Měření výkonu z geografického hlediska

Možná zjistíte, že se vašemu podnikání obzvlášť daří v určitých částech světa. Pokud prodáváte sněhule, pravděpodobně půjdou víc na odbyt v horských oblastech než v blízkosti slunečných pláží. Pomocí údajů o výkonu z účtu Google Ads můžete určit vhodné zeměpisné oblasti a rozhodnout se, kde investovat nejvíc peněz a úsilí.

V tomto článku najdete informace o třech typech přehledů ve službě Google Ads, díky nimž si uděláte představu, jak si vaše reklamy v různých oblastech vedou.

Geografické přehledy a přehledy poloh uživatelů

Pokud již máte nastaveno geografické cílení a vaše kampaně jsou už nějakou dobu spuštěné, můžete v části Lokality na kartě Nastavení měřit výkon podle oblastí.

Data lze zobrazit ve dvou různých typech geografických přehledů:

 • Geografický: Zobrazuje fyzickou polohu potenciálních zákazníků nebo místa, o něž projevili zájem.
 • Polohy uživatelů: Zobrazuje pouze fyzickou polohu potenciálních zákazníků, bez ohledu na to, o jaké oblasti projevili zájem.

Geografické přehledy vám umožňují zobrazit výkon reklamy na nejkonkrétnější úrovni dostupné pro cílení. Jinak řečeno, pokud byste cílili na Českou republiku, můžete si zobrazit natolik konkrétní údaje o poloze, jako je poštovní směrovací číslo, určitá univerzita, letiště nebo volební obvod. Získáte tak lepší představu o oblastech, kde kampaně dosahují dobrých výkonů. Geografické přehledy mohou zobrazovat údaje pouze o těch typech geografických cílů, na které lze v dané zemi cílit. 

Přečtěte si, jak při zobrazování reklam určujeme geografickou polohujak zobrazit geografické přehledy.

Jak používat geografické přehledy

Můžete vytvořit geografický přehled a přehled poloh uživatelů a poté je zobrazit najednou v překryvných vrstvách. Zjistíte tak, kde se vaši zákazníci nacházejí, i pokud projevili zájem o oblast, která neodpovídá jejich fyzické poloze.

Příklad

Vlastníte knihkupectví v Hodoníně. Z vygenerovaného geografického přehledu (který zahrnuje údaje o fyzické poloze a oblasti zájmu) zjistíte, že jste dosáhli:
 • 70 zobrazení reklamy zacílených na Hodonín (s Hodonínem jako fyzickou polohou nebo oblastí zájmu),
 • 30 zobrazení reklamy zacílených na Brno (na lidi z libovolného místa, kteří o Brno projevují zájem).
Pak si necháte vytvořit přehled poloh uživatelů (zahrnující pouze údaje o jejich fyzické poloze) a zjistíte, že pouhých 10 lidí ze 100 si reklamu zobrazilo v Hodoníně a zbývajících 90 v Brně.

Z toho usoudíte, že většina zákazníků hledajících vaši firmu se fyzicky nachází v Brně, a rozhodnete se pro Brno vyhradit větší část reklamního rozpočtu.

Přehledy vzdálenosti

Pokud jste již přidali rozšíření o lokalitu, můžete zobrazit údaje o výkonu reklam s rozšířeními o lokalitu. Údaje budou uspořádány podle vzdálenosti mezi místem, které spustilo reklamu, a nejbližší adresou vaší firmy. Oblastí, která spustila vaši reklamu, může být buď fyzická poloha potenciálního zákazníka, nebo oblast, o kterou projevil zájem. Přečtěte si, jak zobrazit přehledy vzdálenosti pro kampaně ve Vyhledávací síti a v Nákupech Google.

Řekněme, že vlastníte kamenný obchod a pomocí přehledu vzdálenosti zjistíte, že vaše reklamy mají nejvyšší konverzní poměr u zákazníků ve vzdálenosti do osmi kilometrů od něj. Pomocí okruhového cílení a úprav nabídek pro lokalitu pak můžete zvýšit nabídky pro zákazníky, kteří se fyzicky vyskytují v okruhu osmi kilometrů od obchodu.

Sloupce a hodnoty geografického výkonu

Když si v tabulce se statistikami prohlížíte geografické údaje, můžete si zobrazit i tyto sloupce a podrobné informace:

Nejkonkrétnější lokalita

Ve sloupci Nejkonkrétnější lokalita se zobrazují nejpodrobnější dostupné údaje o oblasti, která byla použita při zobrazování reklam. Tou může být buď fyzická poloha potenciálních zákazníků, nebo místo, o něž projevili zájem. Nejkonkrétnější lokalita se v jednotlivých zemích liší podle dostupné úrovně geografického cílení.

Neurčené oblasti

Přehled může zahrnovat i údaje z tzv. „neurčených“ oblastí. Oblasti, ve kterých se zobrazily vaše reklamy, mohou být označeny jako neurčené z několika důvodů:

 • IP adresa nebo vyhledávací dotaz: Z IP adresy nelze určit oblast a vyhledávací dotaz název oblasti neobsahoval.
 • Několik měst nebo regionů v Mapách Google: Vyhledávání v Mapách Google se týkalo rozsáhlé geografické oblasti s několika městy nebo regiony.

Odlišnosti v hodnotách uvedených v geografických přehledech

Geografické údaje v tabulce se statistikami Google Ads se mohou lišit od údajů v účtu nebo údajů z jiných zdrojů, jako jsou měřicí systémy třetích stran nebo webové protokoly. Zde je několik možných důvodů:

 • Přehled kampaní nebo fakturace: Údaje o výkonu se mohou od údajů uvedených v přehledu kampaní nebo v přehledu fakturace mírně lišit kvůli odlišným způsobům sběru dat. Údaje o fakturaci a nákladech na kampaň si prohlížejte v přehledech na stránce Fakturace a platby.
 • IP Adresy: IP adresy bývají běžně znovu přidělovány a systém Google Ads údaje o IP adresách pravidelně aktualizuje. Externí poskytovatelé měřicích služeb mohou mít u aktualizace údajů o IP adresách nastaveno jiné časové období.
 • Neplatná kliknutí: Služba Google Ads filtruje neplatná kliknutí. Počet kliknutí na geografickou oblast se tak může lišit od počtu uvedeného jiným zdrojem dat.
 • Oblast zájmu: Služba Google Ads může vybrat oblast, o kterou se potenciální zákazník zajímá. Jiné zdroje nemusí takovou oblast zjistit.
 • Další zdroje návštěvnosti: Externí poskytovatelé měřicích služeb mohou započítat všechny zdroje návštěvnosti vašich stránek (namísto toho, aby započítali pouze návštěvnost související se službou Google Ads). Řekněme, že služba Google Ads vygeneruje 50 návštěv vašeho webu, ale web celkově dosáhne 100 návštěv. Přehled bude obsahovat pouze 50 kliknutí souvisejících s návštěvností v rámci Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory