Mäta resultat för bild- och videoannons

Den här artikeln gäller enbart den tidigare AdWords-upplevelsen. Ta reda på vilken AdWords-upplevelse du använder

När dina bild- och videoannonser har börjat visas bör du övervaka deras resultat i Googles Display-nätverk. Du kan använda kampanjstatistiktabellerna på flikarna Annonser och Dimensioner om du vill se standardresultatinformation för bild- och videoannonser. Du kan även övervaka gratisklickinteraktioner för att övervaka hur kunder agerar med särskilda interaktiva annonsformat. Läs mer om rapportering av visningsannonsresultat för följande:

  • Fristående bildannonser (bildannonser som har skapats utan Annonsgalleriet)
  • Bildannonser som har skapats med Annonsgalleriet
  • Videoannonser som har skapats med Annonsgalleriet

Visa resultaten för dina visningsannonser

Du kan se resultatstatistiken för de flesta av dina bildannonser på fliken Annonser i ditt Google Ads-konto. Du kan också prova följande rapporteringsalternativ:

  • Använd vyn Gratis klick på fliken Dimensioner för att visa ytterligare statistik för dina bild- och videoannonser (inklusive de som har skapats med Annonsgalleriet).
  • Anpassa statistiktabellen för dina annonser om du vill visa särskild placeringsstatistik för dina annonsresultat i Display-nätverket. Vilken resultatstatistik som kan visas beror på vilket bildannonsformat du har valt.

Spåra data om kunders interaktioner med gratis klick

Visningsannonsformat finns i alla möjliga former och storlekar. Användarna kan interagera med bild- och videoannonser på flera olika sätt, och beroende på vilket format och pris du väljer kanske vissa interaktioner med visningsannonsformat inte kostar något. Dessa visas inte i dina statistiktabeller tillsammans med den normala rapporteringen, men du kan köra och hämta rapporten över gratis klick för att få en bättre uppfattning om hur det går för dina annonser. Nedan följer några exempel på statistik över gratis klick:

Placera muspekaren över visningsannonsen (under minst en sekund)

Se förekomster där kunder placerar markören över visningsannonsen under minst en sekund. Då ser du annonser som drar till sig kundernas uppmärksamhet utan de faktiskt klickar sig vidare till din webbplats. Detta pekar vanligtvis på att annonsen behöver ha en starkare uppmaning till kunden.

Interaktioner med visningsannons

Beroende på vilken typ av annons du skapar med Annonsgalleriet kan det finnas ytterligare varianter på kundens interaktioner tillgängliga i rapporten.

Videouppspelning 25, 50, 75 och 100 % (kvartiler)

Ta reda på hur mycket av dina videoannonser som kunderna faktiskt tittar på. Videoannonser med låg uppspelningsfrekvens eller videoannonser som användare slutar titta på tidigt kan vara ett tecken på att annonsmaterialet behöver ändras för att användare ska ta till sig videoinnehållet.

Exempel

Kolumnen Uppspelningar till 50 % av videon visar till exempel antalet uppspelningar som nådde minst halvvägs genom videon. Tänk på att minskningen av procentvärdet för uppspelad tid inte alltid sker linjärt, eftersom människor kan hoppa till olika avsnitt i videon.

Tips!

  • Uppspelningsfrekvens är synonymt med interaktionsfrekvens för videoannonser och likaså visningsfrekvens, vilket används för Google Ads för video-kampanjer som använder YouTubes TrueView-videoformat.
  • Du kan hämta information om gratis klick för ytterligare rapportering av annonsinteraktioner.

Spåra tittarkonverteringar för videoannonser

Konverteringsspårning

Du kan använda Google Ads konverteringsspårning för att spåra hur många som klickar på en videoannons och utför den önskade konverteringsåtgärden.

Eftersom videoannonsering inte alltid leder till omedelbara konverteringar rekommenderar vi att du tittar på data från visningsbaserade konverteringar, vilket visar antalet onlinekonverteringar som skedde inom 30 dagar efter att en tittare tittade på, men inte klickade på, din videoannons.

Läs mer om visningsbaserade konverteringar.
Använda spårningspixlar från tredje part (endast vanliga bildannonser)

En spårningspixel kan liknas vid Google Ads kod för konverteringsspårning. Det är en kod som infogas i själva videoannonsen (från en annonsserver som tillhör tredje part). Koden spårar tittarens IP-adress. Pixeln spårar tillfällen när en användare inte klickar på annonsen men senare besöker webbplatsen i din slutliga webbadress. Om du använder spårningspixlar från tredje part behöver du använda dina egna externa rapporteringsverktyg för att utvärdera informationen.

För visningsannonser kan du få samma resultat med en visningsbaserad konvertering (beskrivs i avsnittet ovan) jämfört med en klickbaserad konvertering.

Nästa steg

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny