Giới thiệu về cách đo lường hiệu quả hoạt động theo địa lý

Bạn có thể thấy rằng doanh nghiệp của mình kinh doanh phát đạt ở một số khu vực nhất định trên thế giới. Ví dụ: một công ty bán giày tuyết có thể bán nhiều sản phẩm hơn cho những người sống trên những ngọn núi cao so với những người sống trên bãi biển đầy nắng. Dữ liệu hiệu suất trong tài khoản Google Ads có thể giúp bạn xác định các khu vực địa lý đó, do đó, bạn có thể quyết định tập trung nhiều nỗ lực và ngân sách quảng cáo hơn cho khu vực nào.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các báo cáo khác nhau trong Google Ads. Những báo cáo này có thể giúp bạn hiểu về hiệu quả hoạt động của các quảng cáo ở nhiều vị trí khác nhau.

Báo cáo vị trí

Nếu bạn đã áp dụng tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí và chiến dịch của bạn đã chạy được một thời gian, thì bạn có thể theo dõi hiệu suất theo vị trí trong báo cáo "Vị trí".

Bạn có thể xem dữ liệu bằng hai loại chế độ xem vị trí khác nhau. Các vị trí được báo cáo tại đây là số liệu tổng hợp từ người dùng:

  • Chế độ xem "Vị trí được nhắm mục tiêu": Cho biết hiệu suất của bạn theo những vị trí mà bạn đã nhắm đến.
  • Chế độ xem "Vị trí phù hợp": Cho biết hiệu suất của bạn dựa trên những vị trí mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện. Những vị trí này có thể là vị trí thực tế của người dùng hoặc vị trí mà người dùng quan tâm.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng chế độ xem "Vị trí được nhắm mục tiêu" và "Vị trí phù hợp" trong Trình chỉnh sửa báo cáo.

Thông qua báo cáo vị trí, bạn có thể xem hiệu suất quảng cáo ở mức cụ thể nhất có thể cho tiêu chí nhắm mục tiêu. Nói cách khác, nếu đang nhắm mục tiêu Hoa Kỳ, bạn có thể xem dữ liệu vị trí trở xuống cấp mã bưu điện, trường đại học, sân bay hoặc hạt bầu cử. Điều này sẽ cho bạn cái nhìn chi tiết hơn về vị trí mà chiến dịch của bạn đang hoạt động tốt. Xin lưu ý rằng báo cáo vị trí chỉ có thể hiển thị dữ liệu về các loại mục tiêu vị trí mà bạn đang nhắm đến trong phạm vi quốc gia.

Tìm hiểu thêm về cách xem báo cáo vị trí của bạn.

Báo cáo khoảng cách

Nếu đã thêm thành phần địa điểm, bạn có thể xem dữ liệu về hiệu suất của quảng cáo có thành phần địa điểm. Dữ liệu sẽ được sắp xếp theo khoảng cách giữa vị trí kích hoạt quảng cáo của bạn và vị trí gần doanh nghiệp của bạn nhất. Vị trí đã kích hoạt quảng cáo của bạn có thể là vị trí thực tế của khách hàng tiềm năng hoặc vị trí họ thể hiện sự quan tâm qua tìm kiếm hoặc nội dung họ đã xem. Hãy tìm hiểu cách bạn có thể xem báo cáo khoảng cách cho Chiến dịch mua sắm và chiến dịch trên Mạng Tìm kiếm.

Giả sử bạn sở hữu một cửa hàng thực tế và trên báo cáo khoảng cách, bạn thấy rằng quảng cáo của mình có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn từ những người ở cách vị trí của bạn trong vòng 5 dặm. Bằng cách sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo bán kính và điều chỉnh giá thầu vị trí, bạn có thể tăng giá thầu cho những khách hàng có vị trí thực tế trong bán kính 5 dặm.

Cột hiệu suất theo vị trí địa lý và giá trị

Khi xem dữ liệu vị trí địa lý trong bảng thống kê, bạn cũng có thể xem các cột và thông tin chi tiết sau đây:

Vị trí cụ thể nhất

Cột "Vị trí cụ thể nhất" thể hiện thông tin chi tiết nhất mà chúng tôi có về vị trí được dùng để so khớp quảng cáo của bạn. Vị trí này có thể là vị trí thực tế của khách hàng tiềm năng hoặc vị trí mà họ đã thể hiện sự quan tâm. Vị trí cụ thể nhất sẽ thay đổi theo từng quốc gia, tuỳ thuộc vào cấp độ của tiêu chí nhắm mục tiêu theo địa lý hiện có.

Khu vực chưa được chỉ định

Bạn có thể nhận thấy một số dữ liệu từ các khu vực "Chưa được chỉ định" trong báo cáo của mình. Có một số lý do khiến khu vực nơi quảng cáo của bạn được hiển thị có thể chưa được chỉ định:

  • Địa chỉ IP hoặc truy vấn tìm kiếm: Chúng tôi không thể xác định vị trí từ địa chỉ IP và truy vấn tìm kiếm không cho biết sở thích tại vị trí được nhận diện.
  • Nhiều thành phố/vùng trong Google Maps: Tìm kiếm được thực hiện trên Google Maps trong một khu vực địa lý rộng lớn bao gồm một số thành phố hoặc vùng.

Sự khác biệt về số liệu trong các báo cáo địa lý

Dữ liệu địa lý trong bảng thống kê trên Google Ads có thể hơi khác với dữ liệu khác trong tài khoản của bạn hoặc các nguồn như tính năng theo dõi của bên thứ ba hoặc nhật ký web. Sau đây là một số lý do có thể dẫn đến sự khác biệt về dữ liệu:

  • Thông tin tóm tắt về chiến dịch hoặc hoạt động thanh toán: Dữ liệu về hiệu suất có thể hơi khác với dữ liệu trong thông tin tóm tắt về chiến dịch hoặc hoạt động thanh toán do kỹ thuật thu thập dữ liệu của chúng tôi có thể khác nhau. Để xem cách lập hoá đơn và mức chi tiêu của chiến dịch, hãy sử dụng các báo cáo trong mục Thanh toán Billing Icon.
  • Địa chỉ IP: Địa chỉ IP được chỉ định lại theo định kỳ, và Google Ads thường xuyên cập nhật dữ liệu về IP để phản ánh những thay đổi này. Nhà cung cấp tính năng theo dõi bên thứ ba có thể cập nhật dữ liệu của họ về IP theo lịch biểu khác.
  • Các lượt nhấp không hợp lệ: Google Ads lọc ra các lượt nhấp không hợp lệ, do đó, số lượt nhấp cho mỗi khu vực địa lý trên Google Ads có thể khác với số lượt nhấp hiển thị trên các nguồn dữ liệu khác.
  • Vị trí quan tâm: Google Ads có thể biết các vị trí mà khách hàng tiềm năng quan tâm. Các nguồn dữ liệu khác có thể không phát hiện được các vị trí này.
  • Các nguồn lưu lượng truy cập khác: Nhà cung cấp tính năng theo dõi bên thứ ba có thể tính tất cả các nguồn lưu lượng truy cập vào trang web của bạn, thay vì chỉ tính lưu lượng truy cập từ Google Ads. Ví dụ: giả sử Google Ads tạo ra 50 lượt truy cập vào trang web của bạn nhưng trang web đó có tổng cộng 100 lượt truy cập từ tất cả các nguồn. Google Ads sẽ chỉ báo cáo 50 lượt nhấp từ lưu lượng truy cập Google Ads.
Lưu ý: Những chỉ số được liệt kê ở cấp thấp hơn cấp quốc gia có thể không được thêm vào tổng số chiến dịch. Điều này là do một số lượt hiển thị chỉ được so khớp ở cấp quốc gia và không được thêm vào những khu vực địa lý nhỏ hơn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6835454327781024514
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067