Всичко за прогнозите за обхвата за дисплейната мрежа

Прогнозите за обхвата показват доколко рекламите Ви могат да бъдат видени въз основа на избраните от Вас настройки и насочване. Преглеждането на тези седмични прогнози може да Ви помогне да разберете потенциалното въздействие на насочването и настройките, които сте избрали. В тази статия е обяснено как функционира обхватът на рекламите и къде можете да го намерите.

Начин на работа

Прогнозите, които виждате, не представят действителния трафик, който ще получат рекламите Ви. Вместо това те представляват прогнози въз основа на настройките и опциите Ви за насочване. Можете например да изберете конкретно местоположение или насочване по демографски признак за рекламната си група. Този избор ще окаже влияние върху потенциалния Ви обхват. Прогнозите за обхвата могат също да Ви покажат кога няма достатъчно рекламни места за избраните от Вас опции и кога насочването Ви е твърде ограничено (напр. ако сте добавили твърде много начини за насочване към рекламната си група). Можете да използвате прогнози за обхвата, за да коригирате настройките и насочването си. Можете например да премахнете насочването по съдържание, ако обхватът Ви е твърде стеснен. Действителният брой на импресиите зависи също и от други фактори, като офертата и качеството на рекламите Ви.

Къде се показва

Показателите за обхвата се показват автоматично в дясната част на екрана, когато започвате нова кампания. Можете да следите изменението им, когато променяте настройките и насочването си. Имайте предвид, че прогнозите за обхвата не вземат под внимание цялата информация за рекламодателя.

Информация, която Google Ads използва за изчисляването на потенциалния обхват Информация, която Google Ads не използва за изчисляването на потенциалния обхват

Местоположение
Език
Устройства
Рекламен график
Ограничаване на честотата
Ключови думи
Опции за категории на сайтове;
разположения;
Категории мобилни приложения
теми.
Аудитории (ремаркетинг, категории по интереси, персонализирани комбинации, възраст и пол)
Рекламни формати и размери

Бюджет
Оферта
Качествен рейтинг
Разширения на рекламите
Разширено насочване по местоположение по радиус
Автоматично насочване

 

Прогнозите се основават на събраните до момента данни и не отразяват сезонни тенденции или скорошни промени в броя сайтове и страници, налице в дисплейната мрежа.

Отстраняване на неизправности с кампании в дисплейната мрежа

Ако кампанията Ви в дисплейната мрежа е неактивна или недостатъчно ефективна, може нещо да не е наред с настройките й. Научете как да отстранявате проблеми с кампании в дисплейната мрежа.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню