Zobrazenie histórie účtu

Účet Google Ads obsahuje históriu zmien, ktorá vám umožňuje zistiť, aké kroky ste vykonali v minulosti. Táto história zmien vám pomôže lepšie porozumieť, ktoré udalosti mohli viesť k zmenám vo výkonnosti vašich kampaní. Sú v nej zahrnuté zmeny až za dva roky.

V tomto článku vám vysvetlíme, kde vo svojom účte históriu zmien nájdete a ako ju používať. Zároveň sa dozviete, ako môžete zmeny vrátiť späť.

Pokyny

Zobrazenie histórie zmien

 1. V účte Google Ads umiestnite kurzor myši na ikonu Kampane Campaigns Icon a potom kliknite na položku História zmien na bočnom paneli.
 2. Na karte Prehľad zmien nájdete štyri rôzne karty.
  • Podľa používateľa: zobrazuje sa posledná zmena v účte a osoba, ktorá ju vykonala.
  • Podľa kampane: zobrazujú sa zmeny v kampani vrátane objemu zmien v danom období, súhrnu najnovších zmien a možnosti filtrovať tabuľku podľa dátumu alebo používateľa.
  • Výkonnosť: zobrazuje sa prehľad výkonnosti so štatistickými poznámkami, ktoré pomáhajú robiť zlepšenia.
 3. Ak chcete zobraziť zmeny v konkrétnom období, v pravom hornom rohu zvoľte príslušné dátumy.
 4. Úroveň zmien, ktorú si chcete pozrieť, môžete vybrať pomocou pruhu Zobrazenia hore. (Ak používate zariadenie s menšou obrazovkou, tento panel bude možno potrebné rozbaliť kliknutím na ikonu šípky Otvoriť navigačný panel.)
  Poznámka: Ak chcete radšej použiť navigačný panel vľavo, kliknite na Zmeniť zobrazenie v ľavom hornom rohu obrazovky účtu Google Ads.
  • Ak si chcete pozrieť zmeny vo všetkých kampaniach, hore na paneli Zobrazenia kliknite na Všetky kampane.
  • Ak chcete zobraziť zmeny v určitom type kampaní, kliknite na daný typ kampane.
  • Ak chcete zobraziť zmeny v určitej kampani, kliknite na názov danej kampane.
 5. Podrobnosti zmeny zobrazíte kliknutím na ikonu šípky vedľa danej zmeny.
 6. Na karte Prehľad zmien nájdete počty podľa rôznych filtrov typu zmien. Kliknutím na jednotlivé typy zmien, ktoré filtrujú zoznam uvedený nižšie, zobrazíte výlučne zmeny daného typu.
  • Zmena filtrov typu: keď kliknete na filter, môžete si pozrieť skupinu sekundárnych filtrov. Vybraný filter sa posunie doľava. Kliknutím na sekundárny filter môžete zmeniť typ použitého filtra. Ak napríklad kliknete na filter Dátum, môžete si pozrieť skupinu sekundárnych filtrov, ktoré umožňujú filtrovať podľa obdobia, dňa v týždni alebo mesiaca.
 7. Ak chcete históriu zmien filtrovať, postupujte podľa pokynov na filtrovanie zobrazenia údajov o výkonnosti.

Tu sú možnosti filtra:

 • Kampaň: kampane, ktoré sa zmenili.
 • Reklamná skupina: reklamné skupiny, ktoré sa zmenili.
 • Typ zmeny: filtrovanie podľa typu vykonanej zmeny.
 • Používateľ: filtrovanie podľa používateľov, ktorí zmeny vykonali.
 • Nástroj: filtrovanie podľa nástroja použitého na vykonanie zmien.
 • Zmenené položky: filtrovanie podľa konkrétnych zmenených položiek.
 • Experiment kampane: filtrovanie podľa zmenených experimentov kampane.
Poznámka: Údaje nástroja História zmien môžete zobraziť kontextovo bez toho, aby ste opustili tabuľku kampaní. V tabuľke kampaní vyberte kampane, ktoré si chcete pozrieť (vľavo vedľa ich názvov), a potom kliknite na položku História zmien na modrom paneli, ktorý sa zobrazí nad tabuľkou.

Zobrazenie štatistík výkonnosti len pre dotknuté kampane alebo reklamné skupiny

Z histórie zmien môžete prejsť na filtrované zobrazenie štatistík výkonnosti a pozrieť si len kampane alebo reklamné skupiny, ktorých sa dotkli vybrané zmeny.

 1. V účte Google Ads umiestnite kurzor myši na ikonu Kampane Campaigns Icon a potom kliknite na položku História zmien na bočnom paneli.
 2. Ak chcete zobraziť zmeny v konkrétnom období, v pravom hornom rohu zvoľte príslušné dátumy.
 3. Úroveň zmien, ktoré chcete zobraziť, môžete vybrať pomocou panela zobrazení hore. (Ak používate zariadenie s menšou obrazovkou, tento panel bude možno potrebné rozbaliť kliknutím na ikonu šípky Otvoriť navigačný panel.)
  Poznámka: Ak chcete radšej použiť navigačný panel vľavo, kliknite na Zmeniť zobrazenie v ľavom hornom rohu obrazovky účtu Google Ads.
 4. Začiarknutím políčok vedľa jednotlivých zmien vyberte tie, ktoré si chcete pozrieť.
 5. Kliknutím na Prejsť na zobrazíte rozbaľovaciu ponuku s počtom reklamných skupín alebo kampaní, ktoré sa zmenili.
 6. Kliknutím na možnosť reklamná skupina alebo kampaň zobrazíte filtrovaný zoznam všetkých kampaní alebo reklamných skupín, ktoré sa zmenili.

Typy zmien, ktoré možno zobraziť

V histórii zmien účtu môžete vidieť tieto typy zmien:

 • Reklama: vytvorenie, úprava, pozastavenie, opätovné spustenie alebo odstránenie reklamy.
 • Podklad: akcie, ktorými sa vykonali zmeny v podklade.
 • Publikum: zmeny zacielenia na publikum.
 • Rozpočet: zmeny rozpočtu a pridelenia rozpočtu kampane.
 • Ponuky: úpravy reklamnej skupiny, obmedzenia ponuky, cieľovej ponuky stratégie, ponuky pre typ stratégie a ponúk pre kľúčové slová.
 • Konverzie: vytvorenie, úprava alebo odstránenie konverzných akcií.
 • Feed: akcie vytvorenia, odstránenia alebo aktualizácie feedu.
 • Jazyk: akcie zacielenia reklám na konkrétne jazyky.
 • Oblasť: zmeny pokročilého geografického zacielenia.
 • Sieť: zmeny reklamných sietí, na ktoré zacieľuje vaša kampaň.
 • Iné zmeny: zahŕňajú zmeny nastavení účtu, napríklad fakturačných údajov, spôsobov platby a upozornení.
 • Kľúčové slovo: pridanie, pozastavenie, opätovné spustenie alebo odstránenie kľúčových slov, úpravy maximálnej ponuky ceny za kliknutie (CZK) alebo vstupnej stránky na úrovni kľúčového slova.
 • Stav: pozastavenie, opätovné spustenie alebo odstránenie kampane, reklamnej skupiny, kľúčového slova alebo reklamy.
 • Zacielenie: úpravy zacielenia na jazyky a geografického zacielenia.

Okrem zmien vykonaných priamo v účte Google Ads sa v histórii zmien zobrazia aj zmeny vykonané prostredníctvom automatických pravidiel, rozhrania Google Ads API (AdWords API) a aplikácie Google Ads Editor.

Zmeny hesla sa v histórii zmien nesledujú (z bezpečnostných dôvodov).

Vrátenie zmien

Väčšinu typov zmien možno vrátiť, pokiaľ boli vykonané za posledných 30 dní. Vrátením zmeny obnovíte predchádzajúci stav. Ak je v jednom riadku uvedených viacero zmien, funkcia Späť vráti všetky tieto zmeny spoločne.

Zmeny, ktoré možno vrátiť, majú v stĺpci Používateľ / dátum a čas možnosť Späť. Ak zmenu nemožno vrátiť, v stĺpci Používateľ / dátum a čas sa zobrazuje informácia Zmeny nie je možné vrátiť späť.

Ak chcete vrátiť zmeny v histórii účtu, postupujte takto:

 1. Na stránke histórie zmien nájdite riadok so skupinou zmien, ktoré chcete vrátiť.
 2. V stĺpci Používateľ / dátum a čas kliknite na Späť. Zobrazí sa výzva, či dané zmeny chcete vrátiť.
 3. Kliknite na Späť.
 4. V stĺpci Používateľ / dátum a čas sa teraz zobrazí informácia Zmeny boli vrátené späť.
V zriedkavých prípadoch zmeny nebude možné vrátiť, hoci kliknete na Späť. V takom prípade Google Ads zobrazí príslušnú informáciu. Príčinou môže byť skutočnosť, že súvisiaca položka bola od vykonania zmeny odstránená alebo že od posledného obnovenia stránky danú zmenu už vrátil niekto iný s prístupom k vášmu účtu.

Pridanie stĺpcov histórie zmien do štatistickej tabuľky

Ak na stránkach Kampane a Reklamné skupiny pridáte stĺpce histórie zmien, môžete si prezerať údaje o počte zmien vo vašom účte. Tieto stĺpce pridáte podľa pokynov na pridanie alebo odstránenie stĺpcov v štatistickej tabuľke.

Stĺpce histórie zmien nájdete takto:

 1. V účte Google Ads umiestnite kurzor myši na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kampane. Kliknite na Kampane, Reklamné skupiny alebo Reklamy.
 3. Kliknite na ikonu stĺpcov Obrázok ikony stĺpcov v službe Google Ads nad štatistickou tabuľkou.
 4. Kliknite na Upraviť stĺpce. Stĺpec História zmien nájdete posúvaním zoznamu typov stĺpcov.
 • Celkový počet zobrazený v stĺpci Všetky zmeny nepredstavuje súčet ostatných stĺpcov histórie zmien v tabuľke. Je to celkový počet vykonaných zmien. Povedzme napríklad, že pozastavíte reklamu. V stĺpcoch Zmeny reklám aj Zmeny stavu sa zobrazí jedna zmena, pretože pozastavenie reklamy predstavuje zmenu reklamy aj stavu. V stĺpci Všetky zmeny sa však zobrazí len jedna zmena, nie dve, pretože ste vykonali len jednu zmenu.
 • Niektoré zmeny, napríklad zmena názvu reklamnej skupiny, sa zobrazia iba v stĺpci Všetky zmeny. Dôvodom je skutočnosť, že nespadajú do žiadnej ďalšej kategórie. To je ďalší dôvod, prečo by ste stĺpec Všetky zmeny nemali považovať za súčet ostatných stĺpcov histórie zmien.
 • Zmeny vykonané včera sa zobrazujú dnes po 10:00 tichomorského času. Zmeny vykonané pred 19. májom 2014 sa nezobrazujú.

 

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka