Zobrazenie histórie účtu

Účet Google Ads obsahuje históriu zmien, ktorá vám umožňuje zistiť, aké kroky ste vykonali v minulosti. Táto história zmien vám pomôže lepšie porozumieť, ktoré udalosti mohli viesť k zmenám vo výkonnosti vašich kampaní. Sú v nej zahrnuté zmeny až za dva roky.

V tomto článku vám vysvetlíme, kde vo svojom účte históriu zmien nájdete a ako ju používať. Zároveň sa dozviete, ako môžete zmeny vrátiť späť.

Pokyny

Zobrazenie histórie zmien

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok naľavo kliknite na možnosť História zmien.
  • Pod grafom výkonnosti uvidíte počty rôznych typov zmien. Kliknutím na jednotlivé typy zmien prefiltrujete zoznam pod nimi a zobrazia sa iba zmeny daného typu.
 3. Ak chcete zobraziť zmeny v konkrétnom období, v pravom hornom rohu zvoľte príslušné dátumy.
 4. Rozsah zmien, ktoré chcete zobraziť, vyberiete pomocou navigačného panela úplne vľavo. (Ak používate zariadenie s menšou obrazovkou, tento panel bude možno potrebné rozbaliť kliknutím na ikonu šípky Open navigation panel.)
  • Ak chcete zobraziť zmeny vo všetkých kampaniach, kliknite na položku Všetky kampane.
  • Ak chcete zobraziť zmeny v určitom type kampaní, kliknite na daný typ kampane.
  • Ak chcete zobraziť zmeny v určitej kampani, kliknite na názov danej kampane.
 5. Podrobnosti zmeny zobrazíte kliknutím na ikonu šípky vedľa danej zmeny.
 6. Ak chcete históriu zmien filtrovať, postupujte podľa pokynov na filtrovanie zobrazenia údajov o výkonnosti.

Tu sú možnosti filtra:

 • Kampaň: kampane, ktoré sa zmenili.
 • Reklamná skupina: reklamné skupiny, ktoré sa zmenili.
 • Typ zmeny: filtrovanie podľa typu vykonanej zmeny.
 • Používateľ: filtrovanie podľa používateľov, ktorí zmeny vykonali.
 • Nástroj: filtrovanie podľa nástroja použitého na vykonanie zmien.
 • Zmenené položky: filtrovanie podľa konkrétnych zmenených položiek.
 • Experiment kampane: filtrovanie podľa zmenených experimentov kampane.

Zobrazenie štatistík výkonnosti len pre dotknuté kampane alebo reklamné skupiny

Z histórie zmien môžete prejsť na filtrované zobrazenie štatistík výkonnosti a pozrieť si len kampane alebo reklamné skupiny, ktorých sa dotkli vybraté zmeny. Prihláste sa do účtu Google Ads.

 1. V ponuke stránok naľavo kliknite na možnosť História zmien.
 2. Ak chcete zobraziť zmeny v konkrétnom období, v pravom hornom rohu zvoľte príslušné dátumy.
 3. Rozsah zmien, ktoré chcete zobraziť, vyberiete pomocou navigačného panela úplne vľavo. (Ak používate zariadenie s menšou obrazovkou, tento panel bude možno potrebné rozbaliť kliknutím na ikonu šípky Open navigation panel.)
 4. Začiarknutím políčok vedľa jednotlivých zmien vyberte tie, ktoré si chcete pozrieť.
 5. Kliknutím na položku Prejsť na zobrazíte rozbaľovaciu ponuku s počtom reklamných skupín alebo kampaní, ktoré sa zmenili.
 6. Kliknutím na možnosť reklamná skupina alebo kampaň zobrazíte filtrovaný zoznam všetkých kampaní alebo reklamných skupín, ktoré sa zmenili.

