Zobrazení historie účtu

Účet Google Ads obsahuje historii změn, kde lze najít akce provedené v minulosti. Tato historie změn vám může pomoci lépe pochopit, které události mohly vést ke změnám ve výkonu kampaní. Můžete si zobrazit až 2 roky změn.

Tento článek vysvětluje, jak najít a používat historii změn v účtu. Také vysvětluje, jak můžete změny vrátit zpět.

Pokyny

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Zobrazení historie změn

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Historii změn lze zobrazit dvěma způsoby:
  • Klikněte na kartu Kampaně, následně klikněte vpravo od vyhledávacího tlačítka na možnost Zobrazit historii změn. (Tato možnost není k dispozici na všech kartách.)
  • Klikněte na kartu Nástroje a vyberte možnost Historie změn.
 3. Upravte způsob zobrazení historie změn:

  Období: Pomocí rozbalovací nabídky v horní části stránky zobrazíte změny provedené v konkrétním období.

  Rozsah: Pomocí seznamu na postranním navigačním panelu zobrazte změny tímto způsobem:

  • Chcete-li zobrazit změny provedené ve všech kampaních, klikněte na tlačítko Všechny kampaně.
  • Chcete-li zobrazit změny provedené v určité kampani, klikněte na název příslušné kampaně.
  • Chcete-li zobrazit změny provedené v konkrétní reklamní sestavě, klikněte nejdříve na název kampaně, do které patří, a poté ve sloupci Reklamní sestava v tabulce historie změn klikněte na název reklamní sestavy.

  Podrobnosti: Ve výchozím nastavení jsou položky ve sloupci Změny sbalené, jsou tedy spíše souhrnné povahy.

  • Pokud chcete zjistit, jaké konkrétní změny byly provedeny, můžete příslušnou položku rozbalit kliknutím na Zobrazit podrobnosti.
  • Chcete-li rozbalit všechny položky v historii změn, klikněte na Zobrazit všechny podrobnosti.
  • Pokud chcete zobrazení znovu zjednodušit, klikněte na Skrýt podrobnosti nebo na Skrýt všechny podrobnosti.

  Filtry: Viz níže část „Filtrování historie změn“.

 4. Chcete-li stáhnout historii změn, klikněte na tlačítko Stáhnout přehled Download icon, vyberte požadovaný formát souboru a klikněte na tlačítko Stáhnout.
Select filter options

Typy změn, které si můžete zobrazit

V historii změn účtu si můžete zobrazit tyto typy změn:

 • Reklama: akce s cílem vytvořit, upravit, pozastavit, obnovit či odstranit reklamy.
 • Rozpočet: úpravy rozpočtu vaší kampaně (ne sdílených rozpočtů).
 • Cenová nabídka: úpravy cenových nabídek pro reklamní sestavy a klíčová slova.
 • Konverze: akce s cílem vytvořit, upravit či odstranit konverzní akce.
 • Síť: změny v reklamních sítích, na které kampaň cílí.
 • Klíčové slovo: akce s cílem přidat, pozastavit, obnovit nebo odstranit klíčová slova; úpravy vstupní stránky nebo maximální nabídky ceny za proklik (CPC) na úrovni klíčového slova.
 • Stav: akce s cílem pozastavit, obnovit nebo odstranit kampaně, reklamní sestavy, klíčová slova nebo reklamy.
 • Cílení: úpravy jazykového a geografického cílení.

Historie změn zobrazuje kromě změn provedených přímo v účtu AdWords také změny provedené automatickými pravidly, přes rozhraní AdWords API a v AdWords Editoru.

Z bezpečnostních důvodů historie změn nesleduje změny hesel.  

Filtrování historie změn

Pokud chcete historii změn nějak filtrovat, klikněte na rozbalovací nabídku Filtr. Můžete buď zvolit některý z předdefinovaných filtrů, nebo si vytvořit vlastní. Je-li aktivní nějaký filtr, je nad tabulkou zobrazen žlutý panel oznámení.

Předdefinované filtry

Pro historii změn jsou k dispozici tyto předdefinované filtry:

 • Změny reklam: akce mající za cíl vytvoření, úpravy, pozastavení, obnovení nebo smazání reklamy
 • Změny rozpočtu: úpravy rozpočtu vaší kampaně, ne však sdílených rozpočtů
 • Změny nabídek: úpravy cenových nabídek pro reklamní sestavy a klíčová slova
 • Změny sítě: změny v inzertních sítích, na které vaše kampaň cílí
 • Změny klíčových slov: akce mající za cíl přidání, pozastavení, obnovení či smazání klíčových slov, úpravy vstupní stránky nebo maximální nabídky ceny za proklik (CPC) klíčového slova
 • Změny stavu: akce mající za cíl pozastavení, obnovení nebo smazání kampaně, reklamní sestavy, klíčového slova nebo reklamy
 • Změny cílení: úpravy jazykového a geografického cílení

Postup vytvoření vlastního filtru:

 1. Klikněte na rozbalovací nabídku Filtr a vyberte možnost Vytvořit filtr. Zobrazí se žlutý panel oznámení, který je v rozbaleném stavu, aby byly vidět další možnosti.
 2. Sestavte pomocí rozbalovacích nabídek svůj vlastní filtr. Pokud se například chcete podívat na změny provedené ve vašem účtu některým jiným uživatelem, vyberte z první rozbalovací nabídky možnost Uživatel a pak z druhé jméno uživatele.
 3. Klikněte na Použít.

Postup uložení filtru:

 1. Aplikujte na historii změn některý z předdefinovaných nebo nějaký vlastní filtr.
 2. Klikněte na žlutý panel oznámení nad tabulkou. Panel se rozbalí a zobrazí se další možnosti.
 3. Zaškrtněte políčko Uložit filtr a zadejte pro filtr nějaký název. Podle tohoto názvu později uložený filtr poznáte.
 4. Klikněte na Použít.

Vrácení změn v historii účtu zpět

Funkce vrácení zpět umožňuje vrátit většinu typů změn za předpokladu, že byly provedeny během posledních 30 dnů. Změněná položka tím bude vrácena do stavu před provedením dané změny.

Změny, které lze vrátit zpět, mají vedle každé sady akcí tlačítko se šipkou. Pokud je na stránce Historie změn uvedeno ve stejném řádku více změn, vrátí funkce Vrátit zpět všechny tyto změny zároveň.

Change history with

Některé změny ovšem vrátit nelze. Pokud změnu nelze vrátit (nebo je-li starší než 30 dnů), tlačítko šipky se vedle ní nezobrazí. Ve výjimečných případech nebude možné změny vrátit zpět ani kliknutím na tlačítko se šipkou (tuto skutečnost vám v takovém případě oznámíme). Může se to stát, pokud například přidružená položka byla od provedení změny již odstraněna nebo změnu od posledního obnovení stránky již vrátil jiný uživatel s přístupem k účtu.

Postup vracení změn v historii účtu:

 1. Vyberte řádek se změnami, které chcete vrátit zpět, a klikněte na tlačítko se šipkou na konci řádku.
 2. Zobrazí se okno s potvrzením, že lze danou změnu vrátit. Pokud ji vrátit lze, pokračujte kliknutím na tlačítko Vrátit změny.
 3. Vrátíte se zpět na stránku s historií změn. Pokud byla změna úspěšná, zobrazí se žluté okno s potvrzením počtu právě vrácených změn. Na řádku změn, které jste právě vrátili zpět, se místo tlačítka se šipkou zobrazí oznámení Vráceno zpět.
  Change undone
 4. Na stránce historie změn se zobrazí nový řádek s právě provedenými akcemi vrácení zpět. Může to však trvat půl až tři hodiny, než se změny projeví v účtu a na stránce historie změn. Okamžité potvrzení poskytuje pouze žluté okno zmíněné ve třetím kroku.

Přidání sloupců historie změn do tabulky statistik

Věděli jste, že můžete na kartě Kampaně také zobrazit průběžný počet změn? Když do tabulky statistik přidáte vhodné sloupce, můžete si snadno udržovat přehled o typu a počtu změn ve svých kampaních a reklamních sestavách.

Chcete-li přidat sloupce do tabulky statistik:

 1. Klikněte v horní části obrazovky na možnost Kampaně.
 2. Klikněte na rozbalovací nabídku Sloupce.
 3. Vyberte položku Upravit sloupce.
 4. V části Vybrat metriky klikněte na Historie změn. Zobrazí se seznam dostupných sloupců.
 5. Klikněte na možnost Přidat u každého sloupce, který ve své tabulce chcete.
 6. Klikněte na Použít.

Pár věcí, které byste měli vědět:

 • Celkový počet zobrazený ve sloupci Všechny změny není součtem hodnot uvedených v ostatních sloupcích historie změn, které jsou součástí tabulky. Jde o celkový počet provedených změn.
 • Řekněme například, že by Jitka pozastavila nějakou reklamu. Jak ve sloupci Změny reklam, tak ve sloupci Změny stavu by se zobrazila jedna změna, protože pozastavení reklamy je jak změnou reklamy, tak změnou jejího stavu. Ve sloupci Všechny změny by se ovšem nezobrazily dvě změny, ale pouze jedna. A to proto, že Jitka provedla jen jednu změnu.
 • Některé změny, například změna názvu reklamní sestavy, se zobrazují pouze ve sloupci Všechny změny. Je to proto, že nespadají do žádné z ostatních kategorií změn. To je další důvod, proč byste neměli sloupec Všechny změny považovat za součet ostatních sloupců historie změn.
 • Změny provedené v předchozí den se zobrazí další den po 10:00 pacifického času (PST). Změny provedené před 19. květnem 2014 se nezobrazují.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?