Meranie geografickej výkonnosti

Možno zistíte, že vašej firme sa viac darí v určitých oblastiach sveta. Napríklad spoločnosť zaoberajúca sa predajom zimnej obuvi pravdepodobne predá viac tovaru ľuďom žijúcim v horských oblastiach než tým, ktorí žijú v blízkosti slnečných pláží. Údaje o výkonnosti vo vašom účte Google Ads vám pomôžu identifikovať tieto geografické oblasti, aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť, na ktoré oblasti zameriate svoje reklamné aktivity a rozpočet.

V tomto článku sa dozviete o rôznych prehľadoch v službe Google Ads, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako sa vašim reklamám darí v rôznych oblastiach.

Prehľady oblastí

Ak ste už použili nastavenia geografického zacielenia a vaše kampane sa už určitý čas zobrazujú, v prehľade Oblasti môžete sledovať výkonnosť podľa oblastí.

Údaje si môžete prezerať v dvoch rozličných typoch zobrazenia oblastí. Zaznamenané oblasti sa zobrazujú súhrnne za všetkých používateľov:

  • Zobrazenie zacielených oblastí: Udáva výkonnosť podľa zacielených oblastí.
  • Zobrazenie priradených oblastí: Udáva výkonnosť podľa oblastí, v ktorých sa reklamy zobrazili. Môže ísť o fyzické polohy používateľov alebo oblasti, o ktoré prejavili záujem.

Prehľady oblastí umožňujú preskúmať výkonnosť reklám na najkonkrétnejšej úrovni, ktorá je k dispozícii na zacielenie. Inými slovami, ak by ste zacieľovali na USA, údaje o polohe by ste mohli zobraziť na úrovni PSČ, univerzity, letiska alebo volebného obvodu. Získate tak lepšiu predstavu o oblastiach, v ktorých vaše kampane dosahujú dobrú výkonnosť. Pripomíname, že prehľady oblastí môžu zobrazovať údaje iba o typoch geografických cieľov v krajine, na ktorú zacieľujete.

Prečítajte si viac o tom, ako zobraziť prehľady oblastí.

Prehľady vzdialeností

Ak ste už pridali rozšírenia o adresu, môžete si pozrieť údaje o výkonnosti reklám s rozšíreniami o adresu. Dáta budú usporiadané podľa vzdialenosti medzi oblasťou, ktorá vašu reklamu spustila, a najbližšou adresou vašej firmy. Oblasť, ktorá spustila vašu reklamu, môže byť fyzickou polohou vášho potenciálneho zákazníka alebo oblasťou, o ktorú prejavil záujem prostredníctvom vyhľadávaní alebo prehliadaného obsahu. Zistite, ako zobraziť prehľady vzdialeností pre kampane vo Vyhľadávacej sieti a nákupné kampane.

Povedzme, že vlastníte kamenný obchod a v prehľade vzdialeností vidíte, že vaše reklamy dosahujú vyšší konverzný pomer pri ľuďoch v okruhu do piatich kilometrov od vašej adresy. Pomocou okruhu zacielenia a úprav ponúk pre oblasti môžete zvýšiť svoje ponuky pre zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v okruhu do piatich kilometrov.

Stĺpce a hodnoty geografickej výkonnosti

Pri zobrazení geografických dát v štatistickej tabuľke môžete zobraziť aj nasledujúce stĺpce a podrobnosti:

Najpresnejšia oblasť

Stĺpec Najpresnejšia oblasť obsahuje najpodrobnejšie dostupné informácie o oblasti, ktorá sa použila na priradenie vašich reklám. Touto oblasťou môže byť fyzická poloha potenciálneho zákazníka alebo oblasť, o ktorú prejavil záujem. Najpresnejšia oblasť sa líši podľa krajiny v závislosti od dostupnej úrovne geografického zacielenia.

Neurčené oblasti

V prehľade si môžete všimnúť niektoré údaje z „neurčených“ oblastí. Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže byť oblasť, v ktorej sa zobrazila vaša reklama, označená ako neurčená.

  • Adresa IP alebo vyhľadávací dopyt: Oblasť nedokážeme určiť na základe adresy IP a vyhľadávací dopyt nenaznačil záujem o rozpoznanú oblasť.
  • Viacero miest alebo regiónov v Mapách Google: Vyhľadávanie v Mapách Google sa uskutočnilo vo veľkej geografickej oblasti, ktorá zahŕňa niekoľko miest alebo regiónov.

Rozdiely v hodnotách geografických prehľadov

Geografické dáta v štatistickej tabuľke služby Google Ads sa môžu do istej miery odlišovať od ostatných dát v účte alebo zdrojov, ako sú služby sledovania tretích strán alebo webové denníky. Nižšie uvádzame niekoľko dôvodov, prečo môžu byť dáta odlišné:

  • Súhrn kampane alebo fakturácie: Dáta o výkonnosti sa môžu mierne líšiť od dát v rámci súhrnu kampane alebo fakturácie v dôsledku možných odlišností v technikách zhromažďovania dát. V súvislosti s fakturáciou a výdavkami na kampane použite prehľady na stránke Fakturácia a platby.
  • Adresy IP: Adresy IP sa bežne znova priraďujú a Google Ads pravidelne aktualizuje svoje dáta o adresách IP, aby sa tieto zmeny premietli aj do dát služby. Poskytovatelia služieb sledovania tretej strany môžu aktualizovať údaje o adresách IP podľa iného časového plánu.
  • Neplatné kliknutia: Google Ads odfiltruje neplatné kliknutia, preto sa počet kliknutí v jednotlivých geografických oblastiach môže líšiť od údajov z iných zdrojov.
  • Oblasť záujmu: Google Ads môže zaznamenať oblasti, o ktoré potenciálny zákazník prejavil záujem, čo však iné zdroje údajov nemusia zistiť.
  • Iné zdroje návštevnosti: Poskytovatelia služieb sledovania tretej strany môžu započítavať návštevnosť vášho webu zo všetkých zdrojov, nielen zo služby Google Ads. Povedzme napríklad, že Google Ads generuje 50 návštev vášho webu, ale váš web dosiahol celkovo zo všetkých zdrojov 100 návštev. Google Ads zaznamená iba tých 50 kliknutí pochádzajúcich z návštevnosti služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false