Om visningsandel


I denne artikkelen forklarer vi hvordan visningsandelen beregnes, og hvordan disse beregningene kan gi avvik i forbindelse med Shopping-kampanjer.

Merk: Om du kjører hotellkampanjer, kan du lese denne artikkelen om visningsandel for hotellkampanjer.

Hvis du vil se visningsandelen for alle kampanjetypene, kan du lese gjennom artikkelen Se data om visningsandel.

Det er to beregninger som sporer hvor fremtredende annonsene dine er: visningsandel og absolutt toppvisningsandel.

Visningsandel

Visningsandelen er prosentandelen av visninger annonsene dine får, sammenlignet med det totale antallet visninger de kunne ha fått.

Visningsandel = antall visninger / totalt antall kvalifiserte visninger

Antallet kvalifiserte visninger beregnes på grunnlag av en rekke faktorer, blant annet målrettingsinnstillinger, godkjenningsstatuser og kvalitet. Data om visningsandel er tilgjengelig for kampanjer, annonsegrupper, produktgrupper (for Shopping-kampanjer) og søkeord.

Visningsandelen er en god indikasjon på om du kan nå ut til flere med annonsene dine hvis du øker budet eller budsjettet ditt.

Absolutt toppvisningsandel

Absolutt toppvisningsandel er prosentandelen av Shopping-annonsevisningene dine som vises i den mest fremtredende Shopping-plasseringen. Det finnes bare én «absolutt toppvisning» per auksjon, så den absolutte toppvisningsandelen din er en viktig indikator på den samlede prominensen din.

Absolutt toppvisningsandel = antallet absolutte toppvisninger / totalt antall kvalifiserte toppvisninger

Med absolutt toppvisningsandel kan du danne deg et bilde av hvorvidt du kan få vist produktene dine i mer fremtredende plasseringer i Shopping-annonseresultatene hvis du øker budet eller budsjettet ditt. Absolutt toppvisningsandel er tilgjengelig for kampanjer, annonsegrupper og produktgrupper (i Shopping-kampanjer).

Slik fungerer det grovt sett

Google analyserer annonseauksjonene i løpet av dagen for å beregne visningsandelen, og bruker interne data, som din og andre deltakeres annonsekvalitet i de samme annonseauksjonene. 

Visningsandelen omfatter alle auksjoner der annonsen din ble vist, og alle auksjoner der annonsen din hevdet seg i konkurransen om å bli vist. Den kan for eksempel omfatte auksjoner der annonsen din kunne ha blitt vist hvis budet hadde vært dobbelt så høyt, men ikke auksjoner der anslaget viser at budet måtte ha vært 1000 prosent høyere for at annonsen skulle kunne vises. 

Husk at visningsandelen er basert på et anslag over hvor ofte annonsen var konkurransedyktig i auksjonen. Små svingninger over tid betyr ikke nødvendigvis at du må iverksette tiltak. Endringer i budene dine, annonsekvaliteten din eller Googles annonsesystemer kan medføre endringer med hensyn til systemets vurdering av hvilke auksjoner annonsene dine var konkurransedyktige i.

Merk: Søkepartnere skiller ikke mellom «øverst» kontra «annet» og blir ikke tatt med i data om visningsandel.

Slik fungerer det for Shopping-kampanjer

Visningsandelen for Shopping-kampanjer beregnes på omtrent samme måte som for tekstannonser. Beregningen gjenspeiler imidlertid at flere Shopping-annonser fra samme annonsør kan vises samtidig. 

For å unngå dobbel telling når flere Shopping-annonser fra den samme annonsøren er med i den samme auksjonen, tildeler Google Ads visningsmuligheten til den høyest rangerte Shopping-annonsen fra denne annonsøren. Alle Shopping-annonser får en visning. Visninger som mottas i samme auksjon etter at den første annonsen er vist, reflekteres riktignok ikke i beregningen av visningsandel. Dette skjer hver gang noen av annonsene dine vises, noe som betyr at det bare er den første visningen for hvert søk som kvalifiserer for visningsandel. Når denne visningen forekommer i den aller mest fremtredende plasseringen, telles den også med i absolutt toppvisningsandel.

Absolutt toppvisningsandel inkluderer alle auksjoner der annonsen din blir vist i den mest fremtredende plasseringen, delt på det totale antallet auksjoner der annonsen kunne ha blitt vist i den mest fremtredende plasseringen.

Beregninger for visningsandel for Shopping-kampanjer stammer fra trafikk i søkenettverket, ikke fra trafikk i Displaynettverket eller nettverket av søkepartnere. 

Slik fungerer det for hotellkampanjer

Visningsandelen for hotellannonser beregnes ut fra hvor i Hotellannonser-bestillingsmodulen annonsene vises. Finn ut mer om visningsandelen for hotellkampanjer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt