Vylepšená CZK

Vylepšená cena za kliknutie (vylepšená CZK) vám pomáha získať viac konverzií z manuálneho ponúkania cien. Vylepšená CZK automaticky upravuje vaše manuálne ponuky pre kliknutia, ktoré s väčšou či menšou pravdepodobnosťou povedú k predaju alebo konverzii na vašom webe. Pri cieľovej CZA sú ponuky automaticky nastavované podľa cieľovej ceny za konverziu. Vylepšená CZK sa však bude pri optimalizácii zameranej na konverzie snažiť o udržanie priemernej CZK pod nastavenou hodnotou max. CZK (vrátane úprav ponúk).

V rámci kampaní vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti môžete pomocou vylepšenej CZK zvýšiť počet konverzií a zároveň udržať rovnakú cenu za konverziu ako pri manuálnych ponukách. V prípade kampaní v Nákupoch a službe Hotel Ads môžete pomocou vylepšenej CZK zvýšiť počet konverzií a zároveň udržať rovnaké celkové výdavky.

V tomto článku vám vysvetlíme spôsob fungovania vylepšenej CZK a ako môžete pomocou nej zefektívniť svoj rozpočet na reklamu.

Skôr než začnete

Pred používaním vylepšenej CZK v kampaniach vo Vyhľadávacej sieti, Nákupoch alebo službe Hotel Ads musíte nastaviť sledovanie konverzií. Nepotrebujte ho, ak chcete vylepšenú CZK používať v kampaniach v Obsahovej sieti. Vďaka konverziám však budete môcť zistiť, či sú vaše reklamy účinné.

O vylepšenej CZK pre Nákupy si môžete prečítať v článku Nastavenie vylepšenej CZK pre kampane v Nákupoch.
O vylepšenej CZK pre Hotel Ads si môžete prečítať v článku Vylepšená CZK pre kampane v službe Hotel Ads.

Ak nepoužívate sledovanie konverzií

Vylepšenú CZK môžete v Obsahovej sieti používať, aj keď nemáte nastavené sledovanie konverzií. Môžete dosiahnuť kvalitnejšiu návštevnosť a viac konverzií, pretože Google Ads bude zvyšovať a znižovať vaše ponuky podľa kvality návštevnosti, ktorú zaznamenáme pre jednotlivé aukcie. To môže viesť k zvýšeniu vašich denných výdavkov. Ak používate manuálnu CZK a chcete zachovať svoje výdavky na rovnakej úrovni, na akej sa aktuálne nachádzajú, mali by ste cieľovú CZK upraviť na hodnotu jej priemeru za 30 dní.

Ako to funguje

Vylepšená CZK vyhľadá reklamné aukcie, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou povedú ku konverziám, a potom zvýši vašu ponuku max. CZK (po uplatnení všetkých nastavených úprav ponúk), aby mohla úspešnejšie súťažiť o tieto kliknutia. Ak sa v prípade určitého kliknutia zdá konverzia menej pravdepodobná, Google Ads zníži vašu cenovú ponuku. Vylepšená CZK sa pokúsi udržať vašu priemernú CZK pod nastavenou hodnotou max. CZK (vrátane úprav ponúk). Krátkodobo však môže prekročiť vašu max. CZK.

Príklad

Predpokladajme, že na svojom webe predávate obuv. Max. CZK ste nastavili na 1 € a aktivovali ste ponúkanie vylepšenej CZK. Ak systém Google Ads rozpozná aukciu, ktorá pravdepodobne povedie k tomu, že si niekto kúpi topánky na vašom webe, systém by mohol nastaviť vašu cenovú ponuku pre túto aukciu na 1,70 €. Ak vylepšená CZK rozpozná inú aukciu, ktorá pravdepodobne nepovedie k predaju, možno vašu ponuku v rámci nej zníži na 0,30 €.

Vylepšená CZK je súčasťou inteligentných ponúk. Na základe širokého rozsahu signálov v čase aukcie (napríklad demografických údajov, prehliadača, polohy, času dňa) prispôsobuje ponuky jedinečnému kontextu používateľa. Na rozdiel od ostatných stratégií inteligentných ponúk, ako sú cieľová CZAcieľové ROAS, to však nerobí v plnej miere.

Vylepšená CZK pre textové reklamy je k dispozícii vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti, ale nie pre kampane na inštaláciu aplikácií. V prípade reklám v Nákupoch funguje vylepšená CZK iba vo Vyhľadávaní Google. V službe Hotel Ads sa dá vylepšená CZK použiť, keď cestovateľ klikne na odkaz z príslušného modulu rezervácie.

Vylepšená CZK je k dispozícii buď ako voliteľná funkcia s manuálnym ponúkaním CZK, alebo ako portfóliová stratégia ponúk.

Ako funguje sledovanie konverzií v kombinácii s vylepšenou CZK

Systém Google Ads vyhľadá vzory kliknutí a konverzií a porovná ich s vašimi výsledkami z minulosti. Rozpozná, ak sa napríklad v niektorých oblastiach zvýši počet predajov. Ak použijete sledovanie konverzií s vylepšenou CZK, dosiahnete optimálnu výkonnosť.

Vylepšená CZK zvýši vašu maximálnu ponuku CZK (po uplatnení všetkých úprav cenových ponúk, ktoré ste nastavili), keď rozpozná vysokú pravdepodobnosť konverzie. Ak zistí, že ku konverzii pravdepodobne nedôjde, zníži maximálnu CZK, aby ste platili menej za kliknutia, ktoré s nižšou pravdepodobnosťou povedú ku konverzii.

Nezabudnite skontrolovať spôsob počítania konverzií pre každú konverznú akciu, aby ste sa uistili, že vyhovuje vašim cieľom. Ak sledujete potenciálnych zákazníkov (napríklad cez registrácie), asi budete chcieť počítať len jednu konverziu na kliknutie na reklamu. Ak však sledujete predaj, pravdepodobne budete chcieť počítať každú konverziu.

Tip

Keďže vylepšená CZK v prípade rozpoznania výhodnej príležitosti zvýši vašu maximálnu ponuku CZK, nemalo by vás prekvapiť, ak sa v prehľade Google Ads príležitostne zobrazujú priemerné CZK, ktoré sú vyššie než vaša maximálna CZK. Vylepšená CZK sa pokúsi udržať vašu priemernú CZK pod úrovňou maximálnej cenovej ponuky, ktorú nastavíte, no priemerná CZK môže krátkodobo prekročiť maximálnu CZK.

Rozdiel medzi vylepšenou CZK a ponúkaním cieľovej CZA

Vylepšená CZK aj ponúkanie cieľovej CZA pracujú na takom princípe, aby ste získali viac konverzií. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že vylepšená CZK čiastočne automatizuje vaše manuálne cenové ponuky úpravou maximálnej CZK (po použití všetkých úprav cenových ponúk, ktoré ste nastavili) a neumožňuje vám nastaviť explicitnú cieľovú CZA. Cieľová CZA úplne automatizuje vašu stratégiu ponúk na základe stanoveného cieľa CZA a nevyžaduje od vás nastavenie manuálnych ponúk.

Ponúkanie cieľovej CZA je najlepšou príležitosťou, ako môžete naplno využiť inteligentné ponuky a zlepšiť tak svoje výsledky. Vylepšená CZK však poskytuje úroveň manuálnej kontroly, ktorú niektorí ľudia uprednostňujú.

Vylepšená CZK aj ponúkanie cieľovej CZA

 • používajú údaje sledovania konverzií alebo Google Analytics z vášho účtu,
 • poskytujú odhady konverzného pomeru pre každú aukciu;
 • nastavujú cenové ponuky, ktoré vám pomáhajú získať tie najsľubnejšie kliknutia.

Vylepšená CZK

 • pracuje so všetkými nastaveniami kampane a maximálnymi ponukami CZK;
 • zvyšuje alebo znižuje vaše manuálne cenové ponuky, aby ste získali viac konverzií;
 • sa dá používať so systémami ponúkania cien tretích strán, dokonca aj keď vaše cenové ponuky automatizujú.

Ponúkanie cieľovej CZA

 • používa cieľovú CZA, ktorú nastavíte;
 • automaticky nastavuje vašu ponuku CZK pre každú aukciu na zvýšenie pravdepodobnosti konverzie.

Úpravy cenových ponúk s vylepšenou CZK

Vylepšená CZK automaticky zohľadňuje rôzne konverzné pomery pre všetky typy návštevnosti, ale nastavuje samostatné ponuky pre mobilné zariadenia. To znamená, že na maximalizáciu konverzií nemusíte pre vylepšenú CZK nastavovať žiadne úpravy cenových ponúk (okrem mobilných zariadení). Pokiaľ však chcete ponúkať ceny agresívnejšie pre niektoré typy návštevnosti, stále máte možnosť nastaviť úpravu cenovej ponuky. Vaša úprava bude uprednostnená pred automatickými úpravami vylepšenej CZK.

Mobilné úpravy môžu tiež prispieť k zahrnutiu prípadných ďalších konverzií, ktoré nesledujete pomocou značky sledovania konverzií Google Ads (napríklad návštevy obchodu). Vylepšená CZK bude ďalej automaticky nastavovať úpravy ponúk pre návštevnosť z počítačov alebo tabletov podľa rozdielov v konverzných pomeroch.

Prečítajte si ďalšie informácie o úpravách cenových ponúk.

Ako povoliť vylepšenú CZK

Majte na pamäti, že fungovanie vylepšenej CZK v kampaniach v Nákupoch a službe Hotel Ads sa mierne líši od fungovania vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti. Zistite, ako nastaviť vylepšenú CZK pre kampane v Nákupoch. Prípadne si prečítajte o vylepšenej CZK pre kampane v službe Hotel Ads.

Pokyny

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok kliknite na položku Kampane.
 3. Kliknite na názov kampane, s ktorou chcete pracovať.
 4. V ponuke stránok kliknite na položku Nastavenia.
 5. Kliknite na sekciu Ponúkanie cien a potom kliknite na položku Zmeniť stratégiu ponúkania cien.
 6. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Manuálna CZK a začiarknite možnosť Povoliť vylepšenú CZK.
  • Pri výbere vylepšenej CZK Google Ads automaticky nastaví striedanie reklám tak, aby bolo optimalizované pre konverzie, aj keď je práve nastavené ako optimalizované pre kliknutia.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 8. Ak chcete vytvoriť portfóliovú stratégiu ponúkania cien pre vylepšenú CZK, prečítajte si informácie o vytvorení portfóliovej stratégie ponúkania cien.
 

Tip: Vyberte konverzie, za ktoré chcete ponúkať cenu

Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie vám umožňuje rozhodnúť sa, či chcete individuálne konverzné akcie zahrnúť v prehľadoch do stĺpcov Konverzie a Hodnota konverzie. Údaje v týchto stĺpcoch sa používajú v stratégiách ponúk, ako je cieľová CZA, cieľové ROAS a vylepšená CZK. Stratégia ponúk sa teda bude optimalizovať len na základe toho, aké konverzie ste sa rozhodli zahrnúť. Ďalšie informácie

Konverzie naprieč zariadeniami z kampaní v Obsahovej či Vyhľadávacej sieti, Nákupoch a videokampaní sú zahrnuté predvolene. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory