Meranie geografickej výkonnosti

Možno zistíte, že vašej firme sa viac darí v určitých oblastiach sveta. Napríklad spoločnosť zaoberajúca sa predajom zimnej obuvi pravdepodobne predá viac tovaru ľuďom žijúcim v horských oblastiach než tým, ktorí žijú v blízkosti slnečných pláží. Údaje o výkonnosti vo vašom účte Google Ads vám môžu pomôcť identifikovať tieto geografické oblasti, aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť, na ktoré oblasti zameriate svoje reklamné aktivity a rozpočet.

V tomto článku vám predstavíme tri typy prehľadov v službe Google Ads, ktoré vám pomôžu pochopiť výkonnosť vašich reklám v rôznych oblastiach.

Geografické prehľady a prehľady oblastí používateľov

Ak ste už použili svoje nastavenia geografického zacielenia a vaše kampane sú už po určitý čas spustené, na stránke Oblasti môžete sledovať výkonnosť podľa oblasti.

Môžete si zobraziť dáta z dvoch rôznych typov prehľadov oblastí:

 • Geografický prehľad: Obsahuje fyzické polohy vašich potenciálnych zákazníkov alebo oblasti, o ktoré prejavili záujem.
 • Oblasti používateľov: Obsahuje fyzické polohy vašich potenciálnych zákazníkov bez ohľadu na oblasti, o ktoré mohli prejaviť záujem.

Prehľady oblastí vám umožňujú preskúmať výkonnosť reklamy na najkonkrétnejšej úrovni, ktorá je k dispozícii na zacielenie. Inými slovami, ak by ste zacieľovali na USA, údaje o polohe by ste mohli zobraziť na úrovni PSČ, univerzity, letiska alebo volebného obvodu. Získate tak lepšiu predstavu o oblastiach, v ktorých vaše kampane dosahujú dobrú výkonnosť. Pripomíname, že prehľady oblastí môžu zobrazovať iba dáta o typoch geografického zacielenia v krajine, na ktorú zacieľujete. 

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako zisťujeme geografickú oblasť pri zobrazovaní vašich reklám a ako si môžete pozrieť svoje prehľady oblastí.

Ako použiť prehľady oblastí

Môžete si stiahnuť geografický prehľad a prehľad oblastí používateľov a následne ich prekrytím získať predstavu o tom, kde sa nachádzajú vaši zákazníci, aj keď prejavili záujem o inú oblasť, ako je ich fyzická poloha.

Príklad

Vlastníte kníhkupectvo v Žiline. Po stiahnutí geografického prehľadu (ktorý obsahuje údaje o fyzickej polohe a oblasti záujmu) zistíte, že ste dosiahli:
 • 70 zobrazení reklamy zacielenej na Žilinu (fyzická poloha alebo oblasť záujmu je Žilina);
 • 30 zobrazení reklamy zacielenej na Banskú Bystricu (ľudia z akejkoľvek oblasti, kde prejavili záujem o Banskú Bystricu).
Potom si stiahnete prehľad oblastí používateľov (ktorý obsahuje iba údaje o fyzickej polohe) a zistíte, že iba 10 zo 100 vašich zobrazení reklamy pochádza od ľudí, ktorí sa fyzicky nachádzajú v Žiline, a zostávajúcich 90 pochádza od ľudí, ktorí sa fyzicky nachádzajú v Banskej Bystrici.

Dospejete k záveru, že väčšina ľudí hľadajúcich vašu firmu sa nachádza v Banskej Bystrici, a preto sa rozhodnete, že väčšinu svojho reklamného rozpočtu vyhradíte pre Banskú Bystricu.

Prehľady vzdialeností

Ak ste už pridali rozšírenia o adresu, môžete si zobraziť dáta o výkonnosti svojich reklám s rozšíreniami o adresu. Dáta budú usporiadané podľa vzdialenosti medzi oblasťou, ktorá vašu reklamu spustila, a najbližšou adresou vašej firmy. Oblasť, ktorá spustila vašu reklamu, môže byť fyzickou polohou vášho potenciálneho zákazníka alebo oblasťou, o ktorú prejavil záujem prostredníctvom vyhľadávaní alebo prehliadaného obsahu. Zistite, ako si môžete pozrieť prehľady vzdialeností pre svoje kampane vo Vyhľadávacej sieti a v Nákupoch.

Povedzme, že vlastníte kamenný obchod a v prehľade vzdialeností vidíte, že vaše reklamy dosahujú vyšší konverzný pomer pri ľuďoch v okruhu do piatich kilometrov od vašej adresy. Pomocou okruhu zacielenia a úprav ponúk pre oblasti môžete zvýšiť svoje ponuky pre zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v okruhu do piatich kilometrov.

Stĺpce a hodnoty geografickej výkonnosti

Pri zobrazení geografických dát v štatistickej tabuľke môžete zobraziť aj nasledujúce stĺpce a podrobnosti:

Najpresnejšia oblasť

Stĺpec Najpresnejšia oblasť obsahuje naše najpodrobnejšie dostupné informácie o oblasti, ktorá sa použila pri zobrazení vašich reklám. Touto oblasťou môže byť buď fyzická poloha vášho potenciálneho zákazníka, alebo oblasť, o ktorú prejavil záujem. Najpresnejšia oblasť sa líši v závislosti od krajiny podľa dostupnej úrovne geografického zacielenia.

Neurčené oblasti

V prehľade si môžete všimnúť niektoré údaje z „neurčených“ oblastí. Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže byť oblasť, v ktorej sa zobrazila vaša reklama, označená ako neurčená.

 • Adresa IP alebo vyhľadávací dopyt: Oblasť nedokážeme určiť na základe adresy IP a vyhľadávací dopyt nenaznačil záujem o rozpoznanú oblasť.
 • Viacero miest alebo regiónov v Mapách Google: Vyhľadávanie v Mapách Google sa uskutočnilo vo veľkej geografickej oblasti, ktorá zahŕňa niekoľko miest alebo regiónov.

Rozdiely v hodnotách geografických prehľadov

Geografické dáta v štatistickej tabuľke služby Google Ads sa môžu do istej miery odlišovať od ostatných dát v účte alebo zdrojov, ako sú služby sledovania tretích strán alebo webové denníky. Nižšie uvádzame niekoľko dôvodov, prečo môžu byť dáta odlišné:

 • Súhrn kampane alebo fakturácie: Dáta o výkonnosti sa môžu mierne líšiť od dát v rámci súhrnu kampane alebo fakturácie v dôsledku možných odlišností v technikách zhromažďovania dát. V súvislosti s fakturáciou a výdavkami na kampane použite prehľady na stránke Fakturácia a platby.
 • Adresy IP: Adresy IP sa bežne znova priraďujú a Google Ads pravidelne aktualizuje svoje dáta o adresách IP, aby sa tieto zmeny premietli aj do dát služby. Poskytovatelia služieb sledovania tretej strany môžu aktualizovať svoje dáta o adresách IP na základe iného časového plánu.
 • Neplatné kliknutia: Google Ads filtruje neplatné kliknutia, preto sa počet kliknutí v jednotlivých geografických oblastiach môže odlišovať od dát zobrazovaných inými zdrojmi dát.
 • Oblasť záujmu: Google Ads môže vybrať oblasti, o ktoré má potenciálny zákazník záujem a ktoré nemusia iné zdroje dát rozpoznať.
 • Iné zdroje návštevnosti: Poskytovatelia služieb sledovania tretej strany môžu započítavať návštevnosť vášho webu zo všetkých zdrojov, nielen návštevnosť zo služby Google Ads. Povedzme napríklad, že Google Ads generuje 50 návštev vášho webu, ale váš web dosiahol celkovo zo všetkých zdrojov 100 návštev. V prehľade služby Google Ads sa bude zobrazovať iba 50 kliknutí pochádzajúcich z návštevnosti zo služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory