Uw accountgeschiedenis weergeven

Uw Google Ads-account bevat een geschiedenis van wijzigingen zodat u kunt zien wat u in het verleden heeft gedaan. Met deze wijzigingsgeschiedenis kunt u beter begrijpen welke gebeurtenissen tot wijzigingen in de prestaties van uw campagnes kunnen hebben geleid. U kunt maximaal twee jaar aan wijzigingen zien.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de wijzigingsgeschiedenis in uw account kunt vinden en gebruiken. Tevens wordt uitgelegd hoe u wijzigingen ongedaan kunt maken.

Instructies

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Uw wijzigingsgeschiedenis bekijken

 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. U kunt uw wijzigingsgeschiedenis op twee manieren weergeven:
  • Klik op het tabblad Campagnes en klik rechts van de knop 'Zoeken' op Mijn wijzigingsgeschiedenis weergeven. (Deze optie is niet op alle tabbladen beschikbaar.)
  • Klik op het tabblad Tools en selecteer Wijzigingsgeschiedenis.
 3. U kunt als volgt de manier aanpassen waarop uw wijzigingsgeschiedenis wordt weergegeven:

  Periode: Gebruik het dropdownmenu bovenaan het scherm om wijzigingen voor een bepaalde periode te bekijken.

  Bereik: Gebruik de lijst in de navigatiebalk aan de zijkant om wijzigingen te bekijken voor het volgende:

  • Als u wijzigingen in alle campagnes wilt weergeven, klikt u op Alle wijzigingen.
  • Als u wijzigingen voor een specifieke campagne wilt weergeven, klikt u op de naam van de campagne.
  • Als u wijzigingen in een specifieke advertentiegroep wilt weergeven, klikt u eerst op de naam van de campagne waar de advertentiegroep toe behoort. Klik vervolgens in de kolom 'Advertentiegroep' in de tabel met wijzigingsgeschiedenis op de naam van de advertentiegroep.

  Details: Items in de kolom 'Wijzigingen' zijn standaard samengevouwen. U krijgt ze als een soort overzicht te zien.

  • Als u de exacte wijzigingen wilt bekijken die zijn aangebracht, kunt u het item uitvouwen door op Details weergeven te klikken.
  • Als u alle items in uw wijzigingsgeschiedenis wilt uitvouwen, klikt u op Alle details weergeven.
  • Klik op Details verbergen of Alle details verbergen als u de weergave weer wilt vereenvoudigen.

  Filters: Bekijk het onderstaande gedeelte 'Uw wijzigingsgeschiedenis filteren'.

 4. Als u uw wijzigingsgeschiedenis wilt downloaden, klikt u op de knop Rapport downloaden Download icon, kiest u de indeling voor downloaden en klikt u op Downloaden.

Het soort wijzigingen dat u kunt zien

In de wijzigingsgeschiedenis in uw account kunt u de volgende typen wijzigingen bekijken:

 • Advertentie: Acties die zijn ondernomen om een advertentie te maken, bewerken, onderbreken, hervatten of verwijderen
 • Budget: Aanpassingen in het budget van uw campagne, maar niet in gedeelde budgetten.
 • Bod: Aanpassingen in uw advertentiegroep- en zoekwoordbiedingen.
 • Conversies: Acties die zijn ondernomen om conversieacties te maken, bewerken of verwijderen.
 • Netwerk: Wijzigingen in de advertentienetwerk(en) die uw campagne target.
 • Zoekwoord: Acties die zijn ondernomen om zoekwoorden toe te voegen, te hervatten, onderbreken of verwijderen, of om wijzigingen op zoekwoordniveau aan te brengen in het maximum CPC-bod (kosten per klik) of de bestemmingspagina.
 • Status: Acties die zijn ondernomen om een campagne, advertentiegroep, zoekwoord of advertentie te onderbreken, hervatten of verwijderen.
 • Targeting: Wijzigingen in taal- en locatietargeting

Naast de wijzigingen die rechtstreeks zijn aangebracht in uw AdWords-account, bevat uw wijzigingsgeschiedenis wijzigingen die zijn aangebracht met geautomatiseerde regels, de AdWords API en AdWords Editor.

In uw wijzigingsgeschiedenis worden (uit veiligheidsoverwegingen) geen wachtwoordwijzigingen bijgehouden.  

Uw wijzigingsgeschiedenis filteren

Als u uw wijzigingsgeschiedenis wilt filteren, klikt u op het dropdownmenu Filteren. U kunt een van de vooraf gedefinieerde filters selecteren of een custom filter maken. Als u een filter heeft toegepast, wordt een gele meldingsbalk boven de tabel weergegeven.

Vooraf gedefinieerde filters

De volgende vooraf gedefinieerde filters zijn beschikbaar voor de wijzigingsgeschiedenis:

 • Wijzigingen in advertenties: Acties die zijn ondernomen om een advertentie te maken, bewerken, onderbreken, hervatten of verwijderen
 • Budgetwijzigingen: Wijzigingen in het budget van uw campagne, maar niet in gedeelde budgetten
 • Bodwijzigingen: Wijzigingen in uw advertentiegroep- en zoekwoordbiedingen
 • Netwerkwijzigingen: Wijzigingen in de advertentienetwerken die uw campagne target
 • Wijzigingen in zoekwoorden: Acties die zijn ondernomen om zoekwoorden toe te voegen, te hervatten, onderbreken of verwijderen, of om wijzigingen op zoekwoordniveau aan te brengen in het maximum CPC-bod (kosten per klik) of de bestemmingspagina
 • Statuswijzigingen: Acties die zijn ondernomen om een campagne, advertentiegroep, zoekwoord of advertentie te onderbreken, hervatten of verwijderen
 • Targetingwijzigingen: Wijzigingen in de targeting op taal en locatie

Een custom filter maken:

 1. Klik op het dropdownmenu Filteren en selecteer Filter maken. Er verschijnt een gele meldingsbalk die wordt uitvouwen om meer opties weer te geven.
 2. Gebruik de dropdownmenu's om een custom filter samen te stellen. Als u bijvoorbeeld wijzigingen wilt bekijken die een andere gebruiker in uw account heeft aangebracht, selecteert u Gebruikers in het eerste dropdownmenu en selecteert u de naam van de betreffende gebruiker in het tweede dropdownmenu.
 3. Klik op Toepassen.

Uw filter opslaan:

 1. Pas een vooraf gedefinieerd of custom filter toe op uw wijzigingsgeschiedenis.
 2. Klik op de gele meldingsbalk boven de tabel. De balk wordt uitgevouwen om meer opties weer te geven.
 3. Vink de optie Filter opslaan aan en geef een naam op voor het filter. U gebruikt deze naam later om het opgeslagen filter terug te vinden.
 4. Klik op Toepassen.

Wijzigingen in uw accountgeschiedenis ongedaan maken

Met de functie 'Ongedaan maken' kunt u bijna alle typen wijzigingen terugdraaien die in de afgelopen dertig dagen zijn aangebracht. Als u dit doet, wordt de wijziging teruggezet naar de vorige staat.

Bij wijzigingen die ongedaan gemaakt kunnen worden, staat een pijlknop naast elke reeks acties. Als in een rij op de pagina 'Wijzigingsgeschiedenis' meerdere wijzigingen staan, worden al deze wijzigingen ongedaan gemaakt wanneer u 'Ongedaan maken' kiest.

U kunt veel, maar niet alle wijzigingen ongedaan maken. Als u een wijziging niet ongedaan kunt maken (of als de wijziging meer dan dertig dagen geleden is aangebracht), wordt ernaast geen pijlknop weergegeven. In enkele gevallen kunnen we wijzigingen niet ongedaan maken, zelfs niet wanneer u op de pijlknop heeft geklikt (we laten u weten wanneer dat het geval is). Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het betreffende item is verwijderd sinds de wijziging is aangebracht of doordat iemand anders met toegang tot uw account de wijziging al ongedaan heeft gemaakt sinds u de pagina voor het laatst heeft vernieuwd.

U kunt wijzigingen als volgt ongedaan maken in uw accountgeschiedenis:

 1. Zoek de rij met de reeks wijzigingen die u ongedaan wilt maken en klik op de pijlknop aan het einde van de rij.
 2. Als een wijziging ongedaan kan worden gemaakt, wordt hiervan een bevestiging weergegeven. Klik in dat geval op de knop Ongedaan maken om verder te gaan.
 3. De pagina 'Wijzigingsgeschiedenis' wordt geopend. Als uw bewerking is geslaagd, wordt er een geel vak weergegeven met een bevestiging van het aantal wijzigingen dat u zojuist ongedaan heeft gemaakt. In de kolom 'Status ongedaan maken' van de rij met wijzigingen die u net heeft teruggedraaid, wordt 'Ongedaan gemaakt' weergegeven.
 4. Er wordt op de pagina 'Wijzigingsgeschiedenis' een nieuwe rij weergegeven met de terugdraai-acties die u zojuist heeft ondernomen. Het kan echter een half uur tot drie uur duren voordat wijzigingen in uw account en op uw pagina 'Wijzigingsgeschiedenis' worden weergegeven. Kijk of u het gele vak ziet dat bij stap 3 werd genoemd als u onmiddellijke bevestiging wilt krijgen.

Kolommen voor de wijzigingsgeschiedenis toevoegen aan uw tabel met statistieken

Wist u dat u ook een lopende telling van de wijzigingen kunt bekijken op het tabblad 'Campagnes'? Door kolommen toe te voegen aan uw tabel met statistieken kunt u het type en het aantal wijzigingen in uw campagnes en advertentiegroepen eenvoudig bijhouden.

Kolommen toevoegen aan uw tabel met statistieken:

 1. Klik op Campagnes bovenin het scherm.
 2. Klik op het dropdownmenu Kolommen.
 3. Selecteer Kolommen aanpassen.
 4. Klik onder 'Statistieken selecteren' op Wijzigingsgeschiedenis. Er wordt een lijst met beschikbare kolommen weergegeven.
 5. Klik op Toevoegen voor elke kolom die u wilt toevoegen aan uw tabel.
 6. Klik op Toepassen.

Hier volgen een aantal dingen die u moet weten:

 • Het totaal in de kolom 'Alle wijzigingen' is niet de som van de overige kolommen in de tabel met de wijzigingsgeschiedenis. Het is het totale aantal wijzigingen dat u heeft aangebracht.
 • Stel dat Fatima een advertentie onderbreekt. Zowel in de kolom 'Advertentiewijzigingen' als de kolom 'Statuswijzigingen' wordt één wijziging weergegeven, omdat de onderbreking van een advertentie een wijziging in de advertentie en een wijziging van de status is. In de kolom 'Alle wijzigingen' wordt echter slechts één wijziging weergegeven, niet twee. Dit komt doordat dat Fatima slechts één wijziging heeft aangebracht.
 • Sommige wijzigingen, zoals de wijziging van de naam van een advertentiegroep, worden alleen weergegeven in de kolom 'Alle wijzigingen'. Dit komt doordat deze niet in een van de andere wijzigingscategorieën vallen. Dit is een andere reden waarom u niet moet denken dat de kolom 'Alle wijzigingen' de som van de andere kolommen in de wijzigingsgeschiedenis bevat.
 • Wijzigingen die gisteren zijn aangebracht, worden vandaag na 10:00 uur (PST) weergegeven. Wijzigingen van vóór 19 mei 2014 worden niet weergegeven.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe