Meranie výkonnosti obrázkových reklám a videoreklám

Tento článok sa vzťahuje len na predchádzajúce prostredie AdWords. Zistite, ktoré prostredie AdWords používate

Po aktivácii obrázkových reklám a videoreklám môžete monitorovať, akú výkonnosť dosahujú tieto reklamy v Obsahovej sieti Google. Ak chcete zobraziť štandardné informácie o výkonnosti obrázkových reklám a videoreklám, môžete prejsť na kartu Reklamy alebo Dimenzie a pozrieť si štatistickú tabuľku kampaní. Môžete monitorovať aj interakcie bezplatných kliknutí, pomocou ktorých sa dozviete, ako zákazníci interagujú so špeciálnymi formátmi interaktívnej reklamy. Získajte ďalšie informácie o prehľadoch výkonnosti obsahovej reklamy pre nasledujúce formáty reklamy:

  • Samostatné obrázkové reklamy (obrázkové reklamy vytvorené mimo Galérie reklám)
  • Obrázkové reklamy vytvorené pomocou Galérie reklám
  • Videoreklamy vytvorené pomocou Galérie reklám

Zobrazenie výkonnosti obsahových reklám

Väčšinu štatistických údajov o výkonnosti obrázkových reklám môžete zobraziť na karte Reklamy v účte Google Ads. Môžete vyskúšať aj nasledujúce možnosti vytvárania prehľadov:

  • Ak chcete zobraziť niekoľko ďalších štatistík o obrázkových reklamách a videoreklamách (vrátane reklám vytvorených pomocou Galérie reklám), na karte Dimenzie použite zobrazenie Bezplatné kliknutia.s
  • Prispôsobte si štatistickú tabuľku reklám tak, aby sa v nej v prípade výkonnosti reklám v Obsahovej sieti zobrazovali metriky konkrétnych umiestnení. Dostupné metriky výkonnosti sa budú líšiť v závislosti od vybraného formátu obrázkovej reklamy.

Sledovanie interakcií zákazníkov pomocou údajov o bezplatných kliknutiach

Formáty obsahovej reklamy sú k dispozícii v rôznych tvaroch a veľkostiach. Existujú rôzne spôsoby interakcie s obrázkovými reklamami a videoreklamami a v závislosti od vybratého formátu a určovania cien môže dochádzať k takým interakciám s formátom obsahovej reklamy, ktoré sú bezplatné. Tieto interakcie sa nezobrazia vo vašich tabuľkách štatistických údajov spolu s bežnými prehľadmi, môžete však spustiť a stiahnuť prehľad bezplatných kliknutí, aby ste lepšie pochopili, akú výkonnosť dosahujú vaše reklamy. Tu je niekoľko príkladov štatistických údajov o bezplatných kliknutiach:

Prechod kurzorom myši na obsahovú reklamu (minimálne na sekundu)

Pozrite si prípady, keď zákazníci prešli kurzorom na obsahovú reklamu minimálne na sekundu. Tieto informácie umožňujú identifikovať reklamy, ktoré dokážu získať pozornosť zákazníkov, ale bez toho, aby nastalo prekliknutie na vaše webové stránky. Zvyčajne to naznačuje, že ide o reklamu, v prípade ktorej zákazník potrebuje dôraznejšiu výzvu na akciu.

Interakcie s obsahovou reklamou

V závislosti od typu reklamy, ktorú vytvoríte v Galérii reklám, môže váš prehľad obsahovať ďalšie variácie interakcií zákazníka.

Spustenie videa na 25, 50, 75 a 100 % (kvartily)

Informácie o tom, akú časť vašich videoreklám si zákazníci v skutočnosti pozrú. Videoreklamy s nízkou mierou prehratia alebo predčasným úbytkom divákov môžu naznačovať, že je potrebné zmeniť kreatívu, aby obsah videa naďalej pútal ľudí.

Príklad

V stĺpci Prehratie viac ako 50 % videa sa napríklad zobrazí počet prípadov, v ktorých sa prehrala aspoň polovica dĺžky videa. Upozorňujeme, že ľudia môžu prechádzať na rôzne sekcie videa, preto percentuálne hodnoty vyjadrujúce prehratú časť videa nebudú vždy klesať lineárne.

Tip

Sledovanie konverzií diváka pre videoreklamy

Sledovanie konverzií

Pomocou sledovania konverzií služby Google Ads môžete sledovať počet ľudí, ktorí kliknú na videoreklamu a nakoniec uskutočnia požadovanú konverznú akciu.

Keďže videoinzercia nie vždy vedie k okamžitým konverziám, odporúčame vám sledovať údaje konverzie po zobrazení, ktoré zodpovedajú počtu online konverzií, ku ktorým došlo do 30 dní od okamihu, keď divák videl videoreklamu, ale neklikol na ňu.

Ďalšie informácie o konverziách po zobrazení
Používanie pixelov sledovania tretej strany (len štandardné obrázkové reklamy)

Pixel sledovania je podobný kódu sledovania konverzií služby Google Ads. Je to kód, ktorý je vložený do samotnej videoreklamy (poskytnutej reklamným serverom tretej strany). Tento kód sleduje adresu IP diváka. Pixel sleduje prípady, keď divák neklikne na reklamu, ale vráti sa na webové stránky vo vašej cieľovej webovej adrese neskôr. Ak používate pixely sledovania tretej strany, na vyhodnotenie údajov budete musieť použiť vlastné externé nástroje na vytváranie prehľadov.

V prípade obsahových reklám môžete dosiahnuť rovnaký výsledok pomocou konverzie po zobrazení (opísanej v sekcii uvedenej vyššie), ktorá sa odlišuje od konverzie po kliknutí.

Ďalší postup

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory