Tạo danh sách tiếp thị lại trang web

Sử dụng danh sách tiếp thị lại để hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập vào trang web của bạn trước đây. Bài viết này giải thích các bước bạn sẽ cần thực hiện theo để tạo danh sách tiếp thị lại trang web.

Trước khi bạn bắt đầu

Nếu chưa hiểu rõ về tính năng tiếp thị lại, thì trước tiên bạn nên đọc Cách hoạt động của tính năng tiếp thị lại.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó nhấp vào phần Thư viện chia sẻ.
 3. Nhấp vào phần Trình quản lý đối tượng.
 4. Nhấp vào phần Danh sách đối tượng.
 5. Để thêm danh sách khách truy cập trang web, hãy nhấp vào nút dấu cộng và chọn Khách truy cập trang web.
 6. Trên trang mở ra, hãy bắt đầu bằng cách nhập tên mô tả cho danh sách tiếp thị lại. 
 7. Chọn mẫu từ trình đơn thả xuống "Danh sách thành viên".
 8. Chọn một tập hợp quy tắc từ tùy chọn trình đơn thả xuống “Trang đã truy cập". Đối với mỗi tùy chọn trình đơn, hãy thêm các điều kiện cho các trang trên trang web của bạn nơi bạn muốn thu thập cookie của khách truy cập. Giá trị có thể là từ, chữ số hoặc ngày, tùy thuộc vào mẫu quy tắc và điều kiện mà bạn đã chọn cho danh sách đang tạo. Sau khi bạn hoàn thành quy tắc, hãy nhấp vào phần Hoặc hoặc Thêm (tùy thuộc vào tùy chọn quy tắc mà bạn đã chọn)
 9. Nhập kích thước danh sách ban đầu, tức là số lượng khách truy cập vào trang web của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể thêm khách truy cập trang web từ 30 ngày trước vào danh sách của mình hoặc bạn có thể bắt đầu bằng một danh sách trống. 

  Lưu ý: Nếu bạn có một thẻ tiếp thị lại trên trang web của mình và muốn bao gồm những khách truy cập khớp với quy tắc của danh sách, hãy chọn tùy chọn để thêm khách truy cập trang web từ 30 ngày trước.
   
 10. Nhập thời hạn thành viên, tức là khoảng thời gian bạn muốn giữ lại khách truy cập trong danh sách đó. Bạn có thể thay đổi thời hạn thành viên bất cứ lúc nào. 
 11. (Không bắt buộc) Nhập mô tả về đối tượng của bạn.
 12. Nhấp vào phần Tạo đối tượng.

Bạn có thể tạo số lượng danh sách tiếp thị lại tùy ý. Khi bạn đã tạo danh sách, hãy tạo các chiến dịchnhóm quảng cáo mới để bạn có thể thêm danh sách vào đó.

Google Ads không cho phép triển khai thẻ trên các trang liên quan đến ưu đãi bị hạn chế về chính sách. Tìm hiểu thêm về Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa.

Các phương pháp hay nhất:Biểu tượng dấu kiểm Các phương pháp hay nhất

Hãy đọc hướng dẫn Các phương pháp hay nhất của Google để tìm hiểu cách thu hút lại khách truy cập trang web trước đây bằng quảng cáo được cá nhân hóa.
Tiếp cận khách truy cập trong quá khứ bằng tính năng Tiếp thị lại hiển thị: Các phương pháp hay nhất của Google

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố