Giới thiệu về cách đo lường hiệu quả hoạt động theo địa lý

Bạn có thể thấy rằng doanh nghiệp của mình kinh doanh phát đạt ở một số khu vực nhất định trên thế giới. Ví dụ: một công ty bán giày tuyết có thể bán nhiều sản phẩm hơn cho những người sống trên những ngọn núi cao so với những người sống trên bãi biển đầy nắng. Dữ liệu hiệu suất trong tài khoản Google Ads có thể giúp bạn xác định các khu vực địa lý đó, do đó, bạn có thể quyết định tập trung nhiều nỗ lực và ngân sách quảng cáo hơn cho khu vực nào.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các báo cáo khác nhau trong Google Ads. Những báo cáo này có thể giúp bạn hiểu về hiệu quả hoạt động của các quảng cáo ở nhiều vị trí khác nhau.

Báo cáo vị trí

Nếu bạn đã áp dụng tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí và chiến dịch của bạn đã chạy một thời gian, thì bạn có thể theo dõi hiệu quả hoạt động theo vị trí trong báo cáo "Vị trí".

Bạn có thể xem dữ liệu bằng hai loại chế độ xem vị trí khác nhau. Các vị trí được báo cáo tại đây là số liệu tổng hợp từ người dùng:

  • Chế độ xem vị trí được nhắm mục tiêu: Cho biết hiệu quả hoạt động của bạn theo các vị trí mà bạn đã nhắm mục tiêu.
  • Chế độ xem vị trí phù hợp: Cho biết hiệu quả hoạt động của bạn dựa trên vị trí mà quảng cáo của bạn xuất hiện. Những vị trí này có thể là vị trí thực tế của người dùng hoặc vị trí mà người dùng quan tâm.

Báo cáo địa lý cho phép bạn xem hiệu quả hoạt động của quảng cáo ở cấp cụ thể nhất có sẵn cho tính năng nhắm mục tiêu. Nói cách khác, nếu đang nhắm mục tiêu Hoa Kỳ, bạn có thể xem dữ liệu vị trí trở xuống cấp mã bưu điện, trường đại học, sân bay hoặc hạt bầu cử. Điều này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về vị trí mà chiến dịch của bạn đang hoạt động hiệu quả. Xin lưu ý rằng báo cáo vị trí chỉ có thể hiển thị dữ liệu về các loại mục tiêu vị trí mà bạn đang nhắm mục tiêu trong phạm vi quốc gia. 

Tìm hiểu thêm về cách xem báo cáo vị trí của bạn.

Báo cáo khoảng cách

Nếu đã thêm phần mở rộng về địa điểm, bạn có thể xem dữ liệu về hiệu quả hoạt động của quảng cáo có phần mở rộng về địa điểm. Dữ liệu sẽ được tổ chức theo khoảng cách giữa vị trí đã kích hoạt quảng cáo của bạn và vị trí gần nhất của doanh nghiệp bạn. Vị trí đã kích hoạt quảng cáo của bạn có thể là vị trí thực tế của khách hàng tiềm năng hoặc vị trí họ thể hiện sự quan tâm qua tìm kiếm hoặc nội dung họ đã xem. Hãy tìm hiểu cách bạn có thể xem báo cáo khoảng cách cho Chiến dịch mua sắm và chiến dịch trên Mạng Tìm kiếm.

Giả sử bạn sở hữu một cửa hàng thực tế và trên báo cáo khoảng cách, bạn thấy rằng quảng cáo của mình có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn từ những người ở cách vị trí của bạn trong vòng 5 dặm. Bằng cách sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo bán kính và điều chỉnh giá thầu vị trí, bạn có thể tăng giá thầu cho những khách hàng có vị trí thực tế trong bán kính 5 dặm.

Cột hiệu suất địa lý và giá trị

Khi bạn xem dữ liệu địa lý trong bảng thống kê của mình, bạn cũng có thể xem các cột và chi tiết sau đây:

Vị trí cụ thể nhất

Cột "Vị trí cụ thể nhất" thể hiện thông tin chi tiết nhất mà chúng tôi có về vị trí dùng để hiển thị quảng cáo của bạn. Vị trí này có thể là vị trí thực tế của khách hàng tiềm năng hoặc vị trí mà họ đã thể hiện sự quan tâm. Vị trí cụ thể nhất (khác nhau theo quốc gia) phụ thuộc vào cấp nhắm mục tiêu theo địa lý có sẵn.

Khu vực chưa được chỉ định

Bạn có thể nhận thấy một số dữ liệu từ các khu vực "Chưa được chỉ định" trong báo cáo của mình. Có một số lý do khiến khu vực nơi quảng cáo của bạn được hiển thị có thể chưa được chỉ định:

  • Địa chỉ IP hoặc truy vấn tìm kiếm: Chúng tôi không thể xác định vị trí từ địa chỉ IP và truy vấn tìm kiếm không cho biết sở thích tại vị trí được nhận diện.
  • Nhiều thành phố/vùng trong Google Maps: Tìm kiếm được thực hiện trên Google Maps trong một khu vực địa lý rộng lớn bao gồm một số thành phố hoặc vùng.

Sự khác biệt về số liệu trong các báo cáo địa lý

Dữ liệu địa lý trong bảng thống kê Google Ads của bạn có thể hơi khác so với các dữ liệu khác trong tài khoản hoặc các nguồn như tính năng theo dõi của bên thứ ba hoặc nhật ký web. Dưới đây là một vài lý do có thể gây ra sự khác biệt trong các nguồn dữ liệu:

  • Tóm tắt chiến dịch hoặc thanh toán: Dữ liệu hiệu suất có thể hơi khác nhau giữa các dữ liệu trong tóm tắt chiến dịch hoặc thanh toán do kỹ thuật thu thập dữ liệu của chúng tôi có thể khác nhau. Để xem dữ liệu thanh toán và mức chi tiêu của chiến dịch, hãy sử dụng các báo cáo tại trang "Lập hóa đơn và thanh toán".
  • Địa chỉ IP: Địa chỉ IP được gán lại thường xuyên và Google Ads cập nhật dữ liệu IP thường xuyên để phản ánh những nội dung thay đổi này. Nhà cung cấp tính năng theo dõi bên thứ ba có thể cập nhật dữ liệu IP của họ theo lịch trình khác.
  • Các lượt nhấp không hợp lệ: Google Ads lọc ra các lượt nhấp không hợp lệ, do đó, số lượt nhấp cho mỗi khu vực địa lý trên Google Ads có thể khác với số lượt nhấp hiển thị trên các nguồn dữ liệu khác.
  • Vị trí quan tâm: Google Ads có thể biết các vị trí mà khách hàng tiềm năng quan tâm. Các nguồn dữ liệu khác có thể không phát hiện được các vị trí này.
  • Các nguồn lưu lượng truy cập khác: Nhà cung cấp tính năng theo dõi bên thứ ba có thể tính tất cả các nguồn lưu lượng truy cập vào trang web của bạn, thay vì chỉ tính lưu lượng truy cập từ Google Ads. Ví dụ: giả sử Google Ads tạo ra 50 lượt truy cập vào trang web của bạn nhưng trang web đó có tổng cộng 100 lượt truy cập từ tất cả các nguồn. Google Ads sẽ chỉ báo cáo 50 lượt nhấp từ lưu lượng truy cập Google Ads.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false