Μέτρηση της απόδοσης διαφημίσεων με εικόνα και βίντεο

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για την προηγούμενη εμπειρία στο AdWords. Προσδιορίστε ποια εμπειρία στο AdWords χρησιμοποιείτε

Αφού αρχίσουν να προβάλλονται οι διαφημίσεις σας με εικόνα και βίντεο, είναι καλό να παρακολουθείτε την απόδοσή τους στο Δίκτυο εμφάνισης Google. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους πίνακες στατιστικών στοιχείων της καμπάνιας σας στις καρτέλες Διαφημίσεις και Ιδιότητες, για να δείτε βασικές πληροφορίες απόδοσης για τις διαφημίσεις με εικόνα και βίντεο. Μπορείτε, επίσης, να παρακολουθείτε τις αλληλεπιδράσεις δωρεάν κλικ, για να ελέγχετε πώς αλληλεπιδρούν οι πελάτες σας με ειδικές αλληλεπιδραστικές μορφές διαφημίσεων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναφορά απόδοσης διαφημίσεων προβολής για τις εξής μορφές διαφήμισης:

  • Αυτόνομες διαφημίσεις με εικόνα (διαφημίσεις με εικόνα που έχουν δημιουργηθεί εκτός της Συλλογής διαφημίσεων)
  • Διαφημίσεις με εικόνα που έχουν δημιουργηθεί με τη Συλλογή διαφημίσεων
  • Διαφημίσεις βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τη Συλλογή διαφημίσεων

Προβολή της απόδοσης των διαφημίσεων προβολής

Μπορείτε να προβάλλετε τα περισσότερα στατιστικά στοιχεία απόδοσης των διαφημίσεων με εικόνα στην καρτέλα Διαφημίσεις του λογαριασμού σας Google Ads. Μπορείτε, επίσης, να δοκιμάσετε τις παρακάτω επιλογές αναφοράς:

  • Χρησιμοποιήστε την προβολή "Δωρεάν κλικ" στην καρτέλα Ιδιότητες, για να δείτε αρκετά επιπλέον στατιστικά στοιχεία για τις διαφημίσεις με εικόνα και τις διαφημίσεις βίντεο που διαθέτετε, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δημιουργήθηκαν με τη Συλλογή διαφημίσεων.
  • Προσαρμόστε τον πίνακα στατιστικών στοιχείων των διαφημίσεών σας, για να εμφανίζονται συγκεκριμένες μετρήσεις τοποθέτησης για την απόδοση των διαφημίσεών σας στο Δίκτυο εμφάνισης. Οι διαθέσιμες μετρήσεις απόδοσης θα διαφέρουν, ανάλογα με τη μορφή διαφήμισης με εικόνα που έχετε επιλέξει.

Παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων των πελατών με δεδομένα δωρεάν κλικ

Οι μορφές των διαφημίσεων προβολής διατίθενται σε όλα τα σχήματα και μεγέθη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αλληλεπίδρασης με διαφημίσεις με εικόνα και βίντεο και, ανάλογα με τη μορφή και την τιμολόγηση που επιλέγετε, μπορείτε να έχετε δωρεάν αλληλεπιδράσεις με μια μορφή διαφήμισης προβολής. Αυτές δεν εμφανίζονται στους πίνακες στατιστικών στοιχείων μαζί με την κανονική αναφορά. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε την αναφορά δωρεάν κλικ και να κάνετε λήψη της, για να κατανοήσετε καλύτερα την απόδοση των διαφημίσεών σας. Δείτε ορισμένα παραδείγματα στατιστικών στοιχείων δωρεάν κλικ:

Τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού σε διαφήμιση προβολής (τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο)

Δείτε περιπτώσεις όπου οι πελάτες τοποθετούν το δείκτη του ποντικιού πάνω από τη διαφήμισή προβολής για ένα δευτερόλεπτο ή και περισσότερο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εντοπίσετε διαφημίσεις που ενδέχεται να τραβούν την προσοχή των πελατών, χωρίς όμως οι τελευταίοι να πραγματοποιούν κλικ μετάβασης στον ιστότοπό σας. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι στη διαφήμιση πρέπει να συμπεριληφθεί ένα πιο ισχυρό μήνυμα παρότρυνσης για δράση προς τον πελάτη.

Αλληλεπιδράσεις διαφημίσεων προβολής

Ανάλογα με τον τύπο διαφήμισης που δημιουργείτε με τη Συλλογή διαφημίσεων, ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιμες στην αναφορά σας, διάφορες πρόσθετες παραλλαγές αλληλεπίδρασης των πελατών.

Αναπαραγωγή βίντεο 25, 50, 75 και 100% (τεταρτημόρια)

Μάθετε το ποσοστό αναπαραγωγής των διαφημίσεων βίντεο το οποίο βλέπουν πραγματικά οι πελάτες. Το χαμηλό ποσοστό αναπαραγωγής ή πρώιμη εγκατάλειψη από το θεατή για διαφημίσεις βίντεο ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη ότι πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή στο δημιουργικό, ώστε να διατηρείται η αφοσίωση των χρηστών στο περιεχόμενο του βίντεο.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, στη στήλη Αναπαραγωγές έως το 50% του βίντεο εμφανίζεται το πλήθος των αναπαραγωγών που συμπλήρωσαν τουλάχιστον τη μισή διάρκεια του βίντεο. Λάβετε υπόψη ότι επειδή οι χρήστες ενδέχεται να πραγματοποιούν παράλειψη, με αποτέλεσμα να μεταβαίνουν σε διαφορετικά τμήματα του βίντεο, οι τιμές των ποσοστών αναπαραγωγής δεν θα μειώνονται γραμμικά.

Συμβουλή

  • Το "ποσοστό αναπαραγωγής" είναι συνώνυμο με το "ποσοστό αλληλεπίδρασης" για τις διαφημίσεις βίντεο, όπως και με το "ποσοστό προβολής", το οποίο χρησιμοποιείται για τις καμπάνιες του Google Ads για βίντεο με μορφές βίντεο TrueView του YouTube.
  • Μπορείτε να κάνετε λήψη δεδομένων δωρεάν κλικ για πρόσθετες αναφορές αλληλεπιδράσεων διαφήμισης.

Παρακολούθηση μετατροπών θεατών για διαφημίσεις βίντεο

Παρακολούθηση μετατροπών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads, για να παρακολουθείτε τον αριθμό των ατόμων που κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση βίντεο και τελικά πραγματοποιούν την επιθυμητή ενέργεια μετατροπής.

Καθώς η διαφήμιση βίντεο δεν δημιουργεί πάντα άμεσες μετατροπές, προτείνουμε να ελέγχετε τα δεδομένα μετατροπών προβολών χωρίς κλικ, που δείχνουν τον αριθμό των μετατροπών στο διαδίκτυο που προέκυψαν εντός 30 ημερών από τότε που κάποιος θεατής είδε, αλλά δεν έκανε κλικ στη διαφήμιση βίντεο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μετατροπές προβολών χωρίς κλικ.
Χρήση εικονοστοιχείων παρακολούθησης τρίτου μέρους (μόνο για συνήθεις διαφημίσεις με εικόνα)

Το εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι παρόμοιο με τον κώδικα παρακολούθησης μετατροπών του Google Ads. Είναι κώδικας που τοποθετείται στην ίδια τη διαφήμιση βίντεο (παρέχεται από έναν διακομιστή διαφήμισης τρίτου μέρους). Αυτός ο κώδικας παρακολουθεί τη διεύθυνση IP του θεατή. Μέσω αυτού του εικονοστοιχείου παρακολουθούνται περιπτώσεις στις οποίες κάποιος δεν κάνει κλικ στη διαφήμιση, αλλά επιστρέφει αργότερα στον ιστότοπο, στο τελικό URL. Αν χρησιμοποιείτε εικονοστοιχεία παρακολούθησης τρίτου μέρους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε δικά σας, εξωτερικά εργαλεία αναφοράς για την αξιολόγηση των δεδομένων.

Για διαφημίσεις προβολής, μπορείτε να λάβετε το ίδιο αποτέλεσμα με την "μετατροπή προβολών χωρίς κλικ", που περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα, σε αντιδιαστολή με τη "μετατροπή αναλογίας κλικ/εμφανίσεων".

Επόμενα βήματα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας