Σχετικά με το Ενισχυμένο CPC (ECPC)

Με το Ενισχυμένο κόστος ανά κλικ (ECPC) μπορείτε να λαμβάνετε περισσότερες μετατροπές από τη μη αυτόματη υποβολή προσφορών. Το ECPC λειτουργεί προσαρμόζοντας αυτόματα τις μη αυτόματες προσφορές για κλικ που έχουν περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες να οδηγήσουν σε μια πώληση ή μια μετατροπή στον ιστότοπό σας. Σε αντίθεση με την Έξυπνη υποβολή προσφορών τύπου CPA-στόχος και Στόχος απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), η οποία ορίζει αυτόματα τις προσφορές με βάση το κόστος ανά μετατροπή και τους στόχους εσόδων προς δαπάνη διαφήμισης, το ECPC θα επιχειρήσει να διατηρήσει το μέσο CPC που έχετε κάτω από το μέγ. CPC που ορίσατε (συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών προσφοράς) κατά τη βελτιστοποίηση για μετατροπές.

Για τις καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης και τις καμπάνιες δικτύου προβολής, το ECPC συμβάλλει στην αύξηση των μετατροπών, ενώ προσπαθεί να διατηρεί το κόστος ανά μετατροπή ίδιο με αυτό που θα λαμβάνατε με τη μη αυτόματη υποβολή προσφορών. Για τις καμπάνιες Αγορών και τις Καμπάνιες ξενοδοχείου, το ECPC συμβάλλει στην αύξηση των μετατροπών, ενώ προσπαθεί να διατηρεί την ίδια συνολική δαπάνη. Μπορείτε να ορίσετε επίσης το ECPC, ώστε να πραγματοποιεί βελτιστοποίηση για την αξία μετατροπής. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δίνετε προτεραιότητα σε μετατροπές υψηλής αξίας και να αξιολογείτε σωστά διαφορετικές ενέργειες μετατροπής. Η βελτιστοποίηση για την αξία μετατροπής με το ECPC είναι διαθέσιμη για καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης και για καμπάνιες Αγορών. Σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το ECPC και πώς μπορεί να σας βοηθήσει να αποκομίσετε μεγαλύτερη αξία από τον διαφημιστικό προϋπολογισμό σας.

Προτού ξεκινήσετε

Για να χρησιμοποιήσετε το Ενισχυμένο CPC με καμπάνιες Αναζήτησης, Αγορών ή Καμπάνιες ξενοδοχείου, θα πρέπει να ρυθμίσετε την παρακολούθηση μετατροπών. Δεν χρειάζεστε την παρακολούθηση μετατροπών για να χρησιμοποιήσετε το ECPC με καμπάνιες Δικτύου προβολής, αλλά οι μετατροπές θα σας βοηθήσουν να διαπιστώσετε αν οι διαφημίσεις σας είναι αποτελεσματικές.

Για να μάθετε περισσότερα για το ECPC για τις Αγορές, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση ECPC για καμπάνιες Αγορών.
Για να μάθετε περισσότερα για το ECPC για Ξενοδοχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Ενισχυμένο CPC για Καμπάνιες ξενοδοχείου.

Τρόπος λειτουργίας της παρακολούθησης μετατροπών με το ECPC

Το σύστημα Google Ads αναζητά μοτίβα κλικ και μετατροπών και τα συγκρίνει με τα προηγούμενα αποτελέσματα. Αν, για παράδειγμα, συγκεκριμένες τοποθεσίες οδηγήσουν σε περισσότερες πωλήσεις, θα το μάθει. Αν χρησιμοποιείτε την παρακολούθηση μετατροπών με το ECPC, θα πετύχετε βέλτιστη απόδοση.

Μην ξεχάσετε να ελέγξετε τη μέθοδο μέτρησης μετατροπών για κάθε ενέργεια μετατροπής, ώστε να διασφαλίσετε ότι αντιστοιχεί στους στόχους σας. Αν παρακολουθείτε δυνητικούς πελάτες (όπως εγγραφές), τότε θα ήταν καλό να μετράτε μία μετατροπή ανά κλικ σε διαφήμιση. Αν παρακολουθείτε τις πωλήσεις, θα ήταν καλό να μετράτε κάθε μετατροπή.

Αν δεν χρησιμοποιείτε παρακολούθηση μετατροπών

Ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείτε παρακολούθηση μετατροπών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ECPC μόνο στο Δίκτυο προβολής. Ενδέχεται να δείτε υψηλότερης ποιότητας επισκεψιμότητα και περισσότερες μετατροπές, επειδή το Google Ads θα αυξάνει και θα μειώνει τις προσφορές σας ανάλογα με την ποιότητα της επισκεψιμότητας που διαπιστώνουμε σε κάθε δημοπρασία. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ημερήσιας δαπάνης σας. Αν χρησιμοποιείτε μη αυτόματο CPC και θέλετε να διατηρήσετε τη δαπάνη σας περίπου στο ίδιο επίπεδο που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή, θα πρέπει να προσαρμόσετε το CPC-στόχο στον μέσο όρο των 30 ημερών.

Πώς λειτουργεί το ECPC

Το ECPC είναι διαθέσιμο ως προαιρετικό στοιχείο με τη μη αυτόματη υποβολή προσφορών CPC και αποτελεί μια μορφή Έξυπνης υποβολής προσφορών που χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών ταυτοποίησης χρόνου δημοπρασίας, όπως πρόγραμμα περιήγησης, τοποθεσία και ώρα της ημέρας, ώστε να προσαρμόσει τις προσφορές στο μοναδικό περιβάλλον κάθε αναζήτησης, αλλά όχι στο πλήρες εύρος άλλων στρατηγικών Έξυπνης υποβολής προσφορών, όπως το CPA-στόχος και ο Στόχος απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS).

Βελτιστοποίηση για μετατροπές

Το ECPC αναζητά δημοπρασίες διαφημίσεων που είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε μετατροπές και, στη συνέχεια, αυξάνει τη μέγιστη προσφορά CPC (μετά την εφαρμογή τυχόν προσαρμογών προσφορών που έχετε ορίσει), ώστε αυτή να είναι πιο ανταγωνιστική για τα συγκεκριμένα κλικ. Αν κάποιο κλικ φαίνεται λιγότερο πιθανό να οδηγήσει σε μετατροπή, το Google Ads θα μειώσει την προσφορά. Το ECPC θα προσπαθήσει να διατηρήσει το μέσο CPC κάτω από το μέγιστο CPC που ορίζετε (συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών προσφορών), αλλά ενδέχεται να υπερβεί το μέγιστο CPC για σύντομες χρονικές περιόδους.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι πουλάτε παπούτσια στον ιστότοπό σας και σε φυσική τοποθεσία. Έχετε ορίσει ένα μέγιστο CPC ίσο με 1 € και έχετε ενεργοποιήσει την υποβολή προσφορών ECPC. Αν ορίσετε την αξία των μετατροπών επισκέψεων στο κατάστημα να είναι υψηλότερη από τις επισκέψεις στον ιστότοπό σας και το Google Ads εντοπίσει μια δημοπρασία που έχει πιθανότητες να οδηγήσει κάποιον σε επίσκεψη στο κατάστημα, μπορεί να ορίσει την προσφορά στο 1,70 € για την εν λόγω δημοπρασία. Αν μια άλλη δημοπρασία δείχνει να έχει πιθανότητες να οδηγήσει σε επίσκεψη στον ιστότοπο αντί για επίσκεψη στο κατάστημα, το ECPC μπορεί να μειώσει την προσφορά σας σε 0,30 € για την εν λόγω δημοπρασία.

Βελτιστοποίηση για την αξία μετατροπής

Το ECPC αναζητά και δημοπρασίες διαφημίσεων που είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε μετατροπές υψηλής αξίας και, στη συνέχεια, αυξάνει τη μέγ. προσφορά CPC, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστική για τα συγκεκριμένα κλικ. Αν κάποιο κλικ φαίνεται λιγότερο πιθανό να οδηγήσει σε μετατροπή ή αν η αξία της μετατροπής είναι χαμηλότερη από αυτή άλλων μετατροπών, το Google Ads θα μειώσει την προσφορά. Το ECPC θα προσπαθήσει να διατηρήσει το μέσο CPC κάτω από το μέγιστο CPC που ορίζετε, αλλά ενδέχεται να υπερβεί το μέγιστο CPC για σύντομες χρονικές περιόδους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αξίες μετατροπής

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι στη διαφήμισή σας εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο πουκάμισο, έχετε ορίσει τη μέγιστη προσφορά CPC σε 1 € και έχετε ενεργοποιήσει την υποβολή προσφοράς ECPC. Αν ορίσετε την αξία του συνολικού καλαθιού αγορών ως αξία μετατροπής και το Google Ads βλέπει μια δημοπρασία που είναι πιθανό να οδηγήσει σε αγορά μόνο αυτού του πουκάμισου, μπορεί να υποβάλει προσφορά ύψους 0, 40 € για αυτήν τη δημοπρασία. Αν μια άλλη δημοπρασία είναι πιθανό να οδηγήσει σε αγορά αρκετών ειδών ένδυσης και αξεσουάρ σε πολύ υψηλότερη συνολική τιμή, το ECPC ενδέχεται να αυξήσει την προσφορά σε 1,10 € για τη συγκεκριμένη δημοπρασία.

Το ECPC διατίθεται στο Δίκτυο αναζήτησης και στο Δίκτυο προβολής, αλλά όχι για καμπάνιες εγκαταστάσεων εφαρμογής. Για τις διαφημίσεις ξενοδοχείων, το ECPC λειτουργεί όταν ένας ταξιδιώτης κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο από τη λειτουργική μονάδα κράτησης διαφημίσεων ξενοδοχείων.

Συμβουλή

Επειδή το ECPC θα αυξήσει τη μέγιστη προσφορά CPC όταν υπάρχει μια καλή ευκαιρία, μην εκπλαγείτε αν κάποιες φορές στις αναφορές του Google Ads το μέσο CPC εμφανίζεται υψηλότερο από το μέγιστο CPC. Το ECPC θα προσπαθήσει να διατηρήσει το μέσο CPC κάτω από το μέγιστο CPC που ορίζετε, αλλά ενδέχεται να υπερβεί το μέγιστο CPC για σύντομες χρονικές περιόδους.

Διαφορές του ECPC από άλλες στρατηγικές Έξυπνης υποβολής προσφορών βάσει μετατροπών

Τόσο το ECPC όσο και άλλες στρατηγικές Έξυπνης υποβολής προσφορών αποσκοπούν στην εξασφάλιση περισσότερων μετατροπών και αξίας μετατροπής. Η βασική διαφορά μεταξύ τους είναι ότι το ECPC αυτοματοποιεί μερικώς τις μη αυτόματες προσφορές σας, προσαρμόζοντας το μέγιστο CPC (μετά την εφαρμογή τυχόν προσαρμογών προσφορών που έχετε ορίσει) και δεν σας επιτρέπει να ορίσετε συγκεκριμένο στόχο. Οι άλλες στρατηγικές Έξυπνης υποβολής προσφορών αυτοματοποιούν πλήρως τη στρατηγική προσφοράς με βάση τον στόχο CPA, τον στόχο Απόδοσης Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS) ή τον στόχο προϋπολογισμού που ορίζετε και δεν απαιτεί να ορίσετε μη αυτόματες προσφορές.

Η Έξυπνη υποβολή προσφορών αποτελεί την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να βελτιώσετε τα αποτελέσματά σας. Ωστόσο, το ECPC παρέχει ένα επίπεδο μη αυτόματου ελέγχο το οποίο προτιμούν ορισμένοι διαφημιζόμενοι.

ECPC και άλλες στρατηγικές Έξυπνης υποβολής προσφορών με βάση τις μετατροπές

 • Χρησιμοποιούν δεδομένα παρακολούθησης μετατροπών ή δεδομένα Google Analytics από τον λογαριασμό σας
 • Προβλέπουν ένα ποσοστό μετατροπών για κάθε δημοπρασία
 • Προσαρμόζουν τις προσφορές σας, για να σας βοηθήσουν να κερδίσετε τα πιο προσοδοφόρα κλικ

ECPC

 • Λειτουργεί με όλες τις ρυθμίσεις της καμπάνιας σας και τις μέγιστες προσφορές CPC
 • Αυξάνει η μειώνει τις μη αυτόματες προσφορές, για να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε περισσότερες μετατροπές ή μεγαλύτερη αξία μετατροπής
 • Λειτουργεί με συστήματα υποβολής προσφορών τρίτου μέρους, ακόμα και αν ρυθμίζουν αυτόματα τις προσφορές

Άλλες στρατηγικές Έξυπνης υποβολής προσφορών με βάση τις μετατροπές

Προσαρμογές προσφορών με ECPC

Το ECPC λαμβάνει αυτόματα υπόψη διαφορετικά ποσοστά μετατροπών για όλους τους τύπους επισκεψιμότητας, αλλά ορίζει ξεχωριστά τις προσφορές για κινητές συσκευές. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ορίζετε προσαρμογές προσφορών (πέρα από τα κινητά), προκειμένου το ECPC να μεγιστοποιεί τις μετατροπές. Ωστόσο, αν θέλετε να υποβάλετε πιο επιθετικές προσφορές για συγκεκριμένους τύπους επισκεψιμότητας, μπορείτε να επιλέξετε να ορίσετε μια προσαρμογή προσφοράς. Η προσαρμογή αυτή θα εφαρμοστεί επιπρόσθετα των αυτόματων προσαρμογών του ECPC.

Οι προσαρμογές για κινητές συσκευές μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση τυχόν πρόσθετων μετατροπών που δεν παρακολουθούνται με την ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών του Google Ads (όπως οι επισκέψεις στο κατάστημα). Το ECPC θα συνεχίσει να ορίζει αυτόματα προσαρμογές προσφορών για την επισκεψιμότητα που προέρχεται από υπολογιστές και για αυτήν που προέρχεται από tablet, με βάση τις διαφορές στα ποσοστά μετατροπής.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσαρμογές προσφορών.

Βελτιστοποίηση για την αξία μετατροπής στην Αναζήτηση

Το ECPC για την αξία στην Αναζήτηση συνυπολογίζει τη διαφορά μεταξύ των ποσοστών μετατροπής σε κινητά και υπολογιστές, έτσι ώστε να μην απαιτούνται προσαρμογές προσφοράς για κινητά, αλλά να τηρούνται, εφόσον εφαρμόζονται.

Τρόπος ενεργοποίησης του ECPC

Έχετε υπόψη ότι το ECPC λειτουργεί λίγο διαφορετικά για τις καμπάνιες Αγορών και τις Καμπάνιες ξενοδοχείου, σε σύγκριση με τις καμπάνιες για το Δίκτυο αναζήτησης και τις καμπάνιες του Δικτύου προβολής. Μάθετε πώς να ρυθμίζετε το ECPC για καμπάνιες Αγορών. Εναλλακτικά, μάθετε για το ECPC για Καμπάνιες ξενοδοχείου.

Οδηγίες

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες από το μενού σελίδων.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα της καμπάνιας την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις στο μενού σελίδας.
 5. Κάντε κλικ στην ενότητα Υποβολή προσφορών και μετά στην επιλογή Αλλαγή στρατηγικής προσφοράς.
 6. Επιλέξτε Μη αυτόματο CPC από το αναπτυσσόμενο μενού και ορίστε την επιλογή Ενεργοποίηση ενισχυμένου CPC.
  • Όταν επιλέγετε το ECPC, το Google Ads ορίζει αυτόματα τις ρυθμίσεις εναλλαγής διαφημίσεων στην επιλογή "βελτιστοποίηση για μετατροπές", ακόμα και αν τη συγκεκριμένη στιγμή είναι ρυθμισμένη στην επιλογή "βελτιστοποίηση για κλικ".
 7. Επιλέξτε Αποθήκευση.
 8. Για να δημιουργήσετε μια στρατηγική προσφοράς χαρτοφυλακίου για το ECPC, διαβάστε την ενότητα Δημιουργία στρατηγικής προσφοράς χαρτοφυλακίου.

Συμβουλή: Επιλέξτε τις μετατροπές για τις οποίες θα υποβάλλονται προσφορές

Με τη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη "Μετατροπές", μπορείτε να αποφασίσετε αν θα συμπεριλάβετε μεμονωμένες ενέργειες μετατροπών στις στήλες "Μετατροπές" και "Αξία μετατροπής" των αναφορών σας. Τα δεδομένα σε αυτές τις στήλες χρησιμοποιούνται από στρατηγικές προσφοράς όπως είναι το CPA-στόχος, ο στόχος απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) και το ECPC. Συνεπώς, η στρατηγική προσφοράς θα πραγματοποιεί βελτιστοποίηση μόνο βάσει των μετατροπών που έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε. Μάθετε περισσότερα

Οι μετατροπές μεταξύ συσκευών από καμπάνιες του Δικτύου προβολής, καμπάνιες βίντεο, καμπάνιες για το Δίκτυο αναζήτησης και καμπάνιες Αγορών περιλαμβάνονται από προεπιλογή. 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας