About impression share


В тази статия се обяснява как се изчислява делът на импресиите и как тези изчисления се различават за кампаниите за Пазаруване.

Забележка: При кампании за хотели прочетете за дела на импресиите за тях.

За указания как да видите дела на импресиите за всички типове кампании разгледайте Получаване на данни за дела на импресиите.

Два показателя за импресии проследяват колко се открояват рекламите Ви: дял на импресиите (IS) и дял на най-челните импресии (ATIS).

Дял на импресиите

Делът на импресиите е броят на получените от Вас импресии, разделен на прогнозния брой импресии, за чието получаване рекламите Ви са отговаряли на условията.

Дял на импресиите = импресии / общо отговарящи на условията импресии

Отговарящите на условията импресии се прогнозират на базата на много фактори, включително настройките за насочване, етапа на одобрение и количеството. Данните за дела на импресиите са налични за кампании, рекламни групи, групи продукти (за кампании в Пазаруване) и ключови думи.

Делът на импресиите е един добър начин да разберете дали рекламите Ви биха достигнали до повече хора, ако увеличите офертата или бюджета си.

Дял на най-челните импресии

Делът на най-челните импресии (ATIS) е процентът на рекламните Ви импресии в Пазаруване, които се показват на най-видимата позиция в Пазаруване. Има само една „най-челна импресия“ на търг, така че делът на тези импресии е важен показател за цялостната Ви степен на открояване.

Дял на най-челните импресии = най-челни импресии / общо отговарящи на условията челни импресии

Делът на импресиите може да Ви помогне да разберете дали рекламите Ви биха се показвали на по-видима позиция в резултатите за реклами в Пазаруване, ако увеличите офертата или бюджета си. ATIS е налице за кампании, рекламни групи, групи продукти (за кампании за Пазаруване) и ключови думи.

Какъв е принципът на работа

За да прогнозира дела на импресиите, Google преглежда рекламните търгове в хода на деня и използва вътрешни данни, като например количество, за Вас и други участници в същите търгове. 

Делът на импресиите включва всички търгове, при които рекламата Ви се е показала, както и тези, в които рекламата Ви е била конкурентна. Може например да се вземат предвид търгове, при които рекламата Ви би могла да се покаже при двойно по-висока оферта от настоящата, но да се изключат такива, при които за целта се очаква да е необходимо увеличение на офертата й с 1000%. 

Имайте предвид, че делът на импресиите се базира на прогноза за това кога рекламата Ви е била конкурентна в търга. Малките колебания в течение на времето не означават непременно, че е необходимо да предприемате действия. Промените в офертите Ви, количеството или системите на Google за рекламиране може да променят набора от търгове, в които системата ни прогнозира, че сте били конкурентни.

Как работи за кампании в Пазаруване

Делът на импресиите за кампании за Пазаруване се изчислява подобно на текстовите реклами. Този показател обаче взeма предвид, че е възможно едновременно да се показват няколко реклами в Пазаруване от един рекламодател. 

За да се избегне двойно отчитане, когато няколко реклами в Пазаруване от един и същ рекламодател се конкурират в търг, Google Ads прехвърля възможността за импресия на класираната най-високо реклама в Пазаруване от този рекламодател. Всички реклами в Пазаруване получават импресия, но импресиите, получени в един и същ търг след показване на първата Ви реклама, не се вземат предвид в изчисляването на дела на импресиите. Това се случва при всяко показване на Ваша реклама, което означава, че само първата импресия за всяко търсене се квалифицира за отчитане в дела на импресиите. Когато тази импресия е на най-видната възможна позиция, тя се отчита и в дела на най-челните импресии.

Делът на най-челните импресии включва всички търгове, в които рекламата Ви се е показала на най-челната позиция, разделени на всички търгове, при които е можело да се покаже на нея.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си