Всичко за измерването на ефективността по географски признак

Възможно е да установите, че бизнесът Ви процъфтява в определени части на света. Например компания, която продава обувки за сняг, вероятно продава повече артикули на хора, които живеят по-скоро високо в планината, отколкото на слънчеви плажове. Данните за ефективността в профила Ви в Google Ads могат да Ви помогнат да определите кои са тези географски зони, за да решите къде да насочите повече рекламни усилия и бюджет.

В тази статия ще научите за три типа отчети в Google Ads, които могат да Ви помогнат да разберете каква е ефективността на рекламите Ви на различни места.

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Отчети за ефективността по географски признак и местоположенията на потребителите

Ако вече сте приложили настройките си за насочване по местоположение и кампаниите Ви се провеждат от известно време, можете да проследявате ефективността по местоположение в раздела „Настройки“ под раздела „Местоположения“.

location reports

Можете да преглеждате данни от два различни типа отчети за местоположенията:

 • Какво е задействало рекламата Ви (по географски признак): Показва физическите местоположения на клиентите Ви или местоположения, към които са проявили интерес.
 • Къде са били потребителите Ви (местоположения на потребителите): Показва само физическите местоположения на клиентите Ви независимо от онези, към които може да са проявили интерес.

Отчетите Ви за местоположенията позволяват да преглеждате ефективността на рекламите си на най-конкретното ниво, към което има възможност за насочване – с други думи, ако насочвате рекламите си към Съединените щати, можете да преглеждате данни за местоположенията на ниво пощенски код, университет или летище. Това Ви дава по-подробна представа за местоположенията, в които ефективността на кампаниите Ви е добра.

Имайте предвид, че отчетите Ви за местоположенията могат да показват данни само за типовете целеви местоположения, към които можете да насочвате реклами в държавата.

Разберете повече за това, как определяме географското местоположение, когато показваме рекламите Ви, както и как да преглеждате отчетите си за местоположенията.

Как да прилагате отчетите си за местоположенията

Можете да изготвите отчет за това, което е задействало рекламата Ви, както и друг за местата, където са били потребителите Ви, след това да ги насложите, за да придобиете представа къде се намират клиентите Ви, дори и ако са се интересували от местоположение, различно от физическото си.

Пример

Имате книжарница в София. Когато изготвите отчет по географски признак (включващ данни за физическото местоположение и местоположението, представляващо интерес), установявате, че сте получили:
 • 70 рекламни импресии, насочени към София (хора в София или хора от което и да е местоположение, проявили интерес към София);
 • 30 рекламни импресии, насочени към Пловдив (хора от което и да е местоположение, проявяващи интерес към Пловдив).
След това изготвяте отчет за местоположенията на потребителите (включващ само данните за физическото местоположение) и установявате, че само 10 от 100 рекламни импресии са от хора в София, а останалите 90 са от хора в Пловдив.
Стигате до извода, че повечето хора, които търсят фирмата Ви, се намират физически в Пловдив, затова решавате да насочите по-голяма част от рекламния си бюджет натам.

Отчети за дистанциите

Ако вече сте добавили разширения за местоположение, можете да преглеждате данни за ефективността за рекламите си с тях. Данните Ви ще бъдат организирани по дистанцията между местоположението, задействало рекламата Ви, и най-близкото местоположение на бизнеса Ви. Местоположението, задействало рекламата Ви, може да е физическото местоположение на клиента Ви или това, към което е проявил интерес. Отчетът за разстоянията показва статистически данни, актуални към 17 ноември 2013 г. Разберете как можете да преглеждате отчетите за дистанциите за кампаниите си за мрежата за търсене и Пазаруване.

Как да прилагате отчетите си за дистанциите

Ако притежавате физически съществуващ бизнес и вече показвате разширения за местоположение, препоръчваме Ви да видите как се представят рекламите Ви, когато потенциалните Ви клиенти са наблизо или далеч от магазина Ви. Отчетите за дистанциите Ви позволяват да виждате ефективността на кампанията си в радиус около бизнеса Ви (от 0,7 до 40 мили и от 0,7 до 65 километра).

Пример

Изготвяте отчет за дистанциите за книжарницата си и установявате, че рекламите Ви имат по-висок процент на реализация от хора, намиращи се на разстояние до пет километра от магазина Ви. Използвайки насочване в радиус и корекции на офертите по местоположение, можете да увеличите офертите си за клиенти, намиращи се на разстояние до пет километра от магазина Ви, защото те демонстрират по-голям интерес към рекламите Ви.

Графи и стойности за ефективността по географски признак

Когато преглеждате данни по географски признак в таблицата със статистически данни, може също да видите следните графи и подробности:

Най-конкретно местоположение

Графата Най-конкретно местоположение показва най-подробната информация за местоположението, с която разполагаме, използвана за показване на рекламите Ви. Това може да е или физическата позиция на клиента Ви, или мястото, към което е проявил интерес. Най-конкретното местоположение се различава според държавата в зависимост от наличното ниво на географско насочване.

Например ако в дадена държава е налице само регионално насочване, географските отчети няма да показват данни, по-конкретни от регионите в съответната държава, към които може да се насочва. В САЩ най-конкретното местоположение може да е налице на ниво пощенски код.

Статистически данни за най-конкретно местоположение отпреди 15 ноември 2011 г. не са налични, което ще бъде означено с „--“ в отчета.

Неизвестни зони

В отчетите си може да забележите данни от „неизвестни“ зони. Има редица причини зона, в която рекламата Ви се е показвала, да не е известна:

 • IP адрес или заявка за търсене: Не можем да определим местоположението от IP адреса и в заявката за търсене не е изразен интерес към познато местоположение.
 • Няколко града/региона в Google Карти: Търсенето е извършено в Google Карти в рамките на голяма географска зона, която обхваща няколко града или региона.

Различия в данните от отчитането по географски признак

Географската информация в таблицата Ви със статистически данни в Google Ads може да се различава донякъде от други данни в профила Ви или от източници, като например проследяване от трети страни или уеб регистрационни файлове. Кликнете върху секцията по-долу, за да видите някои възможни причини.

Причини за различия в данните
 • Обобщение на кампаниите или платежна информация: Данните за ефективността може леко да се различават от данните, намиращи се в раздела „Обобщение на кампаниите“ или „Платежна информация“, поради различието в техниките ни за събирането им. За фактуриране и разходи за кампаниите използвайте отчетите в раздела „Платежна информация“.
 • IP адреси: IP адресите периодично се задават отново и Google Ads редовно актуализира данните си за тях, за да отрази тези промени. Трети страни доставчици на решения за проследяване може да актуализират данните си за IP адресите по различен график.
 • Невалидни кликвания: Google Ads филтрира невалидните кликвания, поради което броят кликвания по географска зона може да се различава от показания от други източници на данни.
 • Местоположение, което представлява интерес: Google Adsможе да открие местоположения, от които се интересува даден клиент, които други източници на данни не могат да открият.
 • Други източници на трафик: Трети страни доставчици на решения за проследяване може да отчитат всички източници на трафик към сайта Ви вместо само този от Google Ads. Да предположим например, че Google Ads генерира 50 посещения на сайта Ви, но общият му брой посещения от всички източници е 100. Програмата ще отчете само 50-те кликвания от трафика, който е осигурила.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?