Podiel zobrazení


V tomto článku vám vysvetlíme, ako sa počíta podiel zobrazení a čím sa tieto výpočty líšia v kampaniach v Nákupoch. Pokyny na zobrazenie podielu zobrazení nájdete v článku Získanie údajov o podiele zobrazení.

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Dve metriky zobrazenia sledujú, nakoľko sú vaše reklamy viditeľné: podiel zobrazení (PZ) a podiel zobrazení celkom navrchu (ATIS).

Podiel zobrazení

Podiel zobrazení (PZ) predstavuje percentuálny podiel zobrazení, ktoré vaše reklamy získavajú, a celkového počtu zobrazení, ktoré by mohli získať.

Podiel zobrazení = zobrazenia / celkový počet podporovaných zobrazení

Počet podporovaných zobrazení sa odhaduje na základe viacerých faktorov vrátane nastavení zacielenia, stavov schválenia a kvality. Údaje o podiele zobrazení sú k dispozícii pre kampane, reklamné skupiny, skupiny produktov (v kampaniach v Nákupoch) a kľúčové slová.

Podiel zobrazení je užitočný, ak chcete zistiť, či by vaše reklamy po zvýšení cenovej ponuky alebo rozpočtu oslovili viac ľudí.

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky (ATIS) je percento zobrazení reklamy v Nákupoch, ktoré sa zobrazujú v najviditeľnejšej pozícii v Nákupoch. V každej aukcii je iba jedno zobrazenie na úplnom vrchu. Podiel zobrazení na úplnom vrchu je preto dôležitým indikátorom celkovej význačnosti.

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky = počet zobrazení na úplnom vrchu stránky / celkový počet podporovaných zobrazení v hornej časti stránky

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky vám môže pomôcť zistiť, či sa vaše reklamy môžu zobrazovať na viditeľnejších pozíciách vo výsledkoch reklamy v Nákupoch, ak zvýšite cenovú ponuku alebo rozpočet. Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky je k dispozícii pre kampane, reklamné skupiny a skupiny produktov (v kampaniach v Nákupoch).

Ako to funguje

Pri odhadovaní podielu zobrazení berie Google do úvahy reklamné aukcie z celého dňa. Používa pritom interné údaje, ako napríklad kvalitu vašich a cudzích reklám v rámci tých istých reklamných aukcií. 

Podiel zobrazení zahŕňa všetky aukcie, v ktorých sa zobrazila vaša reklama, a všetky aukcie, v rámci ktorých je vaša reklama dostatočne konkurencieschopná na to, aby sa zobrazila. Podiel zobrazení môže zahŕňať aj aukcie, v ktorých sa reklama mohla zobraziť s dvojnásobnou hodnotou aktuálnej cenovej ponuky. Môže však vylúčiť tie aukcie, v ktorých bolo na zobrazenie reklamy potrebné zvýšiť cenovú ponuku o odhadovaných 1 000 %. 

Nezabúdajte, že podiel zobrazení je založený na odhade v čase, keď bola vaša reklama v rámci aukcie konkurencieschopná. Drobné výkyvy v priebehu času nemusia byť znakom toho, že je potrebné zakročiť. Zmeny v cenových ponukách, kvalite alebo reklamných systémoch Google sa môžu prejaviť zmenami v skupine aukcií, v ktorých systém odhaduje vaše reklamy za konkurencieschopné.

Ako to funguje v kampaniach v Nákupoch

V kampaniach v Nákupoch sa podiel zobrazení počíta podobne ako v prípade textových reklám. Táto metrika však predpokladá, že sa môžu zobraziť viaceré reklamy v Nákupoch od toho istého inzerenta v tom istom čase. 

Keď sa v tej istej aukcii nachádzajú viaceré reklamy v Nákupoch od toho istého inzerenta, Google Ads pridelí možné zobrazenie tej reklame v Nákupoch od daného inzerenta, ktorá má najlepšie hodnotenie. Týmto spôsobom sa predíde duplicitnému započítaniu reklamy. Zobrazenie získajú všetky reklamy v Nákupoch. Zobrazenia získané v tej istej aukcii po zobrazení prvej reklamy sa však nepremietnu do výpočtu podielu zobrazení. K tomuto dochádza pri každom zobrazení niektorej z vašich reklám, čo znamená, že do podielu zobrazení sa pre každé vyhľadávanie započíta len prvé zobrazenie. Keď je príslušné zobrazenie v najviditeľnejšej možnej pozícii, započíta sa aj do podielu zobrazení celkom navrchu.

Podiel zobrazení celkom navrchu zahŕňa počet všetkých aukcií, kde sa vaša reklama zobrazuje v najviditeľnejšej pozícii, vydelený počtom všetkých aukcií, kde sa vaša reklama mohla zobraziť v najviditeľnejšej pozícii.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory