Zobrazení historie účtu

Účet Google Ads obsahuje historii změn, kde lze najít akce provedené v minulosti. Tato historie změn vám může pomoci lépe pochopit, které události mohly vést ke změnám ve výkonu kampaní. Můžete si zobrazit až 2 roky změn.

Tento článek vysvětluje, jak najít a používat historii změn v účtu. Také vysvětluje, jak můžete změny vrátit zpět.

Pokyny

Zobrazení historie změn

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Historie změn.
  • Pod grafem výkonu se zobrazí počty různých typů změn. Kliknutím na jednotlivé typy si zobrazíte pouze změny daného typu.
 3. Chcete-li si prohlédnout změny za určité období, vyberte ho v pravém horním rohu.
 4. Pokud budete chtít upravit rozsah zobrazených změn, použijte navigační panel vlevo (na menších obrazovkách ho bude potřeba rozbalit kliknutím na ikonu šipky Open navigation panel).
  • Změny ve všech kampaních si zobrazíte kliknutím na možnost Všechny kampaně.
  • Pokud si chcete prohlédnout jen změny v konkrétním typu kampaně, klikněte na příslušný typ.
  • Změny u jednotlivých kampaní se zobrazí po kliknutí na jejich název.
 5. Chcete-li se podívat na podrobnosti o jednotlivých změnách, stačí kliknout na šipku u dané položky.
 6. Pokud budete chtít historii změn filtrovat, postupujte podle pokynů v článku Filtrování zobrazení údajů o výkonu.

Dostupné filtry:

 • Kampaň – zobrazí kampaně se změnami.
 • Reklamní sestava – zobrazí reklamní sestavy se změnami.
 • Typ změny – zobrazí typy provedených změn.
 • Uživatel – zobrazí uživatele, kteří provedli změny.
 • Nástroj – zobrazí nástroj, který byl ke změnám použit.
 • Změněná položka – zobrazí konkrétní změněné položky.
 • Experiment kampaně – zobrazí změněné experimenty kampaně.

Zobrazení statistik výkonu pouze u dotčených kampaní nebo reklamních sestav

Z historie změn můžete přejít na filtrované zobrazení statistik výkonu a zobrazit si pouze kampaně nebo reklamní sestavy, které byly vybranými změnami ovlivněny. Přihlaste se k účtu Google Ads.

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Historie změn.
 2. Chcete-li si prohlédnout změny za určité období, vyberte ho v pravém horním rohu.
 3. Pokud budete chtít upravit rozsah zobrazených změn, použijte navigační panel vlevo (na menších obrazovkách ho bude potřeba rozbalit kliknutím na ikonu šipky Open navigation panel).
 4. U změn, které vás zajímají, zaškrtněte políčko.
 5. Po kliknutí na tlačítko Přejít se objeví rozbalovací nabídka s počtem změněných reklamních sestav nebo kampaní.
 6. Klikněte na možnost Reklamní sestava nebo Kampaň podle toho, zda chcete zobrazit seznam změněných sestav nebo kampaní.

Typy změn, které si můžete zobrazit

V historii změn účtu si můžete zobrazit tyto typy změn:

 • Reklama: akce s cílem vytvořit, upravit, pozastavit, obnovit či odstranit reklamy.
 • Rozpočet: úpravy rozpočtu vaší kampaně (ne sdílených rozpočtů).
 • Cenová nabídka: úpravy cenových nabídek pro reklamní sestavy a klíčová slova.
 • Konverze: akce s cílem vytvořit, upravit či odstranit konverzní akce.
 • Síť: změny v reklamních sítích, na které kampaň cílí.
 • Klíčové slovo: akce s cílem přidat, pozastavit, obnovit nebo odstranit klíčová slova; úpravy vstupní stránky nebo maximální nabídky ceny za proklik (CPC) na úrovni klíčového slova.
 • Stav: akce s cílem pozastavit, obnovit nebo odstranit kampaně, reklamní sestavy, klíčová slova nebo reklamy.
 • Cílení: úpravy jazykového a geografického cílení.

Historie změn zobrazuje kromě změn provedených přímo v účtu Google Ads také změny provedené automatickými pravidly, přes rozhraní Google Ads API a v Google Ads Editoru.

Historie změn z bezpečnostních důvodů nesleduje změny hesel.  

Vrácení změn

Většinu typů změn lze vrátit za předpokladu, že byly provedeny během posledních 30 dnů. Změněná položka tím bude vrácena do stavu před provedením dané změny.  Pokud je ve stejném řádku uvedeno více změn, funkce Vrátit zpět vrátí všechny tyto změny zároveň.

Změny, které lze vrátit zpět, mají ve sloupci „Uživatel / datum a čas“ příslušné tlačítko. Pokud změnu vrátit nelze, zobrazí se v něm oznámení, že změny nelze vrátit zpět.

Postup vracení změn v historii účtu:

 1. Na stránce historie změn vyberte řádek se změnami, které chcete vrátit zpět.
 2. Ve sloupci „Uživatel / datum a čas“ klikněte na tlačítko Vrátit zpět.Zobrazí se potvrzovací zpráva.
 3. Klikněte na Vrátit zpět.
 4. Ve sloupci „Uživatel / datum a čas“ bude uvedeno Změny zrušeny.
Ve výjimečných případech se změny nevrátí ani po kliknutí na Vrátit zpět. Pokud taková situace nastane, služba Google Ads vám to oznámí. Může to být způsobeno tím, že příslušná položka byla změnou odstraněna nebo že jiný uživatel s přístupem k účtu změnu již vrátil, než jste stránku stačili obnovit. 

Přidání sloupců historie změn do tabulky statistik

Na stránce s kampaněmi nebo reklamními sestavami si můžete nechat zobrazit všechny změny, které v účtu provedete. Stačí přidat sloupec s historií změn. Postupujte podle pokynů v článku Přidání a odebrání sloupců v tabulce statistik.

Vyhledání sloupců historie změn:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo vyberte typ metriky, kterou chcete zobrazit (Kampaně, Reklamní sestavy apod.).
 3. Klikněte na ikonu sloupců Sloupce nad tabulkou statistik.
 4. Klikněte na možnost Upravit sloupce. Sloupec Historie změn najdete v seznamu.
 • Celkový počet změn zobrazený ve sloupci Všechny změny není součtem hodnot uvedených v ostatních sloupcích s historií změn, které jsou součástí tabulky. Jde o celkový počet provedených změn. Řekněme například, že jste pozastavili reklamu. Jak ve sloupci Změny reklam, tak ve sloupci Změny stavu by se zobrazila jedna změna, protože pozastavení reklamy je jak změnou reklamy, tak změnou jejího stavu. Ve sloupci Všechny změny by se ovšem nezobrazily dvě změny, ale pouze jedna.
 • Některé změny, například změna názvu reklamní sestavy, se zobrazují pouze ve sloupci Všechny změny. Je to proto, že nespadají do žádné z ostatních kategorií změn. To je další důvod, proč byste neměli sloupec Všechny změny považovat za součet ostatních sloupců historie změn.
 • Změny provedené v předchozí den se zobrazí další den po 10:00 pacifického času (PST). Změny provedené před 19. květnem 2014 se nezobrazují.

 

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false