Om Förbättrad CPC

Förbättrad CPC hjälper dig att få fler konverteringar med manuell budgivning. Budstrategin justerar automatiskt dina manuella bud för klick som mer (eller mindre) sannolikt leder till en försäljning eller konvertering på din webbplats. Till skillnad från mål-CPA, som automatiskt ställer in bud baserat på din målkostnad per konvertering, försöker Förbättrad CPC hålla din genomsnittliga CPC under den högsta CPC du ställt in (inräknat budjusteringar) när du optimerar för konverteringar.

För sök- och displaykampanjer bidrar Förbättrad CPC till att du får fler konverteringar till samma kostnad per konvertering som med manuell budgivning. För shopping- och hotellkampanjer hjälper Förbättrad CPC till att öka konverteringarna och försöker samtidigt behålla samma totala utgifter.

I den här artikeln beskriver vi hur Förbättrad CPC fungerar och hur det kan hjälpa dig att få ut mer av din annonsbudget.

Innan du börjar

Om du vill använda Förbättrad CPC med sök-, shopping- eller hotellkampanjer måste du ställa in konverteringsspårning. Du behöver inte konverteringsspårning om du vill använda Förbättrad CPC med displaykampanjer, men informationen hjälper dig att se om dina annonser är effektiva.

Om du vill veta mer om Förbättrad CPC för Shopping kan du läsa om hur du ställer in Förbättrad CPC för Shopping-kampanjer.
Om du vill lära dig mer om Förbättrad CPC för hotell kan du läsa om Förbättrad CPC för hotellkampanjer.

Om du inte använder konverteringsspårning

Om du inte använder konverteringsspårning kan du fortfarande använda Förbättrad CPC i Display-nätverket. Det kan hända att kvaliteten på trafiken blir högre och att du får fler konverteringar, eftersom Google Ads höjer och sänker dina bud beroende på kvaliteten på den trafik som registreras vid varje auktion. Detta kan medföra att dina dagliga utgifter ökar. Om du använder manuell CPC och vill hålla dina utgifter på omkring samma nivå bör du justera ditt CPC-mål till den genomsnittliga kostnaden för 30 dagar.

Så fungerar det

Förbättrad CPC söker efter annonsauktioner som sannolikt leder till konverteringar och höjer ditt högsta CPC-bud (efter eventuella budjusteringar) för att konkurrera hårdare om dessa klick. Om det är mindre troligt att ett klick leder till konvertering sänker Google Ads budet. Budstrategin försöker behålla din genomsnittliga CPC under din högsta CPC (inräknat budjusteringar) men kan komma att överstiga din högsta CPC under korta perioder.

Exempel

Anta att du säljer skor på din webbplats. Du har angett ett högsta CPC-bud på tio kronor och har aktiverat budgivning med Förbättrad CPC. Om Google Ads-systemet ser en auktion som sannolikt kan leda till köp på din webbplats kan ditt bud anges till 17 kronor i auktionen. Om Förbättrad CPC ser en annan auktion som mindre troligt leder till en försäljning kan den sänka ditt bud till tre kronor för den auktionen.

Förbättrad CPC är en form av Smart Bidding som använder ett brett sortiment av auktionstidssignaler – bland annat demografi, webbläsare, plats och tid på dygnet – för att skräddarsy bud till en persons unika situation. Men Förbättrad CPC gör inte detta i lika hög grad som andra Smart Bidding-strategier som t.ex. mål-CPA och mål-ROAS.

Förbättrad CPC för textannonser är tillgängligt i söknätverket och Display-nätverket, utom för appinstallationskampanjer. För Shopping-annonser fungerar Förbättrad CPC enbart på Google Sök. För hotellannonser fungerar Förbättrad CPC när en resenär klickar på en länk från en hotellannons bokningsmodul.

Förbättrad CPC är tillgänglig som valfri funktion med manuell CPC-budgivning eller som portföljbudstrategi.

Så fungerar konverteringsspårning med Förbättrad CPC

Google Ads-systemet söker efter mönster i klick och konverteringar och jämför dem med dina tidigare resultat. Det ser till exempel om vissa platser leder till ökad försäljning. Du får bästa möjliga prestanda om du använder konverteringsspårning tillsammans med Förbättrad CPC.

Förbättrad CPC höjer det högsta CPC-budet (efter eventuella budjusteringar) när en konvertering är sannolik. Dessutom sänks det högsta CPC-budet om en konvertering inte är sannolik. Du betalar alltså mindre för klick som leder till färre konverteringar.

Tänk på att kontrollera vilken beräkningsmetod för konverteringar du har angett för varje konverteringsåtgärd, så att du är säker på att den är lämplig för dina mål. Om du spårar potentiella kunder (till exempel registreringar) vill du troligen bara räkna en konvertering per klick. Om du spårar försäljning vill du troligen räkna samtliga konverteringar.

Tips

Eftersom Förbättrad CPC höjer ditt högsta CPC-bud när det kan vara lönsamt ska du inte bli förvånad om Google Ads-rapporten visar genomsnittliga CPC-bud som ligger över ditt högsta CPC.

Hur skiljer sig Förbättrad CPC från budgivning med Mål-CPA?

Både Förbättrad CPC och budgivning med Mål-CPA har till uppgift att ge dig fler konverteringar. Den viktigaste skillnaden är att Förbättrad CPC delvis automatiserar dina manuella bud genom att justera ditt högsta CPC (efter eventuella budjusteringar). Du kan inte heller ange ett eget mål-CPA. Med Mål-CPA tillämpas budstrategin helt automatiskt baserat på det mål-CPA du har angett. Med den här budstrategin behöver du inte ange manuella bud.

Budgivning med Mål-CPA ger dig den bästa chansen att förbättra dina resultat och utnyttja alla fördelar med Smart Bidding. Däremot ger Förbättrad CPC en viss manuell kontroll som en del användare föredrar.

Både Förbättrad CPC och budgivning med Mål-CPA

 • använder data från konverteringsspårning eller Google Analytics från ditt konto
 • förutser konverteringsfrekvensen för varje auktion
 • justerar buden så att de hjälper dig att vinna de mest lovande klicken.

Förbättrad CPC

 • fungerar tillsammans med alla kampanjinställningar och högsta CPC-bud
 • höjer eller sänker dina manuella bud så att du kan få fler konverteringar
 • fungerar med budgivningssystem från tredje part, även system för automatisk budgivning.

Budgivning med Mål-CPA

 • använder den mål-CPA du anger
 • ställer automatiskt in CPC-budet för varje auktion för att öka sannolikheten för en konvertering.

Budjusteringar med Förbättrad CPC

Förbättrad CPC tar automatiskt hänsyn till olika konverteringsfrekvens för alla typer av trafik, men ställer in bud separat för mobila enheter. Det betyder att du inte behöver ange några budjusteringar (frånsett för mobila enheter) för att Förbättrad CPC ska maximera antalet konverteringar. Om du däremot vill bjuda mer aggressivt på vissa typer av trafik kan du fortfarande välja att ange en budjustering. Budjusteringen används utöver de automatiska justeringarna som ingår i Förbättrad CPC.

Mobilbudsjusteringar kan också bidra till att registrera eventuella ytterligare konverteringar som inte spåras via taggen för konverteringsspårning i Google Ads (till exempel besök i butik). Förbättrad CPC fortsätter att ange budjusteringar automatiskt för trafik från datorer kontra trafik från surfplattor baserat på skillnader i konverteringsfrekvens.

Läs mer om budjusteringar.

Aktivera Förbättrad CPC

Förbättrad CPC fungerar lite annorlunda för shopping-och hotellkampanjer än för sök- och displaykampanjer. Läs om hur du ställer in Förbättrad CPC för Shopping-kampanjer. Eller läs om Förbättrad CPC för hotellkampanjer.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Kampanjer och sedan på önskad kampanj.
 3. Klicka på fliken Inställningar.
 4. Leta reda på avsnittet Budstrategi. Klicka på Redigera.
 5. Välj Manuell CPC-budgivning på rullgardinsmenyn och markera Aktivera Förbättrad CPC (ECPC).
  • När du väljer ECPC ställer AdWords automatiskt in annonsväxling på Optimera för konverteringar även om den för närvarande är inställd på Optimera för klick.
 6. Välj Använd.
 7. Läs Skapa en portföljbudstrategi om du vill skapa en portföljbudstrategi för ECPC.
 

Tips! Välj vilka konverteringar du ska lägga bud på

Med inställningen Visa i Konverteringar väljer du om enskilda konverteringsåtgärder ska visas i rapportkolumnerna Konverteringar och Konverteringsvärde. Informationen i kolumnerna används av budstrategier som Mål-CPA, Mål-ROAS och Förbättrad CPC. Resultatet blir att budstrategin bara optimerar bud baserat på de konverteringar du har valt att ta med. Läs mer

Konverteringar över flera enheter från Display-nätverket, video, sökning och Shopping-kampanjer tas med som standard. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt