Vylepšená CZK

Vylepšená cena za kliknutie (vylepšená CZK) vám pomáha získať viac konverzií s použitím manuálnych ponúk. Vylepšená CZK automaticky upravuje vaše manuálne ponuky pre kliknutia, ktoré s väčšou či menšou pravdepodobnosťou povedú k predaju alebo konverzii na vašom webe. Pri cieľovej CZA sú ponuky automaticky nastavované podľa cieľovej ceny za konverziu. Vylepšená CZK sa však bude pri optimalizácii zameranej na konverzie snažiť o udržanie priemernej CZK pod nastavenou hodnotou max. CZK (vrátane úprav ponúk).

V rámci kampaní vo vyhľadávaní a obsahových kampaní môžete pomocou vylepšenej CZK zvýšiť počet konverzií a zároveň sa snažiť udržať rovnakú cenu za konverziu ako pri manuálnych ponukách. V prípade nákupných kampaní a kampaní na hotely môžete pomocou vylepšenej CZK zvýšiť počet konverzií a zároveň sa snažiť udržať si rovnaké celkové výdavky. Vylepšenú CZK môžete nastaviť aj na optimalizáciu pre hodnotu konverzie, vďaka čomu budete môcť uprednostňovať konverzie s vysokou hodnotou a správne ohodnotiť rôzne konverzné akcie. Optimalizácia pre hodnotu konverzie s vylepšenou CZK je dostupná iba pre kampane vo vyhľadávaní.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako vylepšená CZK funguje a ako vám pomôže vyťažiť viac z vášho rozpočtu na reklamy.

Skôr než začnete

Pred používaním vylepšenej CZK v kampaniach vo vyhľadávaní, nákupných kampaniach alebo kampaniach na hotely musíte nastaviť sledovanie konverzií. Nepotrebujte ho, ak chcete vylepšenú CZK používať v obsahových kampaniach. Vďaka konverziám však zistíte, či sú vaše reklamy účinné.

O vylepšenej CZK pre Nákupy si môžete prečítať v článku Nastavenie vylepšenej CZK pre nákupné kampane.
O vylepšenej CZK pre hotely si môžete prečítať v článku Vylepšená CZK pre kampane na hotely.

Ak nepoužívate sledovanie konverzií

Vylepšenú CZK môžete v Obsahovej sieti používať, aj keď nemáte nastavené sledovanie konverzií. Môžete dosiahnuť kvalitnejšiu návštevnosť a viac konverzií, pretože Google Ads bude zvyšovať a znižovať vaše ponuky podľa kvality návštevnosti, ktorú zaznamenáme pre jednotlivé aukcie. To môže viesť k zvýšeniu vašich denných výdavkov. Ak používate manuálnu CZK a chcete zachovať svoje výdavky na rovnakej úrovni, na akej sa aktuálne nachádzajú, mali by ste cieľovú CZK upraviť na hodnotu jej priemeru za 30 dní.

Ako to funguje

Vylepšená CZK je dostupná ako voliteľná funkcia s ponúkaním CZK a je súčasťou inteligentných ponúk. Na základe širokého rozsahu signálov v čase aukcie (napríklad prehliadača, polohy a času dňa) prispôsobuje ponuky jedinečnému kontextu vyhľadávania. Na rozdiel od ostatných stratégií inteligentných ponúk, ako sú cieľová CZA a cieľové ROAS, to však nerobí v plnej miere.

Optimalizácia pre konverzie

Vylepšená CZK hľadá reklamné aukcie, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou povedú ku konverziám, a potom zvýši vašu max. CZK (po uplatnení všetkých nastavených úprav ponúk), aby ste mohli úspešnejšie súťažiť o tieto kliknutia. Ak sa v prípade určitého kliknutia zdá konverzia menej pravdepodobná, Google Ads vašu ponuku zníži. Vylepšená CZK sa pokúsi udržať vašu priemernú CZK pod nastavenou hodnotou max. CZK (vrátane úprav ponúk). Krátkodobo však môže prekročiť vašu max. CZK.

Príklad

Predpokladajme, že na svojom webe predávate obuv. Max. CZK ste nastavili na 1 € a aktivovali ste ponúkanie vylepšenej CZK. Ak služba Google Ads rozpozná aukciu, ktorá pravdepodobne povedie k tomu, že si niekto kúpi topánky na vašom webe, mohla by nastaviť vašu cenovú ponuku pre túto aukciu na 1,70 €. Ak sa bude v prípade inej aukcie zdať nepravdepodobné, že povedie k predaju, vylepšená CZK môže pre túto aukciu znížiť vašu ponuku na 0,30 €.

Optimalizácia pre hodnotu konverzie

Vylepšená CZK hľadá reklamné aukcie, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou povedú ku konverziám s vysokou hodnotou, a potom zvýši vašu max. CZK, aby ste mohli úspešnejšie súťažiť o tieto kliknutia. Ak sa bude zdať menej pravdepodobné, že kliknutie povedie ku konverzii, alebo bude hodnota konverzie nižšia než pri ostatných konverziách, Google Ads ponuku zníži. Vylepšená CZK sa bude snažiť držať vašu priemernú CZK pod max. CZK, ktorú nastavíte, ale na krátky čas môže vašu max. CZK presiahnuť. Ďalšie informácie o hodnotách konverzií

Príklad

Predpokladajme, že na svojom webe aj v kamennej predajni predávate obuv. Max. CZK ste nastavili na 1 € a aktivovali ste ponúkanie vylepšenej CZK. Ak nastavíte hodnotu konverzií z návštev predajne na vyššiu hodnotu než v prípade návštev vášho webu a Google Ads zaznamená aukciu, pri ktorej sa bude zdať pravdepodobné, že povedie k návšteve predajne, môže pre túto aukciu nastaviť vašu ponuku na 1,70 €. Ak sa bude v prípade inej aukcie zdať pravdepodobné, že povedie k návšteve webu namiesto návštevy predajne, vylepšená CZK môže pre túto aukciu znížiť vašu ponuku na 0,30 €.

Vylepšená CZK je k dispozícii vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti, ale nie pre kampane na inštaláciu aplikácií. V prípade nákupných reklám funguje vylepšená CZK iba vo Vyhľadávaní Google. V reklamách na hotely sa dá vylepšená CZK použiť, keď cestovateľ klikne na odkaz z príslušného modulu rezervácie.

Ako funguje sledovanie konverzií v kombinácii s vylepšenou CZK

Systém Google Ads vyhľadá vzory kliknutí a konverzií a porovná ich s vašimi výsledkami z minulosti. Rozpozná, ak sa napríklad v niektorých oblastiach zvýši počet predajov. Ak použijete sledovanie konverzií s vylepšenou CZK, dosiahnete optimálnu výkonnosť.

Nezabudnite skontrolovať svoj spôsob počítania konverzií pre každú konverznú akciu a zabezpečiť, aby zodpovedal vašim cieľom. Ak sledujete potenciálnych zákazníkov (napríklad registrácie), odporúčame vám započítavať iba jednu konverziu na kliknutie na reklamu. Ak však sledujete predaj, odporúčame vám počítať každú konverziu.

Tip

Keďže vylepšená CZK v prípade rozpoznania výhodnej príležitosti zvýši vašu max. CZK, nemalo by vás prekvapiť, ak sa v prehľade služby Google Ads príležitostne zobrazujú priemerné CZK, ktoré sú vyššie než vaša maximálna CZK. Vylepšená CZK sa pokúsi udržať vašu priemernú CZK pod úrovňou maximálne ponuky, ktorú nastavíte, ale priemerná CZK môže max. CZK krátkodobo prekročiť.

Rozdiel medzi vylepšenou CZK a ponúkaním cieľovej CZA

Vylepšená CZK aj ponúkanie cieľovej CZA fungujú tak, aby pre vás zabezpečili viac konverzií. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že vylepšená CZK čiastočne automatizuje vaše manuálne ponuky úpravou maximálnej CZK (po použití všetkých úprav ponúk, ktoré ste nastavili) a neumožňuje vám nastaviť explicitnú cieľovú CZA. Cieľová CZA úplne automatizuje vašu stratégiu ponúk na základe stanoveného cieľa CZA a nevyžaduje od vás nastavenie manuálnych ponúk.

Ponúkanie cieľovej CZA je najlepšou príležitosťou, ako môžete naplno využiť inteligentné ponuky a zlepšiť tak svoje výsledky. Vylepšená CZK však poskytuje úroveň manuálnej kontroly, ktorú niektorí ľudia uprednostňujú.

Vylepšená CZK aj ponúkanie cieľovej CZA

 • používajú údaje zo sledovania konverzií alebo služby Google Analytics z vášho účtu;
 • poskytujú odhady konverzného pomeru pre každú aukciu;
 • nastavujú cenové ponuky, ktoré vám pomáhajú získať tie najsľubnejšie kliknutia.

Vylepšená CZK

 • funguje so všetkými nastaveniami kampane a max. CZK;
 • zvyšuje alebo znižuje vaše manuálne ponuky, aby vám pomohla zabezpečiť viac konverzií alebo vyššiu hodnotu konverzie;
 • dá sa používať so systémami ponúk tretích strán, dokonca aj keď vaše ponuky automatizujú.

Ponúkanie cieľovej CZA

 • používa cieľovú CZA, ktorú nastavíte;
 • automaticky nastavuje vašu ponuku CZK pre každú aukciu na zvýšenie pravdepodobnosti konverzie.

Úpravy ponúk s vylepšenou CZK

Optimalizácia pre konverzie

Vylepšená CZK automaticky zohľadňuje rôzne konverzné pomery pre všetky typy návštevnosti, ale nastavuje samostatné ponuky pre mobilné zariadenia. Znamená to, že na maximalizáciu konverzií nemusíte pre vylepšenú CZK nastavovať žiadne úpravy ponúk (okrem mobilných zariadení). Pokiaľ však chcete ponúkať ceny agresívnejšie pre niektoré typy návštevnosti, stále máte možnosť nastaviť úpravu cenovej ponuky. Vaša úprava bude uprednostnená pred automatickými úpravami vylepšenej CZK.

Mobilné úpravy môžu tiež prispieť k zahrnutiu prípadných ďalších konverzií, ktoré nesledujete pomocou značky sledovania konverzií Google Ads (napríklad návštevy predajne). Vylepšená CZK bude ďalej automaticky nastavovať úpravy ponúk pre návštevnosť z počítačov alebo tabletov podľa rozdielov v konverzných pomeroch.

Ďalšie informácie o úpravách ponúk

Optimalizácia pre hodnotu konverzie

Pri optimalizácii pre hodnotu konverzie vylepšená CZK namiesto používania úprav ponúk zohľadňuje signály vrátane zariadenia, ktoré používajú inteligentné ponuky. Ďalšie informácie o inteligentných ponukách

Ak sa rozhodnete optimalizovať pre hodnotu konverzie, vaše existujúce úpravy ponúk sa neodstránia. Nebudú však použité, pokiaľ neprejdete na inú stratégiu, ktorá používa úpravy ponúk.

Ako povoliť vylepšenú CZK

Majte na pamäti, že fungovanie vylepšenej CZK v nákupných kampaniach a kampaniach na hotely sa mierne líši od fungovania vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti. Zistite, ako nastaviť vylepšenú CZK pre nákupné kampane. Prípadne si prečítajte o vylepšenej CZK pre kampane na hotely.

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok kliknite na položku Kampane.
 3. Kliknite na názov kampane, s ktorou chcete pracovať.
 4. V ponuke stránok kliknite na položku Nastavenia.
 5. Kliknite na sekciu Ponúkanie cien a potom kliknite na položku Zmeniť stratégiu ponúkania cien.
 6. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Manuálna CZK a začiarknite možnosť Povoliť vylepšenú CZK.
  • Pri výbere vylepšenej CZK Google Ads automaticky nastaví striedanie reklám tak, aby bolo optimalizované pre konverzie, aj keď je práve nastavené ako optimalizované pre kliknutia.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 8. Ak chcete vytvoriť portfóliovú stratégiu ponúkania cien pre vylepšenú CZK, prečítajte si informácie o vytvorení portfóliovej stratégie ponúkania cien.

Tip: Vyberte konverzie, za ktoré chcete ponúkať cenu

Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie vám umožňuje rozhodnúť sa, či chcete individuálne konverzné akcie zahrnúť v prehľadoch do stĺpcov Konverzie a Hodnota konverzie. Údaje v týchto stĺpcoch sa používajú v stratégiách ponúk, ako je cieľová CZA, cieľové ROAS a vylepšená CZK. Stratégia ponúk sa teda bude optimalizovať len na základe toho, aké konverzie ste sa rozhodli zahrnúť. Ďalšie informácie

Konverzie naprieč zariadeniami z kampaní v Obsahovej či Vyhľadávacej sieti, Nákupoch a videokampaní sú zahrnuté predvolene. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory