel opslaan om regel 1 op te slaan.
 10. Maak regel 2 door op het icoon met 3 stippen te klikken en Een geautomatiseerde regel maken te selecteren.
 11. Selecteer Advertenties onderbreken onder 'Type regel'.
 12. Kies in het gedeelte 'Toepassen op' de optie Alle ingeschakelde en onderbroken advertenties.
 13. Klik in het gedeelte 'Voorwaarde' op +Toevoegen en selecteer Advertentietekst.
 14. Typ in het veld 'Waarde' 'Koningsdag-aanbiedingen' en klik op Toepassen.
 15. Onder 'Frequentie' kiest u Eenmalig en selecteert u 27 april 2018 om 23:00 uur.
 16. Geef de regel een naam.
 17. Klik op Regels opslaan om regel 2 op te slaan.

Verschillende speciale advertenties in- of uitschakelen op regelmatige basis (bijvoorbeeld elk weekend)

Stel dat u elk weekend advertenties met 'Gratis verzending' wilt weergeven. Op basis van twee wekelijkse regels kunnen deze advertenties elke zaterdagochtend (regel 1) worden ingeschakeld en elke zondagavond (regel 2) worden onderbroken. Zoals u in het onderstaande voorbeeld kunt zien, kunt u aan de hand van de advertentietekst de advertenties in uw account selecteren in plaats van afzonderlijk in de tabel.
 1. Klik op Advertenties en extensies.
 2. Klik op het icoon met 3 stippen en selecteer Een geautomatiseerde regel maken.
 3. Selecteer Advertenties inschakelen onder 'Type regel'.
 4. Kies in het gedeelte 'Toepassen op advertenties' de optie Alle ingeschakelde en onderbroken advertenties.
 5. Klik in het gedeelte 'Voorwaarde' op +Toevoegen en selecteer Advertentietekst.
 6. Typ in het veld 'Waarde' 'Gratis verzending' en klik op Toepassen.
 7. Kies onder 'Frequentie' de optie Wekelijks en selecteer zaterdag om 01:00 uur.
 8. Geef de regel een naam.
 9. Klik op Regel opslaan om regel 1 op te slaan.
 10. Maak regel 2 door op het icoon met 3 stippen te klikken en Een geautomatiseerde regel maken te selecteren.
 11. Selecteer Advertenties onderbreken onder 'Type regel'.
 12. Kies in het gedeelte 'Toepassen op' de optie Alle ingeschakelde en onderbroken advertenties.
 13. Klik in het gedeelte 'Voorwaarde' op +Toevoegen en selecteer Advertentietekst.
 14. Typ in het veld 'Waarde' 'Gratis verzending' en klik op Toepassen.
 15. Kies onder 'Frequentie' de optie Wekelijks en selecteer zondag om 23:00 uur.
 16. Geef de regel een naam.
 17. Klik op Regels opslaan om regel 2 op te slaan.

Een speciale advertentiecampagne in- of uitschakelen voor een promotie

Stel dat u een speciale advertentiecampagne heeft die u op 31 oktober wilt uitvoeren. Maak eerst deze campagne en zorg ervoor dat de status 'onderbroken' behouden blijft. Vervolgens maakt u 2 eenmalige regels: de eerste zorgt ervoor dat de campagne bij de start van Halloween (bijvoorbeeld 31 oktober om ongeveer 01:00 uur) wordt ingeschakeld en de tweede zorgt ervoor dat de campagne aan het einde van de dag (om circa 23:00 uur) wordt onderbroken.
 1. Klik op Campagnes.
 2. Klik op het icoon met 3 stippen en selecteer Een geautomatiseerde regel maken.
 3. Selecteer Campagnes inschakelen voor regel 1. Selecteer Campagnes onderbreken voor regel 2.
 4. Kies in het gedeelte 'Toepassen op campagnes' de optie Campagnes selecteren en selecteer de campagne die u wilt opnemen.
 5. Voor regel 1 kiest u in het gedeelte 'Frequentie' Eenmalig en selecteert u 31 oktober 2018 om 01:00 uur. Selecteer voor regel 2 31 oktober 2018 om 23:00 uur.
 6. Geef de regel een naam.
 7. Klik op Regel opslaan.

Advertenties of zoekwoorden bewerken

Slecht presterende zoekwoorden onderbreken op basis van prestatiestatistieken (bijvoorbeeld hoge kosten per conversie)

Sommige adverteerders experimenteren met verschillende zoekwoorden, behouden de zoekwoorden die het best presteren en optimaliseren de zoekwoorden die minder goed presteren. In dit proces kunt u geautomatiseerde regels gebruiken door stelselmatig de zoekwoorden te onderbreken die niet naar wens presteren zodat u ze kunt optimaliseren en later opnieuw kunt inschakelen. U kunt bijvoorbeeld conversiegegevens gebruiken als u 'Conversies bijhouden' heeft ingeschakeld.
Hier volgt een voorbeeld van het onderbreken van zoekwoorden met zeer hoge kosten per conversie: via een maandelijkse regel kunnen alle zoekwoorden worden onderbroken met kosten per conversie die hoger zijn dan € 20 en die de afgelopen dertig dagen ten minste honderd conversies hebben gegenereerd. De prestatiestatistieken (€ 20 kosten per conversie) en de te observeren gegevens (honderd conversies in een maand) zijn voor iedere adverteerder anders. We raden aan deze te kiezen op basis van uw prestatiedoelen en kennis over uw bedrijf.
Zo maakt u deze regel:
 1. Klik op Zoekwoorden.
 2. Klik op het icoon met 3 stippen en selecteer Een geautomatiseerde regel maken.
 3. Selecteer Zoekwoorden onderbreken onder 'Type regel'.
 4. Kies Alle ingeschakelde trefwoorden in het gedeelte 'Toepassen op zoekwoorden'.
 5. Klik in het gedeelte 'Voorwaarde' op +Toevoegen en selecteer Conversies.
 6. Stel 'Conversies' in op '>100' en klik op Toepassen.
 7. Klik op +Toevoegen en selecteer Kosten/conv.
 8. Stel 'Kosten/conv.' in op '>€ 20' en klik op Toepassen.
 9. Kies in het gedeelte Frequentie Dagelijks en een willekeurig tijdstip. Gebruik gegevens van de Afgelopen 30 dagen.
 10. Geef uw regel een naam en sla de regel op.
Opmerking: Als u een regel instelt op basis van conversies, raden we u aan een langere periode (bijvoorbeeld 'Afgelopen 7 dagen' of 'Afgelopen 30 dagen') om een goed beeld van uw conversies te krijgen. Conversies kunnen binnen maximaal 30 dagen plaatsvinden.

Slecht presterende advertenties onderbreken op basis van prestatiestatistieken (bijvoorbeeld lage CTR)

Sommige adverteerders experimenteren met verschillende advertenties en behouden de advertenties die het best presteren. In dit proces kunt u geautomatiseerde regels gebruiken door stelselmatig de advertenties te onderbreken die niet naar wens presteren. U kunt bijvoorbeeld een dagelijkse regel gebruiken om advertenties op te sporen met een lagere klikfrequentie dan 0,2 procent en meer dan 1000 vertoningen de afgelopen dag (zodat er voldoende gegevens zijn verzameld om een beslissing te kunnen nemen). Deze advertenties kunnen vervolgens automatisch worden onderbroken.
De prestatiestatistieken (in dit geval 0,2 procent CTR) en de te observeren gegevens (1000 vertoningen per dag) zijn voor iedere adverteerder anders. We raden aan deze te kiezen op basis van uw prestatiedoelen en kennis over uw bedrijf.
Zo maakt u deze regel:
 1. Klik op Advertenties en extensies.
 2. Klik op het icoon met 3 stippen en selecteer Een geautomatiseerde regel maken.
 3. Selecteer Advertenties onderbreken onder 'Type regel'.
 4. Kies Alle ingeschakelde advertenties in het gedeelte 'Toepassen op advertenties'.
 5. Klik in het gedeelte 'Voorwaarde' op +Toevoegen en selecteer CTR.
 6. Stel de CTR in op ',2%' en klik op Toepassen.
 7. Klik op +Toevoegen en selecteer Verton.
 8. Stel vertoningen in op '>=1000'.
 9. Kies in het gedeelte 'Frequentie' de optie 'Dagelijks' met gegevens van de Afgelopen 14 dagen.
 10. Geef uw regel een naam en sla de regel op.
De hierboven beschreven regel werkt voor advertenties die voldoen aan de voorwaarden voor al uw campagnes. Als u wilt dat de regel alleen werkt voor advertenties in slechts 3 specifieke campagnes, kunt u een campagnevoorwaarde toevoegen en die 3 campagnes selecteren.

Uiteindelijke URL voor zoekwoorden wijzigen

U kunt regels instellen om de uiteindelijke URL van uw zoekwoorden te updaten.

Zo maakt u deze regel:

 1. Klik op het gereedschapsicoon Google Ads | tools [Icon].
 2. Ga naar 'Bulkacties' en selecteer Regels.
 3. Klik op de blauwe plusknop en selecteer +Zoekwoordregels.
 4. Selecteer in het gedeelte 'Actie' de optie Uiteindelijke URL's voor zoekwoorden wijzigen in het dropdownmenu.
  1. Kies onder 'Wijzigingen aanbrengen in' of deze actie van toepassing is op de URL op alle apparaten of op de uiteindelijke URL die wordt weergegeven op mobiele apparaten.
  2. Kies onder 'Actie' of u een nieuwe URL wilt instellen, tekst aan een bestaande URL wilt toevoegen of tekst wilt zoeken en vervangen in een specifieke URL.
 5. Kies in de gedeelten 'Toepassen op' en 'Voorwaarden' het type URL's waarop u deze regel wilt toepassen.
 6. Selecteer de frequentie waarmee deze regel moet worden uitgevoerd.
 7. Kies of u e-mails over deze regel wilt ontvangen.
 8. Als u klaar bent, selecteert u Regel opslaan.

Een regel maken om labels toe te passen

U kunt een regel maken om nuttige labelgroeperingen van beheerde accounts, campagnes, advertentiegroepen, zoekwoorden en advertenties te maken. Gebruik de volgende stappen om een regel te maken en toe te passen:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Ga naar de pagina Accounts, Campagnes, Advertentiegroepen, Zoekwoorden of Advertenties en extensies.
 3. Klik op het icoon met 3 stippen 3 dot icon boven de tabel met statistieken.
 4. Selecteer Een geautomatiseerde regel maken.
 5. Kies een naam voor de regel.
 6. Selecteer in het dropdownmenu Actie de optie Labels wijzigen.
 7. Kies in het dropdownmenu Toepassen op waarop u het label wilt toepassen.
 8. Kies de voorwaarden, frequentie of e-mailresultaten van de regel.
 9. Klik op Voorbeeld om te checken of de regel zo is ingesteld dat deze naar wens werkt. U bekijkt het voorbeeld alleen om te verifiëren. Er worden geen permanente wijzigingen in uw account aangebracht.
Klik op Regel opslaan als u klaar bent.

Biedingen en bodplanning

Biedingen voor zoekwoorden aanpassen op basis van kosten per conversie

U kunt geautomatiseerde regels gebruiken om biedingen te verhogen voor zoekwoorden die veel conversies genereren tegen lage kosten per conversie. U kunt ze ook gebruiken om biedingen te verlagen voor de zoekwoorden die dit niet doen. Een wekelijkse regel kan bijvoorbeeld maximum CPC-biedingen met 15 procent verhogen voor zoekwoorden met meer dan 50 conversies en kosten per conversie van minder dan € 10 die advertenties op lagere posities dan 3 activeren. Hierbij wordt aanbevolen als voorzorgsmaatregel een maximum bod in te stellen. Via een tweede wekelijkse regel kunt u de biedingen met 15 procent verlagen voor zoekwoorden met kosten per conversie van meer dan € 12. U maakt deze regels als volgt:
 1. Klik op Zoekwoorden.
 2. Klik op het icoon met 3 stippen en selecteer Een geautomatiseerde regel maken.
 3. Selecteer Zoekwoordbiedingen wijzigen onder 'Type regel'.
 4. Kies Alle ingeschakelde trefwoorden in het gedeelte 'Toepassen op zoekwoorden'.
 5. Selecteer Biedingen verhogen onder 'Actie'.
 6. Voer '15%' in naast 'Verhogen met percentage'.
 7. Klik in het gedeelte 'Voorwaarde' op +Toevoegen en selecteer Kosten/conv.
 8. Stel 'Kosten/conv.' in op '<$10'.
 9. Klik op +Toevoegen, selecteer Conversies en stel in op '>50'.
 10. Klik op +Toevoegen, selecteer 'Gem. pos.' en stel in op '<3'.
 11. Geef de regel een naam.
 12. Klik op Regel opslaan om regel 1 op te slaan.
 13. Selecteer voor regel 2 Biedingen verlagen onder 'Actie'.
 14. Voer '15%' in naast 'Verlagen met percentage'.
 15. Klik in het gedeelte 'Voorwaarde' op +Toevoegen en selecteer Kosten/conv.
 16. Stel 'Kosten/conv.' in op '<$12'.
 17. Klik op +Toevoegen, selecteer Conversies en stel in op '>50'.
 18. Klik op +Toevoegen, selecteer 'Gem. pos.' en stel in op '<3'.
 19. Kies in het gedeelte 'Frequentie' Wekelijks met gegevens uit de Laatste week.
 20. Geef uw regel een naam en sla de regel op.

Tip

Als u regels instelt op basis van conversies, raden we u aan een langere periode bij 'gebruik van gegevens van' in te stellen (bijvoorbeeld 'Afgelopen 14 dagen', 'Afgelopen 30 dagen' of langer) om een goed beeld van uw conversies te krijgen. Conversies kunnen binnen maximaal 30 dagen plaatsvinden.

Biedingen wijzigen om een gemiddelde positie te targeten (alleen in het Zoeknetwerk)

Sommige adverteerders willen dat hun advertenties op bepaalde advertentieposities worden weergegeven, zoals de 2 bovenste posities of positie 3 tot 5. U kunt dit bereiken door de zoekwoordbiedingen aan te passen. Houd er echter rekening mee dat een hoger bod soms kan leiden tot een lagere gemiddelde advertentiepositie. We raden u aan eerst meer te lezen over advertentiepositie en advertentierangschikking.
Als u posities 3-5 wilt targeten, kunt u twee dagelijkse regels om zoekwoordbiedingen te wijzigen, maken. Met de eerste regel worden de biedingen verhoogd wanneer de gemiddelde positie lager wordt dan 5. De tweede regel zorgt ervoor dat de biedingen worden verlaagd wanneer de gemiddelde positie hoger wordt dan 3.
U maakt deze regels als volgt:
 1. Klik op Zoekwoorden.
 2. Klik op het icoon met 3 stippen en selecteer Een geautomatiseerde regel maken.
 3. Selecteer Zoekwoordbiedingen wijzigen onder 'Type regel'.
 4. Kies Alle ingeschakelde trefwoorden in het gedeelte 'Toepassen op zoekwoorden'.
 5. Selecteer onder 'Actie' Biedingen verhogen naar CPC voor boven aan de pagina.
 6. Klik in het gedeelte 'Voorwaarde' op +Toevoegen en selecteer Gem. pos.
 7. Stel 'Gem. pos.' in op '>5'.
 8. Stel de 'Frequentie' in op Dagelijks en gebruik gegevens van de Vorige dag.
 9. Geef regel 1 een naam en sla deze op.
 10. Selecteer voor regel 2 onder 'Actie' de optie Biedingen verhogen naar CPC voor de eerste pagina.
 11. Klik in het gedeelte 'Voorwaarde' op +Toevoegen en selecteer Gem. pos.
 12. Stel 'Gem. pos.' in op '<3'.
 13. Stel de 'Frequentie' in op Dagelijks en gebruik gegevens van de Vorige dag.
 14. Geef uw regel een naam en sla de regel op.
Als u ver verwijderd bent van uw gewenste gemiddelde positie, kunt u meerdere regels maken om de gewenste positie sneller te bereiken. Wanneer de gemiddelde positie bijvoorbeeld slechter dan 5 maar beter dan 7 is, zou u biedingen met tien procent kunnen verhogen. Of als de positie slechter is dan 7, verhoogt u biedingen met twintig procent.

Biedingen verhogen om er zeker van te zijn dat advertenties worden weergegeven op de eerste pagina (alleen in het Zoeknetwerk)

Sommige adverteerders willen er zeker van zijn dat hun advertenties in elk geval altijd op de eerste pagina worden weergegeven. U kunt geautomatiseerde regels gebruiken om de biedingen voor uw zoekwoorden te verhogen tot het aanbevolen bod voor de eerste pagina en die regels dagelijks laten uitvoeren.
Geef echter een maximum bod op en voeg ook het vereiste toe dat het zoekwoord de status 'Onder bod voor eerste pagina' heeft, zodat u alleen de biedingen voor zoekwoorden verhoogt die nog niet op de eerste pagina worden weergegeven. Daarnaast wilt u mogelijk alleen biedingen verhogen voor zoekwoorden die een goede kwaliteitsscore hebben (bijvoorbeeld kwaliteitsscore >= 6), zodat er niet wordt geboden op zoekwoorden die moeten worden geoptimaliseerd.
 1. Klik op Zoekwoorden.
 2. Klik op het icoon met 3 stippen en selecteer Een geautomatiseerde regel maken.
 3. Selecteer Zoekwoordbiedingen wijzigen onder 'Type regel'.
 4. Kies Alle ingeschakelde trefwoorden in het gedeelte 'Toepassen op zoekwoorden'.
 5. Selecteer onder 'Actie' Biedingen verhogen naar CPC voor de eerste pagina.
 6. (Optioneel) stel een 'Max. bodlimiet' in.
 7. Klik in het gedeelte 'Voorwaarde' op +Toevoegen en selecteer Kwaliteitsscore.
 8. Stel de kwaliteitsscore in op '>=6'.
 9. Stel de 'Frequentie' in op Dagelijks en gebruik gegevens van de Vorige dag.
 10. Geef uw regel een naam en sla de regel op.

Biedingen verhogen tot het aanbevolen bod voor bovenaan de pagina (alleen in het Zoeknetwerk)

U kunt een geautomatiseerde regel met biedingsschattingen voor bovenaan de pagina gebruiken om de biedingen voor uw zoekwoorden te verhogen tot het aanbevolen bod voor bovenaan de pagina en die regel dagelijks laten uitvoeren.
Opmerking: Let erop dat u een maximumbod opgeeft. Daarnaast is het aan te raden om alleen biedingen te verhogen voor zoekwoorden met een goede kwaliteitsscore (bijvoorbeeld kwaliteitsscore >= 6), zodat er niet wordt geboden op zoekwoorden die moeten worden geoptimaliseerd.
 1. Klik op Zoekwoorden.
 2. Klik op het icoon met 3 stippen en selecteer Een geautomatiseerde regel maken.
 3. Selecteer Zoekwoordbiedingen wijzigen onder 'Type regel'.
 4. Kies Alle ingeschakelde trefwoorden in het gedeelte 'Toepassen op zoekwoorden'.
 5. Selecteer onder 'Actie' Biedingen verhogen naar CPC voor boven aan de pagina.
 6. (Optioneel) stel een 'Max. bodlimiet' in.
 7. Klik in het gedeelte 'Voorwaarde' op +Toevoegen en selecteer Kwaliteitsscore.
 8. Stel de kwaliteitsscore in op '>=6'.
 9. Stel de 'Frequentie' in op Dagelijks en gebruik gegevens van de Vorige dag.
 10. Geef uw regel een naam en sla de regel op.

Bodplanning (bijvoorbeeld een hoger bod tijdens bepaalde uren van de dag)

U kunt met geautomatiseerde regels biedingen tijdens bepaalde dagen van de week of zelfs bepaalde uren van de dag verhogen of verlagen. U kunt bijvoorbeeld twee dagelijkse regels instellen die ervoor zorgen dat uw biedingen elke avond tussen 18:00 uur en 22:00 uur worden verhoogd. De eerste regel zorgt ervoor dat uw bod om ongeveer 18:00 uur met 25 procent wordt verhoogd en met de tweede regel wordt het bod om ongeveer 22:00 uur met 20 procent verlaagd tot de oorspronkelijke waarde (een bod van € 1 dat met 25 procent wordt verhoogd, wordt € 1,25, en een bod van € 1,25 dat met 20 procent wordt verlaagd, wordt weer € 1).

Tip

Hier is een handige manier om de verhoging en verlaging van het percentage te berekenen: bij een toename van x% volgt de bijbehorende d% om terug te keren naar de oorspronkelijke waarde, volgens deze formule: d = (100 * x) / (100 + x). In het bovenstaande voorbeeld is x 25. Dan is d: (100 * 25) / (100 + 25) = 20.

Budgetten en biedingen beheren

Uw budget controleren

U kunt gebruikmaken van geautomatiseerde regels om e-mails te activeren als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Stel dat u bijvoorbeeld een campagne met een dagbudget van € 100 heeft. U kunt een geautomatiseerde regel instellen die elke dag om 12:00 wordt uitgevoerd en u een e-mail stuurt als u op die dag al meer dan € 50 heeft besteed. Nadat u de e-mailmelding heeft ontvangen, kunt u vervolgens besluiten om uw budget te verhogen, zodat de campagne de rest van de dag kan worden weergegeven.
Een regel maken die een e-mail verzendt als bepaalde campagnes om 12:00 al meer dan € 50 hebben opgebracht:
 1. Klik op Campagnes.
 2. Klik op de naam van de campagne waarvan u het budget wilt bijhouden.
 3. Klik op het icoon met 3 stippen en selecteer 'Een geautomatiseerde regel maken'.
 4. Selecteer 'E-mail verzenden' onder 'Type regel'.
 5. Kies in het gedeelte 'Toepassen op advertentiegroepen' 'Alle ingeschakelde advertentiegroepen' of selecteer specifieke advertentiegroepen.
 6. Klik in het gedeelte 'Voorwaarde' op '+Toevoegen' en selecteer 'Kosten'.
 7. Stel 'Kosten' in op '>$50'.
 8. Stel de frequentie in op 'Dagelijks 12:00' met behulp van gegevens van 'Dezelfde dag'.
 9. Geef uw regel een naam en sla de regel op.
U kunt soortgelijke regels instellen om een e-mail te ontvangen wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan in advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden.

Budgetplanning (bijvoorbeeld een hoger budget voor bepaalde dagen van de week)

Geautomatiseerde regels bieden u de flexibiliteit tijdens een dag in de week campagnebudgetten te verhogen of te verlagen. Als u bijvoorbeeld weet dat de meeste conversies plaatsvinden op dinsdag en woensdag, kunt u regels instellen voor het verhogen van het budget op dinsdagochtend en het verlagen ervan naar het normale budget op woensdagavond.
De eerste regel zorgt ervoor dat uw budget met bijvoorbeeld 50 procent wordt verhoogd en met de tweede regel wordt het budget met 33,3 procent verlaagd tot de oorspronkelijke waarde (een budget van € 100 verhoogd met 50 procent wordt € 150 en € 150 verlaagd met 33,3 procent wordt weer € 100).
U maakt de twee regels als volgt:
 1. Klik op Campagnes.
 2. Klik op het icoon met 3 stippen en selecteer Een geautomatiseerde regel maken.
 3. Selecteer Budgetten wijzigen onder 'Type regel'.
 4. Kies Alle ingeschakelde campagnes in het gedeelte 'Toepassen op campagnes'.
 5. Selecteer voor regel 1 onder 'Actie' Budget verhogen en voer '50%' in.
 6. Selecteer voor regel 2 onder 'Actie' Budget verlagen en voer '33,3%' in.
 7. Stel de frequentie voor regel 1 in op Wekelijks, dinsdag 01:00 met gegevens uit de Afgelopen week.
 8. Stel de frequentie voor regel 2 in op Wekelijks, woensdag 23:00 uur en gebruik dezelfde gegevens.
 9. Geef uw regel een naam en sla de regel op.

Tip

Hier is een handige manier om de verhoging en verlaging van het percentage te berekenen: bij een toename van x% volgt de bijbehorende d% om terug te keren naar de oorspronkelijke waarde, volgens deze formule: d = (100 * x) / (100 + x). In het bovenstaande voorbeeld is x 50. Dan is d: (100 * 50) / (100 + 50) = 33,3.
Hieronder ziet u hoe de twee wekelijkse regels eruitzien.

Campagnes onderbreken die gedurende de maand een bepaald budget hebben verbruikt

Hoewel u via een dagbudget de kosten van een campagne kunt beheersen, wilt u misschien ook een limiet instellen voor de maandelijkse campagne-uitgaven. U kunt dit doen door een geautomatiseerde regel te gebruiken die dagelijks elke ochtend wordt uitgevoerd en elke campagne onderbreekt op het moment dat deze tijdens de maand de € 200 aan uitgaven bereikt. U doet dit door als frequentie 'Dagelijks' te selecteren en voor 'gebruik van gegevens van' de optie 'Dezelfde maand' in te stellen.

Campagnes onderbreken die gedurende de dag een bepaald aantal klikken hebben bereikt

In sommige gevallen wilt u misschien het aantal klikken voor een campagne voor een bepaalde dag beperken tot bijvoorbeeld vijfhonderd. U doet dit door verschillende dagelijkse regels te maken die elk tijdens verschillende uren van de dag worden uitgevoerd. Elke regel controleert of de vijfhonderd klikken wel of niet zijn bereikt. Zo ja, dan wordt de campagne onderbroken. Hieronder volgt een vereenvoudigd voorbeeld van vier dagelijkse regels:
 1. Regel 1: Controleert om ongeveer 06:00 uur of de vijfhonderd klikken zijn bereikt. Indien nodig wordt de campagne onderbroken.
 2. Regel 2: Controleert om ongeveer 12:00 uur of de vijfhonderd klikken zijn bereikt. Indien nodig wordt de campagne onderbroken.
 3. Regel 3: Controleert om ongeveer 12:00 uur of de vijfhonderd klikken zijn bereikt. Indien nodig wordt de campagne onderbroken.
 4. Regel 4: Schakelt de campagne om ongeveer 23:00 uur in zodat deze de volgende dag kan worden uitgevoerd.

Budget verhogen voor campagnes die veel conversies opleveren (kosten per conversie gebruiken)

Als u een doel-CPC heeft en ziet dat sommige campagnes beter presteren dan verwacht, kunt u het budget voor deze campagnes verhogen. U kunt dit via een wekelijkse geautomatiseerde regel doen. U kunt bijvoorbeeld een regel maken waarbij elke campagne met meer dan tien conversies tegen € 5 kosten per conversie een extra budget van tien procent krijgt toegewezen. Hierbij wordt aanbevolen als voorzorgsmaatregel een maximum budget in te stellen.

Biedingen verhogen voor dimensies die goed presteren in uw campagne in het Display Netwerk

Stel, u heeft een campagne in het Display Netwerk die de leeftijdscategorieën 18-24, 25-34 en 35-44 target en u biedt hetzelfde bedrag voor elke leeftijdsgroep. U merkt echter dat naarmate uw campagne vordert, bepaalde leeftijdsgroepen er meer naar neigen uw producten te kopen nadat ze uw website hebben bekeken. Aan deze leeftijdsgroepen die veel conversies genereren, wilt u wellicht meer geld besteden om deze groepen te kunnen bereiken.
U kunt dit doen door een regel te maken die regelmatig wordt uitgevoerd, kijkt naar eerdere prestatiegegevens en biedingen verhoogt voor elke leeftijdsgroep met een hoge conversieratio (die daarom een hoog rendement op uw investering hebben). U kunt daarentegen uw biedingen verlagen voor leeftijdsgroepen met een lage conversieratio. In dit geval wilt u mogelijk ook een maximum bod instellen zodat u niet per ongeluk uw bod verhoogt met meer dan u wilt besteden.

Algemene richtlijnen en voorbeelden

Wees voorzichtig met dagelijkse regels waarmee biedingen worden verhoogd of verlaagd

U moet erg voorzichtig zijn wanneer u dagelijkse regels voor bieden instelt die gelden voor het gehele account. Als de regel is ingesteld om dagelijks te worden uitgevoerd, is het meestal verstandig om gegevens van de 'vorige dag' te gebruiken. Breng kleine wijzigingen aan in uw biedingen (verhoog/verlaag de biedingen bijvoorbeeld met vijf procent) en houd de prestaties langere tijd nauwkeurig bij voordat u grotere wijzigingen gaat doorvoeren.

Specifieke zoekwoorden uitsluiten van een regel

Soms wilt u een regel op alle zoekwoorden toepassen, behalve op bepaalde zoekwoorden die u handmatig wilt beheren. U kunt dit doen door zoekwoorden uit te sluiten die Vereisten gebruiken. Stel, u wilt een regel plannen die ervoor zorgt dat de CPC-biedingen voor al uw zoekwoorden in een campagne worden verhoogd, behalve voor de zoekwoorden die het woord 'boerenbruiloft' bevatten. Ga naar Zoekwoorden voor die campagne en zorg ervoor dat u, wanneer u de regel maakt, een vereiste instelt dat de tekst van het zoekwoord geen 'boerenbruiloft' bevat.

Wist u dat?

Als u opmerkingen of suggesties heeft over het gebruik van geautomatiseerde regels, kunt u contact met ons opnemen via ons feedbackformulier.

 
 

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen