Par uzlaboto MPK cenu noteikšanu (UMPK)

Uzlabotā maksas par klikšķi cenu noteikšana (uzlabotā MPK cenu noteikšana — UMPK) palīdz gūt vairāk reklāmguvumu manuālās cenu noteikšanas gadījumā. Uzlabotā MPK cenu noteikšana darbojas, automātiski pielāgojot jūsu manuālās cenas klikšķiem, kuriem ir lielāka vai mazāka iespējamība nodrošināt jūsu vietnē pārdošanas gadījumus vai reklāmguvumus. Atšķirībā no mērķa MPI un mērķa RTA viedās cenu noteikšanas stratēģijām, ar kurām cenas tiek automātiski iestatītas, pamatojoties uz jūsu maksu par reklāmguvumu un reklamēšanas tēriņu atdeves mērķiem, ar uzlaboto MPK cenu noteikšanu varat mēģināt saglabāt vidējo MPK, kas nepārsniedz maks. MPK (tostarp cenu korekcijas), kad veicat reklāmguvumu optimizēšanu.

Meklēšanas tīkla un reklāmas tīkla kampaņām uzlabotā MPK cenu noteikšana palīdz palielināt reklāmguvumu skaitu, vienlaikus cenšoties saglabāt maksu par reklāmguvumu tādā apmērā, kā izmantojot manuālo cenu noteikšanu. Pirkumu un viesnīcu kampaņām ar uzlaboto MPK cenu noteikšanu var palīdzēt palielināt reklāmguvumu skaitu, vienlaikus saglabājot nemainīgus kopējos tēriņus. Uzlaboto MPK cenu noteikšanu varat arī iestatīt reklāmguvumu vērtības optimizēšanai, kas ļauj jums piešķirt prioritāti augstas vērtības reklāmguvumiem un atbilstoši novērtēt dažādas reklāmguvumu darbības. Reklāmguvumu vērtības optimizēšana, izmantojot uzlaboto MPK cenu noteikšanu, ir pieejama meklēšanas tīkla un pirkumu kampaņām. Šajā rakstā ir izskaidrots, kā darbojas uzlabotā MPK cenu noteikšana un kā varat to izmantot, lai iegūtu lielāku labumu no reklāmu budžeta.

Pirms darba sākšanas

Lai izmantotu uzlaboto MPK cenu noteikšanu meklēšanas, pirkumu vai viesnīcu kampaņām, vispirms ir jāiestata reklāmguvumu uzskaite. Lai UMPK izmantotu reklāmas tīkla kampaņām, reklāmguvumu uzskaite nav nepieciešama, taču informācija par reklāmguvumiem palīdz novērtēt, vai reklāmas ir efektīvas.

Lai uzzinātu par uzlaboto MPK cenu noteikšanu pirkumu kampaņām, lasiet, kā iestatīt uzlaboto MPK cenu noteikšanu pirkumu kampaņām.
Lai uzzinātu par uzlaboto MPK cenu noteikšanu viesnīcu kampaņām, lasiet par uzlaboto MPK cenu noteikšanu viesnīcu kampaņām.

Reklāmguvumu uzskaites darbības principi, izmantojot uzlaboto MPK cenu noteikšanu

Google Ads sistēma meklē klikšķu un reklāmguvumu modeļus un salīdzina tos ar jūsu iepriekšējiem rezultātiem. Piemēram, ja konkrētas atrašanās vietas nodrošina vairāk pārdošanas gadījumu, sistēma to ņem vērā. Ja izmantosiet reklāmguvumu uzskaiti ar uzlaboto MPK cenu noteikšanu, panāksiet optimālu veiktspēju.

Noteikti pārskatiet reklāmguvumu uzskaites metodi visām reklāmguvumu darbībām, lai pārbaudītu, vai metode atbilst jūsu mērķiem. Ja uzskaitāt potenciālos pirkumus (piemēram, reģistrēšanos), visticamāk, vēlēsieties uzskaitīt tikai vienu reklāmguvumu katram reklāmas klikšķim. Ja izsekojat pārdošanas datus, ieteicams uzskaitīt visus reklāmguvumus.

Ja neizmantojat reklāmguvumu uzskaiti

Pat ja neizmantojat reklāmguvumu uzskaiti, uzlaboto MPK cenu noteikšanu varat lietot tikai reklāmas tīkla kampaņām. Iespējams, uzlabosies datplūsmas kvalitāte un iegūsiet vairāk reklāmguvumu, jo Google Ads paaugstinās un pazeminās cenas atbilstoši katrā izsolē noteiktās datplūsmas kvalitātei. Tādējādi var pieaugt dienā iztērētā summa. Ja izmantojat manuālo MPK un vēlaties saglabāt tēriņus aptuveni pašreizējā līmenī, pielāgojiet MPK mērķi 30 dienu vidējam līmenim.

Uzlabotās MPK cenu noteikšanas darbības pamatprincipi

Uzlabotā MPK cenu noteikšana, kura ir pieejama kā manuālās MPK cenu noteikšanas papildfunkcija, ir viedās cenu noteikšanas veids, kas izmanto dažādus izsoles laika signālus, piemēram, pārlūkprogrammas, atrašanās vietas un dienas laika datus, lai pielāgotu cenas katras meklēšanas unikālajam kontekstam, bet ne pilnībā, kā to dara citas viedās cenu noteikšanas stratēģijas, piemēram, mērķa MPI un mērķa RTA.

Optimizēšana reklāmguvumiem

Izmantojot uzlaboto MPK cenu noteikšanu, tiek meklētas reklāmu izsoles, kurās ir lielāka iespējamība nodrošināt reklāmguvumus, un pēc tam maks. MPK cena tiek paaugstināta (pēc jūsu iestatīto cenu korekciju piemērošanas), lai labāk konkurētu par šiem klikšķiem. Ja klikšķis, visticamāk, nenodrošinās reklāmguvumu, Google Ads pazeminās cenu. Uzlabotā MPK cenu noteikšana cenšas saglabāt vidējo MPK, kas nepārsniedz maks. MPK (tostarp cenu korekcijas), tomēr uz neilgu laiku var to pārsniegt.

Piemērs

Pieņemsim, ka savā vietnē un fiziskajā atrašanās vietā pārdodat apavus un esat iestatījis maks. MPK 1 eiro apmērā, kā arī esat iespējojis uzlaboto MPK cenu noteikšanu. Ja veikala apmeklējumu reklāmguvumiem iestatāt augstāku vērtību nekā vietnes apmeklējumiem un Google Ads atrod izsoli, kuras rezultātā lietotājs varētu apmeklēt jūsu veikalu, jūsu reklāmas cena šajā izsolē var tikt iestatīta pat 1,70 eiro apmērā. Ja uzlabotā MPK cenu noteikšana atrod citu izsoli, kas, visticamāk, nodrošinās vietnes apmeklējumu, nevis veikala apmeklējumu, cena šajā izsolē var tikt pazemināta līdz 0,30 eiro.

Reklāmguvuma vērtības optimizēšana

Izmantojot uzlaboto MPK cenu noteikšanu, tiek arī meklētas reklāmu izsoles, kurās ir lielāka iespējamība nodrošināt augstas vērtības reklāmguvumus, un pēc tam maks. MPK cena tiek paaugstināta, lai labāk konkurētu par šiem klikšķiem. Ja klikšķis, visticamāk, nenodrošinās reklāmguvumu vai ja reklāmguvuma vērtība ir zemāka nekā citiem reklāmguvumiem, Google Ads pazeminās jūsu cenu. Uzlabotā MPK cenu noteikšana cenšas saglabāt vidējo MPK, kas nepārsniedz jūsu iestatīto maks. MPK, tomēr uz neilgu laiku var to pārsniegt. Uzzināt vairāk par reklāmguvumu vērtībām

Piemērs

Pieņemsim, ka, reklamējot īpašu dizainera kreklu, esat iestatījis maks. MPK 1 eiro apmērā, kā arī esat iespējojis uzlaboto MPK cenu noteikšanu. Ja kā reklāmguvuma vērtību iestatāt kopējo groza vērtību un Google Ads atrod izsoli, kuras rezultātā kāds varētu iegādāties tikai minēto kreklu, šajā izsolē cena varētu tikt noteikta 0,40 eiro apmērā. Ja šķiet, ka cita izsole, visticamāk, nodrošinātu vairāku apģērbu un aksesuāru pārdošanu par daudz augstāku kopējo cenu, UMPK šajā izsolē varētu paaugstināt jūsu cenu līdz 1,10 eiro.

Uzlabotā MPK cenu noteikšana ir pieejama meklēšanas tīklā un reklāmas tīklā, taču nav pieejama lietotņu instalāciju kampaņām.Viesnīcu reklāmām uzlabotā MPK cenu noteikšana darbojas, kad ceļotājs noklikšķina uz saites viesnīcas reklāmu rezervācijas modulī.

Padoms

Tā kā izdevīgas iespējas gadījumā uzlabotā MPK cenu noteikšana paaugstina maks. MPK cenu, ņemiet vērā, ka dažkārt jūsu Google Ads pārskatā norādītā vidējā MPK var pārsniegt maks. MPK. Uzlabotā MPK cenu noteikšana cenšas saglabāt vidējo MPK, nepārsniedzot jūsu iestatīto maks. MPK, tomēr uz neilgu laiku var to pārsniegt.

Atšķirība starp uzlaboto MPK cenu noteikšanu un citām uz reklāmguvumiem balstītām viedās cenu noteikšanas stratēģijām

Gan uzlabotās MPK cenu noteikšanas, gan citu viedās cenu noteikšanas stratēģiju uzdevums ir iegūt vairāk reklāmguvumu un augstāku reklāmguvuma vērtību. Galvenā atšķirība ir tā, ka uzlabotā MPK cenu noteikšana daļēji automatizē jūsu manuālās cenas, pielāgojot maks. MPK (pēc iestatīto cenu korekciju lietošanas), un neļauj jums iestatīt precīzu mērķi. Citas viedās cenu noteikšanas stratēģijas pilnībā automatizē jūsu cenu noteikšanas stratēģiju atkarībā no jūsu iestatītā MPI, RTA vai budžeta mērķa, un jums nav jānosaka cenas manuāli.

Viedā cenu noteikšana sniedz vislabāko iespēju uzlabot rezultātus. Savukārt uzlabotā MPK cenu noteikšana sniedz manuālas kontroles līmeni, kas dažiem lietotājiem šķiet pieņemamāks.

Izmantojot uzlaboto MPK cenu noteikšanu un citas uz reklāmguvumiem balstītās viedās cenu noteikšanas stratēģijas:

 • tiek izmantota reklāmguvumu uzskaite vai Google Analytics dati no jūsu konta;
 • tiek prognozēts reklāmguvumu līmenis katrā izsolē;
 • tiek pielāgotas cenas, lai palīdzētu jums iegūt vislabākos klikšķus.

Uzlabotā MPK cenu noteikšana:

 • izmanto visus jūsu kampaņas iestatījumus un maks. MPK cenas;
 • palielina vai samazina jūsu manuāli noteiktās cenas, lai jūs iegūtu vairāk reklāmguvumu vai lielāku reklāmguvuma vērtību;
 • var tikt lietota kopā ar trešo pušu cenu noteikšanas sistēmām, pat ja tajās tiek automātiski noteiktas cenas.

Citas uz reklāmguvumiem balstītās viedās cenu noteikšanas stratēģijas:

Cenu korekcijas, izmantojot uzlaboto MPK cenu noteikšanu

UMPK automātiski ņem vērā dažādus reklāmguvumu līmeņus visu veidu datplūsmai, bet cenas mobilajām ierīcēm iestata atsevišķi. Tas nozīmē, ka jums nav jāiestata cenu korekcijas (izņemot mobilajām ierīcēm), lai UMPK maksimāli palielinātu reklāmguvumu skaitu. Tomēr, ja noteiktiem datplūsmas veidiem vēlēsieties noteikt cenas apņēmīgāk, varat iestatīt cenas korekciju. Šī korekcija tiks lietota papildus uzlabotās MPK cenu noteikšanas automātiskajām korekcijām.

Tāpat korekcijas mobilajām ierīcēm var palīdzēt uzskaitīt ikvienu papildu reklāmguvumu, kas netiek uzskaitīts, izmantojot Google Ads reklāmguvumu uzskaites tagu (piemēram, veikala apmeklējumus). Uzlabotā MPK cenu noteikšana turpina automātiski iestatīt cenu korekcijas datplūsmai galddatoros salīdzinājumā ar datplūsmu planšetdatoros, izmantojot reklāmguvumu līmeņu atšķirības.

Uzziniet vairāk par cenu korekcijām.

Reklāmguvuma vērtības optimizēšana meklēšanas tīklā

Izmantojot uzlaboto MPK cenu noteikšanu vērtības optimizēšanai meklēšanas tīklā, tiek ņemtas vērā atšķirības starp reklāmguvumu līmeni mobilajās ierīcēs un galddatoros. Tādējādi cenu korekcijas mobilajām ierīcēm nav obligātas, taču tās tiks iekļautas, ja būs lietotas.

Uzlabotās MPK cenu noteikšanas iespējošana

Ņemiet vērā, ka uzlabotā MPK cenu noteikšana pirkumu un viesnīcu kampaņās darbojas mazliet citādi nekā meklēšanas un reklāmas tīkla kampaņās. Uzziniet, kā iestatīt uzlaboto MPK cenu noteikšanu pirkumu kampaņām. Varat arī uzzināt par uzlaboto MPK cenu noteikšanu viesnīcu kampaņām.

Norādījumi

 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas.
 3. Noklikšķiniet uz tās kampaņas nosaukuma, ar kuru vēlaties strādāt.
 4. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Iestatījumi.
 5. Noklikšķiniet sadaļā Cenu noteikšana un pēc tam — uz vienuma Mainīt cenu noteikšanas stratēģiju.
 6. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Manuālā MPK un atzīmējiet opciju Iespējot uzlaboto MPK cenu noteikšanu.
  • Kad izvēlaties uzlaboto MPK cenu noteikšanu, Google Ads jūsu reklāmu rotācijas iestatījumā automātiski atlasa opciju “Optimizēt”, pat ja pašlaik ir atlasīta opcija “Neoptimizēt”.
 7. Atlasiet Saglabāt.
 8. Lai izveidotu portfeļa cenu noteikšanas stratēģiju uzlabotajai MPK cenu noteikšanai, lasiet rakstu Portfeļa cenu noteikšanas stratēģijas izveide.

Padoms. Izvēlieties, kuriem reklāmguvumiem noteikt cenu

Izmantojot iestatījumu Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”, varat izvēlēties, vai pārskata slejā “Reklāmguvumi” un “Reklāmguvuma vērtība” jāiekļauj atsevišķas reklāmguvuma darbības. Šajās slejās esošos datus izmanto tādas cenu noteikšanas stratēģijas kā mērķa MPI, mērķa RTA un UMPK, tāpēc jūsu cenu noteikšanas stratēģija tiks optimizēta, ņemot vērā tikai jūsu iekļautos reklāmguvumus. Uzziniet vairāk par iestatījumu “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi””.

Vairāku ierīču reklāmguvumi no reklāmas, video un meklēšanas tīkla, kā arī pirkumu kampaņām tiek iekļauti pēc noklusējuma.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.