Meranie geografickej výkonnosti

Možno zistíte, že vašej firme sa viac darí v určitých oblastiach sveta. Napríklad spoločnosť zaoberajúca sa predajom zimnej obuvi pravdepodobne predá viac tovaru ľuďom žijúcim v horských oblastiach než tým, ktorí žijú v blízkosti slnečných pláží. Údaje o výkonnosti vo vašom účte Google Ads vám môžu pomôcť identifikovať tieto geografické oblasti, aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť, na ktoré oblasti zameriate svoje reklamné aktivity a rozpočet.

V tomto článku vám predstavíme tri typy prehľadov v službe Google Ads, ktoré vám pomôžu pochopiť výkonnosť vašich reklám v rôznych oblastiach.

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Geografické prehľady a prehľady oblastí používateľov

Ak ste už použili svoje nastavenia geografického zacielenia a vaše kampane sú už po určitý čas spustené, na karte Nastavenia pod sekciou Oblasti môžete sledovať výkonnosť podľa oblasti.

location reports

Môžete zobraziť údaje z dvoch rôznych typov prehľadov oblastí:

 • Čo spustilo reklamu (geografické): obsahuje fyzické polohy vašich zákazníkov alebo oblasti, o ktoré prejavili záujem.
 • Kde sa nachádzali používatelia (oblasti používateľov): obsahuje iba fyzické polohy vašich zákazníkov bez ohľadu na oblasti, o ktoré mohli prejaviť záujem.

Prehľady geografických polôh vám umožňujú zobraziť výkonnosť reklám na najpresnejšej dostupnej úrovni pre zacielenie – inými slovami, ak ste sa zamerali napríklad na Spojené štáty, môžete zobraziť údaje o polohe až na úrovni poštového smerovacieho čísla, vysokej školy či letiska. Získate tak podrobnejšie zobrazenie oblastí, v ktorých vaše kampane dosahujú dobrú výkonnosť.

Nezabudnite, že prehľady oblastí môžu obsahovať iba údaje o typoch geografického zacielenia, na ktoré môžete zacieliť v príslušnej krajine.

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako zisťujeme geografickú oblasť pri zobrazovaní vašich reklám a ako si môžete pozrieť svoje prehľady oblastí.

Ako použiť prehľady oblastí

Môžete prevziať prehľad udalostí, ktoré zobrazili vašu reklamu, môžete prevziať prehľad fyzických polôh používateľov, prekryť ich a získať predstavu o polohe svojich zákazníkov, aj keď sa zaujímali o polohu, ktorá sa líši od ich fyzickej polohy.

Príklad

Vlastníte kníhkupectvo v Žiline. Po stiahnutí geografického prehľadu (ktorý obsahuje údaje o fyzickej polohe a oblasti záujmu) zistíte, že ste dosiahli:
 • 70 zobrazení reklamy zacielenej na Žilinu (ľudia v Žiline alebo ľudia z akejkoľvek oblasti, ktorí prejavili záujem o Žilinu);
 • 30 zobrazení reklamy zacielenej na Banskú Bystricu (ľudia z akejkoľvek oblasti, ktorí prejavili záujem o Banskú Bystricu).
Následne si stiahnete prehľad oblastí používateľov (ktorý obsahuje iba údaje o fyzickej polohe) a zistíte, že iba 10 zo 100 vašich zobrazení reklamy pochádza od ľudí v Žiline a zostávajúcich 90 pochádza od ľudí v Banskej Bystrici.
Dospejete k záveru, že väčšina ľudí hľadajúcich vašu firmu sa nachádza v Banskej Bystrici, a rozhodnete sa, že väčšinu svojho rozpočtu na inzerciu sústredíte na Banskú Bystricu.

Prehľady vzdialeností

Ak ste už pridali rozšírenia o adresu, môžete si zobraziť dáta o výkonnosti svojich reklám s rozšíreniami o adresu. Údaje budú usporiadané podľa vzdialenosti medzi adresou, ktorá vašu reklamu spustila, a najbližšou adresou vašej firmy. Adresa, ktorá spustila vašu reklamu, by mohla byť fyzickou polohou vášho zákazníka alebo oblasťou, o ktorú prejavil záujem. Prehľad vzdialeností obsahuje štatistiky od 17. novembra 2013. Zistite, ako môžete zobraziť prehľady vzdialeností pre svoje kampane vo Vyhľadávacej sieti a kampane v Nákupoch.

Ako použiť prehľady vzdialeností

Ak vlastníte kamennú predajňu a už používate rozšírenia o adresu, môžete zistiť, ako fungujú vaše reklamy pre potenciálnych zákazníkov, ktorí sú blízko alebo ďaleko od vášho obchodu. Prostredníctvom prehľadov vzdialeností sa môžete dozvedieť, aká je výkonnosť vašej kampane v určitom okruhu od vašej firmy (od 0,7 do 40 míľ a od 0,7 do 65 km).

Príklad

Stiahnete si prehľad vzdialeností pre svoje kníhkupectvo a zistíte, že vaše reklamy majú vyšší konverzný pomer od ľudí v okruhu do piatich kilometrov od obchodu. Pomocou okruhu zacielenia a úprav cenových ponúk podľa oblasti môžete zvýšiť cenové ponuky pre zákazníkov nachádzajúcich sa do piatich kilometrov od vášho obchodu, pretože prejavujú väčší záujem o vaše reklamy.

Stĺpce a hodnoty geografickej výkonnosti

Pri zobrazení geografických dát v štatistickej tabuľke môžete zobraziť aj nasledujúce stĺpce a podrobnosti:

Najpresnejšia oblasť

Stĺpec Najpresnejšia oblasť obsahuje najpodrobnejšie dostupné informácie o oblasti, ktorá sa použila pri zobrazení vašich reklám. Touto oblasťou môže byť fyzická poloha zákazníka alebo oblasť, o ktorú sa zaujímal. Najpresnejšia oblasť sa líši v závislosti od krajiny podľa dostupnej úrovne geografického zacielenia.

Ak je napríklad pre vašu krajinu k dispozícii iba zacielenie na región, geografické prehľady nebudú obsahovať údaje špecifickejšie, než sú údaje na úrovni regiónov, na ktoré je možné v príslušnej krajine zacieliť. V USA je k dispozícii najšpecifickejšia poloha na úrovni PSČ.

Štatistické údaje o najšpecifickejšej polohe spred 15. novembra 2011 nie sú k dispozícii, čo bude v prehľade vyznačené znakmi „--“.

Neurčené oblasti

V prehľade si môžete všimnúť niektoré údaje z „neurčených“ oblastí. Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže byť oblasť, v ktorej sa zobrazila vaša reklama, označená ako neurčená.

 • Adresa IP alebo vyhľadávací dopyt: Oblasť nedokážeme určiť na základe adresy IP a vyhľadávací dopyt nenaznačil záujem o rozpoznanú oblasť.
 • Viacero miest alebo regiónov v Mapách Google: Vyhľadávanie v Mapách Google sa uskutočnilo vo veľkej geografickej oblasti, ktorá zahŕňa niekoľko miest alebo regiónov.

Rozdiely v hodnotách geografických prehľadov

Geografické údaje v štatistickej tabuľke AdWords sa môžu do istej miery odlišovať od ostatných údajov v účte alebo zo zdrojov, ako sú služby sledovania tretích strán alebo webové denníky. Kliknutím na sekciu nižšie zobrazíte niekoľko možných príčin.

Príčiny rozdielov v údajoch
 • Súhrn kampane alebo fakturácie: Dáta o výkonnosti sa môžu mierne líšiť od dát v rámci súhrnu kampane alebo fakturácie v dôsledku možných odlišností v technikách zhromažďovania dát. V prípade informácií o fakturácii a výdavkoch kampane použite prehľady na karte súhrnu fakturácie.
 • Adresy IP: Adresy IP sa bežne znova priraďujú a AdWords pravidelne aktualizuje svoje dáta o adresách IP, aby sa tieto zmeny premietli aj do dát služby. Poskytovatelia služieb sledovania tretej strany môžu aktualizovať svoje dáta o adresách IP na základe iného časového plánu.
 • Neplatné kliknutia: Služba AdWords filtruje neplatné kliknutia, preto sa počet kliknutí v jednotlivých geografických oblastiach môže odlišovať od údajov zobrazovaných inými zdrojmi údajov.
 • Oblasť záujmu: AdWords môže nadviazať na miesta, o ktoré sa zákazník zaujíma a ktoré iné zdroje dát nemusia rozpoznať.
 • Iné zdroje návštevnosti: Poskytovatelia služieb sledovania tretej strany môžu započítavať návštevnosť vášho webu zo všetkých zdrojov, nielen návštevnosť zo služby AdWords. Povedzme napríklad, že AdWords generuje 50 návštev vášho webu, ale váš web dosiahol celkovo zo všetkých zdrojov 100 návštev. V prehľade služby AdWords sa bude zobrazovať iba 50 kliknutí pochádzajúcich z návštevnosti zo služby AdWords.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?