Giới thiệu về số liệu ước tính phạm vi tiếp cận cho Mạng Hiển thị

Ước tính về phạm vi tiếp cận cho biết độ rộng của phạm vi có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn, dựa trên tùy chọn cài đặt và nhắm mục tiêu mà bạn đã chọn. Khi xem các số liệu ước tính hàng tuần này, bạn có thể hiểu được tác động tiềm ẩn của các lựa chọn nhắm mục tiêu và cài đặt của bạn. Bài viết này giải thích cách hoạt động của phạm vi tiếp cận quảng cáo cũng như nơi bạn có thể tìm thấy các số liệu ước tính này.

Cách hoạt động

Số liệu ước tính bạn thấy không thể hiện lưu lượng truy cập thực tế mà quảng cáo của bạn sẽ nhận được. Thay vào đó, đây là các số liệu ước tính dựa trên tùy chọn cài đặt và nhắm mục tiêu của bạn. Ví dụ: bạn có thể chọn một vị trí cụ thể hoặc nhắm mục tiêu thông tin nhân khẩu học cho nhóm quảng cáo của mình. Lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tiềm năng của bạn. Số liệu ước tính phạm vi tiếp cận cũng có thể giúp bạn biết được thời điểm không có đủ khoảng không quảng cáo cho lựa chọn của bạn hoặc lựa chọn nhắm mục tiêu có quá hạn chế không (ví dụ: nếu bạn đã thêm quá nhiều phương pháp nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo). Bạn có thể sử dụng số liệu ước tính phạm vi tiếp cận để điều chỉnh tùy chọn cài đặt và nhắm mục tiêu của mình. Ví dụ: bạn có thể xóa tùy chọn nhắm mục tiêu theo nội dung nếu phạm vi tiếp cận quá hẹp. Số lượt hiển thị thực cũng phụ thuộc vào các yếu tố như giá thầu và chất lượng quảng cáo của bạn.

Vị trí xuất hiện

Các chỉ số về phạm vi tiếp cận tự động xuất hiện ở phía bên phải màn hình khi bạn bắt đầu chiến dịch mới. Bạn có thể thấy ước tính phạm vi tiếp cận của mình thay đổi khi bạn thay đổi cài đặt và nhắm mục tiêu. Lưu ý rằng ước tính phạm vi tiếp cận không tính đến tất cả thông tin của nhà quảng cáo.

Thông tin mà Google Ads sử dụng để tính toán phạm vi tiếp cận tiềm năng Thông tin mà Google Ads không sử dụng để tính toán phạm vi tiếp cận tiềm năng

Vị trí
Ngôn ngữ
Thiết bị
Lập lịch quảng cáo
Giới hạn tần suất
Từ khóa
Tùy chọn danh mục trang web
Vị trí
Danh mục ứng dụng dành cho thiết bị di động
Chủ đề
Đối tượng (tiếp thị lại, danh mục sở thích, kết hợp tùy chỉnh, độ tuổi và giới tính)
Định dạng và kích thước quảng cáo

Ngân sách
Giá thầu
Điểm chất lượng
Tiện ích quảng cáo
Nhắm mục tiêu theo vị trí nâng cao theo bán kính
Nhắm mục tiêu tự động

 

Ước tính dựa trên thông tin lịch sử và không phản ánh xu hướng theo mùa hoặc những thay đổi gần đây về số trang và trang có sẵn trên Mạng hiển thị.

Khắc phục sự cố với Chiến dịch hiển thị

Nếu Chiến dịch hiển thị của bạn không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, thì nguyên nhân có thể là do cách thiết lập chiến dịch có vấn đề. Hãy tìm hiểu thêm về cách Khắc phục sự cố với Chiến dịch hiển thị.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính