เกี่ยวกับส่วนแบ่งการแสดงผล


บทความนี้จะอธิบายวิธีการคำนวณส่วนแบ่งการแสดงผล รวมทั้งบอกข้อแตกต่างจากแคมเปญ Shopping

หมายเหตุ: สำหรับแคมเปญโรงแรม โปรดอ่านเกี่ยวกับส่วนแบ่งการแสดงผลสำหรับแคมเปญโรงแรม

หากต้องการทราบวิธีการดูส่วนแบ่งการแสดงผลสำหรับแคมเปญทุกประเภท โปรดดูวิธีการรับข้อมูลส่วนแบ่งการแสดงผล

เมตริกการแสดงผล 2 แบบจะติดตามโฆษณาของคุณว่าโดดเด่นมากน้อยเพียงใด โดยดูจากส่วนแบ่งการแสดงผล (IS) และส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ (ATIS)

ส่วนแบ่งการแสดงผล

ส่วนแบ่งการแสดงผล (IS) คือเปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลที่โฆษณาของคุณได้รับ เทียบกับจำนวนการแสดงผลทั้งหมดที่โฆษณามีสิทธิ์ได้รับ

ส่วนแบ่งการแสดงผล = การแสดงผล / การแสดงผลทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รับ

ระบบจะคำนวณการแสดงผลที่มีสิทธิ์ได้รับโดยประมาณจากหลายปัจจัย เช่น การตั้งค่าการกำหนดเป้าหมาย สถานะการอนุมัติ และคุณภาพ ข้อมูลส่วนแบ่งการแสดงผลดูได้ทั้งในระดับแคมเปญ กลุ่มโฆษณา กลุ่มผลิตภัณฑ์ (สำหรับแคมเปญ Shopping) และคำหลัก

คุณสามารถใช้ส่วนแบ่งการแสดงผลเพื่อดูว่าโฆษณาจะเข้าถึงผู้ใช้มากขึ้นหรือไม่หากเพิ่มราคาเสนอหรืองบประมาณ

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ (ATIS) คือเปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลโฆษณา Shopping ที่แสดงในตำแหน่ง Shopping ที่โดดเด่นที่สุด มี "การแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์" เพียง 1 รายการเท่านั้นต่อการประมูล ดังนั้น ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญถึงความโดดเด่นโดยรวม

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ = การแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ / การแสดงผลในตำแหน่งบนสุดทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รับ

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ (ATIS) ช่วยให้เข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอาจปรากฏโดดเด่นขึ้นในผลลัพธ์ของโฆษณา Shopping หรือไม่ หากคุณเพิ่มราคาเสนอหรืองบประมาณ ATIS สามารถใช้ได้กับแคมเปญ กลุ่มโฆษณา และกลุ่มผลิตภัณฑ์ (สำหรับแคมเปญ Shopping)

การทำงานในภาพรวม

ในการประมาณส่วนแบ่งการแสดงผล Google จะพิจารณาจากการประมูลเพื่อแสดงโฆษณาในแต่ละช่วงเวลาของวัน และใช้ข้อมูลภายใน เช่น คุณภาพระหว่างโฆษณาของคุณกับผู้เข้าร่วมการประมูลเดียวกัน 

ส่วนแบ่งการแสดงผลจะรวมการประมูลทั้งหมดที่โฆษณาของคุณได้แสดง และการประมูลทั้งหมดที่โฆษณาของคุณมีศักยภาพการแข่งขันเพียงพอ ตัวอย่างเช่น ระบบอาจรวมการประมูลที่โฆษณาของคุณอาจได้แสดงหากเสนอราคาเป็น 2 เท่าของราคาเสนอปัจจุบัน แต่อาจยกเว้นการประมูลที่ประเมินว่าโฆษณาของคุณต้องเพิ่มราคาเสนอ 1,000% จึงจะได้แสดง 

โปรดทราบว่าส่วนแบ่งการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับค่าประมาณโอกาสที่โฆษณาของคุณจะแข่งขันในการประมูลได้ ความผันผวนเล็กน้อยในช่วงเวลาต่างๆ ไม่ได้หมายถึงว่ามีอะไรผิดปกติเสมอไป การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอ คุณภาพ หรือระบบโฆษณาของ Google อาจทำให้ชุดของการประมูลที่ระบบประเมินว่าคุณมีโอกาสแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปด้วย

หมายเหตุ: พาร์ทเนอร์ในเครือข่ายการค้นหาไม่ได้แยกให้เห็น "ด้านบน" เทียบกับ "ด้านอื่นๆ" และจะไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลส่วนแบ่งการแสดงผล

การทำงานกับแคมเปญ Shopping

ส่วนแบ่งการแสดงผลสำหรับแคมเปญ Shopping จะได้รับการคำนวณที่คล้ายกับโฆษณาแบบข้อความ อย่างไรก็ตาม เมตริกนี้จะถือว่าโฆษณา Shopping หลายรายการจากผู้ลงโฆษณาเดียวกันแสดงพร้อมกันได้ 

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นับซ้ำเมื่อโฆษณา Shopping หลายรายการจากผู้ลงโฆษณารายเดียวกันแข่งขันกันในการประมูลเดียวกัน Google Ads จึงกำหนดการโอกาสการแสดงผลให้แก่โฆษณา Shopping ที่มีลำดับสูงสุดจากผู้ลงโฆษณารายดังกล่าว โฆษณา Shopping ทั้งหมดจะได้รับการแสดงผล อย่างไรก็ตาม การแสดงผลที่ได้รับในการประมูลเดียวกันหลังจากที่ได้แสดงโฆษณาชิ้นแรกของคุณแล้วจะไม่รวมไว้ด้วยเมื่อคำนวณส่วนแบ่งการแสดงผล กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการแสดงโฆษณาของคุณ ซึ่งหมายความว่าการแสดงผลครั้งแรกของคุณในแต่ละการค้นหาแต่ละครั้งเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์นับเป็นส่วนแบ่งการแสดงผล เมื่อการแสดงผลอยู่ในตำแหน่งที่อาจมีความโดดเด่นที่สุด ก็จะถูกนับอยู่ในส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ ประกอบด้วยการประมูลทั้งหมดที่โฆษณาของคุณแสดงอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุด หารด้วยการประมูลทั้งหมดที่โฆษณาของคุณน่าจะแสดงอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุด

เมตริกส่วนแบ่งการแสดงผลของ Shopping มาจากการเข้าชมในเครือข่ายการค้นหา ไม่ใช่การเข้าชมจากเครือข่ายดิสเพลย์หรือเครือข่ายพาร์ทเนอร์การค้นหา 

การทำงานกับแคมเปญโรงแรม

ส่วนแบ่งการแสดงผลสำหรับแคมเปญโรงแรมคำนวณจากตำแหน่งที่โฆษณาปรากฏในโมดูลการจองโฆษณาโรงแรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนแบ่งการแสดงผลของแคมเปญโรงแรม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว