Běžné využití automatických pravidel

Automatická pravidla vám umožňují naplánovat, aby se vaše reklamy zobrazovaly v určité časy během dne, upravovat nabídky podle denní doby, sezónních faktorů a dalších dynamických podmínek nebo řídit váš rozpočet a náklady tím, že budete zobrazovat reklamy jen ve zvolené časy.

 Nejprve se zamyslete nad tím, které činnosti v účtu Google Ads provádíte opravdu často, a jednotlivé kroky si sepište. Poté vytvořte strukturu pravidel, která budou tyto činnosti automaticky vykonávat za vás.

Tento článek přináší několik příkladů populárních pravidel.Můžete také využít vaše vlastní cíle výkonu a zkušenosti z oboru a zvolit konkrétní metriky a akce, které podle vás mají smysl.

Až pravidla vytvoříte, kontrolujte často jejich výkon a zpřesňujte je, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

Pokyny

Většina uživatelů už své účty spravuje jen v novém prostředí Google Ads. Automatické cílení je k dispozici pouze v tomto novém prostředí.

 

Časový rozvrh reklam

Zapnutí či vypnutí několika zvláštních reklam při propagační akci

Řekněme, že máte několik propagačních reklam, které obsahují sousloví „Zvláštní nabídka ke Dni obětí války“, a chcete je spustit o prodlouženém víkendu, na který tento svátek připadá. Nejprve tyto reklamy s předstihem vytvořte a pozastavte je. Poté vytvořte dvě jednorázová pravidla. První pravidlo tyto reklamy aktivuje na začátku příslušného víkendu (například 28. května kolem 17. hodiny) a druhé pravidlo je pozastaví na konci víkendu (30. května kolem 23. hodiny).
 1. Klikněte na Reklamy a rozšíření.
 2. Klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 3. V části Typ pravidla zvolte možnost Aktivovat reklamy.
 4. V části Použít na reklamy zvolte možnost Všechny aktivované a pozastavené reklamy.
 5. V části Podmínka klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost Text reklamy.
 6. V poli Hodnota zvolte možnost Zvláštní nabídka ke Dni obětí války a klikněte na Použít.
 7. V části Frekvence zvolte položku Jednou a vyberte 28. května 201817:00.
 8. Pravidlo pojmenujte.
 9. Kliknutím na Uložit pravidlo uložte pravidlo 1.
 10. Chcete-li vytvořit pravidlo 2, klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 11. V části Typ pravidla zvolte možnost Pozastavit reklamy
 12. V části Použít na vyberte možnost Všechny aktivované a pozastavené reklamy.
 13. V části Podmínka klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost Text reklamy.
 14. V poli Hodnota zvolte možnost Zvláštní nabídka ke Dni obětí války a klikněte na Použít.
 15. V části Frekvence zvolte položku Jednou a vyberte 30. května 2018 ve 23:00.
 16. Pravidlo pojmenujte.
 17. Kliknutím na Uložit pravidlo uložte pravidlo 2.

Zapínání či vypínání několika zvláštních reklam v pravidelném režimu (např. o víkendech)

Řekněme, že chcete o víkendech zobrazovat zvláštní reklamy nabízející dopravu zdarma. Pomocí dvou týdenních pravidel lze tyto reklamy aktivovat každou sobotu ráno (pravidlo 1) a pozastavit každou neděli večer (pravidlo 2). Reklamy můžete vybrat z celého účtu podle toho, jaký text obsahují, nebo můžete jednotlivé reklamy vybrat z tabulky, jak ukazuje příklad níže.
 1. Klikněte na Reklamy a rozšíření.
 2. Klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 3. V části Typ pravidla zvolte možnost Aktivovat reklamy
 4. V části Použít na reklamy zvolte možnost Všechny aktivované a pozastavené reklamy.
 5. V části Podmínka klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost Text reklamy .
 6. V poli Hodnota zvolte možnost Doprava zdarma a klikněte na Použít.
 7. V části Frekvence zvolte položku Týdně a vyberte možnost Sobota1:00.
 8. Pravidlo pojmenujte.
 9. Kliknutím na Uložit pravidlo uložte pravidlo 1.
 10. Chcete-li vytvořit pravidlo 2, klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 11. V části Typ pravidla zvolte možnost Pozastavit reklamy.
 12. V části Použít na vyberte možnost Všechny aktivované a pozastavené reklamy.
 13. V části Podmínka klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost Text reklamy .
 14. V poli Hodnota zvolte možnost Doprava zdarma a klikněte na Použít.
 15. V části Frekvence zvolte položku Týdně a vyberte možnost Neděle ve 23:00.
 16. Pravidlo pojmenujte.
 17. Kliknutím na Uložit pravidlo uložte pravidlo 2.

Zapnutí či vypnutí zvláštní reklamní kampaně při propagační akci

Řekněme, že máte zvláštní reklamní kampaň, kterou chcete spustit 4. července na Den nezávislosti. Nejprve tuto kampaň s předstihem vytvořte a pozastavte ji. Poté vytvořte dvě jednorázová pravidla. První pravidlo aktivuje kampaň na začátku příslušného dne (např. 4. července přibližně v 1:00) a druhé kampaň na konci dne pozastaví (přibližně ve 23:00).
 1. Klikněte na Kampaně.
 2. Klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 3. U pravidla 1 vyberte možnost Aktivovat kampaně. U pravidla 2 vyberte možnost Pozastavit kampaně.
 4. V části Použít pro kampaně zvolte možnost Vybrat kampaně a poté vyberte kampaň, kterou chcete zahrnout.
 5. U pravidla 1 v části Frekvence zvolte možnost Jednou a vyberte 4. července 2018 v 1:00. U pravidla 2 vyberte 4. července 2018 ve 23:00.
 6. Pravidlo pojmenujte.
 7. Klikněte na Uložit pravidlo.

Pozastavování reklam či klíčových slov s nízkým výkonem

Pozastavení klíčových slov s nízkým výkonem na základě metrik výkonu (např. vysoká cena za konverzi)

Někteří inzerenti experimentují s různými klíčovými slovy. Klíčová slova s nejvyšším výkonem ponechají, klíčová slova s nízkým výkonem optimalizují. Při tomto postupu můžete využít automatická pravidla k tomu, aby pozastavovala klíčová slova, která nemají požadovaný výkon. Potom taková klíčová slova můžete optimalizovat a později znovu aktivovat. Máte-li aktivováno měření konverzí, můžete například využít údaje o konverzích.
Uvádíme příklad, ve kterém pozastavíme klíčová slova, která mají velmi vysokou cenu za konverzi. Pravidlo spouštěné měsíčně pozastaví všechna klíčová slova s cenou za konverzi přesahující 400 Kč, která zaznamenala za posledních 30 dní alespoň 100 konverzí. Metrika výkonu (cena za konverzi ve výši 400 Kč) a sledovaný údaj (100 konverzí za měsíc) se pro každého inzerenta liší. Vybírat je třeba podle požadovaných výkonů a vlastních poznatků z podnikání.
Postup vytvoření pravidla:
 1. Klikněte na Klíčová slova.
 2. Klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 3. V části Typ pravidla zvolte možnost Pozastavit klíčová slova.
 4. V části Použít na klíčová slova zvolte možnost Všechna aktivovaná klíčová slova.
 5. V části Podmínka klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost Konverze.
 6. Nastavte konverze na > 100 a klikněte na Použít.
 7. Klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost Cena/konv.
 8. Nastavte možnost Cena/konv. na > 400 Kč a klikněte na Použít.
 9. V části Frekvence vyberte možnost Denně s jakýmkoli časem s použitím údajů za posledních 30 dnů.
 10. Pravidlo pojmenujte a uložte.
Poznámka: Vytváříte-li pravidla na základě konverzí, doporučujeme zvolit delší časové období (například posledních sedm dní či posledních 30 dní), aby nedocházelo ke zkreslení. Konverze mohou trvat až 30 dnů.

Pozastavení reklam s nízkým výkonem na základě metrik výkonu (např. nízká CTR)

Někteří inzerenti experimentují s různými reklamami a ponechávají reklamy dosahující nejlepších výkonů. Při tomto postupu můžete využívat automatická pravidla k tomu, aby pozastavovala reklamy, které požadovaného výkonu nedosahují. Můžete například nastavit denní pravidlo, aby vyhledávalo reklamy s mírou prokliku nižší než 0,2 % a s více než 1000 zobrazení za poslední den (hodnota je zvolena tak, aby rozhodnutí bylo založeno na dostatečném počtu údajů). Tyto reklamy budou poté automaticky pozastaveny.
Metrika výkonu (v tomto případě míra prokliku 0,2 %) a sledovaný údaj (1000 zobrazení za den) se pro každého inzerenta liší. Vybírat je třeba podle požadovaných výkonů a vlastních poznatků z podnikání.
Postup vytvoření pravidla:
 1. Klikněte na Reklamy a rozšíření.
 2. Klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 3. V části Typ pravidla zvolte možnost Pozastavit reklamy.
 4. V části Použít na reklamy zvolte možnost Všechny aktivované reklamy.
 5. V části Podmínka klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost CTR.
 6. Nastavte CTR na 0,2 % a klikněte na Použít.
 7. +PŘIDAT a vyberte Zobr.
 8. Nastavte zobrazení na ≥ 1000.
 9. V části Frekvence vyberte možnost Denně s použitím údajů za posledních 14 dnů.
 10. Pravidlo pojmenujte a uložte.
Výše popsané pravidlo bude fungovat u reklam splňujících podmínky všech vašich kampaní. Pokud chcete, aby pravidlo platilo pouze pro reklamy tří konkrétních kampaní, můžete přidat podmínku kampaně a vybrat tyto tři kampaně.

Nabídky a jejich plánování

Úprava nabídek pro klíčová slova na základě ceny za konverzi

Automatickými pravidly můžete zvýšit nabídky pro klíčová slova, která mají dobrou míru konverze při nízké ceně za konverzi, a snížit nabídky pro ostatní. Pravidlem spouštěným týdně můžete například zvýšit maximální nabídku CPC pro klíčová slova s více než 50 konverzemi a cenou za konverzi pod 200 Kč, která spouštějí reklamy na horších pozicích než 3, o 15 %. Jako předběžné opatření se doporučuje nastavit maximální nabídku. Druhým pravidlem spouštěným týdně můžete o 15 % snížit nabídku pro klíčová slova s cenou za konverzi nad 240 Kč. Postup vytvoření pravidel:
 1. Klikněte na Klíčová slova.
 2. Klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 3. V části Typ pravidla zvolte možnost Změnit nabídky pro klíčová slova.
 4. V části Použít na klíčová slova zvolte možnost Všechna aktivovaná klíčová slova.
 5. V části Akce vyberte možnost Zvýšit nabídky.
 6. Vedle možnosti Zvýšit o procento zadejte 15 %. 
 7. V části Podmínka klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost Cena/konv.
 8. Nastavte možnost Cena/konv. na < 200 Kč.
 9. Klikněte na +PŘIDAT, vyberte možnost Konverze a nastavte ji na > 50.
 10. Klikněte na +PŘIDAT, vyberte možnost Prům. pozice a nastavte ji na < 3.
 11. Pravidlo pojmenujte.
 12. Kliknutím na Uložit pravidlo uložte pravidlo 1.
 13. U pravidla 2 vyberte v části Akce možnost Snížit nabídky.
 14. Vedle možnosti Snížit o procento zadejte 15 %. 
 15. V části Podmínka klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost Cena/konv.
 16. Nastavte možnost Cena/konv. na > 240 Kč.
 17. Klikněte na +PŘIDAT, vyberte možnost Konverze a nastavte ji na > 50.
 18. Klikněte na +PŘIDAT, vyberte možnost Prům. pozice a nastavte ji na < 3.
 19. V části Frekvence vyberte možnost Týdně s použitím údajů za poslední týden.
 20. Pravidlo pojmenujte a uložte.

Tip

Vytváříte-li pravidla na základě konverzí, doporučujeme v části „Použít data z“ zvolit delší časové období (například posledních 14 dní, posledních 30 dní či více), aby nedocházelo ke zkreslení. Konverze mohou trvat až 30 dnů.

Změny nabídek pro cílení na průměrnou pozici (pouze Vyhledávací síť)

Někteří inzerenti chtějí, aby se jejich reklamy zobrazovaly na konkrétních pozicích, například v horních dvou umístěních či na pozicích 3–5. Tomu lze napomoci nastavením nabídek pro klíčová slova. Vyšší nabídka však někdy může vést k nižší průměrné pozici reklamy. Doporučujeme si nejprve přečíst více informací o pozici reklamy a hodnocení reklamy.
Pokud chcete cílit na pozice 3–5, můžete vytvořit dvě denní pravidla typu Změnit nabídky pro klíčová slova. První pravidlo zvýší nabídku, klesne-li průměrná pozice reklamy pod hodnotu 5. Druhé pravidlo nabídku sníží, stoupne-li průměrná pozice nad hodnotu 3.
Postup vytvoření pravidel:
 1. Klikněte na Klíčová slova.
 2. Klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 3. V části Typ pravidla zvolte možnost Změnit nabídky pro klíčová slova.
 4. V části Použít na klíčová slova zvolte možnost Všechna aktivovaná klíčová slova.
 5. V části Akce vyberte možnost Zvýšit nabídky CPC na hodnotu potřebnou k dosažení nejvyšší pozice.
 6. V části Podmínka klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost Prům. pozice.
 7. Nastavte prům. pozici na > 5.
 8. Nastavte položku Frekvence na možnost Denně s pomocí údajů z předchozího dne.
 9. Pojmenujte a uložte pravidlo 1.
 10. U pravidla 2 v části Akce zvolte možnost Zvýšit nabídky na úroveň CPC pro první stránku.
 11. V části Podmínka klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost Prům. pozice.
 12. Nastavte prům. pozici na < 3.
 13. Nastavte položku Frekvence na možnost Denně s pomocí údajů z předchozího dne.
 14. Pravidlo pojmenujte a uložte.
Pokud jste daleko od požadované průměrné pozice, můžete vytvořit několik pravidel, díky kterým dané pozice dosáhnete rychleji. Pokud je například průměrná pozice horší než 5, ale lepší než 7, můžete zvýšit nabídky o 10 %. Pokud je průměrná pozice horší než 7, zvyšte nabídky o 20 %.

Zvyšování nabídek, aby se reklamy zobrazily na první stránce (pouze Vyhledávací síť)

Někteří inzerenti chtějí zajistit, aby se jejich reklamy zobrazily vždy alespoň na první stránce. Zvyšovat nabídky pro klíčová slova na doporučenou nabídku pro první stránku můžete automatickými pravidly spouštěnými denně. 
Je však třeba nastavit maximální nabídku a také přidat požadavek, že stav klíčového slova musí být Pod odhadem nabídky pro první stránku. Tím se zamezí tomu, aby se zvyšovaly nabídky i pro klíčová slova, která se již na první stránce zobrazují. Může být také vhodné zvyšovat nabídky pouze pro klíčová slova, která mají dobré skóre kvality (například skóre kvality ≥ 6), aby se nezvyšovala nabídka pro klíčová slova, která potřebují optimalizovat.
 1. Klikněte na Klíčová slova.
 2. Klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 3. V části Typ pravidla zvolte možnost Změnit nabídky pro klíčová slova.
 4. V části Použít na klíčová slova zvolte možnost Všechna aktivovaná klíčová slova.
 5. V části Akce vyberte možnost Zvýšit nabídky na úroveň CPC pro první stránku.
 6. (Volitelné) Nastavte Maximální limit nabídky.
 7. V části Podmínka klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost Skóre kvality.
 8. Nastavte skóre kvality na ≥ 6.
 9. Nastavte položku Frekvence na možnost Denně s pomocí údajů z předchozího dne.
 10. Pravidlo pojmenujte a uložte.

Zvyšování nabídek na doporučenou nabídku pro horní část stránky (pouze Vyhledávací síť)

Nabídky pro klíčová slova můžete zvyšovat na odhad nabídky pro horní část stránky pomocí automatického pravidla spouštěného každý den. 
Poznámka: Je třeba nastavit maximální nabídku. Může být také vhodné zvyšovat nabídky pouze pro klíčová slova, která mají dobré skóre kvality (například skóre kvality ≥ 6), abyste neplatili více za klíčová slova, která potřebují optimalizovat. 
 1. Klikněte na Klíčová slova.
 2. Klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 3. V části Typ pravidla zvolte možnost Změnit nabídky pro klíčová slova.
 4. V části Použít na klíčová slova zvolte možnost Všechna aktivovaná klíčová slova.
 5. V části Akce vyberte možnost Zvýšit nabídky CPC na hodnotu potřebnou k dosažení nejvyšší pozice.
 6. (Volitelné) Nastavte Maximální limit nabídky.
 7. V části Podmínka klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost Skóre kvality.
 8. Nastavte skóre kvality na ≥ 6.
 9. Nastavte položku Frekvence na možnost Denně s pomocí údajů z předchozího dne.
 10. Pravidlo pojmenujte a uložte.

Časování nabídek (např. vyšší nabídky v určitých hodinách)

Automatickými pravidly můžete zvyšovat a snižovat nabídky podle dnů v týdnu či dokonce podle hodiny dne. Můžete například nastavit dvě denní pravidla, kterými se budou zvyšovat nabídky mezi 18. a 22. hodinou. První pravidlo kolem 18. hodiny zvýší nabídku o 25 %. Druhé pak kolem 22. hodiny nabídku sníží o 20 %. Nabídka se tak sníží na původní hodnotu (20 Kč zvýšených o 25 % je 25 Kč, 25 Kč snížených o 20 % je pak 20 Kč).

Tip

Procentuální zvýšení a snížení lze rychle vypočítat následovně. Při nárůstu o x % je vzorec odpovídajícího snížení s na původní hodnotu v procentech tento: s = (100 × x) / (100 + x). V tomto příkladu x = 25. Potom s = (100 × 25) / (100 + 25) = 20.

Řízení rozpočtů a nákladů

Kontrola rozpočtu

Automatická pravidla můžete nastavit tak, aby vám při splnění konkrétních podmínek byl zaslán e-mail. Příklad: Řekněme, že máte kampaň s denním rozpočtem 2000 Kč. Automatické pravidlo můžete nastavit na každý den tak, aby vám v případě, že do 12:00 utratíte více než 1000 Kč, přišel e-mail. Až obdržíte e-mailové upozornění, můžete se rozhodnout, zda rozpočet zvýšit, abyste po zbytek dne kampaň nebrzdili.
Vytvoření pravidla, které odešle e-mail, pokud náklady konkrétních kampaní ve 12:00 přesáhnou 1000 Kč:
 1. Klikněte na Kampaně.
 2. Klikněte na název kampaně, jejíž rozpočet chcete sledovat.
 3. Klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 4. V části Typ pravidla zvolte možnost Odeslání e-mailu.
 5. V části Použít na reklamní sestavy zvolte možnost Všechny aktivované reklamy reklamní sestavy nebo vyberte konkrétní sestavy.
 6. V části Podmínka klikněte na +PŘIDAT a vyberte možnost Cena.
 7. Nastavte cenu na > 1000 Kč.
 8. Nastavte položku Frekvence na možnost Denně 12:00 s použitím údajů z daného dne.
 9. Pravidlo pojmenujte a uložte.
Podobná pravidla k zasílání e-mailů při splnění konkrétních podmínek můžete nastavit i pro reklamní sestavy, reklamy a klíčová slova.

Časování rozpočtu (např. vyšší rozpočet v určitých dnech v týdnu)

Automatická pravidla vám umožňují zvyšovat či snižovat hodnoty rozpočtů kampaní podle dnů v týdnu. Pokud například víte, že k nejvíce konverzím dochází v úterý a ve středu, můžete nastavit pravidla, která rozpočet v úterý ráno zvýší a ve středu večer jej sníží na obvyklou hodnotu.
První pravidlo zvýší rozpočet o 50 %. Druhé pak rozpočet sníží o 33,3 %. Nabídka se tak sníží na původní hodnotu (2000 zvýšených o 50 % je 3000 Kč, 3000 Kč snížených o 33,3 % je pak 2000 Kč).
Postup vytvoření obou pravidel:
 1. Klikněte na Kampaně.
 2. Klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 3. V části Typ pravidla zvolte možnost Změnit rozpočty.
 4. V části Použít pro kampaně zvolte možnost Všechny aktivované kampaně.
 5. U pravidla 1 v části Akce vyberte možnost Zvýšit rozpočet a zadejte 50 %.
 6. U pravidla 2 v části Akce zvolte možnost Snížit rozpočet a zadejte 33,3 %.
 7. U pravidla 1 nastavte možnost Frekvence na Týdně, úterý 1:00 s použitím údajů za poslední týden
 8. U druhého pravidla vyberte v části Frekvence možnost Týdně, středa 23:00 s použitím stejných údajů.
 9. Pravidlo pojmenujte a uložte.

Tip

Procentuální zvýšení a snížení lze rychle vypočítat následovně. Při nárůstu o x % je vzorec odpovídajícího snížení s na původní hodnotu v procentech tento: s = (100 × x) / (100 + x). V tomto příkladu x = 50. Potom s = (100 × 50) / (100 + 50) = 33,3.
Níže uvádíme, jak by tato dvě týdenní pravidla vypadala.

Pozastavení kampaní, které za část měsíce vyčerpaly určitý rozpočet

Přestože můžete náklady kampaně řídit prostřednictvím denního rozpočtu, může být také vhodné omezit měsíční útratu kampaně. To lze zařídit pomocí automatického pravidla, které se spustí každý den ráno a pozastaví každou kampaň, která již daný měsíc utratila například 4000 Kč. Stačí nastavit denní frekvenci a použití údajů ze stejného měsíce.

Pozastavení kampaní, které za část dne dosáhly určitého počtu kliknutí

V některých případech může být vhodné omezit počet kliknutí za den pro každou kampaň například na 500. To lze zařídit pomocí několika denních pravidel, která se budou spouštět v různou hodinu. Každé pravidlo zkontroluje, zda bylo dosaženo oněch 500 kliknutí. Pokud ano, bude kampaň pozastavena. Pro jednoduchost uvádíme příklad využívající čtyři denní pravidla:
 1. Pravidlo 1 zkontroluje kolem 6:00, zda bylo dosaženo 500 kliknutí, a v případě potřeby kampaň pozastaví.
 2. Pravidlo 2 zkontroluje kolem 12:00, zda bylo dosaženo 500 kliknutí, a v případě potřeby kampaň pozastaví.
 3. Pravidlo 3 zkontroluje kolem 18:00, zda bylo dosaženo 500 kliknutí, a v případě kampaň pozastaví.
 4. Pravidlo 4 aktivuje kampaň kolem 23:00. Kampaň se tak bude moci následující den spustit.

Zvýšení rozpočtu pro kampaně s dobrou mírou konverze (s využitím ceny za konverzi)

Pokud jste si stanovili cílovou cenu za konverzi a některé kampaně dosahují lepších výkonů, než jste očekávali, může být pro tyto kampaně vhodné vyčlenit další prostředky. Automatická pravidla to můžou udělat za vás. Lze například vytvořit pravidlo, podle kterého se pro každou kampaň s více než 10 konverzemi při ceně za konverzi pod 100 Kč zvýší rozpočet o 10 %. Jako předběžné opatření se doporučuje nastavit maximální rozpočet.

Zvyšte nabídky pro dimenze, které podávají dobrý výkon v kampaních v Obsahové síti

Řekněme, že máte kampaň v Obsahové síti, která cílí na věkové skupiny 18–24, 25–34 a 35–44. Pro všechny skupiny je nabídka stejně vysoká. Jak ale kampaň postupuje, všimnete si, že u příslušníků některých věkových skupin je pravděpodobnější, že poté, co se prokliknou na váš web, nabízené produkty skutečně nakoupí. U těchto věkových skupin, kde je vyšší míra konverze, možná bude vhodné utratit více peněz, abyste je oslovili.
Za tímto účelem lze vytvořit pravidlo, které se bude pravidelně spouštět a podle údajů o výkonu v minulosti zvýší nabídky pro věkové skupiny, u kterých je zaznamenána vysoká míra konverze (a kde je tudíž vysoká míra návratnosti investice). Analogicky můžete nabídky snížit u věkových skupin, kde zaznamenáte míru konverze nízkou. V tomto případě může být rovněž vhodné nastavit maximální nabídku, abyste neúmyslně nepřekročili hranici, nad kterou se nechcete s útratou dostat.

Obecné pokyny a příklady

U denních pravidel, která zvyšují či snižují nabídky, buďte opatrní

Denní pravidla pro nabídky, která mají vliv na celý účet, byste měli nastavovat opatrně. Nastavíte-li pravidlo tak, aby se spouštělo denně, je obecně smysluplné použít údaje z předchozího dne. Proveďte drobné změny nabídek (např. zvýšení či snížení o 5 %) a sledujte pozorně výkon v průběhu času. Teprve poté uvažujte o větších změnách.

Vylučte z pravidla konkrétní klíčová slova

Někdy je vhodné použít pravidlo pro všechna klíčová slova s výjimkou několika, která chcete spravovat manuálně. To lze provést vyloučením těchto klíčových slov v části Podmínky. Řekněme, že chcete naplánovat pravidlo, kterým zvýšíte nabídku CPC pro všechna klíčová slova v kampani kromě těch, která obsahují slovní spojení „venkovská svatba“. Přejděte do části Klíčová slova dané kampaně a při vytváření pravidla nastavte požadavek, aby text klíčového slova neobsahoval slovní spojení „venkovská svatba“.

Víte, že…

Pokud máte připomínky nebo návrhy ohledně používání automatických pravidel, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře pro zpětnou vazbu.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory