Rozšírenia o telefonické funkcie

Rozšírenia o telefonické funkcie vám umožňujú pridať do reklám telefónne čísla, vďaka čomu možno výrazne zvýšiť miery prekliknutí. Keď sa zobrazí rozšírenie o telefonické funkcie, ľudia môžu klepnúť alebo kliknúť na tlačidlo a zavolať tak priamo do vašej firmy. To znamená, že pomocou svojich reklám dosiahnete vyššiu mieru zapojenia zákazníkov a budete mať viac príležitostí na získanie a sledovanie konverzií.

Ak máte na svojom webe telefónne číslo a jedným z vašich firemných cieľov je dosiahnuť, aby vám ľudia zavolali, Google Ads môže nastaviť automatické rozšírenia o volania.

V tomto článku sa dozviete doplňujúce informácie o rozšíreniach o volania. Pokyny na ich používanie nájdete v článku Používanie rozšírení o telefonické funkcie.

Skôr než začnete

Rozšírenia o telefonické funkcie predstavujú najjednoduchší spôsob, ako do existujúcich reklám pridávať telefónne čísla. Ak sa pokúsite zahrnúť telefónne číslo do reklamného textu, môže to viesť k zamietnutiu reklamy. Ak chcete zahrnúť telefónne číslo, najlepším riešením je použiť rozšírenie o telefonické funkcie. Môžete tiež vytvoriť kampane iba na volanie. Ďalšie informácie o kampaniach iba na volanie nájdete v článku Kampane iba na volanie.

Príklad

Vlastníte pizzeriu v Trenčíne a do svojej kampane, ktorá propaguje pravú taliansku pizzu, pridáte rozšírenie o telefonické funkcie. Ak návštevník tohto mesta vyhľadá v telefóne výraz „Trenčín pizza“ a zobrazí sa jedna z vašich reklám, bude sa môcť prekliknúť na váš web a prečítať si vašu ponuku alebo bude môcť klepnúť na tlačidlo volania v reklame a zavolať priamo na vašu objednávkovú linku.

Ako to funguje

Niekoľko dôležitých informácií o rozšíreniach o telefonické funkcie:

  • Telefón alebo web: Keď sa spolu s vašou reklamou zobrazí rozšírenie o telefonické funkcie, používatelia majú k dispozícii telefónne číslo alebo tlačidlo volania, na ktoré možno kliknúť (ak sa z ich zariadenia dá volať). Môžu tiež kliknúť na vašu reklamu a dostať sa priamo na váš web.
  • Otváracia doba: Môžete nastaviť, aby sa telefónne čísla zobrazovali len vtedy, keď môžete prijať hovor.
  • Hovor ako kliknutie: Cena za kliknutie na vaše číslo je rovnaká ako za kliknutie na nadpis (štandardná CZK).
  • Jednoduché sledovanie konverzií: Stačí, ak si v účte zapnete prehľad hovorov, a môžete ich počítať ako konverzie. Táto funkcia je k dispozícii iba vo Vyhľadávacej sieti. V prehľadoch hovorov sa používajú čísla Google na presmerovanie, aby ste mali k dispozícii podrobné informácie o konverziách.

Úrovne účtu

Rozšírenia o telefonické funkcie môžete pridávať na úrovni účtu, kampane alebo reklamnej skupiny. Rozšírenia o telefonické funkcie sa dajú spustiť v akejkoľvek kampani, reklamnej skupine alebo reklame vo Vyhľadávacej sieti. Na Obsahovú sieť sa vzťahujú niektoré obmedzenia. Ak vytvoríte rozšírenia o telefonické funkcie na rôznych úrovniach (účet, kampaň alebo reklamná skupina), bude použitá najkonkrétnejšia úroveň. Keď teda pridáte rozšírenia o telefonické funkcie do reklamnej skupiny, namiesto rozšírení o telefonické funkcie na úrovni kampane alebo účtu sa zobrazia tieto rozšírenia. Podobne platí, že rozšírenia na úrovni kampane budú mať prednosť pred rozšíreniami na úrovni účtu.

Rozšírenia o telefonické funkcie sa nezobrazujú pri každom zobrazení reklamy

Podobne ako iné rozšírenia reklamy, rozšírenia o telefonické funkcie sa nezobrazujú pri každom zobrazení reklamy. Počas reklamnej aukcie algoritmus podľa historickej výkonnosti a ďalších faktorov určí, či sa má zobraziť rozšírenie o telefonické funkcie a vedľa neho prípadné ďalšie rozšírenia. Je úplne normálne, ak sa rozšírenie o telefonické funkcie zobrazí len pri .niektorých zobrazeniach reklamy. Môžete však upraviť cenovú ponuku tak, aby sa reklamy s telefonickou interakciou zobrazovali častejšie. Prečítajte si ďalšie informácie o úpravách cenových ponúk pre interakcie.

Špecifiká Obsahovej siete

Rozšírenia o telefonické funkcie sa dajú spustiť v niektorých typoch kampaní v Obsahovej sieti, aby ste pomocou nich mohli rozšíriť svoj dosah. Čo potrebujete vedieť:

  • Iba pre telefóny: Rozšírenia o telefonické funkcie pre Obsahovú sieť sa zobrazujú len v mobilných telefónoch vyššej kategórie (nezobrazujú sa v stolných počítačoch, prenosných počítačoch ani tabletoch).
  • Prehľad hovorov: Rozšírenia o telefonické funkcie pre Obsahovú sieť nie sú kompatibilné s prehľadom hovorov ani číslami Google na presmerovanie.
  • Neplatné kampane: Rozšírenia o telefonické funkcie nie sú k dispozícii pre kampane v Obsahovej sieti, ktoré používajú remarketing alebo pre kampane v Obsahovej sieti s marketingovým cieľom Inštalácia mobilnej aplikácie alebo Interakcia s mobilnou aplikáciou.

Predvoľby zariadenia

V mobilných zariadeniach majú prednosť rozšírenia so začiarknutým políčkom Mobilné zariadenie, tieto rozšírenia sa však môžu zobrazovať aj v počítačoch a tabletoch.

Vhodné čísla

Telefonické slová (tzv. vanity number), prémiové čísla a faxové čísla nie sú prijateľnými číslami pre rozšírenia o telefonické funkcie. Telefónne čísla sa overia, aby sa potvrdilo, že predstavujú propagovanú firmu. Získajte ďalšie informácie o pravidlách reklamy pre používanie rozšírení o telefonické funkcie.

Zobrazovanie vyhlásení s rozšíreniami o telefonické funkcie

Rozšírenia o telefonické funkcie možno použiť s bezplatnými, štandardnými, mobilnými alebo neštandardnými platenými telefónnymi číslami a číslami s rozdelením poplatkov. Ak vo svojom rozšírení o telefonické funkcie používate telefónne čísla s rozdelením poplatkov alebo neštandardné platené telefónne čísla, vaše rozšírenie sa zobrazí s vyhlásením, že sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Tu sú ďalšie informácie o obidvoch typoch:

  • Telefónne čísla s rozdelením poplatkov využívajú spôsob fakturácie, v rámci ktorého volania na číslo v zahraničí čiastočne hradí volaná strana.
  • Neštandardné platené telefónne čísla nemožno zahrnúť do bežného telefónneho paušálu, takže sa na ne môžu vzťahovať dodatočné poplatky.
Informácie špecifické pre určité krajiny

V niektorých krajinách môžete používať telefónne čísla, ktoré sú spoplatnené inak než miestne čísla. V tejto tabuľke je uvedené, ktoré čísla môžete použiť (popri miestnych číslach). Ak používate neštandardné platené číslo, ľuďom sa pri kliknutí na tlačidlo volania zobrazí vyhlásenie, že sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Názov krajiny Neštandardné platené telefónne čísla

Spojené arabské emiráty

07000, 07005

Albánsko

0808

Alžírsko

0801 10, 0801 11, 0801 12, 0801 13, 0801 14, 0801 15, 0801 16, 0801 17, 0801 18, 0801 19, 0802 10, 0802 11, 0802 12, 0802 13, 0802 14, 0802 15, 0802 16, 0802 17, 0802 18, 0802 19

Arménsko

0801, 0802, 0803, 0804

Rakúsko

0810, 0820, 0821, 0828

Bosna a Hercegovina

082

Brazília* 

0800, 3003, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009

* Ďalšie informácie o rozšíreniach o telefonické funkcie v Brazílii nájdete v sekcii pod touto tabuľkou.

Česká republika

810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849

Nemecko

0180

Grécko

801, 806, 812, 825

Írsko

1850, 1890

Izrael

1-700, 1-809

Jordánsko

0810, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879

Libanon

090, 091

Lichtenštajnsko

900 22, 900 27, 900 28, 900 79, 901 23, 906 66, 0900, 0901, 0906

Macedónsko

0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899

Holandské Antily

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699

Nórsko

810 00, 810 01, 810 02, 810 03, 810 04, 810 05, 810 06, 810 20, 810 21, 810 22, 810 23, 810 24, 810 25, 810 26, 810 27, 810 28, 810 29, 810 30, 810 31, 810 32, 810 33, 810 34, 810 35, 810 36, 810 37, 810 38, 810 39, 810 40, 810 41, 810 42, 810 43, 810 44, 810 45, 810 46, 810 47, 810 48, 810 49, 810 50, 810 51, 810 52, 810 53, 810 54, 810 55, 810 56, 810 57, 810 58, 810 59, 810 60, 810 61, 810 62, 810 63, 810 64, 810 65, 810 66, 810 67, 810 68, 810 69, 810 70, 810 71, 810 72, 810 73, 810 74, 810 75, 810 76, 810 77, 810 78, 810 79, 810 80, 810 81, 810 82, 810 83, 810 84, 810 85, 810 86, 810 87, 810 88, 810 89

Pakistan

021 111, 022 111, 025 111, 040 111, 041 111, 042 111, 044 111, 046 111, 047 111, 048 111, 049 111, 051 111, 052 111, 053 111, 055 111, 056 111, 057 111, 061 111, 062 111, 063 111, 064 111, 065 111, 066 111, 067 111, 068 111, 071 111, 074 111, 081 111, 086 111, 091 111, 0232 111, 0233 111, 0235 111, 0238 111, 0242 111, 0243 111, 0244 111, 0292 111, 0293 111, 0294 111, 0295 111, 0296 111, 0297 111, 0298 111, 0453 111, 0454 111, 0457 111, 0459 111, 0542 111, 0543 111, 0544 111, 0546 111, 0547 111, 581111, 582111, 586111, 0604 111, 0606 111, 0608 111, 0722 111, 0723 111, 0726 111, 0822 111, 0823 111, 0824 111, 0825 111, 0826 111, 0828 111, 0829 111, 0832 111, 0833 111, 0835 111, 0837 111, 0838 111, 0843 111, 0844 111, 0847 111, 0848 111, 0852 111, 0853 111, 0855 111, 0856 111, 0922 111, 0932 111, 0937 111, 0938 111, 0939 111, 0942 111, 0943 111, 0944 111, 0945 111, 0946 111, 0963 111, 0965 111, 0966 111, 0969 111, 0992 111, 0993 111, 0944 111, 0995 111, 0996 111, 0997 111

Poľsko

0801

Réunion

0810, 0811, 0819, 0820, 0821, 0825, 0826, 0884, 0890

Rumunsko

0801

Slovensko

0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899

Švajčiarsko

0840, 0842, 0844, 0848

Tanzánia

0840, 0860, 0861

Ďalšie informácie o rozšíreniach o telefonické funkcie v Brazílii

Ak chcete používať rozšírenia o telefonické funkcie v Brazílii, nezabudnite do čísla zahrnúť kód vybratého mobilného operátora. Príklad: Namiesto čísla 11 5555-1234 použite číslo 0XX11 5555 1234 (kde XX zodpovedá kódu operátora). Ak ide o bezplatné alebo prémiové čísla, ako sú napríklad čísla 4004 alebo 0800, nie je potrebné zadať kód operátora.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory