Om exponeringsandel


I denna artikel beskriver vi hur exponeringsandelen beräknas för textannonser respektive Shopping-kampanjer.

Obs! För hotellkampanjer kan du läsa om exponeringsandel för hotellkampanjer.

Om du vill se exponeringsandelen för alla kampanjtyper kan du läsa om hur du visar data om exponeringsandel.

Två mätvärden för exponeringar spårar hur framträdande dina annonser är: exponeringsandel (IS) och exponeringsandel i absolut topposition (ATIS).

Visningsandel

Exponeringsandel (IS) är den procentandel exponeringar som dina annonser får jämfört med det totala antal exponeringar de skulle kunna få.

Exponeringsandel = exponeringar/totalt antal kvalificerade exponeringar

Kvalificerade exponeringar beräknas med hjälp av flera faktorer, bland annat inriktningsinställningar, godkännandestatus och kvalitet. Det finns data om exponeringsandel för kampanjer, annonsgrupper, produktgrupper (för Shopping-kampanjer) och sökord.

Exponeringsandelen är ett utmärkt sätt att se om dina annonser kan nå fler personer om du höjer ditt bud eller ökar din budget.

Exponeringsandel i topposition

Exponeringsandel i topposition (ATIS) är den procentandel av dina Shopping-annonsexponeringar som visas på den mest framträdande Shopping-positionen. Eftersom en enda exponering kan vara i topposition per auktion är exponeringsandel i absolut topposition en viktig indikator på hur framträdande dina annonser är totalt sett.

Exponeringsandel i topposition = exponering i absolut topposition/totalt antal kvalificerade exponeringar i topposition

Använd exponeringsandel i topposition för att ta reda på om dina produkter kan visas på en mer framträdande plats i Shopping-annonsresultaten om du höjer ditt bud eller ökar din budget. Det finns data om exponeringsandel i topposition för kampanjer, annonsgrupper och produktgrupper (för Shopping-kampanjer).

Så fungerar det för textannonser

Google gör en uppskattning av exponeringsandelen genom att undersöka annonsauktionerna under dagen och använda intern data, som din och andra deltagares annonskvalitet i samma annonsauktioner.

Exponeringsandelen omfattar alla auktioner där din annons visades och alla auktioner där annonsen är tillräckligt konkurrenskraftig för att visas. Den kan till exempel omfatta auktioner där annonsen hade kunnat visas om budet hade varit dubbelt så högt, men utesluta auktioner där budet hade behövt vara tusen gånger högre för att annonsen skulle visas.

Tänk på att exponeringsandelen bygger på en uppskattning av när annonsen var konkurrenskraftig i auktionen. Mindre variationer över tid behöver inte betyda att du måste vidta åtgärder. Ändringar av dina bud, din annonskvalitet eller Googles annonssystem kan medföra att annonsens konkurrenskraft bedöms i andra auktioner.

Obs! Sökpartner skiljer inte mellan Högst upp kontra annan och tas inte med i informationen om exponeringsandel

Så fungerar det för Shopping-kampanjer

Exponeringsandelen för Shopping-kampanjer beräknas på ungefär samma sätt som för textannonser. Skillnaden är att beräkningen också tar hänsyn till att samma annonsör kan ha flera Shopping-annonser som visas samtidigt.

För att undvika att annonserna räknas dubbelt när flera Shopping-annonser från samma annonsör deltar i samma auktion, tillskrivs exponeringsmöjligheten annonsörens högst rankade Shopping-annons. Alla Shopping-annonser får en exponering. Exponeringar som fås i samma auktion efter att din första annons har visats återspeglas dock inte i beräkningen av exponeringsandel. Detta händer varje gång någon av dina annonser visas, vilket innebär att endast din första exponering för varje sökning kvalificeras för exponeringsandelen. När denna exponering har den mest framträdande möjliga platsen räknas den in i exponeringsandel i absolut topposition.

Exponeringsandel i absolut topposition omfattar alla auktioner där din annons visades i den mest framträdande positionen dividerat med alla auktioner där annonsen hade kunnat visas i den mest framträdande positionen.

Mätvärden för exponeringsandel hämtas från trafik från Söknätverket, inte från Display-nätverket eller sökpartnernätverket.

Så fungerar det för hotellkampanjer

Exponeringsandel för hotellkampanjer beräknas utifrån var din annons visas i hotellannonsbokningsmodulen. Läs mer om exponeringsandelen i hotellkampanjer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt