Se din kontohistorik

Din Google Ads-konto indeholder en ændringshistorik, hvor du kan se, hvilke ændringer du har foretaget gennem tiden. Ændringshistorikken kan hjælpe dig med finde ud af, hvilke hændelser der kan have ført til ændringer i dine kampagners effektivitet. Du kan se ændringer for op til 2 år tilbage i tiden.

I denne artikel forklarer vi, hvordan du finder og bruger ændringshistorikken på din konto. Vi forklarer også, hvordan du fortryder ændringer.

Vejledning

De fleste brugere administrerer nu deres konti via den nye Google Ads-oplevelse. Hvis du stadig bruger den forrige AdWords-oplevelse, skal du vælge Forrige nedenfor. Få flere oplysninger

Se din ændringshistorik

 1. Log ind på din AdWords-konto på https://adwords.google.dk.
 2. Du kan se din ændringshistorik på to måder:
  • Klik på fanen Kampagner, kig til højre for søgeknappen, og klik på Vis ændringshistorik. Denne mulighed er ikke tilgængelig på alle faner.
  • Klik på fanen Værktøjer, og vælg Ændringshistorik.
 3. Tilpas den måde, din ændringshistorik vises på:

  Datointerval: Se ændringer for et bestemt datointerval ved hjælp af rullemenuen øverst på skærmen.

  Omfang: Brug listen på navigationslinjen i siden til at se ændringer for følgende:

  • Hvis du vil se ændringer, der er foretaget i alle kampagner, skal du klikke på Alle kampagner.
  • Hvis du vil se ændringer for en bestemt kampagne, skal du klikke på kampagnens navn.
  • Hvis du vil se ændringer for en bestemt annoncegruppe, skal du først klikke på navnet på den kampagne, som annoncegruppen tilhører. Klik derefter på navnet på annoncegruppen i kolonnen "Annoncegruppe" i tabellen med ændringshistorikken.

  Detaljer: Elementerne i kolonnen Ændringer er som standard skjult, så kolonnen fungerer som en oversigt.

  • Hvis du vil se, præcis hvilke ændringer der er foretaget, kan du udvide det aktuelle element ved at klikke på Vis detaljer.
  • Hvis du vil udvide alle elementer i din ændringshistorik, skal du klikke på Vis alle detaljer.
  • Hvis du vil forenkle visningen igen, skal du klikke på Skjul detaljer eller Skjul alle detaljer.

  Filtre: Se "Filtrer din ændringshistorik" nedenfor.

 4. Klik på knappen Download rapport (Download icon), vælg downloadformat, og klik derefter på Download, hvis du vil downloade din ændringshistorik.
Select filter options

Viste ændringstyper

Du kan se følgende typer ændringer i ændringshistorikken for din konto:

 • Annonce: Handlinger, der er foretaget med det formål at oprette, redigere eller fjerne en annonce, sætte den på pause eller genoptage visningen af den
 • Budget: Justeringer af din kampagnes budget, men ikke af delte budgetter
 • Bud: Justeringer af dine annoncegruppe- og søgeordsbud
 • Konverteringer: Handlinger, der er foretaget med det formål at oprette, redigere eller fjerne konverteringshandlinger
 • Netværk: Ændringer af de annoncenetværk, som din kampagne er målrettet mod
 • Søgeord: Handlinger, der er foretaget med det formål at tilføje eller fjerne søgeord, sætte dem på pause eller genoptage dem; justeringer af en maksimal budpris pr. klik (CPC, cost-per-click) på søgeordsniveau eller for landingssiden
 • Status: Handlinger, der er foretaget med det formål at fjerne kampagner, annoncegrupper, søgeord eller annoncer, sætte dem på pause eller genoptage visningen af dem
 • Målretning: Justeringer af målretning efter sted og sprog

Ud over de ændringer, der er foretaget direkte på din AdWords-konto, kan du i din ændringshistorik se ændringer, der er foretaget via automatiske regler, AdWords API og AdWords Editor.

Af sikkerhedsmæssige årsager spores ændringer af adgangskoden ikke i din ændringshistorik.  

Filtrer din ændringshistorik

Hvis du vil filtrere din ændringshistorik, skal du bare klikke på rullemenuen Filter. Du kan vælge et af de foruddefinerede filtre eller oprette et tilpasset filter. Når et filter anvendes, kan du se en gul underretningsbjælke oven over tabellen.

Foruddefinerede filtre

Følgende foruddefinerede filtre er tilgængelige for ændringshistorik:

 • Annonceændringer: Handlinger, der foretages for at oprette, redigere, standse, genoptage eller fjerne en annonce
 • Budgetændringer: Justeringer af din kampagnes budget, men ikke af delte budgetter
 • Budændringer: Justeringer af dine annoncegruppe- og søgeordsbud
 • Netværksændringer: Ændringer af de annoncenetværk, som din kampagne er målrettet mod
 • Søgeordsændringer: Handlinger, der foretages for at tilføje, standse, genoptage eller fjerne søgeord, justeringer af maksimumbudpris pr. klik (maksimum CPC-bud) på søgeordsniveau eller landingssiden
 • Statusændringer: Handlinger, der foretages for at standse, genoptage eller fjerne en kampagne, en annoncegruppe, et søgeord eller en annonce
 • Målretningsændringer: Justeringer af målretning efter sprog og placering

Sådan opretter du et tilpasset filter:

 1. Klik på rullemenuen Filter, og vælg derefter Opret filter. En gul underretningsbjælke vises og udvides, så du får vist flere muligheder.
 2. Brug rullemenuerne til at oprette dit tilpassede filter. Hvis du eksempelvis vil se ændringer, som en anden bruger af din konto har foretaget, skal du vælge Brugere på den første rullemenu og derefter vælge brugerens navn på den anden.
 3. Klik på Anvend.

Sådan gemmer du dit filter:

 1. Anvend et foruddefineret eller tilpasset filter på din ændringshistorik.
 2. Klik på den gule underretningsbjælke oven over tabellen. Bjælken udvides, så du får vist flere muligheder.
 3. Klik på Gem filter, og navngiv dit filter. Dette navn gør det muligt at identificere det gemte filter på et senere tidspunkt.
 4. Klik på Anvend.

Fortryd ændringer i din kontohistorik

Funktionen "Fortryd" giver dig mulighed for at fortryde de fleste slags ændringer, forudsat at de er blevet foretaget inden for de seneste 30 dage. Når denne funktion bruges, vendes der tilbage til tilstanden umiddelbart før ændringen.

De ændringer, der kan fortrydes, har en pileknap ud for hvert sæt handlinger. Hvis der står flere ændringer på samme række på siden "Ændringshistorik", fjerner funktionen "Fortryd" alle disse ændringer samlet.

Change history with

Mange ændringer kan fortrydes, men ikke alle. Hvis en ændring ikke kan fortrydes (eller er foretaget for mere end 30 dage siden), vises der ikke en pileknap ud for den. I sjældne tilfælde er det ikke muligt at fortryde ændringer, selvom du har klikket på pileknappen (vi skal nok underrette dig, hvis det sker). Dette kan f.eks. skyldes, at et tilhørende element er blevet fjernet, siden ændringen blev foretaget, eller at andre med adgang til din konto allerede har fortrudt ændringen, siden du sidst opdaterede siden.

Sådan fortryder du ændringer i din kontohistorik:

 1. Find rækken med de ændringer, du vil fortryde, og klik på pileknappen ud for rækken.
 2. Du får vist en bekræftelse på, at ændringen kan fortrydes. I så fald skal du klikke på knappen Fortryd ændringer for at fortsætte.
 3. Du føres tilbage til siden "Ændringshistorik". Hvis det lykkes at fortryde ændringerne, vises der et gult felt med det antal ændringer, du lige har fortrudt. I kolonnen "Fortryd status" på den række med ændringer, som du netop har fortrudt, står der "Fortrudt".
  Change undone
 4. På siden "Ændringshistorik" vises der en ny række med angivelse af de fortrydelseshandlinger, du lige har foretaget. Der kan dog gå fra 30 minutter til tre timer, før ændringerne vises på din konto og på siden "Ændringshistorik", så kig i det gule felt, der er nævnt i trin 3, hvis du vil have en bekræftelse med det samme.

Føj kolonner for ændringshistorik til din statistiktabel

Vidste du, at du også kan få vist en løbende opdateret oversigt over ændringer via fanen Kampagner? Ved at føje kolonner til din statistiktabel kan du nemt holde styr på typen og antallet af ændringer af dine kampagner og annoncegrupper.

Sådan føjer du kolonner til din statistiktabel:

 1. Klik på Kampagner øverst i skærmbilledet.
 2. Klik på rullemenuen Kolonner.
 3. Vælg Rediger kolonner.
 4. Klik på Ændringshistorik under "Vælg metrics". En liste over tilgængelige kolonner vises.
 5. Klik på Tilføj for hver kolonne, som du vil medtage i din tabel.
 6. Klik på Anvend.

Her er nogle ting, du bør vide:

 • Det samlede antal, der vises i kolonnen "Alle ændringer", er ikke summen af de øvrige kolonner for ændringshistorik i din tabel. Det er det samlede antal ændringer, du har foretaget.
 • Lad os f.eks. sige, at Fie sætter en annonce på pause. Både kolonnen "Annonceændringer" og kolonnen "Statusændringer" vil vise én ændring, fordi det at sætte en annonce på pause både er en ændring af annoncen og en ændring af statussen. Kolonnen "Alle ændringer" viser dog kun én ændring og ikke to. Dette skyldes, at Fie kun har foretaget en enkelt ændring.
 • Nogle ændringer, såsom ændring af navnet på en annoncegruppe, vises kun i kolonnen "Alle ændringer". Dette skyldes, at de ikke falder ind under nogen af de andre ændringskategorier. Det er endnu en grund til, at kolonnen "Alle ændringer" ikke må betragtes som summen af de øvrige kolonner for ændringshistorik.
 • Ændringer, der blev foretaget i går, vises efter kl. 10 (PST) i dag. Ændringer, der blev foretaget før den 19. maj 2014, vises ikke.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Gamle Nye