Informacje o udziale w wyświetleniach


Z tego artykułu dowiesz się, jak jest obliczany udział w wyświetleniach i jak te obliczenia różnią się w przypadku kampanii produktowych.

Uwaga: informacje o udziale w wyświetleniach w przypadku kampanii reklam hoteli znajdziesz tutaj.

Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić udział w wyświetleniach w przypadku wszystkich typów kampanii, przeczytaj artykuł Uzyskiwanie danych o udziale w wyświetleniach.

Aby dowiedzieć się, jak zwiększyć udział w wyświetleniach w przypadku wszystkich typów kampanii, przeczytaj artykuł Jak zwiększyć udział w wyświetleniach.

Widoczność Twoich reklam mierzą dwa wskaźniki: udział w wyświetleniach (IS) i udział w wyświetleniach na najwyższej pozycji na stronie (ATIS).

Udział w wyświetleniach

Udział w wyświetleniach (IS) to odsetek wyświetleń reklam w porównaniu do całkowitej liczby wyświetleń, które Twoje reklamy mogły uzyskać.

Udział w wyświetleniach = wyświetlenia / całkowita liczba wyświetleń

Liczbę zakwalifikowanych wyświetleń szacuje się na podstawie wielu czynników takich jak ustawienia kierowania, stany zatwierdzenia czy jakość. Dane udziału w wyświetleniach są dostępne dla kampanii, grup reklam, grup produktów (w kampaniach produktowych) i słów kluczowych.

Udział w wyświetleniach pozwala ocenić, czy Twoje reklamy mogą dotrzeć do większej liczby użytkowników, jeśli zwiększysz stawkę lub budżet.

Udział w wyświetleniach u góry strony

Udział w wyświetleniach u góry strony (ATIS) to odsetek wyświetleń na najlepiej widocznej pozycji na stronie w przypadku kampanii produktowych. Na każdą aukcję przypada tylko jedno „wyświetlenie u góry strony”, więc Twój udział w wyświetleniach u góry strony jest ważnym wskaźnikiem ogólnej widoczności Twoich reklam.

Udział w wyświetleniach u góry strony = wyświetlenia u góry strony / całkowita liczba wyświetleń o wysokich pozycjach

Udział w wyświetleniach u góry strony pozwala dowiedzieć się, dlaczego po zwiększeniu stawki lub budżetu Twoje produkty mogą wyświetlać się wyżej w wynikach reklam w przypadku kampanii produktowych. Udział w wyświetleniach u góry strony jest dostępny dla kampanii, grup reklam i grup produktów (w przypadku kampanii produktowych).

Jak to działa

Aby oszacować udział w wyświetleniach, Google sprawdza przebieg aukcji reklam danego dnia, korzystając z wewnętrznych danych aukcji, np. o jakości Twojej reklamy i reklam innych uczestników aukcji.

Udział w wyświetleniach obejmuje wszystkie aukcje, które zakończyły się wyświetleniem Twojej reklamy, oraz te, w których Twoja reklama mogłaby się wyświetlić, bo jest wystarczająco konkurencyjna. System może np. uwzględniać aukcje, w których Twoja reklama mogłaby zwyciężyć, gdyby jej stawka była dwukrotnie wyższa od obecnej. Wykluczy natomiast te, w których wyświetlenie Twojej reklamy wymagałoby zwiększenia jej obecnej stawki o 1000%.

Należy pamiętać, że udział w wyświetleniach opiera się na oszacowaniu konkurencyjności reklamy w aukcjach. Niewielkie wahania w czasie nie muszą oznaczać, że trzeba podejmować dodatkowe działania. Zmiany stawek reklam, jakości czy systemów reklamowych Google mogą powodować odmienny dobór przez system zestawu aukcji, z którymi według szacunków Twoja reklama ma szansę skutecznie konkurować.

Uwaga: w przypadku stron partnerów w sieci wyszukiwania położenie reklamy nie jest rozróżniane, dlatego nie są one uwzględniane w danych o udziale w wyświetleniach.

Jak to działa w kampaniach produktowych

Udział w wyświetleniach dla kampanii produktowych jest obliczany podobnie jak w przypadku reklam tekstowych. Te dane pokazują jednak, że jednocześnie może się wyświetlać wiele reklam produktowych tego samego reklamodawcy.

Aby uniknąć podwójnego zliczania, gdy w aukcji bierze udział wiele reklam produktowych tego samego reklamodawcy, Google Ads przypisuje możliwe wyświetlenie reklamie produktowej o najwyższym rankingu. Wszystkie reklamy produktowe mają przypisane wyświetlenie. Wyświetlenia uzyskane w tej samej aukcji po pojawieniu się pierwszej reklamy nie są jednak uwzględniane przy obliczaniu udziału w wyświetleniach. Ma to miejsce za każdym razem, gdy są wyświetlane Twoje reklamy. Oznacza to, że do udziału w wyświetleniach zalicza się tylko pierwsze wyświetlenie z każdego wyszukiwania. Jeśli takie wyświetlenie zajmuje najwyższą możliwą pozycję, zalicza się też do udziału w wyświetleniach na najwyższej pozycji na stronie.

Udział w wyświetleniach na najwyższej pozycji na stronie to łączna liczba aukcji, w których Twoja reklama była wyświetlana na najbardziej widocznej pozycji, podzielona przez łączną liczbę aukcji, w których Twoja reklama mogła zająć najbardziej widoczną pozycję.

Dane o udziale w wyświetleniach w przypadku kampanii produktowych pochodzą z ruchu w sieci wyszukiwania, a nie z ruchu w sieci reklamowej czy sieci partnerów wyszukiwania.

Jak to działa w kampaniach reklam hoteli

Udział w wyświetleniach w przypadku kampanii reklam hoteli jest obliczany na podstawie miejsca, w którym reklama wyświetliła się w module rezerwacji w Reklamach hoteli. Dowiedz się więcej o udziale w wyświetleniach w przypadku kampanii reklam hoteli.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false