הוספה, עריכה והסרה של מיקומים מנוהלים

אם אתה רוצה שהמודעות שלך יוצגו באתרים מסוימים הנכללים ברשת המדיה, הוסף אותם כמיקומים לקבוצות המודעות שלך. הם יכולים להיות מיקומים הקשורים למוצרים או לשירותים שלך, או יעדים מקוונים שהלקוחות שלך מבקרים בהם.

Managed placements

זכור, ישנם שני סוגי מיקומים: מיקומים מנוהלים או מיקומים אוטומטיים. ההנחיות שבהמשך מתייחסות רק למיקומים מנוהלים, אבל יש עוד כמה דרכים למקד את המודעות שלך ברשת המדיה.

כיצד להוסיף מיקומים מנוהלים

תוכל להוסיף מיקומים לקבוצות מודעות בקמפיינים שלך ברשת המדיה. כדי לעשות זאת, הקמפיין שלך חייב למקד לרשת המדיה, שכוללת קמפיינים מסוג "רשת החיפוש עם הרחבה לרשת המדיה".

הוספת מיקומים מנוהלים
 1. היכנס לחשבון Google Ads שלך בכתובת https://ads.google.com‏‏.
 2. לחץ על הכרטיסייה קמפיינים בחלק העליון, ובחר את הקמפיין שתרצה לערוך.
 3. עבור לכרטיסייה רשת המדיה ולחץ על + מיקוד מעל לתרשים.
 4. בחר קבוצת מודעות.
 5. לחץ על התפריט הנפתח "הוסף מיקוד" ובחר "מיקומים". הזן את השם או את כתובת האתר של המיקום שבו תרצה להציג את המודעות הנכללות בקבוצת מודעות זו. אם ברצונך להוסיף מיקומים מרובים בו-זמנית לקבוצת המודעות שלך, לחץ על הקישור הוסף מיקומים מרובים בו-זמנית בתחתית התיבה.
 6. כדי להוסיף את המיקומים לקבוצת המודעות שלך, לחץ על סגור ולאחר מכן על שמור.

כיצד לערוך מיקומים מנוהלים

תוכל להשהות או להפעיל מיקום ספציפי, לערוך את המיקום עצמו ולערוך הצעות מחיר שהגדרת במיקומים שלך.

עריכת מיקומים מנוהלים
 1. לחץ על הכרטיסייה קמפיינים בחלק העליון של חשבון Google Ads שלך.
 2. בחר קמפיין ולאחר מכן בחר קבוצת מודעות.
 3. עבור לכרטיסייה רשת המדיה.
 4. לחץ על הכרטיסייה מיקומים וחפש מיקומים בעלי סטטוס "מנוהל".
  • כדי להשהות או להפעיל מיקום: כדי להשהות מיקום לחץ על סמל ההשהיה הסמוך אל המיקום בטבלה. כדי להפעיל מיקום לחץ על הנקודה הירוקה.
  • ערוך מיקום ממשי: כדי לשנות מיקום, לחץ על המיקום, הזן את המיקום החדש ולחץ על שמור.
  • ערוך הצעות מחיר ברמת המיקום: כדי לערוך את הצעות המחיר שלך עבור מיקום מסוים, לחץ על הצעת המחיר בעמודה 'מחיר מקסימלי לקליק', הזן את הצעת המחיר החדשה ולחץ על שמור.

העתקת מיקומים לקבוצת מודעות אחרת

לאחר שהגדרת מיקומים עבור קבוצת מודעות אחת, תוכל להעתיק אותם לקבוצות מודעות אחרות בקמפיינים מסוג "רשת המדיה בלבד". תחילה יהיה עליך להעתיק את המיקומים הרצויים. לאחר מכן תוכל להדביק אותם בקבוצת מודעות חדשה.

כדי להעתיק את המיקומים:

 • לחץ על הכרטיסייה רשת המדיה.
 • לחץ על הכרטיסייה מיקומים.
 • סמן את תיבות הסימון שלצד המיקומים שברצונך להעתיק.
 • בתפריט ערוך, לחץ על העתק (לחלופין, הקש Control-C במחשבי PC, או Command-C במחשבי Mac).

כדי להדביק את המיקומים שהעתקת:

 • לחץ על הכרטיסייה קמפיינים.
 • לחץ על שמו של הקמפיין שבו ברצונך להדביק את המיקומים.
 • סמן את תיבת הסימון שלצד שמה של קבוצת המודעות שבה ברצונך להדביק את המיקומים.
 • בתפריט ערוך, לחץ על הדבק (לחלופין, הקש Control-V במחשבי PC, או Command-V במחשבי Mac).

כיצד להסיר מיקומים מנוהלים

תוכל להסיר מיקומים מנוהלים מקבוצות מודעות בקמפיינים שלך ברשת המדיה. שים לב שהמודעות שלך עשויות להמשיך ולהופיע במיקום מנוהל שהסרת בעבר אם קבוצת המודעות מכילה מילות מפתח, נושאים וכדומה התואמים לו.

הסרת מיקומים מנוהלים
 1. לחץ על הכרטיסייה קמפיינים בחלק העליון של החשבון שלך.
 2. בחר קמפיין ולאחר מכן בחר קבוצת מודעות.
 3. עבור לכרטיסייה רשת המדיה.
 4. לחץ על הכרטיסייה מיקומים וחפש מיקומים בעלי סטטוס "מנוהל". מיקומים בעלי סטטוס זה הם המיקומים שהוספת לקבוצת המודעות שלך. תוכל להסיר רק מיקומים בעלי סטטוס 'מנוהל'.
 5. בחר את המיקום שברצונך להסיר על ידי בחירה בתיבת הסימון שמימין לו.
 6. לחץ על התפריט הנפתח 'ערוך' ובחר באפשרות 'הסר'.
 7. לחץ על אישור, והמיקום שלך יוסר.

השלבים הבאים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה