Vylepšená CZK

Vylepšená cena za kliknutie (vylepšená CZK) vám pomáha získať viac konverzií z manuálnych ponúk. Vylepšená CZK automaticky upravuje vaše manuálne ponuky pre kliknutia, ktoré s väčšou či menšou pravdepodobnosťou povedú k predaju alebo konverzii na vašom webe. Pri inteligentných ponukách cieľovej CZA a cieľového ROAS sa ponuky nastavujú automaticky podľa cieľových súm ceny za konverziu a návratnosti výdavkov na reklamu. Vylepšená CZK sa však bude pri optimalizácii na získavanie konverzií snažiť udržať priemernú CZK pod úrovňou max. CZK, ktorú ste nastavili (vrátane úprav ponúk).

Pri kampaniach vo vyhľadávaní, obsahových kampaniach a kampaniach na hotely pomáha vylepšená CZK zvyšovať počet konverzií a zároveň sa snaží udržať rovnakú cenu za konverziu, akú by ste dosiahli pri manuálnych ponukách. V nákupných kampaniach pomáha vylepšená CZK zvyšovať počet konverzií a zároveň sa snaží udržať rovnaké celkové výdavky. Vylepšenú CZK môžete nastaviť aj na optimalizáciu pre hodnotu konverzie, čo vám umožňuje uprednostňovať konverzie s vysokou hodnotou a správne hodnotiť rôzne konverzné akcie. Optimalizácia na získavanie hodnoty konverzie pomocou vylepšenej CZK je k dispozícii v kampaniach vo vyhľadávaní a nákupných kampaniach. V tomto článku vám vysvetlíme, ako vylepšená CZK funguje a ako vám pomôže vyťažiť viac z rozpočtu na reklamy.

Skôr než začnete

Pred používaním vylepšenej CZK v kampaniach vo vyhľadávaní, nákupných kampaniach alebo kampaniach na hotely musíte nastaviť sledovanie konverzií. Nepotrebujete ho, ak chcete vylepšenú CZK používať v obsahových kampaniach. Vďaka konverziám však zistíte, či sú vaše reklamy účinné.

Viac o vylepšenej CZK pre Nákupy sa dozviete v článku Nastavenie vylepšenej CZK pre nákupné kampane.

O vylepšenej CZK pre hotely si môžete prečítať v článku Ponuky vylepšenej CZK pre kampane na hotely.

Ako funguje sledovanie konverzií v kombinácii s vylepšenou CZK

Systém Google Ads vyhľadá vzory kliknutí a konverzií a porovná ich s vašimi výsledkami z minulosti. Rozpozná, ak sa napríklad v niektorých oblastiach zvýši predaj. Ak použijete sledovanie konverzií s vylepšenou CZK, dosiahnete optimálnu výkonnosť.

Nezabudnite skontrolovať svoj spôsob počítania konverzií pre každú konverznú akciu, aby ste sa ubezpečili, že zodpovedá vašim cieľom. Ak sledujete potenciálnych zákazníkov (napríklad registrácie), odporúčame vám započítavať iba jednu konverziu na kliknutie na reklamu. Ak však sledujete predaj, odporúčame vám počítať každú konverziu.

Ak nepoužívate sledovanie konverzií

Ak nemáte nastavené sledovanie konverzií, vylepšenú CZK môžete používať iba v Obsahovej sieti. Môžete dosiahnuť kvalitnejšiu návštevnosť a viac konverzií, pretože Google Ads bude zvyšovať a znižovať vaše ponuky podľa kvality návštevnosti, ktorú zaznamenáme pre jednotlivé aukcie. To môže viesť k zvýšeniu vašich denných výdavkov. Ak používate manuálnu CZK a chcete zachovať svoje výdavky na aktuálnej úrovni, mali by ste cieľovú CZK upraviť na hodnotu jej priemeru za 30 dní.

Ako funguje vylepšená CZK

Vylepšená CZK je dostupná ako voliteľná funkcia s manuálnymi ponukami CZK a je súčasťou inteligentných ponúk. Na základe širokého rozsahu signálov v čase aukcie (napríklad prehliadača, polohy a času dňa) prispôsobuje ponuky jedinečnému kontextu jednotlivých vyhľadávaní. Na rozdiel od ostatných stratégií inteligentných ponúk, ako sú cieľová CZA a cieľové ROAS, to však nerobí v plnej miere.

Optimalizácia na získavanie konverzií

Vylepšená CZK hľadá reklamné aukcie, ktoré pravdepodobnejšie povedú ku konverziám. Potom zvýši max. CZK (po uplatnení všetkých nastavených úprav ponúk), aby ste mohli úspešnejšie súťažiť o dané kliknutia. Ak sa v prípade určitého kliknutia zdá konverzia menej pravdepodobná, Google Ads vašu ponuku zníži. Vylepšená CZK sa pokúsi udržať vašu priemernú CZK pod nastavenou hodnotou max. CZK (vrátane úprav ponúk). Krátkodobo však môže prekročiť vašu max. CZK.

Príklad

Predpokladajme, že na svojom webe aj v predajni predávate obuv. Max. CZK ste nastavili na 1 € a aktivovali ste ponuky vylepšenej CZK. Ak nastavíte hodnotu konverzií z návštevy predajne na vyššiu hodnotu než v prípade návštev webu a Google Ads zistí aukciu, pri ktorej sa bude zdať pravdepodobné, že povedie k návšteve predajne, môže pre túto aukciu nastaviť ponuku na 1,70 €. Ak sa bude v prípade inej aukcie zdať pravdepodobné, že povedie k návšteve webu namiesto návštevy predajne, vylepšená CZK môže pre túto aukciu znížiť ponuku na 0,30 €.

Optimalizácia hodnoty konverzie

Vylepšená CZK hľadá aj reklamné aukcie, ktoré pravdepodobnejšie povedú ku konverziám s vysokou hodnotou. Potom zvýši max. CZK, aby ste mohli úspešnejšie súťažiť o dané kliknutia. Ak sa bude zdať menej pravdepodobné, že kliknutie povedie ku konverzii, alebo bude hodnota konverzie nižšia než pri ostatných konverziách, Google Ads ponuku zníži. Vylepšená CZK sa bude snažiť udržať vašu priemernú CZK pod maximálnou CZK, ktorú nastavíte, ale na krátky čas môže vašu maximálnu CZK presiahnuť. Ďalšie informácie o hodnotách konverzií

Príklad

Predpokladajme, že vaša reklama propaguje určitú značkovú košeľu. Max. CZK ste nastavili na 1 € a aktivovali ste ponuky vylepšenej CZK. Ak ste ako hodnotu konverzie nastavili celkovú hodnotu košíka a Google Ads zaznamená aukciu, ktorá pravdepodobne povedie k nákupu len danej košele, môže v danej aukcii ponúknuť 0,40 €. Ak sa zdá, že iná aukcia pravdepodobne povedie k nákupu niekoľkých kusov oblečenia a príslušenstva za oveľa vyššiu celkovú cenu, vylepšená CZK môže ponuku v danej aukcii zvýšiť na 1,10 €.

Vylepšená CZK je dostupná vo Vyhľadávacej sieti a Obsahovej sieti, nie však pre kampane na inštaláciu aplikácie. Pri reklamách na hotely funguje vylepšená CZK, keď cestovateľ klikne na odkaz z rezervačného odkazu reklám na hotely.

Tip

Keďže vylepšená CZK v prípade rozpoznania výhodnej príležitosti zvýši max. CZK, nemalo by vás prekvapiť, ak sa v prehľade v službe Google Ads príležitostne zobrazia priemerné CZK, ktoré sú vyššie než vaša max. CZK. Vylepšená CZK sa pokúsi udržať vašu priemernú CZK pod úrovňou maximálnej ponuky, ktorú nastavíte, ale priemerná CZK môže max. CZK krátkodobo prekročiť.

Rozdiel medzi vylepšenou CZK a ďalšími stratégiami inteligentných ponúk založenými na konverziách

Vylepšená CZK aj ostatné stratégie inteligentných ponúk fungujú tak, aby ste získali viac konverzií a vyššiu hodnotu konverzií. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že vylepšená CZK čiastočne automatizuje manuálne ponuky úpravou max. CZK (po použití všetkých úprav ponúk, ktoré ste nastavili) a neumožňuje vám nastaviť explicitný cieľ. Ostatné stratégie inteligentných ponúk úplne automatizujú vašu stratégiu ponúk na základe nastavených cieľových hodnôt pre CZA, ROAS alebo rozpočet a nevyžadujú od vás nastavenie manuálnych ponúk.

Inteligentné ponuky sú najlepšou príležitosťou, ako zlepšiť vaše výsledky. Vylepšená CZK však poskytuje úroveň manuálnej kontroly, ktorú niektorí ľudia uprednostňujú.

Vylepšená CZK a ostatné stratégie inteligentných ponúk založené na konverziách:

 • používajú údaje zo sledovania konverzií alebo služby Google Analytics z vášho účtu;
 • poskytujú odhady konverzného pomeru pre každú aukciu;
 • nastavujú cenové ponuky, ktoré vám pomáhajú získať tie najsľubnejšie kliknutia.

Vylepšená CZK:

 • funguje so všetkými nastaveniami kampane a maximálnymi CZK;
 • zvyšuje alebo znižuje vaše manuálne ponuky, aby vám pomohla zabezpečiť viac konverzií alebo vyššiu hodnotu konverzie;
 • dá sa používať so systémami ponúk tretích strán, dokonca aj keď vaše ponuky automatizujú.

Ostatné stratégie inteligentných ponúk založené na konverziách:

Úpravy ponúk s vylepšenou CZK

Vylepšená CZK automaticky zohľadňuje rôzne konverzné pomery pre všetky typy návštevnosti, ale ponuky pre mobilné zariadenia nastavuje samostatne. Znamená to, že na maximalizáciu konverzií nemusíte pre vylepšenú CZK nastavovať žiadne úpravy ponúk (okrem ponúk pre mobilné zariadenia). Pokiaľ však chcete ponúkať ceny agresívnejšie pre niektoré typy návštevnosti, stále máte možnosť nastaviť úpravu cenovej ponuky. Vaša úprava bude uprednostnená pred automatickými úpravami vylepšenej CZK.

Mobilné úpravy môžu prispieť k zahrnutiu aj prípadných ďalších konverzií, ktoré nesledujete pomocou značky sledovania konverzií Google Ads (napríklad návštevy predajne). Vylepšená CZK bude naďalej automaticky nastavovať úpravy ponúk pre návštevnosť z počítačov alebo tabletov na základe rozdielov v konverzných pomeroch.

Prečítajte si viac o úpravách ponúk.

Optimalizácia hodnoty konverzie vo Vyhľadávacej sieti

Vylepšená CZK zameraná na hodnotu vo Vyhľadávacej sieti zohľadňuje rozdiel medzi konverznými pomermi v mobilnom zariadení a počítači, čiže úpravy ponuky pre mobilné zariadenia nie sú potrebné. Ak sa teda uplatnia, nebudú použité.

Ako povoliť vylepšenú CZK

Majte na pamäti, že fungovanie vylepšenej CZK v nákupných kampaniach a kampaniach na hotely sa mierne líši od fungovania vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti. Zistite, ako nastaviť vylepšenú CZK pre nákupné kampane. Prípadne si prečítajte o ponukách vylepšenej CZK pre kampane na hotely.

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok kliknite na Kampane.
 3. Kliknite na názov kampane, s ktorou chcete pracovať.
 4. V ponuke stránok kliknite na položku Nastavenia.
 5. Kliknite na Ponúkanie cien a potom kliknite na Zmeniť stratégiu ponúk.
 6. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Manuálna CZK a začiarknite možnosť Povoliť vylepšenú CZK.
  • Keď vyberiete vylepšenú CZK, Google Ads automaticky nastaví striedanie reklám na Optimalizovať, aj keď je momentálne nastavené na Neoptimalizovať.
 7. Vyberte Uložiť.
 8. Ak chcete vytvoriť portfóliovú stratégiu ponúk pre vylepšenú CZK, prečítajte si článok Vytvorenie portfóliovej stratégie ponúk.

Tip: Vyberte konverzie, pre ktoré chcete vytvárať ponuky.

Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie vám umožňuje určiť, či chcete individuálne konverzné akcie zahrnúť v prehľadoch do stĺpcov Konverzie a Hodnota konverzie. Údaje v týchto stĺpcoch používajú stratégie ponúk, ako sú cieľová CZA, cieľové ROAS a vylepšená CZK. Stratégia ponúk sa teda bude optimalizovať len na základe konverzií, ktoré ste sa rozhodli zahrnúť. Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Konverzie naprieč zariadeniami z kampaní v Obsahovej sieti, nákupných kampaní, videokampaní a kampaní vo vyhľadávaní sú zahrnuté predvolene.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false