Om hur du mäter geografiska resultat

Du kanske märker att ditt företag går extra bra i vissa delar av världen. Ett företag som säljer snöskor säljer förmodligen mer till personer i bergsområden än till personer som bor vid soliga stränder. Med resultatdata i ditt Google Ads-konto kan du hitta dessa områden så att du vet var du ska lägga en större del av din marknadsföring och budget.

I den här artikeln beskriver vi de tre typer av rapporter i Google Ads som kan hjälpa dig att se hur det går för dina annonser på olika platser.

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Rapporter om geografiska platser och användarplatser

Om du redan har tillämpat dina inställningar för platsinriktning och dina kampanjer har visats ett tag kan du följa resultatet efter plats på fliken Inställningar under avsnittet Platser.

location reports

Du kan se information från två olika typer av platsrapporter:

 • Vad utlöste din annons (geografiskt): Visar dina kunders fysiska platser eller platser som de har visat intresse för.
 • Var dina användare befann sig (användarnas plats): Visar endast användarnas fysiska platser, oberoende av eventuella platser som de har visat intresse för.

I platsrapporterna visas annonsresultatet på den mest specifika nivå du kan inrikta dig på. Om du till exempel inriktar dig på USA kan du se platsdata ned på nivåerna postnummer, universitet och flygplats. På så sätt får du en mer detaljerad bild av var dina kampanjer fungerar bra.

Tänk på att platsrapporterna endast innehåller data om de typer av platsinriktning som du kan inrikta dig på i det aktuella landet.

Läs mer om hur vi fastställer en geografisk plats när vi visar dina annonser och hur du ser dina platsrapporter.

Använda platsrapporterna

Du kan skapa en rapport om vad som fick din annons att visas och en annan rapport om var användarna befann sig. Sedan kan du överlagra de båda rapporterna så att du får en uppfattning om var dina kunder finns, och till och med om de var intresserade av en annan plats än den där de befann sig.

Exempel

Du äger en bokhandel i Malmö. När du skapar en geografisk rapport (som innehåller data om fysisk plats och plats av intresse) ser du att du har fått
 • 70 annonsexponeringar inriktade på Malmö (personer i Malmö eller personer på en annan plats som visade intresse för Malmö)
 • 30 annonsexponeringar inriktade på Lund (personer var som helst som har visat intresse för Lund).
Sedan skapar du en användarplatsrapport (som endast innehåller data om fysisk plats) och ser att endast tio av de 100 annonsexponeringarna är från personer som befinner sig fysiskt i Malmö och återstående 90 är från personer i Lund.
Du drar slutsatsen att flest personer som söker efter ditt företag befinner sig i Lund, och bestämmer dig för att lägga en större del av annonseringsbudgeten där.

Avståndsrapporter

Om du redan har lagt till adresstillägg kan du se resultatinformation om dina annonser med adresstillägg. Informationen ordnas efter avståndet mellan platsen som utlöste din annons och din närmaste företagsadress. Platsen som utlöste annonsen kan vara den potentiella kundens fysiska plats eller platsen som personen visade intresse för. Avståndsrapporten visar statistik från och med den 17 november 2013. Ta reda på hur du kan visa avståndsrapporter för dina kampanjer i Söknätverket och Shopping-kampanjer.

Använda avståndsrapporterna

Om du äger en fysisk butik och redan använder adresstillägg kanske du vill se hur effektiva dina annonser är när dina potentiella kunder befinner sig nära respektive långt bort från din butik. I avståndsrapporterna kan du se kampanjresultatet inom en viss radie runt ditt företag (0,7 till 65 kilometer).

Exempel

Du skapar en avståndsrapport för din bokaffär och ser att annonserna har högre konverteringsfrekvens bland personer som befinner sig inom två kilometers avstånd från butiken. Med hjälp av radieinriktning och platsbudsjusteringar kan du höja dina bud för kunder som befinner sig inom en radie på fem kilometer från din butik, eftersom de visar större intresse för dina annonser.

Kolumner och värden med geografiskt resultat

När du visar geografisk information i statistiktabellen kan du även se följande kolumner och uppgifter:

Mest specifik plats

Kolumnen Mest specifik plats visar den mest detaljerade informationen om platsen som användes för att visa dina annonser. Det kan antingen vara kundens fysiska plats eller en plats som personen visade intresse för. De mest specifika platserna varierar i olika länder beroende på vilken nivå av geografisk inriktning som är tillgänglig där.

Om det till exempel endast finns regional inriktning i ett visst land kan de geografiska rapporterna enbart visa specifik information om de regioner som det går att inrikta sig på. I USA kan den mest specifika platsinformationen visas på postnummernivå.

Statistik över de mest specifika platserna finns inte tillgänglig från före den 15 november 2011, vilket anges med ”--” i rapporten.

Ospecificerade områden

Det kan hända att rapporten innehåller information om ospecificerade områden. Det finns flera anledningar till att ett område där din annons visades är ospecificerat:

 • IP-adress eller sökfråga: Vi kan inte fastställa platsen utifrån IP-adressen, och sökfrågan indikerade inte intresse för en plats vi kände igen.
 • Flera orter/regioner i Google Maps: Sökningen utfördes i Google Maps inom ett stort geografiskt område som innefattar flera orter eller regioner.

Skillnader i geografiska rapportuppgifter

Geografisk data i AdWords-statistiktabellen kan skilja sig något från annan data i ditt konto och från källor som tredjepartsspårning eller webbloggar. Klicka på avsnittet nedan för att se möjliga anledningar till detta.

Orsaker till skillnader i data
 • Kampanj- eller faktureringsöversikt: Resultatinformationen kan skilja något från informationen i kampanj- eller faktureringsöversikten, eftersom datainsamlingsteknikerna kan variera. Använd rapporterna på fliken Faktureringsöversikt om du vill läsa information om fakturor och kampanjutgifter.
 • IP-adresser: IP-adresserna förändras ständigt, och alla IP-uppgifter uppdateras därför regelbundet i AdWords. Tredjepartsleverantörer av spårningsprogram kanske uppdaterar sin IP-data enligt ett annat schema.
 • Ogiltiga klick: AdWords filtrerar bort ogiltiga klick, vilket innebär att antalet klick per geografiskt område kan skilja sig från det som visas av andra datakällor.
 • Plats av intresse: AdWords kan identifiera att en kund är intresserad av en plats även när andra datakällor inte kan det.
 • Andra trafikkällor: Tredjepartsleverantörer av spårningsprogram kanske räknar alla trafikkällor på webbplatsen, inte bara AdWords-trafik. Anta att AdWords genererar 50 besök på din webbplats, men att webbplatsen får totalt 100 besök från alla källor. AdWords rapporterar då bara de 50 klicken från AdWords-trafiken.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?