Gösterim payı hakkında


Bu makalede, gösterim payının nasıl hesaplandığı ve bu hesaplamaların Alışveriş kampanyalarında nasıl değişiklik gösterdiği açıklanmaktadır.

Note: Otel kampanyaları hakkında, Otel reklamları için gösterim payı hakkında başlıklı makaleyi okuyun.

Tüm kampanya türleriyle ilgili gösterim payınızı görüntüleme hakkındaki talimatlar için Gösterim payı verilerini alma başlıklı makaleyi inceleyin.

Reklamlarınızın ne kadar belirgin konumlarda gösterildiğini, şu iki gösterim metriği takip eder: gösterim payı (GP) ve mutlak en yüksek gösterim payı (ATIS).

Gösterim payı

Gösterim payı (GP), reklamlarınızın alabileceği toplam gösterim sayısına kıyasla elde ettiği mevcut gösterimlerin yüzdesidir.

Gösterim payı = gösterim sayısı / toplam uygun gösterim sayısı

Uygun gösterim sayısı; hedefleme ayarları, onay durumu ve kalite dahil olmak üzere birçok faktörü kullanarak tahmin edilir. Gösterim payı verileri kampanyalar, reklam grupları, ürün grupları (Alışveriş kampanyalarında) ve anahtar kelimeler için kullanılır.

Gösterim payı sayesinde, teklifinizi veya bütçenizi artırdığınızda reklamlarınızın daha fazla kullanıcıya ulaşıp ulaşmayacağını anlayabilirsiniz.

Mutlak en yüksek gösterim payı

Mutlak en yüksek gösterim payı (ATIS), en belirgin Alışveriş konumunda gösterilen Alışveriş reklamı gösterimlerinizin yüzdesidir. Açık artırma başına yalnızca bir "mutlak en yüksek gösterim" bulunur. Bu nedenle, mutlak en yüksek gösterim payınız, reklamlarınızın genel belirginlik düzeyinin önemli bir göstergesidir.

Mutlak en yüksek gösterim payı = mutlak en yüksek gösterim sayısı / toplam uygun en yüksek gösterim sayısı

Mutlak en yüksek gösterim payına bakarak, teklifinizi veya bütçenizi artırırsanız ürünlerinizin Alışveriş reklamı sonuçlarında daha belirgin konumlarda gösterilip gösterilmeyeceğini anlayabilirsiniz. ATIS; kampanyalar, reklam grupları ve ürün grupları (Alışveriş kampanyalarında) için kullanılır.

Genel işleyiş şekli

Gösterim payını tahmin etmek için Google, gün içindeki reklam açık artırmalarına bakar, aynı açık artırmalarda size ve diğer katılımcılara ait kalite gibi dahili verileri kullanır. 

Gösterim payı, reklamınızın gösterildiği ve gösterilmek için yeterince rekabet gücüne sahip olduğu tüm açık artırmaları içerir. Örneğin, reklamın geçerli teklifin iki katına gösterilebileceği açık artırmalar sistem tarafından göz önüne alınırken, yapılan tahminlere göre reklamın görünebilmesi için teklifte %1.000 oranında artışa ihtiyaç duyulan açık artırmalar hariç tutulabilir. 

Gösterim payının, reklamınızın açık artırmada rekabet gücünün yüksek olduğu zamana dair bir tahmine dayandığını unutmayın. Zaman içinde gerçekleşen küçük dalgalanmalar işlem yapılması gerektiği anlamına gelmez. Tekliflerinizde, kalitenizde veya Google'ın reklam sistemlerinde yaşanan değişiklikler, sistemin rekabet gücünüzün yüksek olduğunu tahmin ettiği açık artırmaları değiştirebilir.

Alışveriş kampanyalarındaki işleyiş şekli

Alışveriş kampanyaları için gösterim payının hesaplanma biçimi, metin reklamlarınkiyle benzerdir. Ancak bu metrik, aynı reklamverene ait birden fazla Alışveriş reklamının aynı anda gösterilebileceğini göz önünde bulundurur. 

Aynı reklamverene ait birden fazla Alışveriş reklamı aynı açık artırmada gösterildiğinde, söz konusu reklamların iki kez sayılmasını için Google Ads, gösterim fırsatını reklamverenin en yüksek sıralamayı alan Alışveriş reklamına atar. Tüm Alışveriş reklamları bir gösterim alır. Ancak ilk reklamınız yayınlandıktan sonra aynı açık artırmada alınan gösterimler, gösterim payı hesaplamasına dahil edilmez. Reklamlarınızdan biri her yayınlandığında bu hesaplama yapılır. Yani her arama için yalnızca ilk gösteriminiz, gösterim payına dahil edilir. Ayrıca bu gösterim mümkün olan en belirgin konumda olduğu zaman, mutlak en yüksek gösterim payı olarak sayılır.

Mutlak en yüksek gösterim payı, reklamınızın en belirgin konumda gösterildiği toplam açık artırma sayısının, reklamınızın en belirgin konumda gösterilebileceği toplam açık artırma sayısına bölümüyle elde edilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın