Visa kontohistoriken

Ditt Google Ads-konto innehåller en historik över ändringar som visar vad du har gjort tidigare. Den här ändringshistoriken kan hjälpa dig att förstå vilka händelser som kan ha lett till förändringar av kampanjens resultat. Du kan se ändringar i upp till två år.

I den här artikeln beskrivs hur du hittar och använder ändringshistorik på ditt konto. Här beskrivs också hur du kan ångra ändringar.

Anvisningar

Se ändringshistoriken

 1. Logga in på Google Ads.
 2. Klicka på Ändringshistorik på sidmenyn till vänster.
  • Nedanför resultatdiagrammet visas antalet av olika ändringstyper. Om du klickar på en enskild ändringstyp filtreras listan nedan och enbart ändringar med den typen visas.
 3. Välj datumen i det övre högra hörnet om du vill se ändringar för ett visst datumintervall.
 4. Använd navigationspanelen längst till vänster för att välja omfattningen av de ändringar som du vill se. (Om du använder en mindre skärm kan du behöva utöka panelen genom att klicka på pilikonen Open navigation panel.)
  • Klicka på Alla kampanjer om du vill se ändringar för alla dina kampanjer.
  • Klicka på en kampanjtyp om du vill se ändringar för just den.
  • Klicka på en kampanjs namn om du vill se ändringar för just den.
 5. Klicka på pilikonen bredvid ändringen om du vill se detaljer om en ändring.
 6. Följ anvisningarna om hur du filtrerar resultatdatavyn om du vill filtrera ändringshistoriken.

Filteralternativen är

 • Kampanj – kampanjer som har ändrats
 • Annonsgrupp – annonsgrupper som har ändrats
 • Ändringstyp – filtrera på den typ av ändring som har gjorts
 • Användare – filtrera på den eller de användare som gjorde ändringar
 • Verktyg – filtrera på verktyget som användes för att göra ändringar
 • Ändrat objekt – filtrera på specifika ändrade objekt
 • Kampanjexperiment – filtrera på ändrade kampanjexperiment.

Visa resultatstatistik endast för berörda kampanjer eller annonsgrupper

Från ändringshistoriken kan du gå till en filtrerad vy av din resultatstatistik och se enbart de kampanjer eller annonsgrupper som påverkades av de valda ändringarna. Logga in på ditt Google Ads-konto.

 1. Klicka på Ändringshistorik på sidmenyn till vänster.
 2. Välj datumen i det övre högra hörnet om du vill se ändringar för ett visst datumintervall.
 3. Använd navigationspanelen längst till vänster för att välja omfattningen av de ändringar som du vill se. (Om du använder en mindre skärm kan du behöva utöka panelen genom att klicka på pilikonen Open navigation panel.)
 4. Välj de ändringar du vill se genom att markera kryssrutorna bredvid varje ändring.
 5. Klicka på Gå till så visas en rullgardinsmeny med antalet annonsgrupper eller kampanjer som har ändrats.
 6. Klicka på annonsgrupp eller kampanj så visas en filtrerad lista med alla kampanjer eller annonsgrupper som har ändrats.

De typer av förändringar du kan se

Du kan se följande typer av ändringar i kontots ändringshistorik:

 • Annons: Åtgärder som har vidtagits för att skapa, redigera, pausa, återuppta eller ta bort en annons.
 • Budget: Ändringar av kampanjens budget, men inte av delade budgetar.
 • Bud: Ändringar av annonsgrupps- och sökordsbud.
 • Konverteringar: Åtgärder som har vidtagits för att skapa, redigera eller ta bort konverteringsåtgärder.
 • Nätverk: Ändringar som rör de annonsnätverk kampanjen är inriktad på.
 • Sökord: Åtgärder som har vidtagits för att lägga till, pausa, återuppta eller ta bort sökord eller justeringar av högsta CPC-bud (kostnad per klick) eller målsidor på sökordsnivå.
 • Status: Åtgärder som har vidtagits för att pausa, återuppta eller ta bort en kampanj, en annonsgrupp, ett sökord eller en annons.
 • Inriktning: Ändringar av språk- och platsinriktningen.

Utöver ändringar som har gjorts direkt i ditt AdWords-konto, visar ändringshistoriken dessutom ändringar som har gjorts via automatiska regler, Google Ads API (AdWords API) och Google Ads Editor.

Av säkerhetsskäl visas inte lösenordsändringar i ändringshistoriken.  

Ångra ändringar

Du kan ångra de flesta typer av ändringar, om de har gjorts under de senaste 30 dagarna. Det tidigare tillståndet återinrättas om du ångrar.  Om det finns flera ändringar på samma rad ångras samtliga om du väljer Ångra.

Ändringar som går att ångra har ett alternativ för att ångra i kolumnen Datum/Användare och tid. Om en ändring inte går att ångra står det Ändringar går inte att ångra i kolumnen Datum/Användare och tid.

Så här ångrar du ändringar av kontohistoriken:

 1. Leta reda på raden med de ändringar som du vill ångra på ändringshistoriksidan.
 2. Klicka på Ångra i kolumnen Datum/Användare och tid. Ett meddelande visas där du ska bekräfta att du vill ångra ändringarna.
 3. Klicka på Ångra.
 4. Nu står det Ändringarna har ångrats i kolumnen Datum/Användare och tid.
I sällsynta fall går det inte att ångra ändringar även om du klickar på Ångra. Google Ads meddelar dig i så fall. Det kan bero på att ett kopplat objekt har tagits bort sedan ändringen gjordes, eller att någon annan med tillgång till kontot redan har ångrat ändringen sedan du uppdaterade sidan senast. 

Lägg till ändringshistorikkolumner i dina statistiktabeller

Du kan visa ett register över ändringarna som har gjorts i kontot genom att lägga till ändringshistorikkolumner på sidan Kampanjer och Annonsgrupper. Gör det genom att följa anvisningarna för att lägga till eller ta bort kolumner i statistiktabellen.

Så här hittar du ändringshistorikkolumner:

 1. Logga in på Google Ads.
 2. Välj vilken typ av statistik du vill visa (Kampanjer, Annonsgrupper osv.) på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på kolumnikonen Kolumner strax ovanför statistiktabellen.
 4. Klicka på Ändra kolumner. Du hittar kolumnen Ändringshistorik genom att rulla igenom listan med kolumntyper.
 • Det totala antalet ändringar som visas i kolumnen Alla ändringar är inte summan av de övriga kolumnerna med ändringshistorik i tabellen. Det är det totala antalet ändringar som du har gjort. Säg att du pausar en annons. Både kolumnen Annonsändringar och kolumnen Statusändringar visar då en ändring, eftersom en pausad annons både innebär en ändring av annonsen och en statusändring. Kolumnen Alla ändringar innehåller emellertid bara en ändring och inte två, eftersom du bara gjorde en ändring.
 • Vissa ändringar, till exempel ändring av namnet på en annonsgrupp, visas bara i kolumnen Alla ändringar. Det beror på att de inte passar in i någon av de andra ändringskategorierna. Det här är ännu en anledning att inte tolka kolumnen Alla ändringar som en totalsumma för de andra kolumnerna med ändringshistorik.
 • Ändringar som gjordes igår visas efter kl. 10.00 (PST) i dag. Ändringar som gjordes före den 19 maj 2014 visas inte.

 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false