Giới thiệu về đo lường hiệu suất địa lý

Bạn có thể thấy rằng doanh nghiệp của mình kinh doanh phát đạt ở các vùng nhất định trên thế giới. Ví dụ: một công ty bán giày tuyết có thể bán nhiều sản phẩm hơn cho những người sống trên những ngọn núi cao so với những người sống trên bãi biển đầy nắng. Dữ liệu hiệu suất trong tài khoản Google Ads có thể giúp bạn xác định các khu vực địa lý đó, do đó, bạn có thể quyết định tập trung nhiều nỗ lực quảng cáo và ngân sách hơn cho khu vực nào.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về ba loại báo cáo trong Google Ads có thể giúp bạn biết quảng cáo đang hoạt động thế nào ở các vị trí khác nhau.

Báo cáo địa lý và vị trí người dùng

Nếu bạn đã áp dụng cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí và chiến dịch của bạn đã chạy trong một khoảng thời gian, bạn có thể theo dõi hiệu suất theo vị trí trong trang "Vị trí".

Bạn có thể xem dữ liệu từ hai loại báo cáo vị trí khác nhau:

 • Địa lý: Cho biết vị trí thực của khách hàng tiềm năng hoặc vị trí mà họ đã thể hiện sự quan tâm.
 • Vị trí của người dùng: Chỉ hiển thị vị trí thực tế của khách hàng tiềm năng, bất kể mọi vị trí mà họ có thể đã thể hiện sự quan tâm.

Báo cáo vị trí cho phép bạn xem hiệu suất quảng cáo ở mức cụ thể nhất có sẵn cho nhắm mục tiêu. Nói cách khác, nếu đang nhắm mục tiêu Hoa Kỳ, bạn có thể xem dữ liệu vị trí trở xuống cấp mã bưu điện, trường đại học, sân bay hoặc hạt bầu cử. Điều này sẽ cho bạn cái nhìn chi tiết hơn về vị trí mà chiến dịch của bạn đang hoạt động tốt. Lưu ý rằng báo cáo vị trí của bạn chỉ có thể hiển thị dữ liệu về các loại mục tiêu vị trí mà bạn đang nhắm mục tiêu trong phạm vi quốc gia. 

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xác định vị trí địa lý khi hiển thị quảng cáo của bạn và cách xem báo cáo vị trí.

Cách áp dụng báo cáo vị trí

Bạn có thể kéo báo cáo địa lý và báo cáo vị trí người dùng, sau đó phủ chúng để nhận ý tưởng về vị trí của khách hàng, ngay cả khi họ đã quan tâm đến một vị trí khác với vị trí thực tế của họ.

Ví dụ:

Bạn sở hữu một cửa hàng sách tại Sacramento. Khi xem báo cáo địa lý (bao gồm dữ liệu về vị trí thực tế và vị trí quan tâm), bạn thấy là mình đã có:
 • 70 lần hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu đến Sacramento (vị trí thực tế là Sacramento hoặc vị trí quan tâm là Sacramento)
 • 30 lần hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu đến San Francisco (những người từ bất kỳ vị trí nào thể hiện sự quan tâm đến San Francisco)
Sau đó, bạn xem báo cáo vị trí người dùng (chỉ bao gồm dữ liệu về vị trí thực tế) và nhận thấy chỉ 10/100 lần hiển thị quảng cáo của bạn là từ những người có vị trí thực tế ở Sacramento và 90 lần hiển thị còn lại là từ những người có vị trí thực tế ở San Francisco.

Bạn rút ra kết luận rằng hầu hết những người tìm kiếm doanh nghiệp của bạn đều có vị trí thực tế ở San Francisco, vì vậy, bạn quyết định phân bổ nhiều ngân sách quảng cáo hơn cho vị trí đó.

Báo cáo khoảng cách

Nếu bạn đã thêm tiện ích mở rộng vị trí, bạn có thể xem dữ liệu hiệu suất cho quảng cáo có tiện ích mở rộng vị trí của mình. Dữ liệu sẽ được tổ chức theo khoảng cách giữa vị trí đã kích hoạt quảng cáo của bạn và vị trí gần nhất của doanh nghiệp bạn. Vị trí đã kích hoạt quảng cáo của bạn có thể là vị trí thực tế của khách hàng tiềm năng hoặc vị trí họ thể hiện sự quan tâm qua tìm kiếm hoặc nội dung họ đã xem. Hãy tìm hiểu cách bạn có thể xem báo cáo khoảng cách cho chiến dịch trên Mạng tìm kiếm và Mua sắm của mình.

Giả sử bạn sở hữu một cửa hàng thực và thấy trên báo cáo khoảng cách là quảng cáo của bạn có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn từ những người ở cách vị trí của bạn trong vòng 5 dặm. Bằng cách sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo bán kính và điều chỉnh giá thầu vị trí, bạn có thể tăng giá thầu cho những khách hàng có vị trí thực tế trong bán kính 5 dặm.

Cột hiệu suất địa lý và giá trị

Khi bạn xem dữ liệu địa lý trong bảng thống kê của mình, bạn cũng có thể xem các cột và chi tiết sau đây:

Vị trí cụ thể nhất

Cột "Vị trí cụ thể nhất" hiển thị thông tin chi tiết nhất mà chúng tôi có về vị trí được sử dụng để hiển thị quảng cáo của bạn. Vị trí này có thể là vị trí thực tế của khách hàng tiềm năng của bạn hoặc vị trí mà người này đã thể hiện sự quan tâm. Vị trí cụ thể nhất khác nhau theo quốc gia tùy thuộc vào cấp nhắm mục tiêu theo địa lý có sẵn.

Khu vực chưa được chỉ định

Bạn có thể nhận thấy một số dữ liệu từ các khu vực "Chưa được chỉ định" trong báo cáo của mình. Có một số lý do khiến khu vực nơi quảng cáo của bạn được hiển thị có thể chưa được chỉ định:

 • Địa chỉ IP hoặc truy vấn tìm kiếm: Chúng tôi không thể xác định vị trí từ địa chỉ IP và truy vấn tìm kiếm không cho biết sở thích tại vị trí được nhận diện.
 • Nhiều thành phố/vùng trong Google Maps: Tìm kiếm được thực hiện trên Google Maps trong một khu vực địa lý rộng lớn bao gồm một số thành phố hoặc vùng.

Sự khác biệt về số liệu trong các báo cáo địa lý

Dữ liệu địa lý trong bảng thống kê Google Ads của bạn có thể hơi khác so với các dữ liệu khác trong tài khoản hoặc các nguồn như tính năng theo dõi của bên thứ ba hoặc nhật ký web. Dưới đây là một vài lý do có thể gây ra sự khác biệt trong các nguồn dữ liệu:

 • Tóm tắt chiến dịch hoặc thanh toán: Dữ liệu hiệu suất có thể hơi khác nhau giữa các dữ liệu trong tóm tắt chiến dịch hoặc thanh toán do kỹ thuật thu thập dữ liệu của chúng tôi có thể khác nhau. Để xem dữ liệu thanh toán và mức chi tiêu của chiến dịch, hãy sử dụng các báo cáo tại trang "Lập hóa đơn và thanh toán".
 • Địa chỉ IP: Địa chỉ IP được gán lại thường xuyên và Google Ads cập nhật dữ liệu IP thường xuyên để phản ánh những nội dung thay đổi này. Nhà cung cấp tính năng theo dõi bên thứ ba có thể cập nhật dữ liệu IP của họ theo lịch trình khác.
 • Các lần nhấp không hợp lệ: Google Ads lọc ra các lần nhấp không hợp lệ, do đó, số lần nhấp cho mỗi khu vực địa lý trên Google Ads có thể khác với số lần nhấp hiển thị trên các nguồn dữ liệu khác.
 • Vị trí quan tâm: Google Ads có thể biết các vị trí mà khách hàng tiềm năng quan tâm. Các nguồn dữ liệu khác có thể không phát hiện được các vị trí này.
 • Các nguồn lưu lượng truy cập khác: Nhà cung cấp tính năng theo dõi bên thứ ba có thể đếm tất cả các nguồn lưu lượng truy cập vào trang web của bạn, thay vì chỉ lưu lượng truy cập từ Google Ads. Ví dụ: giả sử Google Ads tạo ra 50 lượt truy cập vào trang web của bạn nhưng trang web đó có tổng cộng 100 lượt truy cập từ tất cả các nguồn. Google Ads sẽ chỉ báo cáo 50 lần nhấp từ lưu lượng truy cập Google Ads.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố