Giới thiệu về tỷ lệ hiển thị


Bài viết này giải thích cách tính tỷ lệ hiển thị và sự khác biệt của các phép tính này đối với Chiến dịch mua sắm.

Lưu ý: Đối với các Chiến dịch khách sạn, hãy đọc bài viết giới thiệu về tỷ lệ hiển thị cho các Chiến dịch khách sạn.

Để biết cách xem tỷ lệ hiển thị cho tất cả các loại chiến dịch, hãy đọc bài viết Xem dữ liệu tỷ lệ hiển thị của bạn.

Để biết cách tăng tỷ lệ hiển thị cho tất cả các loại chiến dịch, hãy đọc bài viết Cải thiện tỷ lệ hiển thị của bạn.

Hai chỉ số về lượt hiển thị theo dõi mức độ nổi bật của quảng cáo là: tỷ lệ hiển thị (IS) và tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối (ATIS).

Tỷ lệ hiển thị

Tỷ lệ hiển thị (IS) là phần trăm số lần hiển thị mà quảng cáo của bạn nhận được so với tổng số lần hiển thị mà quảng cáo của bạn có thể nhận được.

Tỷ lệ hiển thị = số lần hiển thị / tổng số lần hiển thị đủ điều kiện

Số lần hiển thị đủ điều kiện được ước tính bằng cách sử dụng nhiều yếu tố, bao gồm cả cài đặt nhắm mục tiêu, trạng thái phê duyệt và chất lượng. Dữ liệu tỷ lệ hiển thị có sẵn cho chiến dịch, nhóm quảng cáo, nhóm sản phẩm (đối với Chiến dịch mua sắm) và từ khóa.

Tỷ lệ hiển thị là một cách hay để biết liệu quảng cáo của bạn có thể tiếp cận nhiều người hơn hay không nếu bạn tăng giá thầu hoặc ngân sách.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối (ATIS) là tỷ lệ phần trăm các lần hiển thị Quảng cáo mua sắm được hiển thị tại vị trí Mua sắm nổi bật nhất. Chỉ có một "hiển thị hàng đầu tuyệt đối" cho mỗi phiên đấu giá, vì vậy tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối là chỉ báo quan trọng cho sự nổi bật tổng thể của bạn.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối = số lần hiển thị hàng đầu tuyệt đối / tổng số lần hiển thị hàng đầu đủ điều kiện

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối có thể giúp bạn hiểu liệu các sản phẩm của mình có xuất hiện nổi bật hơn trong kết quả của Quảng cáo mua sắm nếu bạn tăng giá thầu hoặc ngân sách của mình không. ATIS có sẵn cho chiến dịch, nhóm quảng cáo và nhóm sản phẩm (đối với Chiến dịch mua sắm).

Cách hoạt động chung

Để ước tính tỷ lệ hiển thị, Google sẽ xem xét phiên đấu giá quảng cáo trong suốt cả ngày và sử dụng dữ liệu nội bộ để đánh giá chất lượng cho bạn và những người tham gia khác trong cùng phiên đấu giá. 

Tỷ lệ hiển thị bao gồm tất cả các phiên đấu giá mà quảng cáo của bạn đã hiển thị, cũng như tất cả các phiên đấu giá mà quảng cáo của bạn đủ sức cạnh tranh để hiển thị. Ví dụ: tỷ lệ này có thể bao gồm các phiên đấu giá mà trong đó quảng cáo của bạn có thể hiển thị với mức giá thầu gấp đôi giá thầu hiện tại của quảng cáo đó. Tuy nhiên, hệ thống cũng có thể loại trừ các phiên đấu giá mà quảng cáo dự kiến sẽ cần tăng 1.000% giá thầu để xuất hiện. 

Xin lưu ý rằng tỷ lệ hiển thị dựa trên thông tin ước tính về thời điểm quảng cáo của bạn đã cạnh tranh trong phiên đấu giá. Những biến động nhỏ theo thời gian không nhất thiết cho thấy bạn cần thực hiện hành động. Các thay đổi đối với giá thầu, chất lượng quảng cáo của bạn hoặc hệ thống quảng cáo của Google có thể làm thay đổi tập hợp các phiên đấu giá mà hệ thống ước tính bạn đủ sức cạnh tranh.

Lưu ý: Các đối tác tìm kiếm không phân biệt “trên cùng” so với “khác” và sẽ không được bao gồm trong dữ liệu về tỷ lệ hiển thị

Cách thức hoạt động cho Chiến dịch mua sắm

Tỷ lệ hiển thị cho Chiến dịch mua sắm được tính toán tương tự như quảng cáo dạng văn bản. Tuy nhiên, chỉ số này xét đến việc có thể có nhiều Quảng cáo mua sắm từ cùng một nhà quảng cáo hiển thị cùng lúc. 

Để tránh tính hai lần khi nhiều Quảng cáo mua sắm từ cùng một nhà quảng cáo có mặt trong cùng một phiên đấu giá, Google Ads sẽ chỉ định cơ hội hiển thị cho Quảng cáo mua sắm có thứ hạng cao nhất từ nhà quảng cáo đó. Tất cả các Quảng cáo mua sắm nhận được một lần hiển. Tuy nhiên, số lần hiển thị nhận được trong cùng một phiên đấu giá sau khi quảng cáo đầu tiên của bạn được phân phát không được phản ánh trong công thức tính tỷ lệ hiển thị. Điều này xảy ra mỗi lần phân phát bất kỳ quảng cáo nào của bạn, điều đó có nghĩa là chỉ có lần hiển thị đầu tiên của bạn cho mỗi lần tìm kiếm mới đủ điều kiện để tính tỷ lệ hiển thị. Khi ở vị trí nổi bật nhất có thể, lần hiển thị đó cũng được tính trong tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối bao gồm tất cả các phiên đấu giá mà quảng cáo của bạn hiển thị ở vị trí nổi bật nhất chia cho tất cả các phiên đấu giá mà quảng cáo của bạn có thể hiển thị ở vị trí nổi bật nhất.

Chỉ số tỷ lệ hiển thị cho Chiến dịch mua sắm đến từ lưu lượng truy cập trên Mạng Tìm kiếm, không phải lưu lượng truy cập từ Mạng Hiển thị hoặc Mạng đối tác tìm kiếm. 

Cách thức hoạt động cho Chiến dịch khách sạn

Công thức tính tỷ lệ hiển thị cho Chiến dịch khách sạn dựa trên vị trí mà quảng cáo của bạn xuất hiện trong mô-đun đặt phòng của Quảng cáo khách sạn. Hãy tìm hiểu thêm về tỷ lệ hiển thị cho Chiến dịch khách sạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false