Om Förbättrad CPC

Förbättrad CPC hjälper dig att få fler konverteringar med manuell budgivning. Budstrategin justerar automatiskt dina manuella bud för klick som mer (eller mindre) sannolikt leder till en försäljning eller konvertering på din webbplats. Till skillnad från mål-CPA, som automatiskt ställer in bud baserat på din målkostnad per konvertering, försöker Förbättrad CPC hålla din genomsnittliga CPC under den högsta CPC du ställt in (inräknat budjusteringar) när du optimerar för konverteringar.

För sök- och displaykampanjer bidrar Förbättrad CPC till att du får fler konverteringar till samma kostnad per konvertering som med manuell budgivning. För shopping- och hotellkampanjer hjälper Förbättrad CPC till att öka konverteringarna och försöker samtidigt behålla samma totala utgifter. Du kan också ställa in Förbättrad CPC på att optimera för konverteringsvärde. Det innebär att du kan prioritera konverteringar med högt värde och värdera olika konverteringsåtgärder korrekt. Optimering för konverteringsvärde med Förbättrad CPC är endast tillgängligt för sökkampanjer.

I den här artikeln beskriver vi hur Förbättrad CPC fungerar och hur det kan hjälpa dig att få ut mer av din annonsbudget.

Innan du börjar

Om du vill använda Förbättrad CPC med sök-, shopping- eller hotellkampanjer måste du ställa in konverteringsspårning. Du behöver inte konverteringsspårning om du vill använda Förbättrad CPC med displaykampanjer, men informationen hjälper dig att se om dina annonser är effektiva.

Om du vill veta mer om Förbättrad CPC för Shopping kan du läsa om hur du ställer in Förbättrad CPC för Shopping-kampanjer.
Du kan läsa mer om Förbättrad CPC för hotell i Förbättrad CPC för hotellkampanjer.

Om du inte använder konverteringsspårning

Om du inte använder konverteringsspårning kan du fortfarande använda Förbättrad CPC i Display-nätverket. Det kan hända att kvaliteten på trafiken blir högre och att du får fler konverteringar, eftersom Google Ads höjer och sänker dina bud beroende på kvaliteten på den trafik som registreras vid varje auktion. Detta kan medföra att dina dagliga utgifter ökar. Om du använder manuell CPC och vill hålla dina utgifter på omkring samma nivå bör du justera ditt CPC-mål till den genomsnittliga kostnaden för 30 dagar.

Så fungerar det

Förbättrad CPC, som är en valfri funktion med manuell CPC-budgivning, är en typ av Smart Bidding som använder ett brett spektrum av signaler som uppkommer under auktioner, t.ex. webbläsare, plats och tid på dagen, för att anpassa buden efter varje unikt sammanhang – dock inte i samma utsträckning som andra Smart Bidding-strategier, t.ex. Mål-CPA och Mål-ROAS.

Optimera för konverteringar

Förbättrad CPC söker efter annonsauktioner som med större sannolikhet leder till konverteringar och höjer ditt högsta CPC-bud (efter eventuella budjusteringar som du har angett) för att konkurrera hårdare om dessa klick. Om det är mindre troligt att ett klick leder till konvertering sänker Google Ads budet. Budstrategin försöker behålla din genomsnittliga CPC under din högsta CPC (inräknat budjusteringar) men kan komma att överstiga din högsta CPC under korta perioder.

Exempel

Anta att du säljer skor på din webbplats, att du har ställt in högsta CPC på 10 kronor och att du har aktiverat budgivning med Förbättrad CPC. Om Google Ads hittar en auktion som verkar leda till att någon köper skor på din webbplats anges kanske ditt bud till 17 kronor i denna auktion. Om det inte är troligt att en auktion leder till en försäljning kan Förbättrad CPC istället sänka ditt bud till tre kronor i denna auktion.

Optimera för konverteringsvärde

Förbättrad CPC söker efter annonsauktioner som sannolikt leder till konverteringar med högt värde och höjer ditt högsta CPC-bud för att konkurrera hårdare om dessa klick. Om det verkar mindre sannolikt att ett klick leder till en konvertering eller om värdet på konverteringen är lägre än för andra konverteringar, sänker Google Ads ditt bud. Förbättrad CPC försöker hålla din genomsnittliga CPC under den högsta CPC som du har angett men kan komma att överstiga den under korta perioder. Läs mer om konverteringsvärden

Exempel

Anta att du säljer skor både på din webbplats och i en butik, att du har valt 10 kronor som högsta CPC och att du har aktiverat budgivning med Förbättrad CPC. Om du anger att värdet av konverteringar från butiksbesök ska vara högre än för besök på din webbplats och Google Ads hittar en auktion som förmodligen leder till att någon besöker butiken anges kanske ditt bud till 17 kronor i denna auktion. Om en annan auktion sannolikt leder till ett webbplatsbesök i stället för ett butiksbesök kan Förbättrad CPC istället sänka ditt bud till tre kronor i denna auktion.

Förbättrad CPC är tillgängligt i söknätverket och Display-nätverket men inte för appinstallationskampanjer. För Shopping-annonser fungerar Förbättrad CPC enbart på Google Sök. För hotellannonser fungerar Förbättrad CPC när en resenär klickar på en länk från bokningsmodulen i en hotellannons.

Så fungerar konverteringsspårning med Förbättrad CPC

Google Ads-systemet söker efter mönster i klick och konverteringar och jämför dem med dina tidigare resultat. Det ser till exempel om vissa platser leder till ökad försäljning. Du får bästa möjliga resultat om du använder konverteringsspårning tillsammans med Förbättrad CPC.

Tänk på att kontrollera vilken beräkningsmetod för konverteringar du har angett för varje konverteringsåtgärd, så att du är säker på att den är lämplig för dina mål. Om du spårar potentiella kunder (till exempel registreringar) vill du troligen bara räkna en konvertering per klick. Om du spårar försäljning vill du troligen räkna samtliga konverteringar.

Tips

Eftersom Förbättrad CPC höjer ditt högsta CPC-bud när det kan vara lönsamt ska du inte bli förvånad om Google Ads-rapporten visar genomsnittliga CPC-bud som ligger över ditt högsta CPC. Förbättrad CPC försöker hålla din genomsnittliga CPC under maxvärdet, men snittet kan överstiga din högsta CPC under korta perioder.

Hur skiljer sig Förbättrad CPC från budgivning med Mål-CPA?

Både Förbättrad CPC och budgivning med Mål-CPA har till uppgift att ge dig fler konverteringar. Den viktigaste skillnaden är att Förbättrad CPC delvis automatiserar dina manuella bud genom att justera din högsta CPC (efter eventuella budjusteringar). Du kan inte heller ange en egen mål-CPA. Med Mål-CPA tillämpas budstrategin helt automatiskt baserat på den mål-CPA du har angett. Med den här budstrategin behöver du inte ange manuella bud.

Budgivning med Mål-CPA ger dig den bästa chansen att förbättra dina resultat och utnyttja alla fördelar med Smart Bidding. Däremot ger Förbättrad CPC en viss manuell kontroll som en del användare föredrar.

Både Förbättrad CPC och budgivning med Mål-CPA

 • använder data från konverteringsspårning eller Google Analytics från ditt konto
 • förutser konverteringsfrekvensen för varje auktion
 • justerar buden så att de hjälper dig att vinna de mest lovande klicken.

Förbättrad CPC

 • fungerar tillsammans med alla kampanjinställningar och högsta CPC-bud
 • höjer eller sänker dina manuella bud för att hjälpa dig att få fler konverteringar eller högre konverteringsvärde
 • fungerar med budgivningssystem från tredje part, även system för automatisk budgivning.

Budgivning med Mål-CPA

 • använder den mål-CPA du anger
 • ställer automatiskt in CPC-budet för varje auktion för att öka sannolikheten för en konvertering.

Budjusteringar med Förbättrad CPC

Optimera för konverteringar

Förbättrad CPC tar automatiskt hänsyn till olika konverteringsfrekvens för alla typer av trafik, men ställer in bud separat för mobila enheter. Det betyder att du inte behöver ange några budjusteringar (frånsett för mobila enheter) för att Förbättrad CPC ska maximera antalet konverteringar. Om du däremot vill bjuda mer aggressivt på vissa typer av trafik kan du fortfarande välja att ange en budjustering. Budjusteringen används utöver de automatiska justeringarna som ingår i Förbättrad CPC.

Mobilbudsjusteringar kan också bidra till att registrera eventuella ytterligare konverteringar som inte spåras via taggen för konverteringsspårning i Google Ads (till exempel besök i butik). Förbättrad CPC fortsätter att ange budjusteringar automatiskt för trafik från datorer kontra trafik från surfplattor baserat på skillnader i konverteringsfrekvens.

Läs mer om budjusteringar.

Optimera för konverteringsvärde

När du optimerar för konverteringsvärde tar Förbättrad CPC hänsyn till de signaler som används av Smart Bidding, bland annat enhet, i stället för att tillämpa budjusteringar. Läs mer om Smart Bidding

Dina befintliga budjusteringar finns fortfarande kvar, även om du väljer att optimera för konverteringsvärde. De används dock först om du byter till en annan strategi där budjusteringar används.

Aktivera Förbättrad CPC

Förbättrad CPC fungerar lite annorlunda för shopping-och hotellkampanjer än för sök- och displaykampanjer. Läs om hur du ställer in Förbättrad CPC för Shopping-kampanjer. Eller läs om Förbättrad CPC för hotellkampanjer.

Anvisningar

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer på sidmenyn.
 3. Klicka på önskad kampanj.
 4. Klicka på Inställningar på sidmenyn.
 5. Klicka på avsnittet Budgivning och sedan på Ändra budstrategi.
 6. Välj Manuell CPC på rullgardinsmenyn och markera Aktivera Förbättrad CPC (ECPC).
  • När du väljer ECPC ställer Google Ads automatiskt in inställningarna för annonsväxling på Optimera för konverteringar även om de för närvarande är inställda på Optimera för klick.
 7. Välj Spara.
 8. Läs Skapa en portföljbudstrategi om du vill skapa en portföljbudstrategi för ECPC.

Tips! Välj vilka konverteringar du ska lägga bud på

Med inställningen Visa i Konverteringar väljer du om enskilda konverteringsåtgärder ska visas i rapportkolumnerna Konverteringar och Konverteringsvärde. Informationen i kolumnerna används av budstrategier som Mål-CPA, Mål-ROAS och Förbättrad CPC. Resultatet blir att budstrategin bara optimerar bud baserat på de konverteringar du har valt att ta med. Läs mer

Konverteringar över flera enheter från Display-nätverket, video, sökning och Shopping-kampanjer tas med som standard. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt