Podíl zobrazení


V tomto článku se dočtete, jak se podíl zobrazení vypočítává a jak se tyto výpočty liší u kampaní v Nákupech Google.

Poznámka: Pokud jde o kampaně na hotely, přečtěte si o podílu zobrazení v těchto kampaních.

Pokyny k tomu, jak zjistit svůj podíl zobrazení u různých typů kampaní, se dočtete v článku Získání údajů o podílu zobrazení.

Pokyny ke zvýšení podílu zobrazení u všech typů kampaní najdete v článku Zvýšení podílu zobrazení.

Existují dvě metriky zobrazení, které sledují nápadnost vašich reklam: podíl zobrazení (IS) a podíl zobrazení zcela nahoře (ATIS).

Podíl zobrazení

Podíl zobrazení (IS) vyjadřuje procento počtu zobrazení, která vaše reklamy získají, ve srovnání s celkovým počtem zobrazení, která by získat mohly.

Podíl zobrazení = počet zobrazení / celkový počet vhodných zobrazení

Počet vhodných zobrazení se odhaduje na základě mnoha faktorů. Patří mezi ně nastavení cílení, stavy schválení a kvalita. Údaje o podílu zobrazení jsou k dispozici u kampaní, reklamních sestav, skupin produktů (u kampaní v Nákupech Google) a klíčových slov.

Podíl zobrazení vám umožní snadno zjistit, zda vaše reklamy mohou oslovit více lidí v případě, že zvýšíte svou nabídku nebo rozpočet.

Podíl zobrazení zcela nahoře

Podíl zobrazení zcela nahoře (ATIS) je procento zobrazení reklam v Nákupech Google, která jsou umístěna na nejnápadnější pozici na stránce. V každé aukci je pouze jedno zobrazení zcela nahoře, takže váš podíl těchto zobrazení je důležitým indikátorem celkové nápadnosti reklam.

Podíl zobrazení zcela nahoře = počet zobrazení zcela nahoře / celkový počet vhodných zobrazení zcela nahoře

Podíl zobrazení zcela nahoře vám pomůže zjistit, zda se vaše reklamy mohou zobrazovat v Nákupech ve výsledcích vyhledávání na nápadnější pozici, jestliže zvýšíte nabídku nebo rozpočet. Podíl zobrazení zcela nahoře (ATIS) je k dispozici pro kampaně, reklamní sestavy a skupiny produktů (u kampaní v Nákupech Google).

Jak to funguje celkově

Pro potřeby odhadu podílu zobrazení zohledňuje Google aukce reklam v průběhu celého dne a použije u vás i u ostatních účastníků týchž aukcí reklam interní údaje, např. o kvalitě.

Do podílu zobrazení se počítají všechny aukce, při nichž se vaše reklama zobrazila nebo kde má alespoň reálnou šanci na zobrazení. Podíl zobrazení tak může například zohlednit aukce, ve kterých se reklama mohla zobrazit při dvojnásobném zvýšení aktuální cenové nabídky, ale už ne ty, kde by reklama k zobrazení potřebovala desetinásobné zvýšení.

Podíl zobrazení je založen na odhadu, kdy měla reklama v aukci konkurenceschopnou pozici. Malé kolísání v průběhu času tedy nutně neznamená, že je třeba provést změnu. Změny cenových nabídek, kvality či reklamních systémů Google mohou způsobit, že systém přehodnotí, ve kterých aukcích byla reklama konkurenceschopná.

Poznámka: Partnerské weby ve vyhledávací síti nerozlišují mezi horní částí a ostatními částmi stránky, a nebudou proto do dat o podílu zobrazení zahrnuty.

Jak to funguje u kampaní v Nákupech Google

U kampaní v Nákupech Google se podíl zobrazení počítá podobně jako u textových reklam. Tato metrika však zohledňuje, že se v Nákupech Google může objevovat několik reklam od téhož inzerenta najednou.

Aby se zamezilo dvojímu započtení, když se v aukci několik takových reklam zobrazí, systém Google Ads přidělí možnost zobrazení nejlépe hodnocené reklamě v Nákupech Google daného inzerenta. Všem reklamám v Nákupech je přiděleno zobrazení. Nicméně zobrazení přidělená ve stejné aukci poté, co je zobrazena první reklama, se nezapočítají do výpočtu podílu zobrazení. K tomu dojde vždy, když se nějaká z vašich reklam zobrazí, což znamená, že do podílu zobrazení se započítává pouze první zobrazení pro každé vyhledávání. Pokud je toto zobrazení umístěno na nejnápadnější možné pozici, započte se zároveň i do podílu zobrazení zcela nahoře.

Do podílu zobrazení zcela nahoře se počítají všechny aukce, při nichž se vaše reklama zobrazila na nejnápadnější pozici, vydělené všemi aukcemi, při nichž se mohla zobrazit na nejnápadnější pozici.

Metriky podílu zobrazení pro nákupy pocházejí z provozu ve Vyhledávací síti, nikoli z provozu v Obsahové síti nebo v síti partnerů ve vyhledávací síti. 

Jak to funguje u kampaní na hotely

Podíl zobrazení u kampaní na hotely se počítá na základě toho, kde se reklama zobrazí v rezervačním modulu Reklamy na hotely. Další informace o podílu zobrazení u kampaní na hotely

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
73067
false