Om eksponeringsandel


I denne artikel forklares det, hvordan eksponeringsandel beregnes, og hvilke forskelle der gør sig gældende med hensyn til beregningen, når der er tale om Shopping-kampagner.

Bemærk! Hvis der er tale om hotelkampagner, kan du læse om eksponeringsandel for hotelkampagner.

Se Få vist data om eksponeringsandel for at få en vejledning i, hvordan du får vist eksponeringsandel for alle kampagnetyper.

SeGør din eksponeringsandel bedre for at få en vejledning i, hvordan du øger din eksponeringsandel for alle kampagnetyper.

To eksponerings-metrics sporer, hvor effektive dine annoncer er: Eksponeringsandel (IS, impression share) og andel af eksponeringer allerøverst på siden (ATIS, absolute top impression share).

Eksponeringsandel

Eksponeringsandel (IS) er den procentdel af eksponeringerne, som dine annoncer har opnået, set i forhold til det samlede antal eksponeringer, som annoncerne kunne have opnået.

Eksponeringsandel = eksponeringer / samlet antal kvalificerede eksponeringer

Antallet af kvalificerede eksponeringer estimeres ud fra en række forskellige faktorer, heriblandt målretningsindstillinger, godkendelsesstatus og kvalitet. Data for eksponeringsandel er tilgængelige for kampagner, annoncegrupper, produktgrupper (til Shopping-kampagner) og søgeord.

Eksponeringsandel er et godt redskab til at få indsigt i, om du kan nå ud til flere personer med dine annoncer ved at hæve dit bud eller øge dit budget.

Eksponeringsandel for visning allerøverst på siden

Eksponeringsandelen for visning allerøverst på siden (ATIS) er procentdelen af eksponeringer, der vises det mest fremtrædende sted på siden i Shopping-kampagner. Der er kun én "eksponering allerøverst på siden" pr. auktion, så din eksponeringsandel for visning allerøverst på siden er en vigtig indikator for dit samlede eksponeringsresultat.

Eksponeringsandel for visning allerøverst på siden = eksponeringer divideret med samlet antal kvalificerede eksponeringer allerøverst på siden

Eksponeringsandelen for visning allerøverst på siden kan hjælpe dig med få en forståelse af, hvordan du kan få vist dine produkter mere fremtrædende steder i Shopping-annonceresultater, hvis du øger dit bud eller budget. ATIS er tilgængelig for kampagner, annoncegrupper og produktgrupper (til Shopping-kampagner).

Sådan fungerer det overordnet set

Vores system analyserer annonceauktionerne i løbet af dagen med henblik på at beregne eksponeringsandel og anvender desuden interne data, f.eks. kvalitet, for dig og andre deltagere på de samme annonceauktioner. 

Ved beregning af eksponeringsandel tages der højde for alle auktioner, hvor din annonce er blevet vist, og alle auktioner, hvor din annonce har været tilstrækkeligt konkurrencedygtig til at blive vist. Eksempelvis kan der medtages auktioner, hvor din annonce kunne være blevet vist, hvis buddet for annoncen havde været dobbelt så højt, mens auktioner, hvor det vurderes, at buddet for din annonce skulle have været 1.000 % højere for at opnå visning af annoncen, ekskluderes. 

Husk! Eksponeringsandel er baseret på et estimat af, hvornår din annonce har været konkurrencedygtig på auktionen. Små udsving over tid er derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du bør ændre noget. Ændringer af dine bud eller din annoncekvalitet eller ændringer i Googles annoncesystemer kan medføre ændringer med hensyn til systemets vurdering af, hvilke auktioner du var konkurrencedygtig på.

Bemærk! Søgepartnere skelner ikke mellem "Øverst" ift. "andre", og de inkluderes ikke i data for eksponeringsandel

Sådan fungerer det i forbindelse med Shopping-kampagner

Eksponeringsandel for Shopping-kampagner beregnes på samme måde som for tekstannoncer. Med denne metric tages der dog højde for, at der kan vises flere Shopping-annoncer fra samme annoncør på samme tid. 

For at undgå dobbeltregistrering, når flere Shopping-annoncer fra samme annoncør deltager på samme auktion, tildeler Google Ads eksponeringsmuligheden til den af annoncørens Shopping-annoncer, der har den højeste rangering. Alle Shopping-annoncer modtager en eksponering. Eksponeringer, der er modtaget i samme auktion, efter din første annonce er vist, afspejles dog ikke i beregningen af eksponeringsandel. Dette sker, hver gang en af dine annoncer vises, hvilket betyder, at det kun er din første eksponering for hver søgning, der tæller med i eksponeringsandel. Når denne eksponering er på en så fremtrædende position som muligt, tælles den også med i eksponeringsandelen for visninger allerøverst på siden.

Andel af eksponeringer allerøverst på siden omfatter alle auktioner, hvor din annonce vises allerøverst på siden, divideret med alle de auktioner, hvor den kunne være blevet vist allerøverst på siden.

Metrics for eksponeringsandel for Shopping stammer fra trafik fra Søgenetværket og altså ikke trafik fra Displaynetværket eller søgepartnernetværket. 

Sådan fungerer det i hotelkampagner

Eksponeringsandelen for hotelkampagner beregnes ud fra, hvor din annonce vises i bookingmodulet for Hotelannoncer. Få flere oplysninger om eksponeringsandelen for hotelkampagner.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false