Typiske måder at bruge automatiserede regler på

Du kan bruge automatiserede regler til at planlægge, at dine annoncer bliver vist på bestemte tidspunkter på dagen, og til at justere bud efter tidspunkt på dagen, sæsonbetonede faktorer eller andre dynamiske betingelser. Du kan også bruge dem til at styre dit budget og dine omkostninger ved kun at vise annoncer på de tidspunkter, du vælger.

 Begynd med at tænke over, hvilke opgaver du ofte udfører på din Google Ads-konto, og skriv de trin ned, som du udfører. Derefter skal du strukturere dine regler, så du kan få disse handlinger udført automatisk.

Denne artikel indeholder flere eksempler på populære regler. Du kan bruge dine personlige effektivitetsmål og din viden om din virksomhed til at vælge bestemte metrics og handlinger, som giver mening for dig.

Når du har oprettet regler, skal du jævnligt overvåge deres effektivitet og finjustere dem for at opnå de ønskede resultater.

Vejledning

De fleste brugere administrerer nu deres konti via den nye Google Ads-oplevelse. Hvis du stadig bruger den forrige AdWords-oplevelse, skal du vælge Forrige nedenfor. Få flere oplysninger

 

Læg en tidsplan for dine annoncer

Aktivering eller deaktivering af flere specialannoncer vedrørende en kampagnebegivenhed

Lad og sige, at du har flere kampagneannoncer, der indeholder udtrykket "Specialtilbud på mors dag", og dem vil du gerne have vist i den weekend, hvor det er mors dag. Først skal du oprette annoncerne i forvejen og sætte dem på pause. Derefter opretter du to engangsregler: Den første aktiverer annoncerne i starten af mors dag-weekenden (f.eks. den 28. maj, ca. kl. 17.00), og den anden sætter annoncerne på pause i slutningen af weekenden (den 30. maj, ca. kl. 23.00).
 1. Klik på Annoncer og udvidelser.
 2. Klik på ikonet med tre prikker , og vælg Opret en automatisk regel.
 3. Vælg Aktivér annoncer under "Regeltype".
 4. Vælg Alle aktiverede annoncer og annoncer, der er sat på pause under "Anvend på annoncer".
 5. Klik på +TILFØJ, og vælg Annoncetekst i sektionen "Betingelse".
 6. Angiv "Specialtilbud på mors dag" i feltet "Værdi", og klik på Anvend.
 7. Vælg "Én gang" under "Frekvens", og vælg Den 28. maj 2018 kl. 17.00.
 8. Navngiv din regel.
 9. Klik på Gem regel for at gemme regel 1.
 10. Klik på ikonet med tre prikker , og vælg Opret en automatisk regel for at oprette regel 2.
 11. Vælg Sæt annoncer på pause under "Regeltype". 
 12. Vælg Alle aktiverede annoncer og annoncer, der er sat på pause i sektionen "Anvend på".
 13. Klik på +TILFØJ, og vælg Annoncetekst i sektionen "Betingelse".
 14. Angiv "Specialtilbud på mors dag" i feltet "Værdi", og klik på Anvend.
 15. Klik på Én gang under "Frekvens", og vælg Den 30. maj 2018 kl. 23.00.
 16. Navngiv din regel.
 17. Klik på Gem regel for at gemme regel 2.

Regelmæssig aktivering eller deaktivering af flere specialannoncer (f.eks. hver weekend)

Lad os sige, at du ønsker at vise specielle annoncer med "Gratis forsendelse" hver weekend. Ved hjælp af to ugentlige regler kan disse annoncer aktiveres hver lørdag om morgenen (regel 1) og blive sat på pause hver søndag om natten (regel 2). Du kan bruge annonceteksten til at vælge annoncerne på hele din konto (i stedet for at vælge individuelle annoncer i tabellen, som vist i nedenstående eksempel).
 1. Klik på Annoncer og udvidelser.
 2. Klik på ikonet med tre prikker , og vælg Opret en automatisk regel.
 3. Vælg Aktivér annoncer under "Regeltype". 
 4. Vælg Alle aktiverede annoncer og annoncer, der er sat på pause under "Anvend på annoncer".
 5. Klik på +TILFØJ, og vælg Annoncetekst i sektionen "Betingelse".
 6. Angiv "Gratis levering" i feltet "Værdi", og klik på Anvend.
 7. Vælg Ugentlig, og vælg Lørdag kl. 01.00 under "Frekvens".
 8. Navngiv din regel.
 9. Klik på Gem regel for at gemme regel 1.
 10. Klik på ikonet med tre prikker , og vælg Opret en automatisk regel for at oprette regel 2.
 11. Vælg Sæt annoncer på pause under "Regeltype".
 12. Vælg Alle aktiverede annoncer og annoncer, der er sat på pause i sektionen "Anvend på".
 13. Klik på +TILFØJ, og vælg Annoncetekst i sektionen "Betingelse".
 14. Angiv "Gratis levering" i feltet "Værdi", og klik på Anvend.
 15. Vælg Ugentlig og Lørdag kl. 23.00 under "Frekvens"..
 16. Navngiv din regel.
 17. Klik på Gem regel for at gemme regel 2.

Aktivering eller deaktivering af en særlig annoncekampagne for en kampagnebegivenhed

Lad os sige, at du har en særlig annoncekampagne, du gerne vil køre på den amerikanske uafhængighedsdag, den 4. juli. Det første, du skal gøre, er at oprette kampagnen og sætte den på pause. Derefter skal du oprette to engangsregler: Den første aktiverer kampagnen, når den amerikanske uafhængighedsdag starter (f.eks. den 4. juli ca. kl. 01.00), og den anden sætter kampagnen på pause sidst på dagen (ca. kl. 23.00).
 1. Klik på Kampagner.
 2. Klik på ikonet med tre prikker , og vælg Opret en automatisk regel.
 3. Vælg Aktivér kampagner for regel 1. Vælg Sæt kampagner på pause for regel 2.
 4. Vælg Vælg kampagner, og vælg den kampagne, der skal inkluderes, under "Anvend på kampagner".
 5. For regel 1 skal du i sektionen "Frekvens" vælge Én gang og vælge 4. juli 2018 kl. 01.00. For regel 2 skal du vælge 4. juli 2018 kl. 23.00.
 6. Navngiv din regel.
 7. Klik på Gem regel.

Sæt ineffektive annoncer eller søgeord på pause

Sæt ineffektive søgeord på pause ud fra effektivitetsdata (f.eks. høj pris pr. konvertering)

Nogle annoncører eksperimenterer med forskellige søgeord og prøver at beholde dem, der er mest effektive, mens de optimerer dem, der ikke er tilstrækkeligt effektive. Du kan bruge automatiserede regler i denne proces ved rutinemæssigt at sætte dem på pause, der ikke er tilstrækkeligt effektive, sådan at du kan optimere og genaktivere dem senere. Du kan eksempelvis bruge konverteringsdata, hvis du har Konverteringssporing aktiveret.
Her er et eksempel, hvor søgeord med en meget høj pris pr. konvertering sættes på pause: En månedlig regel vil kunne sætte alle de søgeord på pause, som har en pris pr. konvertering, der er højere end 200 DKK, og som har modtaget mindst 100 konverteringer inden for de seneste 30 dage. Husk, at effektivitetsværdien (200 DKK pr. konvertering) og de data, der skal registreres (100 konverteringer på en måned), er helt individuelle for hver enkelt annoncør. De bør vælges baseret på dine effektivitetsmål og din viden omkring virksomheden.
Sådan opretter du denne regel:
 1. Klik på Søgeord.
 2. Klik på ikonet med tre prikker , og vælg Opret en automatisk regel.
 3. Vælg Sæt søgeord på pause under "Regeltype".
 4. Vælg Alle aktiverede søgord i sektionen "Anvend på søgeord".
 5. Klik på +TILFØJ, og vælg Konverteringer i sektionen "Betingelse".
 6. Indstil Konverteringer til ">100", og klik på Anvend.
 7. Klik på +TILFØJ, og vælg Pris/konv..
 8. Indstil Pris/konv. til " > 200 DKK", og klik på Anvend.
 9. Vælg Dagligt på alle tidspunkter ud fra dataene fra de Foregående 30 dage i sektionen "Frekvens".
 10. Navngiv og gem din regel.
Bemærk! Når du opretter regler baseret på konverteringer, anbefaler vi, at du bruger lange tidsintervaller (f.eks. syv dage eller seneste 30 dage) for at registrere dine konverteringer korrekt. Konverteringer kan tage op til 30 dage.

Sætte ineffektive annoncer på pause ud fra effektivitetsdata (f.eks. lav CTR)

Nogle annoncører eksperimenterer med forskellige annoncer og prøver at beholde dem, der er mest effektive. Du kan bruge automatiserede regler i denne proces ved rutinemæssigt at sætte de annoncer på pause, der ikke er tilstrækkeligt effektive. Du kan f.eks. anvende en daglig regel til at søge efter annoncer med en klikrate på under 0,2 % og over 1.000 eksponeringer i løbet af den forgangne dag (sådan at der er indsamlet nok data til at træffe en beslutning). Disse annoncer kan så automatisk sættes på pause.
Husk, at effektivitetsværdien (i dette tilfælde 0,2 % CTR) og de data, der skal registreres (1.000 eksponeringer på en dag) er helt individuelle for hver enkelt annoncør. De bør vælges baseret på dine effektivitetsmål og din viden omkring virksomheden.
Sådan opretter du denne regel:
 1. Klik på Annoncer og udvidelser.
 2. Klik på ikonet med tre prikker , og vælg Opret en automatisk regel.
 3. Vælg Sæt annoncer på pause under "Regeltype".
 4. Vælg Alle aktiverede annoncer i sektionen "Anvend på annoncer".
 5. Klik på +TILFØJ, og vælg CTR i sektionen "Betingelse".
 6. Indstil CTR til ",2%", og klik på Anvend.
 7. Klik på +TILFØJ, og vælg Eksp..
 8. Angiv eksponeringer til ">= 1000".
 9. Vælg "Dagligt" ud fra data fra de Foregående 14 dage i sektionen "Frekvens".
 10. Navngiv og gem din regel.
Ovenstående regel fungerer for annoncer, der opfylder betingelserne for alle dine kampagner. Hvis du vil have reglen til kun at fungere for annoncer på tre specifikke kampagner, kan du tilføje en kampagnebetingelse og vælge de pågældende tre kampagner.

Bud og budplanlægning

Juster bud for søgeord ud fra pris pr. konvertering

Du kan bruge automatiserede regler til at øge buddene for søgeord, der har mange konverteringer ved en lav pris pr. konvertering, og til at sænke buddene for dem, der ikke har. En ugentlig regel kan eksempelvis øge maks. CPC-bud med 15 % for søgeord med mere end 50 konverteringer og en pris pr. konvertering på under DKK 100, som aktiverer annoncer med positioner, som er lavere end 3. Bemærk! Det anbefales at indstille et maksimum bud som forebyggende tiltag. En anden ugentlig regel kan sænke maks. CPC-bud med 15 % for søgeord med en pris pr. konvertering på over 120 DKK. Sådan opretter du reglerne:
 1. Klik på Søgeord.
 2. Klik på ikonet med tre prikker , og vælg Opret en automatisk regel.
 3. Vælg Skift søgeordsbud under "Regeltype".
 4. Vælg Alle aktiverede søgord i sektionen "Anvend på søgeord".
 5. Vælg Hæv bud under "Handling".
 6. Angiv "15 %" under "Øg med procentdelen". 
 7. Klik på +TILFØJ, og vælg Pris pr. konv. i sektionen "Betingelse".
 8. Indstil Pris/konv. til "<100 DKK".
 9. Klik på +TILFØJ, vælg Konverteringer, og indstil til ">50".
 10. Klik på +TILFØJ, vælg "Gns. pos.", og indstil til "<3".
 11. Navngiv din regel.
 12. Klik på Gem regel for at oprette regel 1.
 13. Vælg Sænk bud for regel 2 under "Handling".
 14. Angiv "15 %" under "Sænk med procentdelen". 
 15. Klik på +TILFØJ, og vælg Pris pr. konv. i sektionen "Betingelse".
 16. Indstil Pris/konv. til "<120 DKK".
 17. Klik på +TILFØJ, vælg Konverteringer, og indstil til ">50".
 18. Klik på +TILFØJ, vælg "Gns. pos.", og indstil til "<3".
 19. Vælg Ugentlig ud fra data fra den Sidste uge i sektionen "Frekvens".
 20. Navngiv og gem din regel.

Tip!

Når du opretter regler baseret på konverteringer, anbefaler vi, at du bruger lange "brug af data fra"-intervaller (f.eks. seneste 14 dage eller seneste 30 dage eller mere) for at indfange dine konverteringer korrekt. Konverteringer kan tage op til 30 dage.

Skift bud for at målrette mod en gennemsnitlig position (kun Søgenetværket)

Nogle annoncører vil gerne have deres annoncer vist på bestemte annonceplaceringer, f.eks. øverst i to topplaceringer eller positionerne tre til fem. Ved at justere søgeordsbuddene er det muligt at opnå dette. Bemærk dog, at et højere bud til tider kan føre til en lavere gennemsnitlig annonceposition. Vi anbefaler dog, at du først læser mere om gennemsnitlig annonceposition og annoncerangering.
Hvis du vil målrette mod positionerne tre til fem, kan du oprette to daglige regler af typen "Skift søgeordsbud". Den første regel øger buddene, når den gennemsnitlige position falder til under 5, og den anden regel sænker buddene, når den gennemsnitlige position stiger til over 3.
Sådan opretter du reglerne:
 1. Klik på Søgeord.
 2. Klik på ikonet med tre prikker , og vælg Opret en automatisk regel.
 3. Vælg Skift søgeordsbud under "Regeltype".
 4. Vælg Alle aktiverede søgord i sektionen "Anvend på søgeord".
 5. Vælg Hæv bud til CPC øverst på siden under "Handling".
 6. Klik på +TILFØJ, og vælg Gns. pos. i sektionen "Betingelse".
 7. Indstil gns. pos. til ">5".
 8. Indstil Frekvens til Dagligt ud fra data fra den Foregående dag.
 9. Navngiv og gem regel 1.
 10. Vælg Hæv bud til første side-CPC for regel 2 under "Handling".
 11. Klik på +TILFØJ, og vælg Gns. pos i sektionen "Betingelse".
 12. Indstil gns. pos. til ">3".
 13. Indstil Frekvens til Dagligt ud fra data fra den Foregående dag.
 14. Navngiv og gem din regel.
Hvis der er langt til din ønskede gennemsnitlige position, kan du oprette flere regler for hurtigere at opnå den ønskede position. Hvis den gennemsnitlige position f.eks. er dårligere end fem, men bedre end syv, kan du vælge at hæve buddene med 10 %. Eller hvis den er dårligere end syv, kan du hæve buddene med 20 %.

Hæv buddene for at sikre, at annoncerne vises på den første side (kun Søgenetværket)

Nogle annoncører vil gerne sikre, at deres annoncer altid som minimum er på første side. Du kan bruge automatiserede regler til at hæve buddene på dine søgeord til det anbefalede bud for første side og så køre denne regel på daglig basis. 
Men du skal huske at definere et maksimumbud samt at tilføje et krav om, at søgeordsstatussen er "Under bud for første side", så du kun ændrer bud for søgeord, der ikke allerede vises på første side. Derudover vil du måske kun hæve bud for søgeord, der har et godt kvalitetsresultat (f.eks. kvalitetsresultat >= 6), så du ikke byder søgeord op, der skal optimeres.
 1. Klik på Søgeord.
 2. Klik på ikonet med tre prikker , og vælg Opret en automatisk regel.
 3. Vælg Skift søgeordsbud under "Regeltype".
 4. Vælg Alle aktiverede søgord i sektionen "Anvend på søgeord".
 5. Vælg Hæv bud til første side-CPC under "Handling".
 6. (Valgfrit) Angiv en "Maksimumbudgrænse".
 7. Klik på +TILFØJ, og vælg Kvalitetsresultat i sektionen "Betingelse".
 8. Indstil kvalitetsresultat til "> = 6".
 9. Indstil Frekvens til Dagligt ud fra data fra den Foregående dag.
 10. Navngiv og gem din regel.

Hæv buddene til det anbefalede bud for toppen af siden (kun Søgenetværket)

Du kan bruge en automatiseret regel med estimerede bud for visning øverst på siden til at hæve buddene på dine søgeord til det anbefalede bud for visning øverst på siden og så køre denne regel hver dag. 
Bemærk! Husk at angive et maksimumbud. Derudover vil du måske kun hæve bud for søgeord, der har et godt kvalitetsresultat (f.eks kvalitetsresultat >= 6) for at undgå at betale mere for søgeord, der skal optimeres. 
 1. Klik på Søgeord.
 2. Klik på ikonet med tre prikker , og vælg Opret en automatisk regel.
 3. Vælg Skift søgeordsbud under "Regeltype".
 4. Vælg Alle aktiverede søgord i sektionen "Anvend på søgeord".
 5. Vælg Hæv bud til CPC øverst på siden under "Handling".
 6. (Valgfrit) Angiv en "Maksimumbudgrænse".
 7. Klik på +TILFØJ, og vælg Kvalitetsresultat i sektionen "Betingelse".
 8. Indstil kvalitetsresultat til "> = 6".
 9. Indstil Frekvens til Dagligt ud fra data fra den Foregående dag.
 10. Navngiv og gem din regel.

Budplanlægning (f.eks. et højere bud på bestemte tidspunkter i løbet af dagen)

Du kan bruge automatiserede regler til at hæve eller sænke bud på en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt på dagen. Du kan f.eks. indstille to daglige regler for at hæve dine bud mellem kl. 18.00 og kl. 22.00 hver aften. Den første regel hæver dit bud med 25 % omkring kl. 18.00, og den anden regel reducerer dit bud med 20 % omkring kl. 22.00, hvilket bringer det tilbage til den oprindelige værdi (10 DKK hævet med 25 % er 12,5 DKK og 12,5 DKK reduceret med 20 % er 10 DKK igen).

Tip!

Her har du en praktisk metode til beregning af procentvise stigninger og fald. Ved en stigning på x % vil det tilsvarende fald d % for at komme tilbage til den oprindelige værdi i følge denne formel være: d = (100 * x) / (100 + x). I ovenstående eksempel er x = 25. Dermed er d = (100 * 25)/(100 + 25) = 20.

Styr budgetter og omkostninger

Hold øje med dit budget

Du kan bruge automatiserede regler til at aktivere mails, når visse betingelser opstår. Lad os f.eks. sige, at du har en kampagne med et dagligt budget på 1.000 DKK. Du kan opstille en automatiseret regel til at blive aktiveret ved middagstid hver dag, så den sender dig en mail, hvis du indtil dette tidspunkt har brugt mere end 500 DKK den pågældende dag. Når du så modtager mailunderretningen, kan du vælge, om du ønsker at øge dit budget, så du ikke ødelægger det for din kampagne resten af dagen.
Hvis du vil oprette en regel, der sender en mail, hvis specifikke kampagner har optjent mere end 500 DKK i omkostninger inden kl. 12.00:
 1. Klik på Kampagner.
 2. Klik på navnet på den kampagne, hvis budget du gerne vil holde øje med.
 3. Klik på ikonet med tre prikker , og vælg Opret en automatisk regel.
 4. Vælg "Send mail" under "Regeltype".
 5. Vælg Alle aktiverede annoncegrupper, eller vælg specifikke annoncegrupper i sektionen "Anvend på annoncegrupper".
 6. Klik på +TILFØJ, og vælg Pris i sektionen "Betingelse".
 7. Indstil Pris til ">500 DKK".
 8. Indstil Frekvens til Dagligt kl. 12.00 ud fra data fra Samme dag.
 9. Navngiv og gem din regel.
Du kan oprette tilsvarende regler, der sender dig en mail, når visse betingelser bliver opfyldt i annoncegrupper, annoncer og søgeord.

Budgetplanlægning (f.eks. et højere budget på bestemte ugedage)

Automatiserede regler giver dig den nødvendige fleksibilitet til af hæve eller reducere kampagnebudgetværdier baseret på dag i ugen. Hvis du f.eks. ved, at de fleste konverteringer sker om tirsdagen og om onsdagen, kan du indstille regler til at øge budgettet tirsdag morgen og reducere det til den normale værdi onsdag nat.
Den første regel hæver f.eks. dit budget med 50 %, og den anden regel reducerer dit budget med 33,3 %, hvilket bringer det tilbage til den oprindelige værdi (1000 DKK hævet med 50 % er 1500 DKK og 1500 DKK reduceret med 33,3 % er 1000 DKK igen).
Sådan opretter du de to regler:
 1. Klik på Kampagner.
 2. Klik på ikonet med tre prikker , og vælg Opret en automatisk regel.
 3. Vælg Skift budgetter under "Regeltype".
 4. Vælg Alle aktiverede kampagner i sektionen "Anvend på kampagner".
 5. For regel 1 skal du under "Handling" vælge Øg budgettet og angive med "50 %".
 6. For regel 2 skal du under "Handling" vælge Sænk budgettet og angive med "33,3 %".
 7. For regel 1 skal du angive Frekvens til Ugentligt, tirsdag kl. 01.00 ud fra data fra den Foregående uge
 8. For regel 2 skal du angive Frekvens til Ugentlig, onsdag kl. 23.00 ud fra de samme data.
 9. Navngiv og gem din regel.

Tip!

Her har du en praktisk metode til beregning af procentvise stigninger og fald. Ved en stigning på x % vil det tilsvarende fald d % for at komme tilbage til den oprindelige værdi i følge denne formel være: d = (100 * x) / (100 + x). I ovenstående eksempel er x = 50. Dermed er d = (100 * 50) / (100 + 50) = 33,3.
Se nedenfor, hvordan de to ugentlige regler ser ud.

Sæt kampagner, der har brugt et bestemt budget før månedens udgang, på pause

Selvom du kan styre en kampagnes pris ved hjælp af det daglige budget, vil du måske gerne begrænse de månedlige omkostninger. Dette opnås med en automatiseret regel, der kører dagligt hver morgen og sætter alle de kampagner på pause, som eksempelvis indtil nu har forbrugt 2.000 DKK i denne måned. Du gør dette ved at anvende en frekvens på "Dagligt" og indstille "benytter data fra" til "Samme måned".

Sæt kampagner, der har nået et bestemt antal klik i løbet af dagen, på pause

I nogle tilfælde ønsker du måske at begrænse antallet af klik til eksempelvis 500 for en kampagne på en given dag. Dette gøres ved at oprette flere daglige regler, som alle kører på forskellige tidspunkter af døgnet. Hver regel kontrollerer, om de 500 klik er opnået – hvis ja, sættes kampagnen på pause. I en forenklet version kunne der være tale om fire daglige regler:
 1. Regel 1: Kontrollerer omkring kl. 06.00, om de 500 klik er nået – sætter om nødvendigt kampagnen på pause.
 2. Regel 2: Kontrollerer omkring kl. 12.00, om de 500 klik er nået – sætter om nødvendigt kampagnen på pause.
 3. Regel 3: Kontrollerer omkring kl. 18.00, om de 500 klik er nået – sætter om nødvendigt kampagnen på pause.
 4. Regel 4: Aktiverer kampagnen omkring kl. 23.00, så den er klar til at køre den næste dag.

Forøg budgettet for kampagner med høj konvertering (vha. pris pr. konvertering)

Hvis du har en målpris pr. konvertering og ser, at nogle kampagner klarer sig bedre end forventet, vil du måske gerne allokere yderligere budgetmidler til disse kampagner. En automatiseret ugentlig regel kan gøre dette for dig: Du kan f.eks. oprette en regel, der gør, at alle kampagner med mere end ti konverteringer og en pris pr. konvertering på under 50 DKK modtager en forøgelse af budgettet med 10 %. Bemærk! Det anbefales at indstille et maksimumbudget som forebyggende tiltag.

Forøg bud for dimensioner, der klarer sig godt i din kampagne på Google Displaynetværket

Lad os sige, at du har en kampagne på Google Displaynetværket, der er målrettet aldersgrupperne 18-24, 25-34 og 35-44 år, og du byder det samme beløb for hver aldersgruppe. Men efterhånden som din kampagne har kørt et stykke tid, bemærker du, at visse aldersgrupper er mere tilbøjelige til at købe dine produkter, når de har klikket rundt på dit website. Måske er du villig til at bruge flere penge for at nå ud til disse aldersgrupper med høj konvertering.
Hvis du vil det, kan du oprette en regel, der kører regelmæssigt, og som ser på tidligere effektivitetsdata, og hæver dit bud for alle aldersgrupper, hvor du ser en høj konverteringsrate (og dermed et højt afkast af din investering). Omvendt kan du sænke dine bud for aldersgrupper, hvor du ser en lav konverteringsrate. I så fald kan du også angive et maksimumbud, så du ikke kommer til at øge dit bud til mere, end du er villig til at bruge.

Generelle retningslinjer og eksempler

Pas på med daglige regler, der hæver eller sænker bud

Du skal være omhyggelig med at sætte daglige budregler op, der kører på en hel konto. Hvis reglen er sat op til at køre dagligt, vil det normalt være fornuftigt at benytte data fra "foregående dag". Foretag små ændringer af dine bud (f.eks. 5 % op/ned), og følg nøje med i effektiviteten over et stykke tid, inden du beslutter dig for større ændringer.

Udelukkelse af særlige søgeord fra en regel

Nogle gange vil du anvende en regel på alle søgeord med undtagelse af bestemte søgeord, som du gerne vil administrere manuelt. Du kan gøre dette ved at udelukke disse søgeord ved hjælp af "Betingelser". Det kan f.eks. være, at du ønsker at planlægge en regel, der hæver CPC-bud for alle søgeord i en kampagne med undtagelse af dem, der indeholder ordene "bondebryllup". Gå til Søgeord for den pågældende kampagne. Når du opretter reglen, skal du sørge for at konfigurere et krav, som gør, at søgeordet ikke indeholder "bondebryllup".

Vidste du det?

Hvis du har kommentarer eller forslag til, hvordan du bruger automatiserede regler, er du velkommen til at kontakte os via vores feedbackformular.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Nye Gamle

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet