Přidávání, úprava a odstranění zvolených umístění

Pokud chcete, aby se vaše reklamy zobrazovaly na určitých webech, které jsou součástí Obsahové sítě, přidejte je do svých reklamních sestav jako umístění. Mohou to být umístění související s vašimi produkty nebo službami, nebo online cíle, které navštěvují vaši zákazníci.

Managed placements

Pamatujte, že mohou být dva druhy umístění: zvolená umístění nebo automatická umístění. Níže uvedené pokyny se týkají jen zvolených umístění, ale k cílení reklam v Obsahové síti můžete použít i jiné možnosti.

Přidání zvoleného umístění

Umístění můžete přidat do svých reklamních sestav v kampaních v Obsahové síti. Kampaně musejí cílit na Obsahovou síť, což platí i pro kampaně typu „Vyhledávací síť s optimalizovanou Obsahovou sítí“.

Přidávání zvolených umístění
 1. Přihlaste se ke svému účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na kartu Kampaně v horní části stránky a vyberte kampaň, kterou chcete upravit.
 3. Přejděte na kartu Obsahová síť a klikněte na položku + Cílení, která se nachází nad grafem.
 4. Vyberte požadovanou reklamní sestavu.
 5. Klikněte na rozbalovací nabídku „Přidat cílení‟ a vyberte položku „Umístění‟. Zadejte název či adresu URL umístění, kde se mají reklamy z této reklamní sestavy zobrazovat. Chcete-li do reklamní sestavy přidat více umístění najednou, klikněte na odkaz Přidat několik umístění najednou v dolní části pole.
 6. Kliknutím na tlačítka Zavřít a Uložit přidáte umístění do reklamní sestavy.

Úprava zvoleného umístění

Umístění můžete pozastavit nebo povolit, dále můžete upravit samotné umístění nebo upravit nabídky nastavené u jednotlivých umístění.

Úprava zvolených umístění
 1. Klikněte na kartu Kampaně v horní části účtu Google Ads.
 2. Vyberte kampaň a dále reklamní sestavu.
 3. Přejděte na kartu Obsahová síť.
 4. Klikněte na kartu Umístění a vyhledejte umístění se stavem Zvolená.
  • Pozastavení nebo povolení umístění: Chcete-li umístění pozastavit, klikněte v tabulce vedle umístění na symbol pozastavení. Chcete-li umístění povolit, klikněte na zelenou tečku.
  • Úprava konkrétního umístění: Chcete-li změnit umístění, klikněte na dané umístění, zadejte nové a klikněte na tlačítko Uložit.
  • Úprava nabídek na úrovni umístění: Chcete-li upravit nabídky u jednotlivých umístění, klikněte na nabídku ve sloupci Max. CPC, zadejte novou nabídku a klikněte na tlačítko Uložit.

Kopírování umístění do jiné reklamní sestavy

Jakmile u jedné reklamní sestavy nastavíte umístění, můžete umístění kopírovat i do ostatních reklamních sestav kampaní pouze v Obsahové síti. V prvé řadě je požadovaná umístění třeba zkopírovat. Následně ho můžete vložit do nové reklamní sestavy.

Zkopírování umístění:

 • Klikněte na kartu Obsahová síť.
 • Klikněte na kartu Umístění.
 • Vedle umístění, která chcete zkopírovat, zaškrtněte příslušná políčka.
 • V nabídce Upravit vyberte příkaz Kopírovat (můžete rovněž stisknout kombinaci kláves Ctrl+C v případě počítačů PC nebo Command+C na počítačích Macintosh).

Vložení zkopírovaných umístění:

 • Klikněte na kartu Kampaně.
 • Klikněte na název kampaně, do které chcete umístění vložit.
 • U názvu reklamní sestavy, do které chcete umístění vložit, zaškrtněte příslušné políčko.
 • V nabídce Upravit vyberte příkaz Vložit (můžete rovněž použít kombinaci kláves Ctrl+V v případě počítačů PC nebo Command+V na počítačích Macintosh).

Odstranění zvoleného umístění

Zvolené umístění v reklamní sestavě v kampani v Obsahové síti lze odstranit. Pokud však daná reklamní sestava obsahuje klíčová slova, témata apod., která se s umístěním shodují, mohou se vaše reklamy v odstraněném zvoleném umístění stále zobrazovat.

Odstranění zvolených umístění
 1. Klikněte na kartu Kampaně v horní části účtu.
 2. Vyberte kampaň a dále reklamní sestavu.
 3. Přejděte na kartu Obsahová síť.
 4. Klikněte na kartu Umístění a vyhledejte umístění se stavem Zvolená. Takto označená umístění jsou ta, která jste do vaší reklamní sestavy přidali. Odstranit je možné pouze umístění s tímto stavem.
 5. Zaškrtnutím políčka nalevo od názvu umístění vyberte umístění, které chcete odstranit.
 6. Klikněte na rozbalovací nabídku Upravit a vyberte Odstranit.
 7. Klikněte na tlačítko OK a umístění se odstraní.

Další postup

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory