Всичко за измерването на ефективността по географски признак

Възможно е да установите, че бизнесът Ви процъфтява в определени части на света. Например компания, която продава обувки за сняг, вероятно продава повече артикули на хора, които живеят по-скоро високо в планината, отколкото на слънчеви плажове. Данните за ефективността в профила Ви в Google Ads могат да Ви помогнат да определите кои са тези географски зони, за да решите къде да насочите повече рекламни усилия и бюджет.

В тази статия ще научите за три типа отчети в Google Ads, които могат да Ви помогнат да разберете каква е ефективността на рекламите Ви на различни места.

Отчети за ефективността по географски признак и местоположенията на потребителите

Ако вече сте приложили настройките си за насочване по местоположение и кампаниите Ви се провеждат от известно време, можете да проследявате ефективността по местоположение на страницата „Местоположения“.

Можете да преглеждате данни от два различни типа отчети за местоположенията:

 • По географски признак: Показва физическите местоположения на потенциалните Ви клиенти или местоположенията, към които са проявили интерес.
 • Местоположения на потребителите: Показва само физическите местоположения на потенциалните Ви клиенти, независимо към кои местоположения са проявили интерес.

Отчетите Ви за местоположенията Ви дават възможност да преглеждате ефективността на рекламите си на възможно най-конкретното налично ниво за насочване. С други думи, ако насочвате към Съединените щати, можете да видите данните за местоположението чак до ниво пощенски код, университет, летище или конгресен окръг. Това Ви дава по-подробна представа за местоположенията, в които ефективността на кампаниите Ви е добра. Имайте предвид, че отчетите Ви за местоположенията могат да показват данни само за типове насочване по местоположение в рамките на държавата, към която насочвате. 

Разберете повече за това, как определяме географското местоположение, когато показваме рекламите Ви, както и как да преглеждате отчетите си за местоположенията.

Как да прилагате отчетите си за местоположенията

Можете да изготвите отчет по географски признак и такъв за местоположенията на потребителите, след което да ги насложите, за да получите представа къде се намират клиентите Ви, дори ако са проявили интерес към различно от физическото си местоположение.

Пример

Имате книжарница в София. Когато изготвите отчет по географски признак (включващ данни за физическото местоположение и местоположението, представляващо интерес), установявате, че сте получили:
 • 70 рекламни импресии, насочени към София (независимо дали София е физическото местоположение, или местоположението, представляващо интерес);
 • 30 рекламни импресии, насочени към Пловдив (хора от което и да е местоположение, проявяващи интерес към Пловдив).
Когато изготвите отчет за местоположенията на потребителите (включващ само данните за физическото местоположение), установявате, че само 10 от 100 рекламни импресии са от хора, чието физическо местоположение е в София, а останалите 90 – от хора в Пловдив.

Стигате до извода, че повечето хора, които търсят фирмата Ви, имат физически местоположения в Пловдив, затова решавате да насочите по-голяма част от рекламния си бюджет натам.

Отчети за дистанциите

Ако вече сте добавили разширения за местоположение, можете да преглеждате данни за ефективността за рекламите си с тях. Данните Ви ще бъдат организирани по дистанцията между местоположението, задействало рекламата Ви, и най-близкото местоположение на бизнеса Ви. Местоположението, задействало рекламата Ви, би могло да е физическото местоположение на потенциален клиент или местоположението, към което е проявил интерес при търсения или разглеждане на съдържание. Разберете как можете да преглеждате отчетите за дистанциите за кампаниите си за мрежата за търсене и Пазаруване.

Да кажем, че имате физически съществуващ магазин и виждате в отчета си за дистанциите, че рекламите Ви имат по-висок процент на реализация в рамките на пет километра от местоположението Ви. Като използвате насочване в радиус и корекции на офертите по местоположение, можете да увеличите офертите си за клиентите с физическо местоположение в рамките на пет километра.

Графи и стойности за ефективността по географски признак

Когато преглеждате данни по географски признак в таблицата със статистически данни, може също да видите следните графи и подробности:

Най-конкретно местоположение

Графата „Най-конкретно местоположение“ показва най-подробната информация за местоположението, с която разполагаме, използвана за показване на рекламите Ви. Това местоположение може да е физическото местоположение на потенциалния Ви клиент или местоположение, към което е проявил интерес. Най-конкретното местоположение се различава според държавата в зависимост от наличното ниво на географско насочване.

Неизвестни зони

В отчетите си може да забележите данни от „неизвестни“ зони. Има редица причини зона, в която рекламата Ви се е показвала, да не е известна:

 • IP адрес или заявка за търсене: Не можем да определим местоположението от IP адреса и в заявката за търсене не е изразен интерес към познато местоположение.
 • Няколко града/региона в Google Карти: Търсенето е извършено в Google Карти в рамките на голяма географска зона, която обхваща няколко града или региона.

Различия в данните от отчитането по географски признак

Географската информация в таблицата Ви със статистически данни в Google Ads може да се различава донякъде от други данни в профила Ви или от източници, като например проследяване от трети страни или уеб регистрационни файлове. Ето няколко възможни причини за разликите в данните:

 • Обобщение на кампаниите или платежна информация: Данните за ефективността може леко да се различават от данните, намиращи се в раздела „Обобщение на кампаниите“ или „Платежна информация“, поради различието в техниките ни за събирането им. За фактуриране и разходи за кампанията използвайте отчетите от страницата „Таксуване и плащания“.
 • IP адреси: IP адресите периодично се задават отново и Google Ads редовно актуализира данните си за тях, за да отрази тези промени. Трети страни доставчици на решения за проследяване може да актуализират данните си за IP адресите по различен график.
 • Невалидни кликвания: Google Ads филтрира невалидните кликвания, поради което броят кликвания по географски район може да се различава от показания от други източници на данни.
 • Местоположение, представляващо интерес: Google Ads може да установи местоположения, представляващи интерес за потенциален клиент, които други източници на данни може да не са в състояние да засекат.
 • Други източници на трафик: Трети страни доставчици на решения за проследяване може да отчитат всички източници на трафик към сайта Ви вместо само този от Google Ads. Да предположим например, че Google Ads генерира 50 посещения на сайта Ви, но общият му брой посещения от всички източници е 100. Програмата ще отчете само 50-те кликвания от трафика, който е осигурила.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си