Typy zmien, ktoré možno zobraziť

V histórii zmien účtu môžete vidieť tieto typy zmien:

 • Reklama: vytvorenie, úprava, pozastavenie, opätovné spustenie alebo odstránenie reklamy.
 • Rozpočet: úpravy rozpočtu kampane, ale nie zdieľaných rozpočtov.
 • Ponuka: úpravy ponúk pre reklamné skupiny a kľúčové slová.
 • Konverzie: vytvorenie, úprava alebo odstránenie konverzných akcií.
 • Sieť: zmeny reklamných sietí, na ktoré zacieľuje vaša kampaň.
 • Kľúčové slovo: pridanie, pozastavenie, opätovné spustenie alebo odstránenie kľúčových slov, úpravy vstupnej stránky alebo maximálnej ponuky ceny za kliknutie (CZK) na úrovni kľúčového slova.
 • Stav: pozastavenie, opätovné spustenie alebo odstránenie kampane, reklamnej skupiny, kľúčového slova alebo reklamy.
 • Zacielenie: úpravy zacielenia na jazyky a geografického zacielenia.

Okrem zmien vykonaných priamo v účte Google Ads sa v histórii zmien zobrazia aj zmeny vykonané prostredníctvom automatických pravidiel, rozhrania Google Ads API a aplikácie Google Ads Editor.

Zmeny hesla sa v histórii zmien nesledujú (z bezpečnostných dôvodov).  

Vrátenie zmien

Väčšinu typov zmien možno vrátiť, pokiaľ boli vykonané za posledných 30 dní. Vrátením zmeny obnovíte predchádzajúci stav.  Ak je v jednom riadku uvedených viacero zmien, funkcia Späť vráti všetky tieto zmeny spoločne.

Zmeny, ktoré možno vrátiť, majú v stĺpci Používateľ / dátum a čas možnosť Spať. Ak zmenu nemožno vrátiť, v stĺpci Používateľ / dátum a čas sa zobrazuje informácia Zmeny nie je možné vrátiť späť.

Postup vrátenia zmien v histórii účtu:

 1. Na stránke histórie zmien nájdite riadok so skupinou zmien, ktoré chcete vrátiť.
 2. V stĺpci Používateľ / dátum a čas kliknite na položku Späť. Zobrazí sa správa s potvrdením, že zmeny chcete vrátiť.
 3. Kliknite na možnosť Späť.
 4. V stĺpci Používateľ / dátum a čas sa teraz zobrazí informácia Zmeny boli vrátené späť.
V zriedkavých prípadoch zmeny nebude možné vrátiť kliknutím na Späť. V takom prípade Google Ads zobrazí príslušnú informáciu. Príčinou môže byť skutočnosť, že súvisiaca položka bola od vykonania zmeny odstránená alebo že od posledného obnovenia stránky danú zmenu už vrátil niekto iný s prístupom k vášmu účtu. 

Pridanie stĺpcov histórie zmien do štatistickej tabuľky

Ak na stránkach Kampane a Reklamné skupiny pridáte stĺpce histórie zmien, môžu sa na nich zobrazovať informácie o počte zmien vo vašom účte. Tieto stĺpce pridáte podľa pokynov na pridanie alebo odstránenie stĺpcov v štatistickej tabuľke.

Stĺpce histórie zmien nájdete takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok naľavo vyberte typ metriky, ktorú si chcete pozrieť (Kampane, Reklamné skupiny atď.)
 3. Kliknite na ikonu stĺpcov Obrázok ikony stĺpcov v službe Google Ads nad štatistickou tabuľkou.
 4. Kliknite na položku Upraviť stĺpce. Stĺpec História zmien nájdete posúvaním zoznamu typov stĺpcov.
 • Celkový počet zobrazený v stĺpci Všetky zmeny nepredstavuje súčet ostatných stĺpcov histórie zmien v tabuľke. Je to celkový počet vykonaných zmien. Povedzme napríklad, že pozastavíte reklamu. V stĺpcoch Zmeny reklám aj Zmeny stavu sa zobrazí jedna zmena, pretože pozastavenie reklamy predstavuje zmenu reklamy aj stavu. V stĺpci Všetky zmeny sa však zobrazí len jedna zmena, nie dve, pretože ste vykonali len jednu zmenu.
 • Niektoré zmeny, napríklad zmena názvu reklamnej skupiny, sa zobrazia iba v stĺpci Všetky zmeny. Dôvodom je skutočnosť, že nespadajú do žiadnej ďalšej kategórie. To je ďalší dôvod, prečo by ste stĺpec Všetky zmeny nemali považovať za súčet ostatných stĺpcov histórie zmien.
 • Zmeny vykonané včera sa zobrazujú dnes po 10:00 tichomorského času. Zmeny vykonané pred 19. májom 2014 sa nezobrazujú.

 

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
73067
false
false