Podiel zobrazení


V tomto článku vám vysvetlíme, ako sa počíta podiel zobrazení a čím sa tieto výpočty líšia v kampaniach v Nákupoch.

Poznámka: Informácie o kampaniach na hotely nájdete v článku o podiele zobrazení pre kampane na hotely.

Pokyny, ako si pozrieť podiel zobrazení pre všetky typy kampaní, nájdete v článku Získanie údajov o podiele zobrazení.

Dve metriky zobrazenia sledujú, nakoľko sú vaše reklamy význačné: podiel zobrazení (PZ) a podiel zobrazení celkom navrchu (ATIS).

Podiel zobrazení

Podiel zobrazení (PZ) predstavuje percentuálny podiel zobrazení, ktoré vaše reklamy získavajú, a celkového počtu zobrazení, ktoré by mohli získať.

Podiel zobrazení = zobrazenia / celkový počet podporovaných zobrazení

Počet podporovaných zobrazení sa odhaduje na základe viacerých faktorov vrátane nastavení zacielenia, stavov schválenia a kvality. Údaje o podiele zobrazení sú k dispozícii pre kampane, reklamné skupiny, skupiny produktov (v kampaniach v Nákupoch) a kľúčové slová.

Podiel zobrazení je užitočný, ak chcete zistiť, či by vaše reklamy po zvýšení cenovej ponuky alebo rozpočtu oslovili viac ľudí.

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky (ATIS) je percento zobrazení reklamy v Nákupoch, ktoré sa zobrazujú v najviditeľnejšej pozícii v Nákupoch. V každej aukcii je iba jedno zobrazenie na úplnom vrchu. Podiel zobrazení na úplnom vrchu je preto dôležitým indikátorom celkovej význačnosti.

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky = počet zobrazení na úplnom vrchu stránky / celkový počet podporovaných zobrazení v hornej časti stránky

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky vám môže pomôcť zistiť, či sa vaše reklamy môžu zobrazovať na viditeľnejších pozíciách vo výsledkoch reklamy v Nákupoch, ak zvýšite cenovú ponuku alebo rozpočet. Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky je k dispozícii pre kampane, reklamné skupiny a skupiny produktov (v kampaniach v Nákupoch).

Ako to funguje

Pri odhadovaní podielu zobrazení berie Google do úvahy reklamné aukcie z celého dňa. Používa pri tom interné údaje, ako napríklad kvalitu vašich a cudzích reklám v rámci tých istých reklamných aukcií.

Podiel zobrazení zahŕňa všetky aukcie, v ktorých sa vaša reklama zobrazila, a všetky aukcie, v rámci ktorých je vaša reklama dostatočne konkurencieschopná na to, aby sa zobrazila. Podiel zobrazení môže zahŕňať aj aukcie, v ktorých sa reklama mohla zobraziť s dvojnásobnou hodnotou aktuálnej ponuky. Môže však vylúčiť tie aukcie, v ktorých bolo na zobrazenie reklamy potrebné zvýšiť ponuku odhadom o 1 000 %.

Majte na pamäti, že podiel zobrazení je založený na odhade toho, kedy bola vaša reklama v rámci aukcie konkurencieschopná. Drobné výkyvy v priebehu času nemusia byť znakom toho, že je potrebné zakročiť. Zmeny v ponukách, kvalite alebo reklamných systémoch Googlu sa môžu prejaviť zmenami v skupine aukcií, v ktorých systém považuje vaše reklamy za konkurencieschopné.

Poznámka: Partnerské weby vo Vyhľadávacej sieti nerozlišujú medzi reklamami „navrchu“ a „inde“ a nebudú zahrnuté do údajov o podiele zobrazení.

Ako to funguje v nákupných kampaniach

V nákupných kampaniach sa podiel zobrazení počíta podobne ako v prípade textových reklám. Táto metrika však predpokladá, že v rovnakom čase sa od toho istého inzerenta môže zobraziť viacero nákupných reklám.

Keď sa v tej istej aukcii nachádzajú viaceré nákupné reklamy od toho istého inzerenta, Google Ads pridelí možné zobrazenie tej nákupnej reklame od daného inzerenta, ktorá má najlepšie hodnotenie. Týmto spôsobom sa predíde duplicitnému započítaniu reklamy. Zobrazenie získajú všetky reklamy v Nákupoch. Zobrazenia získané v tej istej aukcii po zobrazení prvej reklamy sa však nepremietnu do výpočtu podielu zobrazení. K tomuto dochádza pri každom zobrazení niektorej z vašich reklám, čo znamená, že do podielu zobrazení sa pre každé vyhľadávanie započíta len prvé zobrazenie. Keď je príslušné zobrazenie v najviditeľnejšej možnej pozícii, započíta sa aj do podielu zobrazení celkom navrchu.

Podiel zobrazení celkom navrchu zahŕňa podiel počtu všetkých aukcií, kde sa vaša reklama zobrazuje v najvýznačnejšej pozícii, a počtu všetkých aukcií, kde sa vaša reklama mohla zobraziť v najvýznačnejšej pozícii.

Metriky podielu zobrazení pre nákupy sa získavajú z návštevnosti Vyhľadávacej siete, nie z návštevnosti Obsahovej siete ani siete partnerov vo Vyhľadávacej sieti.

Ako to funguje v kampaniach na hotely

Podiel zobrazení pre kampane na hotely sa vypočítava podľa toho, kde sa vaša reklama zobrazuje v rezervačnom module reklám na hotely. Prečítajte si viac o podiele zobrazení kampaní na hotely.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory