เพิ่ม แก้ไข และคัดลอกตําแหน่งโฆษณา

หากคุณต้องการให้โฆษณาแสดงใน YouTube หรือเครือข่ายดิสเพลย์ ให้เพิ่ม YouTube หรือโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์เป็นตําแหน่งในกลุ่มโฆษณา โดยอาจเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือปลายทางออนไลน์ที่ลูกค้าของคุณเข้าชมก็ได้

นโยบายของ Google ไม่อนุญาตให้คุณกำหนดเป้าหมายไปยังตำแหน่งที่ส่งเสริมความเกลียดชัง การเหยียดหยาม การเลือกปฏิบัติ หรือความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มคน แคมเปญทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้นโยบายการโฆษณาของ Google Ads ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการ

คุณเพิ่มตําแหน่งโฆษณาไปยังกลุ่มโฆษณาในแคมเปญวิดีโอหรือแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ได้

เพิ่มตำแหน่งโฆษณา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. เปิดแผงการนําทาง แล้วเลือกแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์หรือแคมเปญวิดีโอ
 3. เลือกแคมเปญที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือกกลุ่มโฆษณาในแคมเปญนั้น
 4. คลิกตำแหน่งโฆษณาในเมนูหน้าเว็บ
 5. คลิกไอคอนดินสอ Edit setting, pencil icon หากคุณเพิ่มตําแหน่งโฆษณาให้กับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ ให้คลิกแก้ไขตําแหน่งโฆษณาหลังจากคลิกไอคอนดินสอ
 6. (เฉพาะแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์) เลือกประเภทการกําหนดเป้าหมายสําหรับตําแหน่งโฆษณา
  • การกําหนดเป้าหมาย (แนะนํา): จํากัดการเข้าถึงของกลุ่มโฆษณาให้แคบลงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เลือก
  • การสังเกตการณ์: ไม่จำกัดการเข้าถึงของกลุ่มโฆษณาให้แคบลง
 7. เลือกประเภทตําแหน่งโฆษณาในช่องที่ปรากฏ โปรดทราบว่าคุณต้องค้นหาตำแหน่งโฆษณาบางตำแหน่งโดยใช้คำ, วลี, URL หรือรหัสวิดีโอ จึงจะรวมประเภทตำแหน่งโฆษณานั้นไว้ในกลุ่มโฆษณาได้ ดังนี้
  • เว็บไซต์: ลงโฆษณาในเว็บไซต์ที่ต้องการ ต้องค้นหาในช่องตำแหน่งโฆษณา
  • ช่อง YouTube: ลงโฆษณาในช่อง YouTube ที่ต้องการ ต้องค้นหาในช่องตำแหน่งโฆษณา
  • วิดีโอ YouTube: ลงโฆษณาในวิดีโอ YouTube ที่ต้องการ ต้องค้นหาในช่องตำแหน่งโฆษณา
  • แอป: ลงโฆษณาในแอปที่ต้องการ ต้องค้นหาในช่องตำแหน่งโฆษณา
  • หมวดหมู่แอป: ลงโฆษณาในแอปที่ต้องการซึ่งเหมาะกับหมวดหมู่ของโฆษณา (เช่น "หนังสือ") ทั้งนี้ App Store ที่มีสิทธิ์ลงโฆษณาประกอบด้วย Apple App Store และ Google Play ไม่จำเป็นต้องใช้ช่องค้นหาเพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลงหากคุณเลือกตำแหน่งโฆษณาประเภทนี้ 
 8. คลิกช่องทําเครื่องหมายถัดจากตําแหน่งโฆษณาที่คุณต้องการกําหนดเป้าหมาย
 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการป้อนหลายตําแหน่ง ให้คลิกป้อนหลายตําแหน่งที่ด้านล่างของช่อง แล้วป้อน URL ของตําแหน่งที่ต้องการ จากนั้นคลิกเพิ่มตําแหน่ง
 10. คลิกบันทึก

แก้ไขตำแหน่งโฆษณา

คุณหยุดชั่วคราว เปิดใช้ หรือลบตำแหน่งโฆษณาที่ต้องการ รวมทั้งแก้ไขตำแหน่งโฆษณาหรือแก้ไขราคาเสนอที่ตั้งไว้สำหรับตำแหน่งโฆษณาได้

 1. เปิดแผงการนําทาง แล้วเลือกแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์หรือแคมเปญวิดีโอ
 2. เลือกแคมเปญที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือกกลุ่มโฆษณาในแคมเปญนั้น
 3. คลิกตำแหน่งโฆษณาในเมนูหน้าเว็บ
 4. คลิกช่องทําเครื่องหมายถัดจากตําแหน่งโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข
 5. คลิกแก้ไข แล้วเลือกวิธีที่ต้องการแก้ไขตำแหน่งโฆษณา ดังนี้
  • เปลี่ยนสถานะของตำแหน่งโฆษณา: คลิกหยุดชั่วคราว เปิดใช้ หรือนำออก
  • แก้ไขราคาเสนอ: คลิกเปลี่ยนแปลงการปรับราคาเสนอ เปลี่ยนแปลงการเสนอราคา CPC สูงสุด หรือเปลี่ยนแปลงการเสนอราคา CPM สูงสุด
หากคุณนําตําแหน่งออก โฆษณาของคุณอาจยังคงแสดงในตําแหน่งที่คุณนําออก หากกลุ่มโฆษณามีคีย์เวิร์ด หัวข้อ หรือวลีอื่นๆ ที่ตรงกับตําแหน่งนั้น

คัดลอกตําแหน่งไปยังกลุ่มโฆษณาอื่น (แคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์เท่านั้น)

หลังจากตั้งค่าตําแหน่งให้กับกลุ่มโฆษณาหนึ่งแล้ว คุณจะคัดลอกตําแหน่งไปยังกลุ่มโฆษณาอื่นๆ ในแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ได้ 

วิธีคัดลอกตำแหน่งโฆษณา

 1. เปิดแผงการนําทาง แล้วเลือกแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์
 2. เลือกแคมเปญที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือกกลุ่มโฆษณาในแคมเปญนั้น
 3. คลิกตำแหน่งโฆษณาในเมนูหน้าเว็บ
 4. คลิกช่องทําเครื่องหมายถัดจากตําแหน่งที่คุณต้องการคัดลอก
 5. คลิกแก้ไข
 6. ในเมนู "แก้ไข" ให้คลิกคัดลอก (หรือกดปุ่ม Ctrl + C / Cmd + C บนแป้นพิมพ์)

วิธีวางตำแหน่งโฆษณาที่คัดลอก

 1. เปิดแผงการนําทาง แล้วเลือกแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์
 2. เลือกแคมเปญที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือกกลุ่มโฆษณาในแคมเปญนั้น
 3. คลิกตำแหน่งโฆษณาในเมนูหน้าเว็บ
 4. คลิกช่องทําเครื่องหมายถัดจากชื่อของกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการวางตําแหน่งโฆษณา
 5. ในเมนู "แก้ไข" ให้คลิกวาง (หรือปุ่ม Ctrl + V / Cmd + V บนแป้นพิมพ์)
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว